Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Sote-uudistus kaipaisi asiakkaan näkökulmaa

Valinnanvapausmallit on suunniteltu palvelujen järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän asema jää heikoksi.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus pyrkii kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja, turvaamaan peruspalvelut koko maassa ja hillitsemään kustannuksia. Keskeiseksi keinoksi on noussut valinnanvapauden lisääminen.

Professori Mats Brommelsin johtama selvitystyöryhmä on esittänyt väliraportissaan neljä erilaajuista valinnanvapausmallia. Yhteistä malleille on, että palvelujen käyttäjä voi valita palvelujensa tuottajaksi julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan sekä vaihtaa tuottajaa määräajoin.

Valinnanvapauden mahdollistamiseksi hallitus on sitoutunut erottamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät ja tuottajat täysin erillisiksi toimijoiksi. Palvelujen järjestämisestä vastaava toimija määrittelee, millaiset tuottajat saavat tarjota palveluitaan asiakkaille.

Keskustelusta saa väärän vaikutelman, että valinnanvapaus olisi uusi asia. Jo nykyisin on mahdollisuus valita itselleen mieleinen terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

On myös mahdollista käyttää yksityisiä lääkäripalveluja ja saada niistä sairaanhoitokorvaus. Jotkin sosiaalipalvelut, kuten ikääntyneiden hoivaan liittyvät palvelut, korostavat asiakkaiden mahdollisuutta valita itselleen sopiva vaihtoehto.

Vähäiselle huomiolle on jäänyt se, mitä valinnanvapaus merkitsee palvelujen käyttäjille. Tutkimusten perusteella sosiaalipalveluissa valinnanvapaus on eri asia kuin terveyspalveluissa. Samoin perusterveyspalvelujen valinnanvapaus poikkeaa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta.

Yleisesti voi sanoa, että palveluita käyttävien näkökulmasta valinnanvapaus on merkityksellistä, jos se mahdollistaa asiakkaan tarpeiden mukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen helpon ja varman saatavuuden, laadukkaan sisällön sekä kustannusten pysymisen kohtuullisina.

Nyt keskustelussa olevat, tuottajan valintaan keskittyvät valinnanvapausmallit eivät näyttäisi lisäävän käyttäjille merkityksellistä valinnanvapautta.

Ikääntyneiden ihmisten hoivapalvelujen valinnanvapautta korostaneiden uudistusten perusteella on tiedossa, että mahdollisuus valita eri tuottajien palveluja ei ole lisännyt käyttäjien todellisia valinnanmahdollisuuksia. Sen sijaan yksilöiden vastuun ja valintojen korostaminen on tehnyt monille vaikeaksi saada itselleen tai läheiselleen tarpeenmukaiset palvelut. Tämä johtuu yleensä joko hajanaisista tiedoista tai taloudellista syistä.

Tiedossa on myös, että mahdollisuus vaihtaa terveyskeskusta ei ole lisännyt käyttäjille merkityksellistä valinnanvapautta terveydenhuollossa. Sen sijaan valinnanvapaus merkitsee monille mahdollisuutta valita toiveiden ja tarpeiden mukaiset yksityislääkärin palvelut, jos niihin on varaa. Erikoislääkäriajan varaaminen on silloin yhden puhelinsoiton tai klikkauksen päässä, toisin kuin julkisessa terveydenhuollossa.

Sote-uudistuksen ytimessä ei olekaan yksiselitteisesti käyttäjän valinnanvapauden lisääminen vaan tuottajien monipuolistaminen ja niiden keskinäisen kilpailun lisääminen. Valinnanvapausmallit on suunniteltu palvelujen järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta.

Tilaaja–tuottaja-rakenteen keskeinen ongelma on, että palvelujen käyttäjän asema jää heikoksi. Samalla julkisesti kilpailuttamalla luotu palvelurakenne suosii suuria toimijoita.

Käyttäjien valinnanvapauden lisääminen edellyttäisi toisenlaista painotusta: rakenteiden sijaan pitäisi korostaa toiminta- ja ajattelutapojen uudistamista. Silloin uudistettaisiin palveluihin hakeutumisen käytäntöjä, lääkärin valintaa ja asiointiaikoja. Sosiaali- ja terveyspalveluista pitäisi myös tiedottaa asiakaslähtöisemmin.

Yksilöiden valintojen mahdollistamisen rinnalla on muistettava yhteiskunnan kokonaisuus. Uudistettaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa valinnanvapauden nimissä on otettava huomioon, että hyvinvointi on jakautunut epätasaisesti eri väestöryhmien kesken.

Kun valinnanvapaus määrittyy vapautena valita palveluja markkinoilla, uhkana on, että julkinen rahoitus kanavoituu yhä enemmän hyvinvoiville väestöryhmille.

Liisa Häikiö ja Liina Sointu

Häikiö on professori ja Sointu tutkija Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat