Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Eläinsuojelulain uudistus uhkaa kotieläintuotantoa

Pääkirjoitus
 
Leena Suojala ja Mikaela Strömberg-Schalin

Sääntelyn lisääminen kasvattaa tuottajien työtaakkaa ja nostaa kotimaisen ruuan hintaa.

Suomalaiset maidon, lihan ja kananmunien tuottajat kilpailevat kotieläintuotteiden markkinoista ulkomaisten tuottajien kanssa. Jo nyt kansallinen lainsäädäntömme heikentää kotimaisten tuotteiden kilpailuasemaa muuta EU:ta tiukemmilla eläintenpidon normeilla. EU-direktiivejä ankarampia säädöksiä on laadittu muun muassa karsinoiden väljyydestä, virikkeistä ja niiden määrästä, veden saannin jatkuvuudesta ja eläinten häntien amputoinnin kieltämisestä.

Tiukempi sääntely lisää kotimaisen tuotannon kustannuksia ja nostaa lopputuotteiden hintaa.

Suomalaiset tuottajat ovat yhdessä valinneet kotieläintuotannon strategiaksi vastuullisuuden ja laadukkuuden. Siihen kuuluu myös eettisen laadun tuottaminen, jonka yksi ulottuvuus on eläinten hyvinvointi.

Onko tuotantoeläinten pitämisen ja suojelun yksityiskohtaisista periaatteista tarpeen säätää laeilla? Eikö laatujärjestelmien kehittämistä voisi antaa tuottajien omiin käsiin?

Ruotsi tarjoaa varoittavan esimerkin siitä, kuinka tiukat eläinten kansalliset hyvinvointisäädökset vaikuttavat tuotantoon. Ruotsin oma sianlihantuotanto on kuihtunut ja kattaa enää noin 60 prosenttia maan kulutuksesta. Loput 40 prosenttia tuodaan muualta EU:sta, etenkin Tanskasta, Hollannista ja Puolasta. Omien vapaaehtoisten laatujärjestelmien kehittämiseen on Ruotsissa herätty vasta nyt.

Suomessa kuluttajat kannattavat kotimaisia vaihtoehtoja, mutta harva luopuu eläinkunnan tuotteista, jos kotimaisia elintarvikkeita ei ole saatavissa. Vaikka vaadimme kotimaiselta kotieläintuotannolta tarkkaa eläinten hyvinvoinnin huomioon ottamista, syömme silti usein tuontiruokaa, jota ei ole tuotettu Suomen eläinsuojeluvaatimusten mukaisesti.

Myöskään joukkoruokailussa – kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa – aterioitsijat eivät voi vaikuttaa syömänsä ruuan tuotantokriteereihin. Kilpailutuksissa kotimaisuutta ei voida käyttää valintaperusteena. Kuluttaja ei yleensäkään tiedä mitään siitä, millaisia eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia ulkomailta tuotavien elintarvikkeiden tuotannossa on sovellettu.

Lakia ei voi käyttää laatujärjestelmänä, sillä laatujärjestelmän olisi ylitettävä lain minimivaatimukset. Toimivan ja uskottavan laatujärjestelmän pitäisi olla myös kannattava tuottajalle: tuotteesta pitäisi saada tavallista suurempi hinta, joka auttaisi kattamaan laatujärjestelmän aiheuttamat lisäkustannukset.

Parhaillaan maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan eläinsuojelulain kokonaisuudistusta. Uudistuksen yhteydessä lakiin on tarkoitus kirjata aiempaa yksityiskohtaisempia kotieläintuotantoa koskevia vaatimuksia.

Lakiin halutaan lisätä myös eläimen itseisarvon käsite. Työryhmän ehdotusluonnoksessa puhutaan eläimen itseisarvosta, joka on riippumaton eläimen arvosta ihmiselle.

Eläimille halutaan myös antaa paremmat mahdollisuudet ilmentää lajityypillistä käyttäytymistään lisäämällä eläinten liikkumismahdollisuuksia. Tämä johtaisi nykyisten eläinsuojien laajentamiseen ja lisäisi rakennusinvestointeja.

Eläinsuojelusäädösten valvontaan liittyvä byrokratia teettää jo nykyisin tuottajille paljon työtä. Tarkastusten ja valvonnan lisääminen voi tehdä työtaakasta kohtuuttoman.

Suomalaisen kotieläintuotannon väheneminen vaikuttaa myös kotimaiseen elintarviketeollisuuteen ja saattaa johtaa tuhansien työpaikkojen katoamiseen liha- ja meijeriteollisuudesta. Kuluttajakin häviää, sillä kotimaisista raaka-aineista tehtyjen elintarvikkeiden väheneminen ei välttämättä kasvata tuontielintarvikkeiden valikoimaa.

Eläinsuojelulaki koskee kaikkia eläimiä, mutta valmistelussa on keskitytty pitkälti tuotantoeläimiä koskeviin kysymyksiin. Tähän suuntaan keskustelua ovat vieneet myös lainvalmistelussa mukana olevat eläinsuojelujärjestöt.

Eläinsuojelulain valmistelussa olisi otettava huomioon lain vaikutus kotieläintalouteen, elintarviketeollisuuteen ja koko maaseutuun. Eläinsuojelulailla säädellään ihmisen toimintaa eläimiä kohtaan: se ei ole eläinoikeuslaki.

Leena Suojala ja Mikaela Strömberg-Schalin
Suojala on asiantuntija Maataloustuottajain keskusliitossa (MTK) ja Strömberg-Schalin lakimies Svenska lantbruksproducenternas centralförbundissa (SLC). He kuuluvat eläinsuojelulain uudistuksen ohjausryhmään.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat