Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Yksityinen raha korvaisi budjettirahan puutetta

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Kaupungit kasvavat, samoin liikkumisen tarve niissä ja niiden välillä. Suuria liikennejärjestelmien kehittämishankkeita – kuten Tampereen pikaraitiotie, Lahden eteläinen kehätie sekä pääkaupunkiseudun länsimetro ja Raide-Jokeri – on vireillä. Hankkeiden nopeasta toteutumisesta olisi hyötyä koko Suomelle.

Valtiontalouden heikko tila asettaa kuitenkin rajat unelmille: uusiin infrainvestointeihin ei ole luvassa budjettirahaa lähivuosina. Vaikka nykyisen hallituksen lupaama panostus väylien korjausvelan umpeen kuromiseen eli teiden, ratojen ja vesiväylien kunnostukseen ja ylläpitoon on oikeansuuntaista politiikkaa, pelkkä vanhan korjaaminen ei riitä. Suomeen pitäisi rakentaa ripeästi myös uutta infrastruktuuria, ja sen rahoittamiseksi tarvitaan luovia ratkaisuja.

Suomessa infrahankkeita on rahoitettu lähinnä budjettirahoituksella, mutta nyt olisi oikea hetki kokeilla jotain uutta. Juuri kokeiluita hallitusohjelmassakin kaivataan.

Vaikka muiden rahoitusmallien laskennallinen hinta näyttäisi aluksi perinteistä toteutustapaa suuremmalta, ero voidaan helposti korvata saavutetuilla hyödyillä. Jos vaikkapa tie saadaan rakennettua yksityisen rahoituksen avulla jopa kymmeniä vuosia nopeammin kuin budjettirahoituksella, kaupunkikehityksen tulppa saadaan poistettua ja muita asioita voidaan viedä eteenpäin.

Infrastruktuurin rakentamiseen liittyvä päätös synnyttää runsaasti muuta rakentamista ja taloudellista aktiviteettia. Tämä olisi erittäin tervetullutta, jotta Suomen talous saataisiin nostettua jaloilleen.

Esimerkiksi Lahdessa uudistetaan kaupungin keskustan aluetta ja radanvartta. Intoa ja tahtoa alueen uudistamiseen on paljon, mutta ongelmana on valtatie 12 – se kulkee väärässä paikassa, on ruuhkainen ja liikenneturvallisuudeltaan puutteellinen eikä palvele käyttäjien nykyisiä tarpeita.

Liikennevirasto, Lahti ja Hollola teettivät selvityksen siitä, millä malleilla vilkasliikenteisen tien uudelleenlinjaus voitaisiin toteuttaa nopeasti niin, että Lahden tärkeimmän kehittämisalueen suunnitelmat voitaisiin panna täytäntöön. Tarkastelussa olivat mukana perinteinen malli, elinkaarimalli ja uusi, kehätiemalliksi nimetty toteutustapa. Mallien taloudellista kokonaisuutta arvioitiin 30 vuoden aikajänteellä.

Perinteisessä mallissa hankkeen maksaisivat Lahti, Hollola ja valtio ennalta sovitun jakosuhteen mukaisesti. Hankkeen toteuttaisi Liikennevirasto, joka ottaisi vastuun tien ylläpidosta sen valmistuttua.

Elinkaarimallissa yksityinen projektiyhtiö keräisi rahat sijoittajilta ja markkinoilta. Yhtiö toteuttaisi sovitusti hankkeen ja sen ylläpidon. Tilaajat maksaisivat tiestä käytettävyyteen perustuvan palvelusopimuksen pohjalta. Liikenneviraston omistukseen infrastruktuuri siirtyisi, kun tie avataan liikenteelle.

Suomessa elinkaarimallia on käytetty verraten vähän suurissa infrahankkeissa. Elinkaarimallista on kuitenkin saatu myönteisiä kokemuksia, ja se on nopeuttanut selvästi tärkeiden tiehankkeiden toteutusta.

Kehätiemallin kaltaista rahoitusyhtiömallia Suomessa ei ole vielä käytetty. Siinä hankkeen osapuolet sijoittaisivat osakeyhtiöön, joka hankkisi lopun rahoituksen markkinoilta. Tässäkin mallissa tilaajat maksaisivat tiestä ja sen ylläpidosta käytettävyyteen perustuvan palvelusopimuksen perusteella.

Perinteinen budjettirahoitusmalli on selvityksen mukaan pelkän infrainvestoinnin näkökulmasta edullisin, mutta tilaajat joutuvat investoimaan varoja hankkeeseen mahdollisimman nopeasti. Nyt kun rahaa ei juuri ole, hankkeet joutuvat odottamaan vuosia toteutumistaan ja välttämätön kehitys pysähtyy. Haitat ja riskit kasvavat.

Asioita pitäisikin tarkastella tämänhetkistä budjettiraamia laajemmin: on syytä arvioida, millaisia muita hyötyjä nopealla etenemisellä saavutetaan.

Hyvin suunnitelluilla infrahankkeilla kokonaiset kaupunkiseudut voivat muuttua nykyaikaisemmiksi. On myös kestävän kehityksen mukaista tiivistää yhdyskuntarakennetta vanhaa muokkaamalla.

Lahdessa olisi nyt tarjolla erinomainen pilottihanke, jossa vaihtoehtoista rahoitusmallia kannattaisi rohkeasti kokeilla. Suunnitelmat ovat valmiina, mutta toteutuksen mahdollistava rahoitusratkaisu puuttuu.

Uusia rahoitusmalleja tarvitaan, jotta kaupunkeja voidaan kehittää ja elävöittää myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Mikko Nousiainen

Kirjoittaja on johtaja Rakli ry:ssä. Järjestö edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistajia sekä rakennuttajia.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat