Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Lain tulisi kohdella muistisairaita vammaisina

Pääkirjoitus
 
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa

Muistisairaiden nykyinen kohtelu loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta.

Muistisairaudet ovat neurologisia sairauksia, jotka eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. Vaikka valtaosa muistisairaista on ikääntyneitä, muistisairauksia esiintyy myös nuorten ikäluokissa.

Suomessa on nyt noin 193 000 muistisairasta. Joka päivä muistisairauteen sairastuu 36 suomalaista.

Muistisairauden aiheuttama vamma näkyy harvoin päälle päin, eikä muistisairas ihminen saa välttämättä tarvitsemiaan kuntoutus- tai vammaispalveluja. Muistisairaille ei myönnetä esimerkiksi kuljetuspalveluja samassa määrin kuin muihin neurologisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluville.

Muistisairas ihminen voi olla fyysisesti niin hyvässä kunnossa, että hän pystyy vaikkapa kävelemään joukkoliikenteen pysäkille. Sairauden edetessä oireet kuitenkin pahenevat: muistisairas ei välttämättä enää tunnista oikeaa pysäkkiä, suoriudu matkalipun ostamisesta tai muista, millä pysäkillä hänen pitää jäädä pois. Silti muistisairauden aiheuttamaa kognitiivisen toimintakyvyn heikentymistä ei Suomessa yleensä pidetä vammana, joka oikeuttaisi muistisairaat vammaispalvelulain takaamiin palveluihin.

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Syrjintä iän tai terveydentilan perusteella on kielletty. Valmisteilla olevaan uuteen vammaispalvelulakiin on kuitenkin ehdotettu rajausta, jonka mukaan uutta lakia ei sovellettaisi henkilöön, jonka toimintakyky on heikentynyt pääasiassa ikääntymiseen liittyvien sairauksien ja toimintarajoitteiden vuoksi.

Esityksessä muistisairaudet on mainittu sairausryhmänä, joka on iäkkäiden keskuudessa huomattavan yleinen. Rajaus jättäisi käytännössä muistisairaat vammaispalvelujen ulkopuolelle, vaikka se olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista ja lisäisi sairaiden ja vammaisten eriarvoisuutta.

Muistisairaan jättämistä ilman vammaispalveluja perustellaan sillä, että muistisairaat ovat vanhoja ja että heidän oikeuksistaan säädetään vanhuspalvelulaissa. Vanhuspalvelulaki ei kuitenkaan takaa muistisairaille vammaispalvelulakiin kirjattuja oikeuksia erityispalveluihin, kuten henkilökohtaiseen apuun.

Kansainvälisesti yleinen näkemys on, että muistisairaat ihmiset ovat vammaisia ja että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus koskee myös heitä.

Suomi aikoo lähiaikoina ratifioida tämän YK-sopimuksen, jonka maamme allekirjoitti jo vuonna 2007. Sopimustekstiin sisältyvän vammaisen henkilön määritelmän perusteella on selvää, että sopimus kattaa myös etenevää muistisairautta sairastavat ihmiset: sopimuksen määritelmän mukaan vammaisuus voi johtua ruumiillisesta, henkisestä, älyllisestä tai myös aisteihin liittyvästä vammasta.

Vammaislainsäädännön uudistustyössä muistisairaiden ihmisten oikeudet näyttävät nyt unohtuneen.

Viime hallituskaudella oli valmisteilla itsemääräämisoikeuslaki, jossa olisi säädetty itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta ja siitä, millä edellytyksillä itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Syynä lain valmisteluun oli se, että monet pitkäaikaishoidossa käytetyt potilaiden vapauksia rajoittavat toimintatavat, kuten geriatriseen tuoliin sitominen ja ovien lukitseminen, ovat perustuslain vastaisia. Vapauden rajoittamisesta tulisi olla riittävän täsmälliset säännökset.

Itsemääräämisoikeuslaki olisi koskenut noin 23 000:ta muistisairasta ja enimmillään 2 000:ta kehitysvammaista, mutta lakiesitys raukesi viime keväänä. Itsemääräämisoikeuslain valmistelun on luvattu jatkuvan. Lisäksi kehitysvammalakiin kaavaillaan muutoksia, jotta laki vastaisi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vaatimuksia. Sen sijaan muistisairaiden oikeuksia rajoittavia käytäntöjä ei ilmeisesti aiota korjata ennen vammaissopimuksen ratifiointia, vaikka ne ovat sopimuksen vastaisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, mutta se ei saa johtaa yhden vammaisten ryhmän syrjimiseen. Myös muistisairas on vammainen.

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
ja Henna Nikumaa
Mäki-Petäjä-Leinonen on perheoikeuden dosentti ja Henna Nikumaa tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat