Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Pakolaisten ihmisoikeuksia on kunnioitettava

Pääkirjoitus
 
Lotta Viikari

Viime aikoina suomalaisella yhteiskunnalla on ollut vaikeuksia suhtautua huomattavasti kasvaneeseen turvapaikanhakijoiden joukkoon. Yllättäen joudutaan keskustelemaan jopa pakolaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta – ei pakolaisten lähtömaissa vaan Suomessa.

Ihmisoikeudet sijoittuvat nykyisin kansainvälisen oikeuden ytimeen. Niin pakolaisia kuin meitä kaikkia muitakin koskevat samat perustavanlaatuiset ihmisoikeudet. Jo YK:n peruskirja painottaa, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisyyden nojalla. Ihmisoikeuksia ei ansaita eikä menetetä esimerkiksi yksilön ominaisuuksien tai toiminnan perusteella.

Lisäksi tietyillä ihmisryhmillä on katsottu olevan tarve erityisiin oikeuksiin tai erityiskohteluun. Näitä ryhmiä ovat lapset, naiset, alkuperäiskansat, siirtolaiset, vammaiset, uskonnolliset, etniset ja kielelliset vähemmistöt – sekä pakolaiset.

Laajasti ratifioitu pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus on vuodelta 1951, ja Suomikin liittyi siihen jo vuonna 1968. Pakolaisten oikeuksien ei siis pitäisi olla suomalaisille vieraita. Tasa-arvo ja ihmisten yhdenvertaisuus ovat yhteiskuntamme kulmakiviä.

Suomen perustuslaki määrää kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti, että "ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella". Lisäksi "jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon". Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa turvaamaan ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen.

Valtiolla on lähtökohtaisesti suvereeni vapaus päättää, keitä se alueelleen päästää. Tätä vapautta on rajoitettu esimerkiksi pakolaissopimuksella. Jo YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948 toteaa, että "jokaisella henkilöllä on vainottaessa oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa".

Turvapaikanhakijalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada turvapaikkaa. Suomessakin noin puolet hakijoista on käännytetty maasta.

Kansainvälisen suojelun tarvetta harkittaessa tarkastellaan ensisijaisesti sitä, onko hakijalla syytä pelätä vainoa alkuperänsä, uskontonsa, poliittisen mielipiteensä, kansallisuutensa tai johonkin yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen takia. Harkinnassa ei sen sijaan voida suosia vaikkapa tiettyyn yhteiskunnalliseen tai uskonnolliseen ryhmään kuuluvia – tällöin olisi kyse yhdenvertaisuuden loukkauksesta.

Suomi on esiintynyt jonkinlaisena ihmisoikeuksien mallimaana, usein perustellustikin. Moni suomalainen on ilmaissut valmiutensa pakolaisten auttamiseen. Tuoreet reaktiomme pakolaisiin heijastelevat kuitenkin vähemmän ihmisoikeusmyönteisiä ajatuskulkuja.

Ihmisoikeuskulttuurimme ohuudesta kielii se, että valtiovallankin linja pakolaispolitiikassa horjuu. Hallitus on esimerkiksi kaavaillut huomattavia heikennyksiä oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvaan: nyt selvitetään, voidaanko heiltä evätä oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan.

Sosiaaliturvan leikkaaminen ihmisiltä, joiden Suomi on perustellusti katsonut tarvitsevan kansainvälistä suojelua, loukkaa yhdenvertaista kohtelua – ja vieläpä melko epäloogisesti. Suojelun kylkiäisiksi tarjottu syrjintä ei sovi oikeusvaltioon. Jos näin rikotaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja Suomen perustuslakia, koko maahanmuuttopolitiikan keinovalikoima näyttää kyseenalaiselta.

Riippumatta siitä, mitä mieltä pakolaisista ollaan, heidän asemaansa määrittävät monet kansainvälisen oikeuden ehdottomat säännöt. Ihmisoikeusrikkomukset ovat keskeinen syy pakolaisuuteen. Pakolaisia vastaanottavien maiden tulisi pitää erityistä huolta siitä, että ihmisoikeuksia ei loukata sen enempää turvapaikkahakemusten käsittelyssä kuin myönteisen päätöksen saaneiden kohtelussa.

Kansainvälisten ihmisoikeuksien ja oman perustuslakimme kunnioittaminen on vähintä, mitä Suomelta voi odottaa. Ja toivottavaa on, että suomalaisilla on myös juridiikasta riippumatonta inhimillisyyttä humanitaarisen kriisin kohtaamisessa.

Lotta Viikari
Kirjoittaja on kansainvälisen oikeuden professori Lapin yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat