Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Omistajaohjaus ei sovi monopolien sääntelyyn

On kestämätöntä, jos valtio valvoo kuluttajien etuja vaikuttamalla hinnoitteluun osakeyhtiön omistajana.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Verkkoyhtiö Carunan hinnankorotukset ovat herättäneet keskustelua valtion roolista toimialoilla, jotka ovat luonteeltaan monopoleja. Valtionyhtiö Fortumin verkkojen myyntiä Carunalle on kritisoitu. Tapaus voi vaikuttaa valtion omistajapolitiikkaan, kuten valtion osakeomistusta koskeviin suunnitelmiin.

Tapauksella ei kuitenkaan pitäisi olla mitään tekemistä valtion omistajaohjauksen kanssa. Sähköverkkoyhtiöiden liiketoimintaa valvotaan ja ohjataan sääntelymallilla, jonka on toimittava riippumatta siitä, kuka yhtiön omistaa.

On kestämätöntä, jos valtio valvoo kuluttajien etuja osakeyhtiön omistajana vaikuttamalla yhtiön hinnoitteluun. Se olisi vastoin muiden osakkeenomistajien etua.

Omistajaohjausta ei tarvita, jos monopoliyhtiöiden sääntely on asianmukaisesti järjestetty.

Suomalaisessa sääntelymallissa verkkoyritys saa laskuttaa asiakkailtaan kohtuullisen korvauksen verkon ylläpidosta ja kehittämisestä. Korvaus määräytyy verkkoihin sidotun pääoman ja viranomaisen määrittelemän kohtuullisen tuoton perusteella. Samalla paikallisten verkkomonopolien välille on luotu virtuaalinen kilpailu: malli kannustaa tehokkuuteen palkitsemalla yhtiöitä, jotka synnyttävät saman tuotoksen pienemmin panoksin kuin muut yhtiöt.

Mallin ongelmat liittyvät mittaamiseen: kuinka saadaan erilaiset verkkoyhtiöt vertailukelpoisiksi. Mittaamisen ongelma on normaalioloissa – jos verkot eivät merkittävästi muutu vuodesta toiseen – pysyvä, muttei ylipääsemätön.

Suomen sähköverkko ei ole nyt normaalitilassa. Vuosina 2014–2018 verkkoon on tehty ja ollaan tekemässä yhteensä yli kahdeksan miljardin euron korvausinvestoinnit, joilla toimitusvarmuutta ylläpidetään ja parannetaan. Verkkoyhtiöillä on kannustin maksaa tarvittavat miljardit, koska kuluttajalta laskutettu korvaus pääomalle takaa vakaan ja hyvän tuoton.

Sääntelymallissa viranomainen ei kuitenkaan todellisuudessa tiedä, sijoittavatko yhtiöt pääomaa vain laskuttaakseen kuluttajalta hyvän tuoton vai edistääkseen verkon toimitusvarmuutta. Viranomaisilla ei ole riittäviä keinoja puuttua hankkeisiin, jotka eivät todellisuudessa edistä toimitusvarmuutta.

Vastaavista järjestelyistä vuosikymmenien mittaan kertynyt kansainvälinen kokemus osoittaa, että sähköverkkoon käytetään todennäköisesti enemmän pääomaa kuin olisi tehokkuuden kannalta tarpeen. Kuluttaja maksaa lopulta myös tarpeettomat hankkeet.

Yksi kansainvälisesti käytetty vaihtoehto sääntelymallin korjaamiseksi on tehdä investoinneista luvanvaraisia. Suomessa tämä menettely ei vaikuta mahdolliselta, ellei viranomaisten resursseja merkittävästi lisätä: luvitus on kallista, eikä se ratkaise kaikkia ongelmia, koska yritykset tuntevat investointitarpeen paremmin kuin viranomaiset.

Toinen vaihtoehto on mahdollistaa investointien jälkikäteinen riitauttaminen. Verkkoyhtiöltä voitaisiin evätä oikeus laskuttaa asiakkailta korvaus turhaksi todetusta investoinnista. Tämäkin vaatii viranomaisilta resursseja: on pystyttävä osoittamaan uskottavasti, että hanke olisi voitu toteuttaa toisin palvelun heikentymättä.

Jälkiarviointi satunnaisesti valituissa kohteissa olisi yksi tapa tuoda harkintaa hankkeisiin ja vähentää liiallisten investointien riskiä.

Sähköverkkomme ja sen kehittämisen perustana on ajatus keskitetystä tuotannosta ja perinteisistä energiateknologioista. Tulevaisuuden sähköntuotanto on kuitenkin yhä enemmän hajautettua. Lisäksi uudet teknologiat tekevät kysyntähuippujen tasaamisen ja energian varastoimisen aktiiviselle kuluttajalle entistä helpommaksi.

Kuluttajien käyttäytymisen muuttuminen aiempaa vaikeammin ennakoitavaksi kuormittaa verkkoa. Voidaan kuitenkin luoda kannustimia, jotta yhtiöt voisivat hyötyä kuluttajien toiminnasta kehittämällä verkkoja oikeaan suuntaan.

Hintakattojen asettamisen ja muiden poliittisen paineen alla tehtyjen pikaisten ratkaisujen sijaan monopoliyhtiöiden sääntelyä tulisi pohtia kokonaisvaltaisesti huomioiden tulevaisuuden energiajärjestelmien tarpeet ja mahdollisuudet.

Yhtiöiden on lopulta uskottava sääntelyn johdonmukaisuuteen, kun ne sitovat vuosikymmeniksi pääomaa suomalaiseen infrastruktuuriin. Johdonmukaisuutta edistää, jos valtion roolit omistajana ja säätelijänä erotetaan toisistaan.

Matti Liski

Kirjoittaja on taloustieteen professori Aalto-yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat