Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Eläkevarojen pitää kestää läpivalaisu verokeitaissa

Verohallintojen kansainvälisen yhteistyön kehittyessä ja tiedonvaihdon parantuessa monien verokeitaina pidettyjen paikkojen maine voi parantua.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Työeläkerahastojen sijoitukset niin sanotuissa verokeitaissa tai veroparatiiseissa sijaitseviin yhtiöihin ja rahastoihin nousevat aika ajoin keskusteluun. Jo lähes vuotuista bruttokansantuotettamme vastaavien yhteisten eläkevarojen sijoittamisen on kestettävä kriittinen läpivalaisu.

Suomalaisten työeläkerahastojen verokeidassijoitusten määrästä esitetyt arviot ovat vaihdelleet 25 miljardista eurosta runsaaseen 40 miljardiin. Termille verokeidas on tällöin annettu laaja merkityssisältö, joka kattaa kuvauksellisten palmusaarten lisäksi Luxemburgin ja Irlannin kaltaiset EU-valtiot. Summa on joka tapauksessa suuri.

Näihin sijoituksiin kohdistuva kritiikki lähtee osin siitä näkemyksestä, että verokeitaina pidettävien valtioiden tai itsehallintoalueiden toimintaa ei ylipäänsä tulisi pönkittää Suomen työeläkejärjestelmän rahoilla. Jotkut kriitikot epäilevät, että toimintaan liittyy konkreettisesti epäasianmukaista verosuunnittelua tai veronkiertämistä.

Työeläkesijoittajat tuovat esiin, että rahastojen kotipaikat ovat usein näillä alueilla ja niiden välttäminen kaventaisi oleellisesti sijoituskohteiden valikoimaa. Monen eurooppalaisen osake- ja korkorahaston kotipaikka on Luxemburgissa tai Irlannissa. Näissä maissa on myös pääoma- ja hedge-rahastoja, joskin monet – ja usein tuottohistorialtaan parhaat – niistä sijaitsevat pienissä saarivaltioissa.

Rahastorakenteista päättävät kansainväliset omaisuudenhoitoyhtiöt, joiden tekemiin ratkaisuihin suomalaisilla työeläkesijoittajilla ei yleensä ole mahdollisuutta vaikuttaa. Juridisten rakenteiden ja maavalintojen taustalla on usein se, että ratkaisujen tulee sopia monista eri valtioista tuleville sijoittajille.

Rahastojen sijoittumiseen matalan verotuksen alueille liittyy myös verosuunnittelua. On vaikea ajatella, että aktiivista laillista verosuunnittelua harjoittavat yritykset eivät olisi soveliaita sijoituskohteita. Verosuunnittelu on itsestään selvä osa talousjohdon toimintaa esimerkiksi pörssiyhtiöissä.

Rahastorakenteiden tavoitteena on monesti, että yritystulo ei tulisi verotetuksi voitonjakoketjussa kahteen kertaan. Suomalaisittain tämä vastaa lainsäädäntömme lähtökohtaa, jonka mukaan työeläkelaitosten ei ole käytännössä tarkoitettukaan maksavan veroa sijoitustuotoistaan.

Matalan verotuksen alueilla sijaitsevien rahastojen jättäminen pois sijoitusvaihtoehtojen joukosta heikentäisi eläkevarojen tuottoa. Luotettavan arvion tekeminen muutoksen vaikutuksesta on lähes mahdotonta, mutta seurauksena olisi ainakin jonkinasteinen paine eläkemaksuja tai eläkkeitä kohtaan.

Verokeidassijoituksissakin on huolehdittava siitä, että ne täyttävät sijoitustoiminnan vastuullisuuden vaatimukset. Lainvastaiset menettelyt eivät tietenkään ole hyväksyttäviä, ja muutkin hyvin aggressiivista verosuunnittelua edustavat keinotekoiset järjestelyt voivat olla näiden vaatimusten kanssa ristiriidassa.

Veropoliittiseksi vastaukseksi veronminimointimahdollisuuksiin ei käy toive, että yritykset eivät näitä mahdollisuuksia hyödyntäisi. Osa verojärjestelmän aukoista on paikattavissa vain kansainvälisellä yhteistyöllä. G20-ryhmä, OECD ja EU ovatkin merkittävästi terävöittäneet veropohjien turvaamiseen tähtääviä toimiaan.

Kuitenkin myös Suomen omat – muun muassa korkomenoja ja siirtohinnoittelua koskevat – säännökset tarjoavat sellaisia veronminimointimahdollisuuksia, joita on vaikea pitää kilpailukykymme kannalta tarpeellisina.

Verokeitaita koskeva viranomaisten kansainvälinen yhteistyö on parantunut nopeasti. Suomi on viime vuosina solminut verotietojen vaihtoa koskevat sopimukset muun muassa Hollannin Antillien, Caymansaarten, Bermudan, Guernseyn ja Jerseyn kanssa. Varsinainen läpimurto tehdään parin vuoden päästä, kun noin sata valtiota ja aluetta – joista monia pidetään verokeitaina – on tulossa mukaan automaattiseen verotietojen vaihtoon.

Verotietojen vaihdon tiivistymisellä ei ole sinänsä merkitystä suomalaisten työeläkerahastojen sijoitustoiminnalle, joka ei miltään osin perustu tulojen salaamiseen. Jos tietojenvaihto lähtee toimimaan sujuvasti, verokeitaisiin liitetty eksotiikka voi vähetä ja niiden maine parantua. Eri maiden verohallintojen pitää ensin päästä tutkimaan, onko keitaiden lähteissä sameaa vettä.

Timo Viherkenttä

Kirjoittaja on Valtion eläkerahaston toimitusjohtaja.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat