Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen suosisi hyvin toimeentulevia perheitä

Pääkirjoitus
 
Maiju Paananen

Hallitus esittää oikeutta varhaiskasvatukseen rajattavaksi 20 viikkotuntiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hyvin toimeentulevien perheiden lapset saisivat laadukkaampaa varhaiskasvatusta kuin vähävaraisten perheiden lapset.

Lain toteutuessa lapsella olisi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen vain, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät, opiskelevat tai toimivat yrittäjinä päätoimisesti – tai mikäli kokopäiväistä hoitoa pidetään tarpeellisena lapsen omien tarpeiden tai perheen olosuhteiden takia.

Vanhemmat, joiden lapsella ei ole oikeutta kokopäiväiseen hoitoon, joutuisivat valitsemaan, osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen joka päivä osapäiväisesti vai muutamana päivänä viikossa kokopäiväisesti.

Asetuksen muutoksen jälkeen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen osallistuvia yli 3-vuotiaita lapsia saa olla yhtä kasvattajaa kohti korkeintaan kahdeksan, kun taas osapäiväisen varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia voi olla yhtä kasvattajaa kohti enimmillään kolmetoista.

Kolmen aikuisen ryhmässä voi olla 24 kokopäivähoidossa olevaa lasta, kun osapäivähoidossa olevia voi olla kolmen aikuisen vastuulla jopa 39. Mitä enemmän ryhmässä on lapsia yhtä aikuista kohti, sitä enemmän lapsilta odotetaan mukautumista – esimerkiksi oman vuoron odottamista – ja sen heikommin lasten tekemiin aloitteisiin kyetään vastaamaan. Leikin tukeminen vähenee.

Voidaan siis sanoa, että vanhempien työssäkäynti tai opiskelu oikeuttaisi lapsen pääsyn pienempään ryhmään saamaan laadukkaampaa varhaiskasvatusta.

Vain 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevat perheet voisivat valita myös osaviikkoisen varhaiskasvatuksen. Lapsi olisi päiväkodissa muutamana päivänä viikossa ja henkilökunnan määrä olisi sama kuin lapsilla, jotka ovat laajemman varhaiskasvatusoikeuden piirissä. Kehitystä ja oppimista tavoitteellisesti tukevan toiminnan määrä kuitenkin supistuisi.

Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta ei ole merkityksetöntä, milloin lapsi osallistuu päiväkodin toimintaan. Osalla lapsista ei olisi enää oikeutta osallistua jumppasalivuoroon tai olla osallisena useita päiviä kestävissä yhteisöllisissä projekteissa.

Osaviikkoinen varhaiskasvatus ei saavuta samoja tavoitteita kuin päivittäin paikalla olevien ikätoverien saama varhaiskasvatus – ellei linjata, että varhaiskasvatuksen tavoitteita tukevaa toimintaa ei järjestetä kokopäiväisessä toiminnassa kaikkina arkipäivinä.

Jos päiväkodin varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia, jotka eivät ole paikalla viikon jokaisena päivänä, päiväkoti saa ottaa ryhmään suuremman määrän lapsia.

Pienten lasten kehitykselle on tärkeää, että päiväkodissa vuorovaikutussuhteiden laatu on hyvä ja määrä rajattu. Vuorovaikutussuhteiden määrä muodostuisi keskimääräistä suuremmaksi ja laatu heikommaksi alueilla, joilla työttömyysaste on korkea ja kotiäitejä ja -isiä on paljon – riippumatta siitä, valitsevatko vanhemmat jokapäiväisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen vai kokopäiväisen varhaiskasvatuksen muutamana päivänä viikossa. Kumpikin vaihtoehto on keskimäärin heikkolaatuisempi kuin varhaiskasvatus kokopäivämitoituksella.

Osapäiväinen tai -viikkoinen varhaiskasvatus voi sopia joillekin perheille loistavasti: Suomessa toteutetaan nytkin tällaisia ratkaisuja onnistuneesti. Jos kunnat ovat halunneet järjestää varhaiskasvatusta osapäivä- tai kerhotoimintana, niiden on pitänyt tarjota toimintaa, joka vetää vertoja tavalliselle päiväkodille, koska vanhemmilla on ollut mahdollisuus valita toisinkin.

Vanhempien työllisyystilanne ja perheen muiden lasten hoitojärjestelyt eivät käy varhaiskasvatuksen laadun vaihtelun perusteiksi. Perustuslaki estää asettamasta ihmisiä eriarvoiseen asemaan sosioekonomisen taustan perusteella. Erityisesti todetaan, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti. Tilannetta ei muuta, että perheet saavat valita kahdesta laadullisesti heikommasta vaihtoehdosta heille paremmin sopivan vaihtoehdon.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen olisi ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat