Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Uudet työlait vaativat tarkkaa punnintaa

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Juha Sipilän (kesk) hallituksen esittämät kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet tekisivät taloudellisten perusteiden sekä talouden suojelun nimissä työlainsäädäntöön muutoksia, jotka olisivat palkansaajien kannalta heikennyksiä.

Työnantajalta poistettaisiin ensimmäisen sairauspäivän palkanmaksuvelvollisuus. Loppiainen ja helatorstai muutettaisiin palkattomiksi vapaapäiviksi vuosittaista työaikaa lyhentämättä. Vuosiloman enimmäiskestoksi määriteltäisiin 30 päivää, ja lomarahoista leikattaisiin 30 prosenttia.

Ainoastaan lomapäiviä ja lomakorvauksia koskevat heikennykset olisivat väliaikaisia. Kaikkien heikennysten osalta valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen sopimisoikeutta rajattaisiin vuoden 2019 loppuun. Esimerkiksi yksittäinen työnantaja voisi kuitenkin edelleen sopia toisin myös valtakunnallisen työntekijäjärjestön kanssa.

Hallituksen viimeksi lausunnolle lähettämä luonnos muista työsopimuslain muutoksista antaisi työnantajalle oikeuden solmia työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen vuoden aikana enintään kolme kertaa ilman perusteltua syytä, jos työntekijä ei ole ollut edeltäneen kahden vuoden aikana työsuhteessa kyseiseen työnantajaan.

Lisäksi koeaika voitaisiin sopia enintään kuuden kuukauden mittaiseksi, kun maksimi on nyt neljä kuukautta – ja jos työntekijä on ollut koeaikana poissa työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi, työnantajalla olisi oikeus pidentää koeaikaa.

Kolmas ehdotus koskee työntekijän takaisinottamisajan lyhentämistä tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisten yhteydessä nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta neljään tai kuuteen kuukauteen.

Hallituksen esityksiin kuuluu myös pysyvästi työnantajien rasitusta lisääviä, muutosturvaa ja työterveyshuoltoa koskevia säännöksiä.

Lainsäätäjän pitää huomioida kaikkien työelämän osapuolten – työnantajienkin – oikeutetut intressit ja suhteuttaa ne toisiinsa. Työntekijän suojelu ei ole työlainsäädännön ainoa lähtökohta.

Lainsäätäjän tulee kuitenkin aina vakavasti miettiä sitä, ollaanko yhdellä kertaa tekemässä liian paljon heikennyksiä. Vaikka hallituksen mielestä tällaisiin heikennyksiin on todellinen tarve, myös heikennysten kohdetta ja sopimistarvetta on ymmärrettävä.

Työlainsäädäntö, jossa määrätään väliaikaisesti pakottavista maksimiehdoista, saattaa yksittäistapauksessa toteuttaa työelämän kaikkien osapuolten intressejä oikeudenmukaisemmin ja tasapuolisemmin kuin valtakunnalliset työehtosopimukset.

Työehtosopimuksia ei pidä väheksyä, mutta niihin liittyy myös joitakin ongelmia. Mitä keskitetympiä sopimusneuvottelut ovat, sitä vähemmän niissä otetaan huomioon esimerkiksi uudenlaisia työn suorittamisen muotoja tai aloittavan yrityksen tarpeita.

Nyt esitetty uusi työlainsäädäntö edellyttää todella huolellista ja tarkkaa punnintaa, koska taloutta turvaavan lainsäädännön koetaan helposti toteuttavan vain työnantajan intressejä. Hallituksen ei ole syytä yrittää liikaa kerralla.

Työntekijöiden etuja laajamittaisesti heikentävän työlainsäädännön laatiminen kohtaa laajaa vastustusta ja nostattaa entisiä etuja ja asemia puolustavia työtaisteluja. Vaikka perustuslakimme ei lähde siitä, että lainsäätäjä ulkoistaa valtansa esimerkiksi työmarkkinajärjestöille, järjen ja kohtuuden tulee olla päättäjien ohjenuorana.

Työnantajan ja työntekijän intressien tasapuolinen huomioon ottaminen vaikuttaa myös työlainsäädännön perusoikeuspunnintaan. Tietyn työlain suhdetta perusoikeuksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiimme ei voida ratkaista vain työntekijöiden suojelun näkökulmasta.

Myös työnantajan asemaan ja yritystoimintaan liittyy monia perusoikeudellisia kytköksiä, kuten työnantajaomistajan määräämisvalta sekä mahdollisuus työllistää.

Valtion velkaantuminenkin on otettava punninnassa huomioon. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt ilmeisen perusteettomina Kreikan virkamiesten palkanalennuksia ja Portugalin eläkeleikkauksia koskevia valituksia, ja päätöksen perusteena on ollut näiden maiden nopea velkaantuminen.

Seppo Koskinen

Kirjoittaja on työoikeuden professori Turun yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat