Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomen pitää sopeutua, ei niinkään tehostaa

Päätöksenteossa sovelletaan ennakoituun tulevaisuuteen ja konsensukseen perustuvaa toimintamallia. Vaikka malli tuotti aiemmin hyviä tuloksia, se ei enää riitä.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Suomessa on perinteisesti uskottu hyvin suunniteltuun, hallittuun ja tehokkaaseen toimintaan. Yksityiskohtaiset hallitusohjelmat ovat perustuneet oletukselle, että tulevaisuus on ennakoitavissa. Taloudessa on haettu keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja, mittakaavaetuja ja kustannuskilpailukykyä. Julkisella sektorilla on panostettu tulosjohtamiseen ja tuottavuuden kasvuun. Suomessa on myös vahva konsensuksen perinne, jossa johtavien asiantuntijoiden näkemyksiin luotetaan.

Tämä toimintamalli tuotti hyviä tuloksia nykyistä vakaammassa ja yksinkertaisemmassa maailmassa. Nyt se ei enää riitä.

Kansainväliset järjestöt ja hallitukset kompuroivat pahasti yrittäessään ratkoa maailmanlaajuisia ympäristöongelmia sekä talous- ja pakolaiskriisejä. Poliittiset päätöksentekijät ovat ihmeissään, kun vanhat ideologiat ja ratkaisumallit eivät enää toimi. Yritykset ja julkishallinto etsivät aktiivisesti uusia organisointitapoja, jotka voisivat korvata liian jäykiksi osoittautuneet hierarkiat. Tavalliset ihmiset kärsivät kasvavista elämänhallinnan ja henkisen hyvinvoinnin ongelmista.

Teknologinen ja taloudellinen murros on lisännyt yhteiskunnallista epävarmuutta huomattavasti. Monet aiemmin vakaat rakenteet ja instituutiot muuttuvat nyt nopeasti.

Talouden globalisoituminen ja uudet informaatioteknologiat ovat mahdollistaneet tuotantoprosessien äärimmäisen erikoistumisen. Tämä on nostanut talouden keskinäisriippuvuuden ja monimutkaisuuden aivan uudelle tasolle.

Viestinnän tehostuminen on nopeuttanut kansainvälistä vuorovaikutusta ja kiihdyttänyt maailman muutosvauhtia. Nopea väestönkasvu ja ihmisten aiempaa suurempi liikkuvuus ovat lisänneet hallinnan ongelmia, kuten nykyinen pakolaiskriisi osoittaa.

Toimintaympäristön kasvanutta epävarmuutta ja monimutkaisuutta yritetään hallita menetelmin, jotka on kehitetty nykyistä vakaampiin ja yksinkertaisempiin oloihin. Perinteiset hierarkkiset, pitkälle eriytyneet ja tiukasti tulosohjatut organisaatiot eivät pysty vastamaan uuden toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.

Yhdysvaltalainen matemaatikko John Casti on tutkinut tapahtumien rakenteesta ja systeemisestä luonteesta seuraavaa monimutkaisuutta, kompleksiteettia. Hänen mukaansa nykymaailman ja vanhojen organisointitapojen välille on syntynyt jännite, jonka kasvu voi johtaa kaaokseen ja yllättäviin kriiseihin. Arabikevät ja viime vuosikymmenen lopun finanssikriisi ovat tästä hyviä esimerkkejä, Casti toteaa.

Suomalaisen yhteiskunnan sopeutumiskykyä voidaan parantaa lisäämällä yhteiskunnallisen keskustelun monipuolisuutta sekä erilaisten ajattelu- ja toimintamallien kirjoa. Suomi tarvitsee enemmän kilpailevia näkemyksiä ja avointa vuorovaikutusta selvitäkseen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Medialla on tärkeä rooli valtavirtanäkemysten haastamisessa ja uusien näkökulmien esiin nostamisessa.

Uusi toimintaympäristö vaatii yksityiseltä ja julkiselta sektorilta uusien toimintamallien kokeilua, päätöksenteon hajauttamista sekä organisatoriset siilot ja hierarkiat ylittävää yhteistyötä. Monimutkaisessa maailmassa korostuu kansalaisyhteiskunnan rooli uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittäjänä.

Kansalaiset kannattaa ottaa vahvemmin mukaan päätöksentekoon ja julkisten palveluiden suunnitteluun. Suoraa demokratiaa tarvitaan edustuksellisen oheen. Vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia on ratkaistava yhä useammin yksityisen ja julkisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisellä yhteistyöllä. Tarvitaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, yhteisiä tulevaisuusvisioita ja kehittämisprosesseja sekä yksinkertaisia pelisääntöjä, jotka jättävät tilaa joustaville ratkaisuille.

Yhteiskunnan sopeutumiskyvyn parantaminen vaatii erityisen paljon julkiselta sektorilta.

Kehittämistyössä kannattaa hyödyntää mallia, jossa julkinen sektori tukee ruohonjuuritason kokeiluja ja innovaatioita, edistää parhaiden innovaatioiden valikoitumista jatkokehitykseen sekä varmistaa parhaiden ratkaisujen mahdollisimman laajan hyödyntämisen.

Timo Hämäläinen

Kirjoittaja on kansainvälisen

liiketoiminnan dosentti ja johtava

asiantuntija Sitran strategiayksikössä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat