Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Tuottavuusloikka ei ehkä johdakaan talouskasvuun

Automatisointi vie vääjäämättä kohti työkeskeisen yhteiskunnan murrosta.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Vuonna 2015 suomalaiset – kun mukaan lasketaan koko väestö lapsista eläkeläisiin – tekivät palkattua työtä keskimäärin kaksi tuntia päivässä. Maa- ja metsätalouteen, kalastukseen ja kaivostuotantoon käytettiin yhteensä noin kuusi minuuttia henkeä kohti. Ja energiantuotantoon meiltä kului päivässä vähän yli minuutti.

Alkutuotantoon, rakentamiseen ja tavaroiden tuotantoon kului suomalaista kohti vähän yli puoli tuntia päivässä. Puolitoista tuntia kului tavaroiden vaihtamiseen, tavaroiden ja ihmisten siirtelyyn, palveluihin ja julkiseen hallintoon.

Palkkatyöhön käytetystä ajasta on 40 vuodessa kadonnut noin viidennes. Työn tuottavuus on kasvanut huimaa vauhtia. Tavaroita ja palveluja pystytään nyt tuottamaan entistä enemmän aiempaa pienemmällä työmäärällä. Ja tuottavuuden edelleen parantuessa työtä tarvitaan entistäkin vähemmän.

Tuottavuuden kasvun taustalla oli 1900-luvulla lisääntynyt energiankulutus. Kasvun lähteenä ovat olleet erityisesti fossiiliset polttoaineet, viime vuosikymmeninä myös ydinenergia. Bruttokansantuotteen kasvu selittyy sekä Suomessa että muissa teollistuneissa maissa pitkälti energian käytön lisääntymisellä.

Energian käytön kasvaminen on tehnyt mahdolliseksi tuotannon koneistamisen ja automatisoinnin. Maataloustuotteet tehdään nyt öljyllä. Suomessa paperi- ja sellutehtaat käyttävät lähes neljänneksen koko kansakunnan energiasta, mutta työllistävät alle 20 000 ihmistä.

Kiihtyvällä vauhdilla kasvanut tuotanto on hyödyntänyt vuosimiljoonien kuluessa kertyneitä energiavarantoja. Uusiutumattomia energiavaroja on ollut saatavilla lähes rajattomasti. Kansantaloudet ovat ottaneet luonnon säästöistä velkaa, jota ei ole tarvinnut merkitä kansantalouden kirjanpitoon.

Mikäli tuottavuuden kasvu jatkuu, työtä tarvitaan tulevaisuudessa entistä vähemmän. Ellei tuotantojärjestelmissä tapahdu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, tuottavuuden kasvu edellyttää vieläkin energiankäytön kasvattamista. Mutta jos energiankäyttöä hillitään esimerkiksi ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi, talouskasvu ei voi jatkua entisen kaltaisena.

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa yhä suurempi osa ihmisistä tekee töitä palveluammateissa. Suuri osa palveluista on kuitenkin parhaillaan automatisoitumassa.

Vaikka palvelujen suunnittelu ja toteutus vaativat edelleen työtä, palvelujen toteutuksesta vastaavat nyt tietokoneohjelmat. Palvelut koostetaan millisekunneissa eri puolilla maailmaa sijaitsevien tietokoneiden avulla, ja palvelun ylläpitämiseen tarvitaan vain vähän ihmisten työvoimaa.

Tässä valossa Suomen nykyisen hallituksen kaipaama tuottavuusloikka näyttää jäävän lyhyeksi. Kansallista kilpailukykyä voi lisätä parantamalla työn tuottavuutta, mutta se tarkoittaa automaation lisääntymistä ja työn määrän vähenemistä.

Työkustannusten alentaminen esimerkiksi työaikaa lisäämällä johtaa talouskasvuun vain, jos osa kustannushyödystä siirretään tuotteiden ja palvelujen ostajille halvempina hintoina ja kysyntä kasvaa sen seurauksena. Nykyisessä maailmantaloudessa kilpailukyvyn parantaminen voi edellyttää, että saavutettu hyöty siirretään kokonaisuudessaan ostajille.

Näin on käynyt maataloudessa, jossa edes maailman tehokkaimmat ja suurimmat maataloustuottajat eivät pysty kannattavaan tuotantoon. Maatalouden harjoittaminen on mahdollista vain, koska tuotantoa tuetaan sekä suoraan että välillisesti.

Ongelmia ei ratkaista työaikaa pidentämällä. Teollisella aikakaudella saavutettu kasvu perustuu yhtäältä työn tuottavuuden kasvuun ja toisaalta kasvaneeseen energiavelkaan. Kasvu on perustunut tuotantoa tehostaviin koneisiin ja innovaatioihin. Ilman riittävän edullista ja helposti saatavilla olevaa energiaa kasvu pysähtyy.

Automatisointi siirtää kulutusvoimaa palkkatyön tekijöiltä koneiden rahoittajille, lisää tuloeroja ja johtaa työkeskeisen yhteiskunnan murrokseen. Kasvuun perustuvan maailmantalouden toimijat joutuvat vaikeuksiin, jos kasvu hidastuu. Öljyn ja hiilen poltto ei enää ole ilmaista.

Maailmantaloudessa on käynnissä murros, joka rinnalla ilmaston lämpeneminen on tulevassa historiankirjoituksessa ehkä vain alaviite. Siksi meidän olisi syytä miettiä, mitä vastedes tarkoitamme, kun puhumme kasvusta ja kehityksestä.

Ilkka Tuomi

Kirjoittaja työskentelee eteläafrikkalaisessa Stellenbosch Institute for Advanced Study -tutkimuslaitoksessa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat