Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Sote-palveluihin tarvitaan osallisuuden tunnetta

Pääkirjoitus
 
Hannu Juvonen ja Olli Holmström
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Kansalaisen hyvinvointiin vaikuttaa se, millainen rooli hänellä on sote-järjestelmässä.

Hallitusohjelma "Ratkaisujen Suomi" lupaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan. Sote-palveluista sekä muusta hyvinvointia rakentavasta toiminnasta tulee luoda kokonaisuus, jolla voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa ja tukea ihmisten hyvää elämää.

Kansalaisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttaa merkittävästi se, miten vaivattomasti hän pystyy toimimaan ja millainen hänen roolinsa on sote-uudistuksen luomassa järjestelmässä.

Onko kansalainen vain kuluttaja tai palvelujen passiivinen kohde vai uudenlaista vastuuta ottava toimija? Löytääkö hän tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti? Otetaanko ihmisten erilaiset tarpeet, toiveet ja kyvyt huomioon?

Ihmisten väliset sosiaaliset etäisyydet ovat kasvaneet. Suhteellisen hyvin voiva valtaväestö ei välttämättä tunnista, kuinka vaikeissa oloissa jotkut muut joutuvat elämään. Jos julkinen vastuu palveluista vaikeimmassa asemassa oleville heikkenisi, uhkana voisi olla vakava yhteiskuntarauhan järkkyminen.

Toisaalta yhteiskunnallisen ongelman ratkaiseminen palveluja lisäämällä voi johtaa ongelmien kasautumiseen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa palvelujen käyttäjä on "toinen": hän kuuluu "heihin" ja eroaa "meistä". Palvelujen lisääminen voi näennäisesti parantaa yksilön hyvinvointia mutta vähentää sekä yhteisöllisyyttä että palvelujen käyttäjän kokemusta osallisuudesta.

Asiakasnäkökulmaa korostetaan nykyisin paljon, mutta sen sisältö voi jäädä ohueksi. Asiakasnäkökulman tulkinnassa korostetaan sote-palvelujen integraatiota mutta ei palvelujen suhdetta koko yhteisöön ja kansalaistoimintaan.

Suuri osa sote-palveluista tavoittelee ihmisten toimintaedellytysten parantamista, kykyä ottaa vastuuta omasta elämästä, ihmisarvoista arkea sekä kykyä huolehtia toimeentulosta ja läheisistä. Järjestelmän tarkoituksena ei ole tarjota näitä valmiina vaan auttaa ihmisiä toimimaan itse ja yhdessä muiden kanssa.

Nykyisessä tietoyhteiskunnassa ja sosiaalisen median aikakaudella eläminen on aiempaa monimutkaisempaa ja vaikeammin hahmotettavaa. Terveys- ja hyvinvointierot liittyvät vahvasti osallisuuden heikkenemiseen ja syrjäytymiseen sekä näiden seurauksena syntyviin näköalattomuuteen, masennus- ja itsetunto-oireisiin, päihdeongelmiin ja epäterveellisiin elämäntapoihin.

Sote-uudistusta tehtäessä tulee kyseenalaistaa malli, jossa ongelmia ratkaistaan synnyttämällä uusia palveluita. Tarvitaan laaja-alaista käsitystä hyvinvoinnista. Yksinäisyyttä ei pystytä ratkaisemaan vain palveluilla. Lääkäri ja sosiaalityöntekijä eivät korvaa puuttuvia läheisiä.

Sote-palveluiden on toimittava aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä osallisuutta edistävän vapaan kansalaistoiminnan ja muiden yhteiskunnan toimijoiden – myös yritysten – kanssa. Vapaan kansalaistoiminnan on kehityttävä uudenlaiseksi kansalaisten, organisaatioiden ja verkostojen lisäarvoa tuottavaksi vuorovaikutukseksi.

Sote-organisaatioilla on vastedeskin kokonaisvastuu määriteltyjen, ennalta ehkäisevien ja korjaavien palvelujen laadusta, saatavuudesta ja kehittämisestä. Toiminta on demokraattisesti ohjattua mutta ammattimaisesti johdettua.

Organisaatioiden vastuita on kuitenkin ollut vaikea rajata. Vastuita on laajennettu niin, että julkisista organisaatioista käytävää keskustelua dominoi niukkuuspuhe, vaikka resursseja on käytössä enemmän kuin koskaan. Tällainen asetelma vähentää sekä luottamusta hyvinvointiyhteiskuntaan että kokemusta yhteisestä kansalaisyhteiskunnasta.

Julkisen vallan selvästi rajattu kokonaisvastuu on välttämätön. Julkinen valta ei kuitenkaan selviä yksin tuottajana ja kehittäjänä. Palvelut tulee voida tuottaa monipuolisesti, monituottajamallilla ja kansalaisten valinnanvapaus huomioiden.

Yhteisön vastuuseen taas kuuluu, että julkiset palvelut, vapaa kansalaistoiminta, kolmas sektori ja yritykset hakevat yhteistyössä lisäarvoa palveluihin.

Tätä voisi kutsua aidoksi sote-uudistukseksi.

Hannu Juvonen ja Olli Holmström
Juvonen on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö ja Holmström Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön johtaja.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat