Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Yliopistojen on omaksuttava yritysten toimintamalleja

Pääkirjoitus
 
Kati Järvi

Suomen korkeakoulujen on opeteltava määrätietoisesti toiminnan, tuotteiden ja ansainnan uudistamista.

Kun yrityksen kilpailukyky heikkenee, liiketoimintaa pitää uudistaa. Esimerkiksi paperiteollisuudessa, jossa digitalisaatio on romahduttanut paperin kysynnän, paperiyhtiöt ovat siirtäneet liiketoimintansa painopistettä uusiutuviin raaka-aineisiin ja pakkausmateriaaleihin.

Myös suomalaiset yliopistot ovat nyt uudenlaisessa markkinatilanteessa. Hallituksen rahoitusleikkaukset ajavat yliopistot ahtaalle, kun korkeakouluille jaettava tulo pienenee. Yliopistojen strategisen johdon pitäisi uudistaa oppilaitoksia sekä yliopiston työntekijöiden edun nimissä että Suomen kilpailukyvyn tähden. Uudistuminen voi tapahtua prosessi-, tuote- ja liiketoimintamalli-innovaatioiden avulla.

Aiempaa selvemmän työnjaon ja henkilöstöresurssien tehokkaamman kohdistamisen pitäisi olla yliopistojen uudistamisen lähtökohta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ajaa yliopistojen profiloitumista eli erilaistumista, mutta yliopistojen sisällä ei juuri tueta erottautumista muista korkeakouluista.

On tyypillistä, että yliopistoissa kaikki tutkivat, opettavat ja hakevat ulkoista rahoitusta. Yliopistossa tutkimus, opetus ja ulkoisen rahoituksen hankinta tulisi kuitenkin nähdä toisistaan erillisinä tehtävinä, kuten yrityksessä pidetään erillään myynti, tuotanto ja taloushallinto. Yliopistoissakin työntekijöitä pitäisi rohkaista erikoistumaan omiin vahvuuksiinsa – niihin asiantuntijatehtäviin, joissa he tehokkaimmin toteuttavat yliopiston strategiaa.

Henkilöstöä on johdettava yliopistoissa samoilla periaatteilla kuin missä tahansa organisaatiossa. Yliopistot tarvitsevat kipeästi ammattijohtajia, eikä akateemisten meriittien pitäisi olla ainoa peruste uraportaissa ylenemiselle.

Yliopiston tuotteita ovat tutkimuksen tuottama tieto ja koulutuksen avulla tuotettavat tutkinnot, eikä kumpaakaan tuotetta ole sanottavasti uudistettu vuosisatoihin. Tosin esimerkiksi verkko-opetusta on yritetty viime vuosina lisätä.

Tiedosta, jota tutkimuksella tuotetaan ja johon koulutus pohjautuu, voidaan kehittää uusia tuotteita. Näitä tuotteita on vietävä markkinoille monissa jakelukanavissa, ei vain julkaisujen tai tutkinto-opetuksen keinoin.

Kauppakorkeakouluissa on jo havaittavissa mielenkiintoista uudistumista: yrityskohtaisiin tarpeisiin on räätälöity partneruusohjelmia, jotka tukevat yrityksiä muutostilanteissa. Kun tuotekehitys tehdään asiakaslähtöisesti eli tutkimuksen rahoittajien ja opiskelijoiden tarpeita kuunnellen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus muuttuu mahdollisuudeksi – nykyisin sitä pidetään valitettavan usein uhkana.

Omaa profiiliaan hakevien yliopistojen on erotuttava toisistaan myös tuotteillaan. Jo nykyinen yliopistolainsäädäntö antaa yliopistoille mahdollisuuden jakaa tutkimus- ja koulutusmarkkina keskenään.

Uusia liiketoimintamalleja innovoitaessa on uskallettava kyseenalaistaa perinteiset ajatusmallit. Esimerkiksi majoitusalalla tekniikan kehitys on tehnyt mahdolliseksi sen, että jokainen koti on muuttunut potentiaaliseksi hotelliksi.

Ansaintalogiikan uudistaminen on tärkeää. Jakamistaloudessa myydään usein käyttöoikeutta omistusoikeuden sijaan.

Yliopistojen ansaintalogiikka ei ole kestävällä pohjalla: rahoitus on liikaa yksittäisten ansaintalähteiden varassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus kattaa 60–80 prosenttia yliopistojen rahoitustarpeesta. Perusrahoitusta täydentävä ulkoinen tutkimusrahoitus on sirpaleista – tutkimusrahaa haetaan muun muassa Suomen Akatemialta, Tekesiltä, yrityksiltä ja säätiöiltä, ja rahoitus on usein projektiluonteista. Tulovirtoja on löydettävä muualta, esimerkiksi uusista tuotteista, jotta yliopistojen taloudellinen riippumattomuus vahvistuu.

Lukukausimaksut EU- ja Eta-alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja varainhankinta ovat tervetulleita avauksia, mutta niiden yliopistoille tuoma tulovirta saattaa jäädä verraten vaatimattomaksi.

Yliopistojen on löydettävä innovointikykynsä, jotta ne säilyttäisivät joustavuutensa ja kilpailukykynsä. Toiminnan sopeuttaminen yt-neuvotteluin ja henkilöstövähennyksin on vain passiivista reagointia toimintaympäristön muutoksiin.

Kilpailun voittavat ne, jotka määrittelevät säännöt uudelleen.

Kati Järvi
Kirjoittaja on tutkijatohtori ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa Hankenissa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat