Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Vakavaraisuussääntelyä tulee yksinkertaistaa

Nykyistä tehokkaampi vakavaraisuussääntely ehkäisee liian suurta riskinottoa ja vakauttaa pankkisektoria sekä kansantalouksia.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Eurooppalainen pankki- ja velkakriisi on osoittanut, kuinka pankkisektorin haavoittuvuus kykenee suistamaan kokonaiset kansantaloudet sekasortoiseen kaaokseen ja krooniseen matalasuhdanteeseen. Pankkien rooli kriisissä on ollut keskeinen: holtiton riskinotto ja luotonanto johtivat osaltaan koko yhteisvaluutta-alueen kuilun partaalle.

Pankkisektori eroaa tavallisesta yritystoiminnasta monella tavalla. Pankkisektori luo valtaosan taloudessa kiertävästä laajasta rahasta antolainauksella ja laskemalla liikkeelle pankkitalletuksia.

Mikään muu yrityssektori ei myöskään nauti sellaisesta vieraan pääoman turvaavasta julkisesta turvamekanismista kuin pankkisektori. Keskuspankit pystyvät takaamaan pankin jälleenrahoituksen, kunhan pankki on vakavarainen.

Lisäksi julkinen valta on luonut talletussuojajärjestelmän ja epäsuoran turvaverkon, kun ongelmiin joutuneita pankkeja on pääomitettu. Julkisen turvaverkon olemassaolo perustuu pitkälti siihen, että pankkijärjestelmä on elintärkeä osa yhteiskunnan infrastruktuuria.

Pankkien vakavaraisuus – oman pääoman suhde riskeillä painotettuun taseen loppusummaan – määrittää sääntelyn piirissä pankin taloudellisen aseman vahvuuden ja luotonantopotentiaalin. Vakavaraisuuspääoman tärkein tehtävä on suojata ulkoisia velkojia tappioilta, kuten normaalissa yrityksessäkin.

Pankkimaailmassa keskuspankkirahoituksen saamisen mahdollisuus, valtiolliset turvaverkot ja pankkien elintärkeä asema rahoitusjärjestelmässä ovat kuitenkin johtaneet siihen, että pankkien vieraan pääoman kustannus on keinotekoisen alhainen. Toisaalta pankkien omistajat haluavat maksimoida oman pääoman tuoton.

On siis olemassa kannuste ottaa liian suuri riski – osittain siksi, että omistajalla ja toimivalla johdolla on rajoitettu vastuu konkurssitilanteessa. Pankin sulkeminen voi vaarantaa koko rahoitusjärjestelmän vakauden, sillä pankit ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa toisiinsa.

Pankkien elintärkeä rooli maksujärjestelmässä ja investointien rahoituksessa on yhdessä omistajien kannustinmekanismin kanssa johtanut siihen, että valtiovalta on katsonut tarpeelliseksi rajoittaa pankkien velkavipua. Euroopan unionin vakavaraisuusasetuksessa on määritelty pankkien minimivakavaraisuusvaatimus.

Nykyiset vakavaraisuusvaatimukset ovat tutkimusten mukaan edelleen varsin maltillisia. Pankin oman pääoman tulisi kattaa sellaiset odottamattomat tappiot, joita ei voida järkevästi hinnoitella lainojen riskipreemioihin eli tuotto-odotuksiin.

Epävarmassa maailmassa pankkien riskiarviot menevät aika ajoin vikaan. Sisäisten riskiarvioiden käyttö korostaa näitä ongelmia. Kun pankit saavat määrittää osin itse riskinsä, todelliset riskit saattavat nousta kohtuuttoman suuriksi suhteessa pankin todellisiin tappiopuskureihin.

Vakavaraisuussääntelyssä pankeilta vaaditaan nykyisin noin kymmenen prosentin pääomaa suhteessa riskipainotettuihin varoihin. Koska osa varoista ei ole sääntelymielessä riskipitoisia, pankin velkavipu voi olla jopa 50-kertainen omaan pääomaan nähden.

Tehokkaampi ja yksinkertaisempi vakavaraisuussääntely on tarpeen, jotta voidaan ehkäistä malliriskiä (riskilaskelmien virheitä), moraalikatoa (riskinoton lisäämistä siksi, että osa riskien seurauksista koituu jollekulle muulle) ja sääntelyarbitraasia (vakavaraisuussääntelyn kiertämistä keinotekoisesti).

Pankkiunioni yhteisine valvojineen ja resoluutiomekanismeineen on omiaan lisäämään pankkisektorin vakautta Euroopassa. Vakavaraisuutta voidaan vahvistaa sääntelyllä edelleen, ja kilpailun edellytyksiä voidaan parantaa sääntelyä yksinkertaistamalla. Tähän tarpeeseen yksinkertainen omavaraisuusvaatimus sopisi erinomaisen hyvin.

Pankin omistajien näkökulmasta lisäpääomavaatimukset ovat ikäviä, sillä ne laskevat oman pääoman tuottoa. Yhteiskunta tarjoaa kuitenkin laajan turvaverkon, minkä vuoksi omistajilta voi edellyttää halukkuutta varmistaa rahoitusjärjestelmän vakaus. Suomessakin voitaisiin esimerkiksi ottaa käyttöön vakavaraisuusdirektiivin mahdollistama järjestelmäriskipuskuri: harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus kansalliselle pankkijärjestelmälle.

Jussi Lindgren

Kirjoittaja on vanhempi finanssisihteeri valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat