Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Tutkimustieto ei tue sairausajan palkanalennusta – lisäisi eriarvoisuutta

Pääkirjoitus
 
Anna-Maija Lehto

Hallitus suunnittelee työntekijän ensimmäisen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi. Sitä seuraavan kahdeksan sairauspäivän palkkaa leikattaisiin niin, että työnantaja maksaisi 80 prosenttia palkasta.

Keskustelun on valiteltu sitä, ettei suomalaisten sairastelun määrästä saada riittävästi tietoja. Valmistelun tueksi olisi ollut kaksikin hyvää Tilastokeskuksen lähdettä: kuukausittainen työvoimatutkimus ja viiden vuoden välein tehtävä työolotutkimus.

Työvoimatutkimuksen mukaan palkansaajilla on keskimäärin 8–9 sairauspäivää vuodessa. Viimeisimmän työolotutkimuksen mukaan – joka tehtiin syksyllä 2013 – lyhyitä, 1–3 päivän poissaoloja oli lähes puolella tutkimukseen osallistuneista. Palkansaajista 62 prosenttia oli jossain vaiheessa vuotta poissa töistä oman sairauden vuoksi.

Sairauspäivien palkan leikkaus kohdistuisi ankarasti aloihin, joilla sairastutaan keskimääräistä useammin – muun muassa palveluammatteihin, joissa työntekijät altistuvat tartunnoille asiakaskontakteissa. Esimerkiksi hoivatyössä tai opetuksessa työntekijöiden on yleensä pakko mennä työpaikalle, jotta he voivat tehdä työtään.

Toisaalta monet tekevät liikkuvaa työtä tai etätyötä: työajat joustavat ja työajan kontrolli voi olla löyhää.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että lyhyissä sairastumisissa työntekijän omaan ilmoitukseen perustuva menettely vähentää sairauspoissaoloja. Siinä missä lääkäri saattaa määrätä flunssaiselle palkansaajalle kolmen päivän sairausloman, omaan ilmoitukseen perustuvissa sairauspoissaoloissa työntekijä arvioi usein toipuneensa työkuntoiseksi oltuaan poissa päivän tai kaksi.

Suomessa 55 prosenttia palkansaajista voi olla kolme ensimmäistä sairauspäivää poissa töistä ilman lääkärintodistusta. Luottamus ei tosin jakaudu tasaisesti – siinä missä ylemmistä toimihenkilöistä vain 7 prosenttia ja alemmista toimihenkilöistä 18 prosenttia joutuu toimittamaan lääkärintodistuksen jo ensimmäisestä sairauspäivästä, samaa edellytetään peräti 40 prosentilta muista palkansaajista.

Ensimmäisen sairauspäivän karenssi ei kohtelisi aloja ja palkansaajia tasapuolisesti. Monet niistä, joiden työajan käyttöä työantaja valvoo vain väljästi, voisivat välttää lyhytaikaisen sairauden aiheuttaman palkanalennuksen esimerkiksi kirjaamalla sairauspäivät etätyöpäiviksi.

Ne työntekijät, joilla ei ole etätyömahdollisuutta tai muuta liikkumavaraa töiden järjestelyssä, ovat usein pienipalkkaisia ja enimmäkseen naisia. Sairastuessaan he joutuisivat tinkimään palkastaan käytännössä paljon useammin kuin esimerkiksi ylemmät toimihenkilöt.

Ilmeisenä vaarana on, että vähitellen rakennettu luottamus murenee työpaikoilla. Työmotivaatio ja -moraali voivat kärsiä, jos työntekijät pitävät karenssia epäoikeudenmukaisena.

Sairauspäivän karenssin on epäilty lisäävän sairaana työskentelyä. Tuoreimmassa työolotutkimuksessa noin puolet palkansaajista kertoi työskennelleensä sairaana viimeksi kuluneen vuoden aikana, naiset useammin kuin miehet.

Voidaan olettaa, että suunniteltu karenssi lisää sairaana työskentelyä etenkin tarkkaan kontrolloidussa, pienipalkkaisessa hoiva- ja asiakastyössä – eli niissä töissä, joissa tartuntariski on suuri.

Tutkimus ei tue väitettä siitä, että suomalaiset palkansaajat pinnaisivat töistä. Peräti 28 prosenttia tekee ylitöitä korvauksetta. Monet ovat myös työnantajan käytettävissä työajan ulkopuolella – 65 prosenttiin tutkituista oli otettu vapaa-ajalla yhteyttä työasioissa vähintään 1–2 kertaa kahden vastausta edeltäneen kuukauden aikana.

Nykyisen tilastoaineiston ja tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että hallituksen kaavailemat leikkaukset sairausajan palkkaan lisäisivät eri alojen ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja.

Sen sijaan palkansaajaryhmien yhdenvertaisuutta kannattaisi edistää esimerkiksi siten, että minkään alan työntekijöiltä ei edellytettäisi lääkärintodistusta lyhyissä sairauspoissaoloissa. Luottamuksen lisääminen voisi vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työilmapiiriä.

Anna-Maija Lehto
Kirjoittaja on tutkimuspäällikkö Tilastokeskuksessa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat