Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Käskytys ei kompensoi yliopiston leikkauksia

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Hallituksen esitys yliopistojen rahoitukseen kohdistuvista leikkauksista vaikuttaa merkittävästi yliopistojen kykyyn hoitaa tehtäviään.

Arvioidaan, että Helsingin yliopistossa leikkaukset vievät 93 miljoonaa euroa eli 20 prosenttia yliopiston perusrahoituksesta. Aikaisemmin 2010-luvulla tehdyt leikkaukset ovat merkinneet Helsingin yliopistolle 46 miljoonan euron ja noin 500 henkilötyövuoden katoamista.

Laadukasta koulutusta ja tutkimusta pidetään tulevaisuudessakin Suomen menestyksen edellytyksinä. Toisaalta valtavat koulutukseen ja tutkimukseen kohdistetut supistukset ovat viemässä umpikujaan. Useilla tieteenaloilla tarvitaan henkilöresurssien lisäksi suuria laiteinvestointeja, jotta tutkimuksen infrastruktuuri pidetään kilpailukykyisenä.

Kaavailtuja säästöjä ei voida tehdä vaurioittamatta opetusta ja tutkimusta vakavasti. Helsingin yliopiston johto luo mielikuvaa, että keskittämällä hallintoa sekä korostamalla hyvää työilmapiiriä ja henkilökunnan motivaatiota opetuksen ja tutkimuksen hyvä laatu voidaan säilyttää leikkauksista huolimatta.

Yliopiston johto ei kuitenkaan pyri aidosti parantamaan työntekijöidensä mahdollisuuksia vaikuttaa työyhteisöön ja sen kehittämiseen. Vaikeissa tilanteissa työntekijöiden pitäisi tuntea, että heillä on vaikutusvaltaa ja mahdollisuus osallistua kipeiden päätösten tekemiseen.

Ylhäältä alaspäin tapahtuva käskytys lisää yliopistolla työskentelevien koulutettujen ihmisten välinpitämättömyyttä ja heikentää heidän työskentelymotivaatiotaan. Valtaa täytyy pystyä delegoimaan alaspäin – erityisesti opetuksen ja tutkimuksen vapautta vaalivassa yliopistossa. Hyvän työyhteisön ja ilmapiirin tärkeys korostuvat, kun organisaatio joutuu vaikeuksiin.

Matkapuhelinvalmistaja Nokian ajautuminen menestyksestä kriisiin osoitti, että yritysten koon kasvaessa etäisyys alaisten ja työnantajan välillä kasvaa ja tunne etujen yhtenevyydestä ohenee. Organisaatiouudistuksen jälkeen 35 000 opiskelijan ja 8 200 työntekijän Helsingin yliopistossa on käynyt samoin. Yliopiston johto on erkaantunut opetuksen ja tutkimuksen arjesta.

Helsingin yliopistossa uudistettiin juuri johtamisjärjestelmää, ja vallan keskittämistä jatkettiin. Esimerkiksi tiedekuntien itsenäisyyttä vähennettiin. Dekaanien valintamenettelyä muutettiin siten, että rehtorin valtaa nimityksessä kasvatettiin. Uusia samansuuntaisia keskittämishankkeita on vireillä.

Yliopistoissa on oltava ristiriitojen sovitteluun mekanismit, joiden avulla käydään tasa-arvoista keskustelua. Vallan keskittäminen johtaa aina organisaation taantumiseen.

Tutkimusrahoituksen hankkimisesta on tullut tärkeä osa yliopistojen kokonaisrahoitusta, ja tämä työ lankeaa tutkijoille. Yhä suurempi osa tutkijoiden hankkimasta ulkopuolisesta rahoituksesta menee kuitenkin tutkimusryhmien toiminnan tukemisen sijaan yliopiston hallinnon ja tilakustannusten kattamiseen. Vastaavasti varsinaisen tutkimuksen tekemiseen jää yhä pienempi osuus rahoituksesta.

Monet yliopiston tutkijat eivät pysty tekemään lainkaan kokeellista tutkimusta, koska siihen osoitettua rahaa ei ole.

Hallitus voisi parantaa tutkijoiden toimintaedellytyksiä niin, että esimerkiksi Suomen Akatemian ja Tekesin hakemusten kautta jakaman rahan osuutta vähennettäisiin ja vastaavasti lisättäisiin yliopistojen toimintarahoja.

Tällä järjestelyllä päästäisiin myös eroon ulkopuoliselle ja määräaikaiselle rahoitukselle ominaisesta nykivyydestä, joka haittaa tutkimustyötä. Monet tutkijat ovat joutuneet työttömiksi rahoituksen äkillisesti loputtua, ja useat tutkimusryhmien aloittamat lupaavat hankkeet ovat jääneet kesken.

Yliopistoissa pitäisi uskaltaa delegoida päätösvaltaa alaspäin, parantaa työilmapiiriä ja saada opettajat ja tutkijat innostumaan.

Luovuuteen pyrkivän ilmapiirin edistäminen ei ole suomalaisten parhaita ominaisuuksia. On vaikea luopua vallasta varsinkin silloin, kun on luotu päätöksenteolle rakenteet, joissa ei ole enää mahdollisuutta tuoda kriittisiä mielipiteitä esiin ja vaikuttaa ylimmän johdon ratkaisuihin.

Hannu Korkeala ja Mikael Skurnik

Korkeala on elintarvikehygienian professori ja Skurnik bakteriologian professori Helsingin yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat