Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Metsien monimuotoisuus on mahdollista turvata

Pääkirjoitus
 
Janne Soimasuo ja Inka Musta
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Avainasemassa on lehdoissa, vanhoissa metsissä sekä harjuilla ja muilla avoimilla kasvupaikoilla elävien lajien elinolojen parantaminen.

Hallitus aikoo lisätä kotimaisen puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa nykyisestä 65 miljoonasta kuutiometristä. Metsäteollisuuden investoinnit puolestaan edellyttävät, että kotimaisen puun käyttöä lisätään noin viidenneksellä nykytasosta. Merkittävä hakkuumäärän kasvu vaatii kiinnittämään erityistä huomiota metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Kymmenen vuoden välein toteutettava Suomen lajien uhanalaisuusarviointi tarjoaa kattavan katsauksen lajistomme tilaan ja sen uhkatekijöihin. Viimeisin uhanalaisuusarviointi julkaistiin vuonna 2010. Niin kutsutussa Punaisessa kirjassa määritettiin yli 21 000 suomalaisen lajin uhanalaisuusluokitus. Se perustuu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton ohjeisiin.

Vuonna 2010 arvioiduista lajeista uhanalaisiksi luokiteltiin 10,5 prosenttia. Uhanalaisten lajien jakautuminen eri elinympäristötyyppeihin noudattaa pitkälti lajiston kokonaismäärää eri elinympäristöissä.

Metsiä ensisijaisena elinympäristönään pitävistä lajeista uhanalaisia on 814 lajia. Näistä lehtojen lajeja on lähes puolet, vanhojen metsien (pois lukien lehdot) lajeja 22 prosenttia sekä harjujen ja muiden avointen kasvupaikkojen lajeja 16 prosenttia. Parantamalla olosuhteita näissä kolmessa elinympäristötyypissä pystyttäisiin siis vaikuttamaan 85 prosenttiin metsien uhanalaisesta lajistosta.

Lehtojen ja harjujen kokonaispinta-ala on Suomen metsistä vain pari prosenttia. Suurin osa metsistämme on tavallisia kangasmetsiä. Niissä lajiston tilanne on yleensä hyvä.

Metsälajien yleisimpiä uhanalaisuuden aiheuttajia ovat lahopuun väheneminen, metsien uudistamis- ja hoitotoimet, vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen, puulajisuhteiden muutokset sekä avoimien alueiden sulkeutuminen. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa talouskäytössä olevissa metsissä, joissain tapauksissa jopa paljon tehokkaammin kuin suojelualueilla.

Lehtolajien merkittävimmät uhkatekijät ovat puulajisuhteiden muutokset, metsien uudistamis- ja hoitotoimet sekä lahopuun väheneminen. Puulajisuhteiden muutos liittyy ennen kaikkea jaloja lehtipuita kasvavien lehtojen kuusettumiseen. Tällaisissa elinympäristöissä uhanalaisen lajiston turvaaminen vaatii hoitoa, käytännössä kuusen poistamista. Lisäksi on varmistettava, että lahopuuta ja järeää puustoa on riittävästi.

Harjuilla lajistoa uhkaa elinympäristöjen umpeenkasvu. Harjujen paahdelajit vaativat avoimen, aurinkoisen ja kuivan elinympäristön. Sen metsittyessä ja heinittyessä useat lajit ovat uhanalaistuneet. Elinoloja on muuttanut myös tehokas metsäpalojen torjunta. Harjujen ja muiden avoimien paikkojen lajistoa vaalitaan pitämällä kasvupaikat riittävän avoimina, rikkomalla maanpintaa ja kulottamalla.

Kaikissa elinympäristöissä on tärkeää turvata riittävä lahopuuston määrä. Lisäksi osa puista on jätettävä kaatamatta, jotta metsään muodostuu riittävästi myös järeää puuta. Säästöpuina tulee suosia haapaa, raitaa ja muita lehtipuita, jotka ovat tärkeitä uhanalaisille lajeille.

Järeiden puiden määrä ja lehtipuuston osuus ovat lisääntyneet. Etelä-Suomessa myös lahopuun määrä on alkanut kasvaa.

Edellä mainittujen toimien ohella on varmistettava, että metsien vapaaehtoinen suojelu Metso-ohjelmassa jatkuu. Ohjelmassa on suojeltu jo kymmeniätuhansia hehtaareja metsää, ja se on hyväksytty laajasti niin luontojärjestöissä kuin maanomistajien ja metsäteollisuuden keskuudessa. Hyvälle toimintamallille on turvattava riittävät resurssit myös tulevaisuudessa.

Suomalainen metsätalous on monimuotoisuuden turvaamisessa maailman kärkeä. On silti selvää, että puun käytön kasvu on haaste metsien käytön ekologiselle kestävyydelle. Suomen ainutlaatuisen ja kattavan lajitiedon hyödyntäminen ja metsätalouden toimintatapojen kehittäminen auttavat tämän haasteen selättämisessä.

Janne Soimasuo ja Inka Musta
Soimasuo on Metsä Groupin ympäristöpäällikkö ja Metsäteollisuus ry:n metsäympäristötoimikunnan puheenjohtaja. Musta on Metsäteollisuus ry:n metsäasiantuntija.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat