Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Vapaaehtoinen luonnonsuojelu ei riitä

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Juha Sipilän (kesk) hallituksen ohjelmassa luvataan, että ”luonnonsuojelun taso turvataan”. Samassa luontopolitiikkaa käsittelevässä hallitusohjelman luvussa todetaan myös, että ”metsien ja soiden suojelua jatketaan vapaaehtoisin keinoin”.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) totesi marraskuussa soidensuojelun täydennysehdotuksen luovutuksen yhteydessä, että suojelu perustuu yksityismailla pelkästään vapaaehtoisiin keinoihin. On kyseenalaista, onnistuuko hallitus tällä linjauksella turvaamaan riittävän luonnonsuojelun tason.

Julkisessa keskustelussa vapaaehtoinen suojelu näyttäytyy myönteisessä valossa. Se on ymmärrettävää, kun tarkastellaan kiistojen värittämää lähihistoriaa. Natura 2000 -verkoston perustamisen synnyttämien konfliktien jälkimainingeissa lanseerattiin maanomistajan vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluohjelma Metso. Ohjelma on saanut laajaa hyväksyntää eripuraisten toimijoiden keskuudessa ja liennyttänyt luonnonsuojelun tulehtunutta ilmapiiriä.

Vapaaehtoinen suojelu johtaa kuitenkin väistämättä ekologisten ja taloudellisten arvojen väliseen vaihtokauppaan. Lisäksi vapaaehtoisuus siirtää päätösvaltaa demokraattiseen päätöksentekomekanismiin nojaavalta julkiselta vallalta yksittäisille kansalaisille.

Soidensuojelutyöryhmä yksilöi edellisen hallituksen päätöksen mukaisesti noin 100 000 hehtaaria valtakunnallisesti kaikkein arvokkaimpia suokohteita, jotka täydentävät parhaiten aiempaa soidensuojeluverkostoa. Tehtyjen analyysien perusteella valittu kohteiden joukko on paras mahdollinen ja tuottaa pinta-alaansa nähden eniten toivottuja ekologisia hyötyjä.

Valitsemalla suojeltavaksi jokin toinen kohteiden joukko tavoiteltu ekologisten hyötyjen taso voidaan kyllä saavuttaa, mutta vain lisäämällä suojeltavien kohteiden määrää – eli suojeltavaa pinta-alaa. Ainoastaan sellaisia kohteita, joilla on korvaamattomia ekologisia arvoja, ei voida korvata laajemmalla joukolla muita kohteita.

Hallitusohjelman kirjaus vapaaehtoisesta suojelusta johtaa laadun korvaamiseen määrällä, ja tätä kautta väistämättömään vaihtokauppaan. Kaikkia parhaan kohdejoukon soita ei saada suojeltua vapaaehtoisin keinoin, sillä suojeluhalukkuutta on soidensuojelutyöryhmän toteuttaman kyselyn mukaan vain noin puolella maanomistajista.

Kohteiden määrän lisääminen saman hyödyn saavuttamiseksi maksaa yhteiskunnalle enemmän, sillä suojelun hinta riippuu suojeltavan pinta-alan määrästä. Vapaaehtoinen suojelu vaatii enemmän määrärahoja kuin lakisääteinen, tarvittaessa maanlunastukset salliva suojelu, jotta tavoiteltu luonnonsuojelun taso saadaan turvattua.

Hallituksen toteuttama suojelumäärärahojen roima leikkaus yhdistettynä vapaaehtoisuuden vaatimukseen on räikeässä ristiriidassa hallituksen oman ohjelman kanssa.

Onko oikein, että luonnonsuojelun päätösvalta siirtyy julkiselta vallalta yksittäisille kansalaisille? Luonto on ihmiskunnan yhteinen resurssi. Maanomistukseen katsomatta jokaisen ihmisen hyvinvointi riippuu viime kädessä ympäristön tilasta.

Vastuu ympäristöstä on kirjattu perustuslain pykälään 20: ”Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Käytännössä vapaaehtoisuuteen perustuva suojelu siirtää julkisen päätäntävallan yksittäisille maanomistajille, pois ”jokaiselta”. Koska jokainen ei ole maanomistaja, mutta jokamiehen oikeudella muidenkin omistamat maat ovat jokaisen elinympäristöä, yksinomaan vapaaehtoisin keinoin toteutettava suojelu on perustuslain hengen vastaista.

Luonnonsuojelun perimmäinen tavoite on suojata ympäristöä lyhytnäköiseltä opportunismilta. Suojelun on turvattava myös tuleville sukupolville elinehtomme eli toimivat ekosysteemit, joiden perustana monimuotoinen luonto on.

Hallituksen politiikka vaarantaa tämän tavoitteen toteutumisen turvaamalla maanomistajan oikeuksia vapaaehtoisen luonnonsuojelun varjolla. Valittu linja antaa mahdollisuuden kestämättömään luonnonvarojen hyväksikäyttöön ja voi johtaa yhä syvenevään ekologiseen kestävyysvajeeseen.

Eini Nieminen ja Janne S. Kotiaho

Nieminen on tohtorikoulutettava ja Kotiaho ekologian professori Jyväskylän yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat