Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Metsien käytöllä voidaan leikata ilmastopäästöjä

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Tutkijoiden viestit metsien roolista ilmastonmuutoksessa saattavat olla päätöksentekijöiden ja kansalaisten näkökulmasta ristiriitaisia.

Osa tutkijoista viestittää, että metsien käyttö puuenergiaksi on haitallista, ja toiset taas sanovat juuri päinvastaista. Hämmennystä lisää, että kummankin puolen voi sanoa olevan oikeassa – sen mukaan, mistä näkökulmasta asiaa katsotaan.

Puun polttaminen vapauttaa väistämättä hiilidioksidia ilmakehään. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillinnässä on tärkeää toimia nopeasti. Vaikka uudet kasvavat metsät sitovat puuenergian tuotannossa vapautuvan hiilidioksidin takaisin itseensä seuraavien vuosikymmenien aikana, puuenergia voi lyhyellä aikavälillä lisätä päästöjä. Tästä näkökulmasta katsottuna puuenergia on ongelmallista.

Kun asiaa tarkastellaan osana kaikkea muuta metsiin ja talouteen liittyvää toimintaa ja toiminnan ilmastovaikutuksia, saatetaan päätyä päinvastaiseen viestiin. Puuenergian tuottaminen on usein kiinteä osa metsienhoitoa, metsätaloutta ja teollisuutta.

Tällöin pitäisi pystyä arvioimaan tilanne, jossa puuenergiaa ei olisi. Mitä ilmastovaikutuksia olisi sillä, jos puuenergia puuttuisi? Entä olisiko puuenergian korvaaminen muilla energiatuotantotavoilla ilmastopäästöjen kannalta parempi ratkaisu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä?

Käytännön toimien kannalta on tärkeää kysyä: Mikä on ”ilmastoviisasta” metsien käyttöä? Miten tällainen metsien käyttö ja muut metsiin liittyvät tavoitteet voidaan sovittaa yhteen?

Euroopan metsäinstituutti (EFI) julkaisi joulukuun alussa Pariisissa raportin, jonka mukaan EU-maiden metsien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä voi olla merkittävästi nykyistä suurempi. Unionin alueella olevien metsien ja niiden käytön on arvioitu aiheuttavan hiilidioksidipäästöjen vähenemisen, joka vastaa suuruudeltaan 13:a prosenttia EU:n kokonaispäästöistä.

Uusilla metsien käytön ja hoidon tavoilla voidaan lisätä tätä vaikutusta merkittävästi. Tämä vaatisi uusien kannustimien luomista ja EU-maiden metsien alueellisten erityispiirteiden parempaa hyödyntämistä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastotavoitteet tulisi ottaa osaksi kaikkea metsiä koskevaa politiikkaa. Tavoitteita pitäisi tarkastella yhdessä muiden tavoitteiden – kuten biotalouden kasvattamisen ja monimuotoisuuden säilyttämisen – kanssa.

Näin voidaan saavuttaa päästöleikkaus, joka vastaisi jopa viidennestä EU:n kokonaispäästöistä. Leikkaus syntyy metsien hiilinielusta, fossiilisten raaka-aineiden korvaamisesta metsätuotteilla ja hiilen varastoinnista metsätuotteisiin.

Suomessa voi olla järkevää lisätä osassa metsiä kestävästi puuntuotantoa biotalouden tarpeisiin ja siten edesauttaa fossiilisten raaka-aineiden ja tuotteiden korvaamista.

Toisaalta alueilla, joissa metsien kasvu on hidasta ja kannattavan metsätalouden edellytykset ovat heikot, voi olla järkevää keskittyä metsien muiden käyttötavoitteiden, kuten matkailu- ja virkistyskäytön ja monimuotoisuuden edistämiseen.

Osassa suometsiä voi puolestaan olla ilmasto- ja vesistöhaittojen ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta järkevämpää keskittyä hiilidioksidin sitomiseen metsiin ja maaperään kuin hyödyntää metsiä puuntuotantoon.

Ilmastonmuutoksen odotetaan aiheuttavan Suomessa keskimääräistä suuremman lämpötilan nousun ja lisäävän sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä ja kuivuusjaksoja. Jotta metsät pysyvät hiilinieluna, niiden on uudistuttava: metsien pitää kestää aiempaa paremmin lämpöä ja sään ääri-ilmiöitä. Metsän kantokykyä voidaan kohentaa esimerkiksi valitsemalla puulajeja ja taimia, jotka kestävät edessä olevia muutoksia.

Sopeutumista on järkevää edistää siten, että metsänomistajilla on sopeutumiseen taloudellinen kannustin ja veronmaksajille koituu mahdollisimman vähän kustannuksia. Nämä tavoitteet saavutetaan todennäköisesti silloin, kun metsille on myös järkevää taloudellista käyttöä.

Politiikalla ja sen luomilla kannusteilla voidaan sovittaa yhteen ilmastotavoitteita ja erilaisia metsienkäyttömuotoja. Ilmastovaikutukset tulee kuitenkin ottaa vielä selvemmin osaksi kaikkea metsiin liittyvää politiikkaa.

Lauri Hetemäki

Kirjoittaja on apulaisjohtaja Euroopan metsäinstituutissa ja metsäalan ennakoinnin professori Itä-Suomen yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat