Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kaukaisetkin konfliktit voivat vaikuttaa Suomeen – tiedustelulaeissa pitää varautua uusiin uhkiin

Tunnuksettomien sotilaiden ja vihollistaistelijoiden varalle tarvitaan sääntelyä, joka ottaa huomioon sekä kansallisen turvallisuuden että perus- ja ihmisoikeudet.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Maantieteellisesti etäisilläkin konflikteilla voi nykyisin olla varsin suoria heijastusvaikutuksia turvallisuustilanteeseen Euroopassa, myös Suomessa. Tämä näkyy siinä, kuinka sadattuhannet konflikteja tai niiden aiheuttamaa näköalattomuutta pakenevat ihmiset hakevat turvapaikkaa Euroopasta. Ja siinä, kuinka terroristit kohdistavat iskunsa konfliktien osapuoliksi kokemiinsa varsinaisen konfliktialueen ulkopuolella.

Väkivaltaisuuksien perimmäisiin syihin puuttuminen ja yksittäisten väkivallantekojen torjuminen eivät ole vaihtoehtoisia, toisensa pois sulkevia toimintalinjoja. Pysyvämpään olojen vakauttamiseen pyritään sekä konfliktien syntysijoilla tapahtuvalla konfliktinehkäisyllä ja kriisinhallinnalla että kulttuuristen yhteentörmäysten liennyttämisellä Euroopassa ja Suomessa.

Väkivallantekojen torjuminen on synnyttänyt myös paineita lainsäädännön kehittämiseksi. Parhaillaan on valmisteilla uusia tiedustelutoimintaa, turvallisuusviranomaisten valmiuden kohottamista sekä kansainvälisen avun pyytämistä ja antamista koskevia säännöksiä. Kaikissa näissä lainsäädäntöhankkeissa sääntely-ympäristö on muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi.

Aiemmin säädöksissä ja sopimuksissa saatettiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti erotella turvallisuusviranomaisten toiminnan kohteena olevat ihmiset suhteellisen yksiselitteisesti vieraiden valtioiden sotilaiksi, vakoilijoiksi, poliittisin motiivein toimiviksi terroristeiksi tai tavallisiksi rikollisiksi.

Nykyisin vieraan valtion sotilaiksi epäillyt mutta sellaisiksi vielä vahvistamattomat tunnuksettomat sotilaat ja kokonaan uuden valtion luomista tavoittelevat, silmitöntä väkivaltaa käyttävät vihollistaistelijat ovat sääntelylle vaikea kohde, kun laaditaan siviili- ja sotilasviranomaisten työnjakoa ja toimivaltuuksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Tilanne on yhtä hankala sotaa koskevien oikeussääntöjen ja muun kansainvälisen oikeuden kannalta. On vaikea määritellä, missä kulkee normaaliolojen poliisi- ja rajavartiotoiminnan ja poikkeusolojen sotilaallisen maanpuolustuksen välinen raja.

Tiedustelutoiminnan sääntelyssä joudutaan hakemaan tasapainoa kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen ja tiedonhankinnan kohteena olevien henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien, etenkin yksityiselämän suojan, välillä.

Vakavatkaan yksittäisen henkilön rikokset eivät yleensä vaaranna kansakunnan elinmahdollisuuksia tai valtion laillista, kansanvaltaisuuteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvaa yhteiskuntajärjestystä. Vieras valtio, terroristiryhmä tai yhteiskunnan rakenteisiin soluttautumaan pyrkivä järjestäytynyt rikollisryhmä saattaa kyetä tällaisen uhan muodostamaan.

Sääntelyssä voisikin olla tarkoituksenmukaista keskittyä nimenomaan ryhmätoimintaan. Säännöksiä voitaisiin soveltaa, kun henkilöt osallistuvat vihamieliseen vieraan valtion, terroristijärjestön tai järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan tai tukevat sitä. Näissä tapauksissa ei ole kysymys perus- ja ihmisoikeuksia määrittelevissä normeissa tarkoitetusta yksityiselämästä sen aidossa merkityksessä.

Jos esimerkiksi viestintä voidaan identifioida riittävän todennäköisesti vihamielistä toimintaa harjoittavan vieraan valtion edustajien, terroristiryhmään kuuluvien tai järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenten väliseksi, sen laaja-alainenkin tarkkailu ja valvonta voi olla perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävää.

Tiedustelun luonteeseen kuuluu, että uutta tietoa tuotetaan myös epävarmoja tietoja ja heikkoja signaaleja yhdistelemällä. Tämän vuoksi lainsäädännössä ei ole perusteltua asettaa tiedustelutietojen käsittelylle kovin korkeita todennäköisyyskynnyksiä.

Toisaalta oikeusturvaan liittyvät syyt edellyttävät, että varmistamattomia tiedustelutietoja ei saa käyttää sellaisinaan yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavan päätöksenteon perusteena. Tämä koskee myös niitä henkilöitä, joiden epäillään kytkeytyvän vieraan valtion, terroristiryhmän tai järjestäytyneen rikollisryhmän vihamieliseen toimintaan.

Oikeusturvavaatimuksista tinkiessään oikeusvaltio nakertaisi omaa perustaansa.

Kimmo Hakonen

Kirjoittaja on oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat