Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Sote-uudistukseen oppia työterveyshuollosta – hyvässä ja pahassa

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Valmisteilla oleva sote-uudistus muuttaisi sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöjä. Työterveyshuollossa monet uudistuksen avainkohdat, kuten valinnanvapaus, monituottajamalli, palvelupaketit, rahoitusohjaus ja toiminnan seuranta, ovat kuitenkin olleet käytössä jo pitkään.

Työnantajalla on vapaus valita työterveyshuollon palveluntuottaja. Palvelun voi tuottaa työpaikka itse, useampi työpaikka yhdessä, julkinen terveydenhuolto tai yksityinen lääkäriasema. Palveluun tyytymätön työnantaja voi valita uuden palveluntuottajan kilpailuttamalla. Valinnanvapauden uskotaan lisänneen työnantajien halua järjestää työterveyshuolto.

Kilpailuttamisen kääntöpuoli on hoidon ja asiakassuhteen jatkuvuuden häiriintyminen. Monituottajamalli ei ole lisännyt valinnanvapautta syrjäseuduilla, joissa julkinen terveydenhuolto on usein ainoa palvelujen tuottaja. Olisi varmistettava, että tulevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat sitoutuvat toimimaan myös syrjäseuduilla. On löydettävä tasapaino jatkuvuuden ja valinnanvapauden välillä.

Sote-uudistuksen on epäilty johtavan siihen, että palveluntuottajat valitsevat asiakkaikseen terveimpiä ja maksukykyisimpiä asiakkaita.

Työterveyshuollossa vain terveyskeskusten on pakko tarjota palveluja kaikille halukkaille. Pienillä yrityksillä on ollut vaikeuksia saada ostettua palvelua muilta kuin terveyskeskuksilta. Palveluntuottajalle parhaita asiakkaita ovat laajan, sairaanhoidon sisältävän palvelupaketin valitsevat suuret työnantajat. Sote-uudistuksessa kannattaa varmistaa, että palveluntuottajalla on velvollisuus ottaa kaikki asiakkaat vastaan.

Yksityiset lääkäriasemaketjut ovat koko 2000-luvun ajan kasvattaneet osuuttaan työterveyshuollon markkinoista. Julkinen terveydenhuolto on pyrkinyt parantamaan kilpailuedellytyksiään muodostamalla työterveyshuollosta vastaavista yksiköistä kunnallisia liikelaitoksia.

Vastedes kunnallisten toimijoiden on joko vetäydyttävä kilpailluilta markkinoilta tai yhtiöitettävä toimintansa. Lisäksi kilpailulainsäädännön tulkinnat näyttävät suosivan suuria yksityisiä toimijoita. Vaarana on, että palvelut siirtyvät suurille kaupallisille toimijoille.

Ennaltaehkäisevä palvelupaketti on työterveyshuollossa hyvin tarkasti määritelty. Kilpailutuksissa tämä on johtanut siihen, että palveluntuottajien tarjouksissa ei ole näiltä osin juuri eroja. Tiukan määrittelyn vuoksi uusien toimintatapojen käyttöönotto ja tuoreen tutkimustiedon soveltaminen on työterveyshuollossa hidasta.

Sairaanhoidon palvelupaketti on taas määritelty työterveyshuollossa varsin väljästi. Työnantajille myydään hyvin laajoja ja hinnaltaan vaihtelevia paketteja, joiden arvioinnissa ostajan asiantuntemus joutuu koetukselle. Sote-palvelupakettien tulisi olla riittävän selvästi määriteltyjä: niiden pitää mahdollistaa uudet toimintatavat ja uuden tiedon soveltaminen.

Puolet työterveyshuollon rahoituksesta tulee suoraan työnantajalta, puolet pakollisina työnantaja- ja työntekijämaksuina kerätystä työtulovakuutuksesta Kelan kautta. Vakuutuksesta tuleva korvausosuus on suuri, joten korvauslainsäädännöllä ja sen soveltamisella on huomattava ohjausvaikutus. Työterveyshuollon sisällön kehittyminen on jo vuosia riippunut viime kädessä Kelan päätöksistä. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon, kun sote-uudistuksessa mietitään Kelan roolia ja sairausvakuutuksen kautta tulevaa rahoitusta.

Työterveyshuollon ohjaus perustuu pitkälti kolmikantaiseen päätöksentekoon. Mallin hyvä puoli on ollut kaikkien osapuolten – työnantajien, työntekijöiden ja valtiovallan – sitoutuminen sovittuihin päätöksiin. Haittana on, että toisinaan konsensushakuisuus viivyttää ja loiventaa toiminnan uudistamista. Sote-alueiden ohjausjärjestelmään tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Tietoa työterveyshuollon toiminnasta saadaan sekä Kelan tilastoista että muutaman vuoden välein julkistettavan Työterveyslaitoksen katsauksen pohjalta. Tietojen saanti katsauksia varten on osoittautunut vaikeaksi, vaikka laki velvoittaa palveluntuottajia tietojen antamiseen.

Sote-uudistuksessa palveluntuottajille pitäisi asettaa suuret sakot tai muut tuntuvat sanktiot siltä varalta, että ne eivät noudata tietojenantovelvoitettaan. Olisi hyvä, jos tiedot kirjautuisivat jatkuvasti päivittyvään rekisteriin muun toiminnan ohessa.

Jorma Mäkitalo

Kirjoittaja on osaamiskeskuksen johtaja Työterveyslaitoksella.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat