Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Sukupolvenvaihdoksen esteet pitää poistaa

Veronhuojennuksen saamisen edellytyksiä pitäisi muuttaa niin, että alaikäinenkin perinnönsaaja voidaan katsoa yritystoiminnan jatkajaksi.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Viime vuosina on tehty kaksi yritysten sukupolvenvaihdokseen vaikuttavaa muutosta: perintöveroa on kiristetty ja sukupolvenvaihdokseen liittyvän veronhuojennuksen tulkintaa tiukennettu. Tämä voi uhata yritystoiminnan jatkamista ja jopa omistuksen säilymistä Suomessa.

Perintö- ja lahjaveroa korotettiin viime vaalikaudella merkittävästi. Perintövero voi aiheuttaa ongelmia erityisesti niissä tilanteissa, joissa perintöä ei ole helppo muuttaa rahaksi. Silloin kyse voi olla esimerkiksi yritysten osakkeista.

Perintö- ja lahjaverotuksessa maatalouden ja yritystoiminnan varojen saantoa helpotetaan niin sanotulla sukupolvenvaihdoshuojennuksella. Huojennuksen tavoitteena on työpaikkojen ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Perintö- ja lahjaveroa ei yleensä pidetä ongelmana, jos veroa voidaan keventää. Huojennuksen saaminen edellyttää muun muassa, että perintö tai lahja sisältää vähintään kymmenesosan yhtiön osakkeista ja että perinnönsaaja aikoo jatkaa yritystoimintaa.

Jos edellytykset eivät täyty, perillinen maksaa osakkeiden käyvän arvon mukaan määräytyvän perintöveron. Jos perintö ei sisällä muuta varallisuutta, perillinen saattaa joutua myymään perimänsä osakkeet tai osan niistä veron maksamiseksi, mikä voi tuntua kohtuuttomalta. Myyminen on tietenkin mahdollista vain, jos tarjolla on ostajia.

Juha Sipilän (kesk) hallituksen ohjelma sisältää kaksi sukupolvenvaihdoksia helpottavaa verolinjausta. Tavoitteena on ensinnäkin edistää sukupolvenvaihdoksia keventämällä perintöveroa ja arvioimalla muut kehittämistarpeet. Toinen tavoite on helpottaa metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, joihin ei yleensä voida soveltaa nykyistä perintö- ja lahjaverolain huojennusta.

Samaan aikaan kun poliittiseksi tavoitteeksi on otettu sukupolvenvaihdosten helpottaminen, huojennuksen soveltamisen tulkinta on kiristynyt. Merkittävin muutos koskee alaikäisten perillisten mahdollisuutta jatkaa osakeyhtiömuotoisen yrityksen toimintaa. Uuden oikeuskäytännön mukaan alaikäinen perillinen ei jatka yritystoimintaa osakeyhtiössä, koska hän ei voi osakeyhtiölain mukaan toimia yhtiön hallituksessa tai toimitusjohtajana.

Huojennuksen epääminen alaikäiseltä on koettu epäoikeudenmukaiseksi, sillä perillinen ei voi määrätä perintöverotuksen ajankohtaa. Esimerkiksi yrittäjän tapaturmainen kuolema estää alaikäistä perillistä saamasta huojennusta. Ongelma on noussut esiin sekä yksittäistapauksissa että laajemmin yrittäjien piirissä. Sukupolvenvaihdos on joka tapauksessa kriittinen vaihe yrityksen elinkaaressa, vaikka siihen ei liittyisikään epävarmoja veroseuraamuksia.

Hyvän verojärjestelmän piirteitä ovat verotuksen johdonmukaisuus ja ennustettavuus. Perintöverotuksen tason määräytyminen perinnönjättäjän kuoleman ajankohdan ja perillisen senhetkisen iän mukaan ei helposti täytä ennustettavuuden vaatimusta.

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen sattumanvaraisuus on myös ongelmallinen siinä mielessä, että veropohjaa koskevalla poikkeussäännöksellä tulisi olla selkeät perusteet.

Korkeimman hallinto-oikeuden alaikäistä perinnönsaajaa koskevan ratkaisun perustelut ovat juridisesti loogisia, joten lainsäätäjän tulisi muuttaa huojennuksen saamisen edellytyksiä. Alaikäistä perinnönsaajaa koskeva ongelma on mahdollista poistaa esimerkiksi rajaamalla jatkamisvaatimus koskemaan vain lahjaverotusta tai määrittelemällä yritystoiminnan jatkamisvaatimus alaikäisen osalta erikseen.

Samassa yhteydessä voitaisiin selkeyttää huojennuksen edellytyksiä muutenkin. Ehdotus huojennuksen uudelleenmäärittelystä perustuu ajatukseen, jonka mukaan perintö- ja lahjaverotus on vastedeskin osa suomalaista verojärjestelmää, vaikka tästä verolajista on useissa Euroopan maissa luovuttu.

Hallitusohjelmassa sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi on varattu yhteensä 60 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaverotuksen kiristyttyä huojennuksen oikeanlainen kohdentaminen voi osaltaan edistää työpaikkojen säilymistä ja yritystoiminnan jatkumista Suomessa.

Verojen tulee määräytyä ennakoitavalla ja johdonmukaisella tavalla. Hallituksen tulisikin ensimmäiseksi poistaa alaikäistä perinnönsaajaa koskeva epäkohta.

Ann-Mari Kemell ja Juha Lindgren

Kemell on Keskuskauppakamarin johtaja ja Lindgren Vaasan ylipiston vero-oikeuden professori (ma.).

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat