Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kulutusveroilla voidaan vaikuttaa terveyteen – elinkeinoelämän tarpeiden ymmärtäminen on poliittinen valinta

Pääkirjoitus
 
Meri Koivusalo

Makeisilta ja jäätelöltä poistetaan vero vuoden 2017 alussa. Makeisverosta luopumista on perusteltu sillä, että veron poistamisen uskotaan parantavan alan yrittäjien toimintaedellytyksiä. Toisaalta veron poistaminen on sopinut hallituksen normien purkamista ajaviin tavoitteisiin. Nämä ovat elinkeinoelämälle tärkeitä painotuksia.

Makeisvero on ollut Suomessa valmistevero, eivätkä terveystavoitteet ole olleet meillä lainsäädännön perustana. Yhä useammassa maassa on kuitenkin harkittu verotuksen käyttöönottoa keinona, jolla vähennetään epäterveellisten tuotteiden kulutusta.

Kulutusverot kaventavat terveyseroja tehokkaammin kuin valistus. Samalla kun hallituksen politiikka kumartaa elinkeinoelämän tarpeille, se tulee pyllistäneeksi terveyserojen kaventamistavoitteille.

Tavoitteet vähentää tiettyjen tuotteiden kulutusta ovat aina ristiriidassa alan yritysten taloudellisesti määräytyvien tavoitteiden kanssa. Tupakkateollisuuden lisäksi elintarviketeollisuus ja siihen kuuluva virvoitusjuomateollisuus ovat nousseet aktiivisesti vastustamaan kulutusveroja ja julkisen vallan toimia terveydelle haitallisten tuotteiden kulutuksen vähentämiseksi.

Toisaalta kulutusveroja on pidetty hyvänä keinona lisätä julkisia tuloja. Kansanterveystavoitteiden saavuttamiseksi on suositeltu myös nykyistä suurempaa verotusta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat katsoneet, että veron lakkauttamisen sijaan makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroa tulisi nostaa ja laajentaa sekä muuttaa vero terveysperusteiseksi.

Kansanterveyden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että verotus kohdistetaan laajemmin uusiin tuoteryhmiin: laajemmalla verotuksella pystytään estämään markkinoinnin ja kulutuksen siirtyminen vaihtoehtoisiin mutta yhtä haitallisiin tuotteisiin.

Elintarvikkeiden kulutusverotuksessa tulisikin siirtyä valmisteveropohjaisuudesta kansanterveystavoitteisiin – silloin voitaisiin verottaa nimenomaan terveydelle haitallisimpien tuotteiden kulutusta sekä tuotteisiin lisättyä sokeria.

Euroopassa kulutusveroja ja niin kutsuttuja haittaveroja on suosittu työn verotuksen sijaan. Terveysperusteiset verot ovat hyvä esimerkki haittaverosta. Elintarviketeollisuus on kuitenkin pystynyt käyttämään hyväkseen kilpailulainsäädäntöä, jolla valtion verotustoimia on ajettu alas.

Tulevaisuudessa kansainväliset kauppa- ja investointisopimukset vaikeuttavat terveysperusteisten verojen säätämistä, sillä sopimukset antavat teollisuudelle aiempaa laajempia mahdollisuuksia puuttua kansalliseen lainsäädäntöön ja sen asettamiseen.

Terveysperusteiset kulutusverot vähentävät verotettavien tuotteiden kulutusta ja kaventavat terveyseroja etenkin silloin, kun tuotetta käytetään keskimääräistä enemmän pienituloisten keskuudessa. Suurimmat esteet kulutusverojen terveysperusteiselle käytölle ovat teollisuuden intressit sekä ideologinen vastarinta.

Meksikossa virvoitusjuomavero vähensi kulutusta, samoin teki rasvavero Tanskassa. Englannissa kansanterveysviranomaiset ovat suosittaneet 10–20 prosentin veroa paljon sokeria sisältäville tuotteille.

Kulutusverot eivät luonnollisesti ole ainoa keino puuttua elintapojen eriytymiseen tai kulutuksen vähentämiseen, mutta niiden tiedetään toimivan. Jo Adam Smith painotti sokerin, rommin ja tupakan soveltuvan hyvin verotettaviksi.

Julkisilla toimilla voidaan vaikuttaa kulutukseen. Kansanterveyttä edistävien normien purkaminen tai niistä kiinni pitäminen on poliittinen valinta.

Julkisella vallalla on mahdollisuus puuttua esimerkiksi lapsille suunnattuun markkinointiin, piilosokeriin, annoskokoihin sekä julkisrahoitteisen joukkoruokailun laatuun. Terveysperusteiset kulutusverot eivät ole ainoa keino ongelmiin puuttumiseksi, vaan ne ovat osa laajempaa kokonaisuutta.

Kansanterveyspolitiikan lähtökohdista on kuitenkin valitettavaa, jos tehokkaat, terveyseroja kaventavat sekä julkisia resursseja tuovat keinot jätetään nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa käyttämättä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat