Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Metsähallituksen muutos kaipaa uusia vaihtoehtoja

Pääkirjoitus
 
Risto Sulkava

Vallan siirtyminen tytäryhtiölle vaarantaisi luonnonsuojelun ja valtion maiden virkistyskäytön.

Metsähallituksen toimintaa ohjaavan lainsäädännön uudistaminen on yksi alkusyksyn suurista poliittisista ratkaisuista. Tarkoitus on yhtiöittää valtion puukauppa ja yksinkertaistaa Metsähallituksen päätöksentekojärjestelmää.

Metsähallitus hallinnoi valtion maa- ja vesiomaisuutta, jonka pinta-ala on yhteensä 12,5 miljoonaa hehtaaria. Alle puolet alueesta on nykyisin metsätalouskäytössä. Toinen puoli on Suomen luonnon selkärankaa – Metsähallituksen mailla ovat monet upeimmista luontokohteistamme sekä laajat vesialueet.

Metsähallituksessa metsätaloutta sekä muuta luonnonvarojen talouskäyttöä ohjaa maa- ja metsätalousministeriö, luonnonsuojelualueita ympäristöministeriön alainen luontopalveluyksikkö.

Lakiuudistuksen ajatuksena on siirtää metsätalous erilliselle osakeyhtiölle, Metsätalous Oy:lle. Se toimisi konsernimuotoisen Metsähallituksen tytäryhtiönä.

Ohjauksen yksinkertaistamiseen vedoten on kaavailtu kaiken valtion maa- ja vesiomaisuutta koskevan määräysvallan siirtämistä maa- ja metsätalousministeriölle. Jos ympäristöministeriö pudotetaan pois päätöksenteosta, luontopalvelut jäävät Metsähallituksen konsernijohdon suoraan määräysvaltaan. Siitä kärsisivät valtion maiden virkistysmahdollisuudet ja luonnonsuojelu. Käytännössä Metsätalous Oy saisi määräysvallan valtion metsiin ja muihin valtion hallussa oleviin alueisiin.

Nykyäänkin kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa Metsähallitukseen ovat varsin rajalliset, mutta uudistuksen jälkeen ne kapenisivat lisää. Yhtiöitettyyn toimintaan eduskunnankin on vaikea puuttua.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa toteuttaa metsätalousyksikön yhtiöittämisen nopeasti. Ensi keväänä EU-lainsäädäntöön on nimittäin tulossa muutos, joka velvoittaa markkinoilla toimivat valtion laitokset avaamaan toimintansa kilpailulle. Metsähallituksen puunkorjuu ja -myynti operoivat markkinoilla, mutta uudistus ei koske yksiköitä, jotka ovat säädösten voimaantullessa jo toiminnassa.

Jos Metsähallituksen metsätaloudesta vastaavat toiminnot on pakko yhtiöittää, yksi käypä vaihtoehto olisi lakkauttaa konsernimuotoinen Metsähallitus kokonaan. Kaikki nykyisin Metsähallituksen alaiset liiketoimintayksiköt – metsätalousyksikön ohella kiinteistötoiminnasta vastaava Laatumaa, taimituotantoa ja -kauppaa hoitava Fin Forelia Oy, siementuotantoon keskittynyt Siemen Forelia Oy ja maa-ainesbisnestä tekevä MH-Kivi Oy – voisivat aivan hyvin toimia itsenäisesti ilman emokonsernia. Metsätalous Oy:kin voisi olla vain hakkuista vastaava yhtiö, joka voisi aidosti kilpailla markkinoilla.

Maankäytön suunnittelu olisi loogista sijoittaa viranomaisyksikköön, joka valvoisi yhteiskunnan kokonaisetua ja kilpailuttaisi leimikot hakkuuyhtiöillä. Maankäytöstä vastaavan viraston perustaminen parantaisi kansalaisten tiedonsaantia, sillä viraston on noudatettava julkisuuslakia – toisin kuin Metsätalous Oy:n kaltaisen valtionyhtiön.

Metsähallituksella on monia yhteiskunnallisia tehtäviä ja lakisääteisiä velvoitteita. Osa niistä on selviä viranomaistehtäviä, kuten erilaisten lupien myöntämistä, luonnonsuojelualueiden hallintaa ja erävalvontaa. Tehtäviin kuuluvat myös suojelu- ja erämaa-alueiden huolto, ylläpito ja kunnostus sekä yhteistyö matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Raja viranomaistoimien, palveluiden ja huoltotöiden välillä on häilyvä. Järkevää olisi antaa kaikki nämä tehtävät luontopalveluista vastaavan viraston hoidettavaksi.

Vaikeassa taloustilanteessa julkisella sektorilla kasvaa houkutus tavoitella nopeita voittoja ja tarkastella luontoa yksipuolisesti raaka-aineiden lähteenä. Valtion maa- ja vesiomaisuuden hoidossa on kuitenkin syytä panna pitkän aikavälin tarkastelu etusijalle. Nopean voiton tavoittelu luontoarvojen kustannuksella vaarantaa Suomi-kuvan, kestävän luontomatkailun kehittämisen ja mahdollisuudet monimuotoisesta luonnosta nauttimiseen.

Jos Metsähallitusta kehitettäisiin viisaasti ympäristöministeriön alaisena virastona, moni ongelma ratkeaisi ja kulut vähenisivät. Olisiko jo aika uudistaa 150-vuotiaan laitoksen rakennetta?

Risto Sulkava
Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat