Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Hallituksen talouspolitiikan peruslinja on oikea

Pääkirjoitus
 
Vesa Vihriälä

Asetetuista tavoitteista ei pidä luopua. Joustavuutta tarvitaan silti, kun keinoja täsmennetään.

Hallituksen esittämiä budjettileikkauksia ja toimia kilpailukyvyn parantamiseksi on kritisoitu ankarasti. Yleislinjan kritiikki on huonosti perusteltua, eikä hallituksella ole syytä luopua tavoitteistaan. Hallituksen tulisi kuitenkin olla joustava ja hyödyntää kaikki mahdollinen asiantuntemus toimenpiteiden täsmentämisessä.

Leikkauspolitiikan on sanottu heikentävän kotimaista kysyntää ja – vähentäessään koulutus- ja tutkimuspanostuksia – tulevan kasvun edellytyksiä. Kilpailukykypolitiikkaa on arvosteltu toteamalla, ettei palkkojen suuruus ole Suomen ongelma, vaan huonot tuotteet, huono markkinointi ja riittämätön tuottavuus. On myös kiistetty julkista taloutta koskevat laskelmat ja kilpailukykyarviot, joilla hallitus on perustellut toimiaan. Vaikka arvioihin liittyy huomattavaa epävarmuutta, se ei riitä linjanmuutoksen perusteeksi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen arvio talouden pitkän aikavälin kasvusta ja ikääntymisen aiheuttamasta hoivamenojen kehityksestä on optimistisempi kuin valtiovarainministeriön tai Suomen Pankin arvio. Kaikki päätyvät silti siihen, että julkisessa taloudessa on pitkän aikavälin kestävyysvaje ja että ilman kasvua tukevia uudistuksia ja menoleikkauksia velan osuus bruttokansantuotteesta jatkaa nousuaan koko vaalikauden. Kun alijäämä ylittää EU-normit ja julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on Euroopan korkeimpia, leikkauksille ei ole vastuullista vaihtoehtoa.

Hallituksen leikkaustavoite, noin puoli prosenttia bruttokansantuotteesta vuodessa, on paljon pienempi kuin EU-maiden leikkaukset viime vuosina. Suhteessa bruttokansantuotteeseen neljän miljardin euron kokonaismäärä on vain puolet Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen leikkauksista. Leikkaukset hidastavat lyhyen ajan kasvua mutta eivät tuhoa sitä.

On myös vaikea nähdä, kuinka Suomen vienti ja investoinnit saataisiin lähiaikoina nousuun ilman kustannussopeutusta. Kun kilpailukykyindikaattorien muutokset yhdistetään vientimenestyksen ja tuotannollisten investointien heikkouteen, on vaikea päätyä muuhun tulokseen kuin siihen, että Suomella on merkittävä lyhyen ja keskipitkän aikavälin kilpailukykyongelma.

Kilpailukykyä voidaan parantaa nostamalla tuottavuutta, kehittämällä uusia tuotteita ja parantamalla markkinointitaitoja. Se vie aikaa, ja politiikalla näihin asioihin voidaan vaikuttaa vain välillisesti. Suomessa työvoiman osaaminen ja useat muut pitkän ajan kilpailukyvyn osatekijät ovat lisäksi jo kansainvälistä kärkeä. Kustannustasoa voidaan sen sijaan periaatteessa alentaa nopeastikin.

Paras tapa kohentaa kustannuskilpailukykyä olisi työmarkkinaosapuolten sopiminen. Hallituksen pyrkimys viiden prosentin "kilpailukykyhyppyyn" yhteiskuntasopimuksen avulla ei ole toistaiseksi johtanut tuloksiin. Ajatus saman tuloksen saavuttamisesta lainsäädäntöteitse on tätä taustaa vasten ymmärrettävä. Suunnitelman jo kertaalleen muutettu sisältö on kuitenkin ongelmallisempi kuin mihin varsinaisella fiskaalisella devalvaatiolla tai sopimalla päästäisiin.

Käynnissä olevat keskustelut kilpailukykyhypyn ja palkkamaltin yhdistelmästä noin kymmenen prosentin yksikkötyökustannusparannuksen aikaansaamiseksi tarjoavat mahdollisuuden, jota ei pidä haaskata. On samantekevää, paraneeko kilpailukyky kaavalla 5+5 vai 4+6. Olennaista on saada uskottava näköala Suomen kustannuskilpailukyvyn paranemisesta lähivuosina.

Vähintään yhtä tärkeä osa kasvua vahvistavaa näköalaa on työmarkkinoiden toimintamekanismien – ja erityisesti palkanmuodostuksen – muuttuminen joustavammiksi Ruotsin ja Saksan malliin. Tähän tuore paikallista sopimista koskeva selvitys tarjoaa lähtökohdan. Samoin tarvitaan luottamusta siihen, ettei Suomen vahvaa osaamispohjaa rapauteta leikkauksilla. Hallituksen tulisikin vielä arvioida tutkimus- ja koulutuspanostuksiin kohdistuvien leikkausten määrää ja kohdennusta.

Uudistukset, joista voidaan sopia etujärjestöjen kanssa, ovat vahvemmalla pohjalla kuin hallituksen yksipuoliset toimet. Eduskunnan enemmistön tukea nauttivan hallituksen ei kuitenkaan pidä pelätä lainsäädäntötoimia, jos sopimalla ei tule kunnon tulosta. Hallitus joutuu joka tapauksessa kantamaan vastuun talouspolitiikan onnistumisesta.

Vesa Vihriälä
Kirjoittaja on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat