Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Uudet mittarit eivät tee tutkimusta paremmaksi

Koulutusleikkausten aikaan raportoinnin lisääntyminen jättää vähemmän resursseja tutkimukselle ja opetukselle

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Hallitus on vastannut koulutusleikkausten arvosteluun toteamalla, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen osuus bruttokansantuotteesta on verraten suuri.

OECD:n tilastojen mukaan yritykset rahoittavat tutkimus- ja kehitystoimintaa melko paljon, mutta vuosien 2009–2013 välillä tällaisen rahoituksen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen laski 2,7 prosentista 2,3 prosenttiin. Julkinen tutkimusrahoitus sen sijaan on useimmilla mittareilla muihin Pohjoismaihin verrattuna vaatimatonta, ja ero on entisestään kasvanut.

Suomen vaatimaton panostus akateemiseen tutkimukseen näkyy, kun vertaillaan henkilöresursseja. Suomen yliopistoissa on 14 opiskelijaa yhtä opettajaa kohden. Vastaava luku on Norjassa 10, Ruotsissa 11 ja Saksassa 12.

Taloustieteiden professorit Hannu Vartiainen ja Otto Toivanen tekivät viime vuonna Pohjoismaita vertailevan selvityksen, joka osoitti, miten vähäiset resurssimme ovat. Suomessa on kansantaloustieteen professoreja vähemmän kuin Tukholman yliopistossa ja vain neljäsosa siitä mitä Ruotsissa yhteensä. Tanskassa ja Norjassa kansantaloustieteen professoreita on kolme kertaa enemmän kuin Suomessa.

Sosiologian oppiaineiden vakituisia professoreita on Suomessa laskujemme mukaan yhteensä 24, kun Ruotsin yliopiston viidessä suurimmassa yliopistossa heitä on 46.

Resurssien lisäämisen sijaan Suomessa ajetaan poikkeuksellisen kovia leikkauksia yliopistojen ja tutkimuksen rahoitukseen. Samalla on esitetty, että yliopistojen toimintaa arvioitaisiin yhä intensiivisemmin toiminnan laadun selvittämiseksi.

Laadukas ja vaikuttava tutkimustoiminta on tutkijoiden ja päättäjien yhteinen päämäärä. Tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnille esitetyt yhä tarkemmat mittarit syventävät kuitenkin suunnitelmatalouden keskeistä ongelmaa: tutkitaan asioita, jotka ovat helposti, määrällisesti ja lyhyellä aikavälillä mitattavissa. Varsinkin, jos tuleva rahoitus riippuu mittarien lukemista.

Tutkimus on kuitenkin jatkuvan arvioinnin kohteena. Arviointia tekevät niin vertaisarvioijat kuin rahoittajat. On vaikea nähdä, että uusien mittareiden luominen parantaisi tutkimuksen laatua – varsinkin, jos uudet mittarit syrjäyttävät tiedeyhteisön omat vakiintuneet arvioinnit.

Todennäköisin lopputulos on, että byrokratia lisääntyy. Kun resurssit ovat liian vähäiset, mittaamisen lisääntyminen uhkaa pahentaa ongelmaa: tutkimukseen ja opetukseen tarkoitettua aikaa kuluu yhä enemmän raportointiin.

Millä aikajänteellä tutkimusta tulisi mitata?

Fysiikan nobelisti Peter Higgs teki teoreettisen tutkimustyönsä 1960-luvulla, mutta hänen ennusteidensa mukaisen Higgsin hiukkasen olemassaolosta saatiin kokeellista todistusaineistoa vasta vuonna 2012.

Suomen peruskoulu-uudistus toteutettiin 1970-luvulla, mutta sen taloudellista liikkuvuutta edistävät vaikutukset pystyttiin todentamaan vasta 40 vuotta myöhemmin.

Tutkimuksen ulkopuolinen ohjaus on haitallista, kun yhteiskunnalliset muutokset ovat nopeita, sosiaalisiin ongelmiin ei löydy helppoja ratkaisuja ja ilmiöiden seuraukset ovat odottamattomia.

Suomalainen taloustieteilijä Tor Eriksson haki 1980-luvun lopussa varoja yhteispohjoismaiseen työttömyyttä käsittelevään hankkeeseen. Rahoittajat naureskelivat hakemukselle: tulevaisuuden ongelmana pidettiin työvoimapulaa. 1990-luvun lama osoitti käsityksen vääräksi.

Kroonisesti alirahoitettu akateeminen yhteisö tuskin tulee tuottamaan merkittävää tutkimusta, vaikka sitä kuinka mitattaisiin, ohjeistettaisiin ja patistettaisiin selvittämään päättäjien olennaisimpina pitämiä asioita.

Jos haluamme maailmanluokan tutkimusta, on panostettava yliopistojen henkilöresursseihin ja tarjottava tutkijoille riittävästi vapaan kilpailun kohteena olevaa tutkimusmäärärahaa.

Tutkimusrahoituksen tärkein tulos ei ole julkaisu, keksintö tai sovellus. Tärkeintä on, että tutkija pystyy reagoimaan muuttuvaan maailmaan, syventymään tutkimukseensa yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa ja muuttamaan maailmaa pitkällä aikavälillä.

Inhimillisen pääoman leikkaaminen Suomessa johtaa jatkuvaan aivovuotoon ja lisääntyvään – mutta tarkasti mitattuun – keskinkertaisuuteen.

Lena Näre ja Markus Jäntti

Näre on sosiologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja Jäntti julkistalouden professori Helsingin yliopistossa ja Vattissa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat