Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kunta on vahva tulevaisuudessakin

Vaikka sote-palvelut siirretään maakuntien huoleksi, kunnille jää vastuu muun muassa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja kaavoituksesta.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Merkittävä osa arkeemme vaikuttavista palveluista on kuntien käsissä – myös sen jälkeen, kun suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on toteutettu.

Kuntien rooli muuttuu toki olennaisesti, kun sote-palvelut siirtyvät maakuntien tehtäväksi. Muutos vaikuttaa etenkin suuriin kuntiin, koska ne ovat pitkälti itse vastanneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.

Jotta tulevaisuuden kunnasta tulee toimiva yksikkö, kuntien pitää lähestyä kansalaisyhteiskuntaa. Kuntien pitää tehdä entistä tiiviimpää verkostomaista yhteistyötä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa.

Yhteistyö on tärkeää etenkin kuntien elinvoiman lisäämisen ja kunnallisen itsehallinnon toimivuuden kannalta. Mitä laajemmin eri toimijat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, sitä elinvoimaisempia kunnat ovat.

Tähän kytkeytyy aktiivinen työllisyyden hoito. Kunnat ovat tehneet onnistuneita työllisyyskokeiluja, joissa vastuu pitkäaikaistyöttömien hoidosta on kunnilla. Tätä kokeilua pitää jatkaa ja syventää.

Kunnilla pitäisi olla vastuu vaikeasti työllistyvien, nuorten ja maahanmuuttajien työllisyydestä – sekä riittävästi toimivaltaa ja voimavaroja asian hoitamiseen. Tähän tavoitteeseen pyrkiminen on olennainen osa elinvoimaisen kunnan rakennustyötä. Yhteistyössä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja naapurikuntien kanssa kunnat saavuttavat parempia tuloksia kuin nykyisin.

Tulevaisuuden kuntaa suunnitellaan parlamentaarisen työryhmän ja valtiovarainministeriön asettaman asiantuntijaryhmän voimin, ja myös Kuntaliitolla on oma Tulevaisuuden kunta -ohjelmansa.

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntiin, suuria kuntien vastuulla olevia kokonaisuuksia ovat vastedes muun muassa varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, vapaa sivistystyö sekä aikuiskasvatus.

Maa-, kaavoitus- ja asuntopolitiikasta sekä kunnallistekniikan palveluista ja päätöksenteosta päätetään vastedeskin kunnissa. Myös rakennusvalvonta ja ympäristötoimi – ympäristöluvat mukaan lukien – on järkevää säilyttää kuntien vastuulla.

Maan hallituksen viime marraskuussa tekemän linjauksen mukaan ympäristöterveydenhuollon asemaa selvitellään. Tarvittaessa ympäristöterveydenhuolto voitaisiin jakaa siten, että ihmisten terveyden suojelu – eli muun muassa sisäilman ja uimavesien valvonnan kaltaiset tehtävät – jäisivät kunnille. Eläinlääkintähuolto, elintarvikevalvonta ja muut vastaavat tehtävät taas siirtyisivät maakuntahallinnolle.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kuntien rooli pysyy merkittävänä. Esimerkiksi kulttuuritoimi, kirjastot, liikuntapalvelut ja nuorisotoimi säilyvät kuntien vastuulla. Näillä asioilla on huomattava merkitys kunnan elinvoimalle.

Tulevaisuudessa viranomaisten toimintaa pitää säädellä niin kunnissa kuin muuallakin julkishallinnossa aiempaa joustavammin. Myös digitalisaatiota on hyödynnettävä ennakkoluulottomasti. Näin käyttöön voidaan ottaa tuloksellisempia toimintatapoja, joilla saadaan aiempaa parempaa vastinetta veroeuroille.

Tehtävien jaossa tarvitaan joustavuutta. Itsehallinnollisille alueille ja niillä sijaitseville kunnille on annettava mahdollisuus sopia tehtävien siirroista keskenään, jotta alueellisesti toimivat mallit saadaan aikaan. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että joillakin alueilla kunnat voisivat halutessaan sopia vaikkapa ammatti- ja lukiokoulutuksen siirtämisestä maakunnan tehtäväksi.

Tulevaisuuden maakuntien tulee myös voida halutessaan sopia tehtävien siirrosta kunnille. Joillekin suurille kaupungeille voitaisiin erillisellä sopimuksella siirtää vastuuta esimerkiksi joukkoliikenteen järjestämisestä.

Kunnallisesta itsehallinnosta on tullut liiaksi kunnallishallinnon itsehallintoa. Se on muutettava kansalaisten itsehallinnoksi kotikunnassaan. Kyse on kuntien olemassaolon kannalta keskeisestä muutoksesta.

Tämä edellyttää kuntien toimintakulttuurin muuttumista entistä avoimemmaksi ja verkottuneemmaksi. Uudenlaisia ajatuksia on kyettävä ottamaan aiempaa paremmin vastaan. Kuntalaisen roolia asiakkaana ja kunnan jäsenenä on selkeytettävä, ja kunnan toiminta on järjestettävä kansalaislähtöisesti.

Timo Kietäväinen

Kirjoittaja on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja. Hän siirtyy toukokuun alussa Kevan toimitusjohtajaksi.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat