Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kiertotalous hyödyttää ympäristöä ja bisnestä

Ravinteiden kierrätys auttaa Itämeren rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, parantaa ruokaturvaa ja luo uutta yritystoimintaa.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Väestönkasvu, ruokailutottumusten muuttuminen, luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutos asettavat ruoantuotannolle uusia haasteita. EU-maat ovat lisäksi hyvin riippuvaisia maanviljelyssä välttämättömän fosforin tuonnista.

Euroopan unionin ainoat fosforivarannot sijaitsevat Suomessa. Maailman fosforivarantojen rajallisuus on saanut EU:n ottamaan raakafosfaatin kriittisten raaka-aineiden listalle. Listalla on EU:n taloudelle tärkeitä aineita, joiden saatavuus on uhattuna.

Toinen ruoantuotannon pääravinne on typpi. Sen tuotantoprosessi kuluttaa runsaasti fossiilisia polttoaineita.

Yksi ratkaisu ruoan tuotannon ja kulutuksen ongelmiin on ravinteiden kierrätys eli ravinteiden talteenotto ja uudelleenkäyttö esimerkiksi lantaa ja muita ravinteita sisältäviä jakeita jalostamalla.

Suomen nykyisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteet ravinteiden talteenotosta erityisesti Itämeren ja vesistöjen kannalta herkillä alueilla, kuten Saaristomerellä. Vähintään 50 prosenttia lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä pitäisi saada prosessointiin vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan parhaiden teknisten keinojen käyttöönottoa ja uusien ratkaisujen pilotointia. Tavoitteiden muuttuminen teoiksi vaatii paljon työtä.

Kaupunkien jätevedenpuhdistuslietteet tulisi käsitellä niin, että ravinteet saadaan turvallisesti käyttöön. Suomessa sekä muualla Länsi- ja Pohjois-Euroopassa fosfori saadaan usein tehokkaasti poistetuksi jätevesistä, mutta fosfori ei ole kasvien kannalta helposti käytettävässä muodossa eikä sitä oteta järjestelmällisesti hyötykäyttöön.

Nykyisellä jätevedenpuhdistustekniikalla typpi haihdutetaan ilmaan. Tulevaisuuden jätevedenpuhdistuslaitoksen tulee olla käyttökelpoisten kierrätysravinteiden talteenottolaitos. Kierrossa pysyvät ravinteet eivät päädy Itämereen.

Suomen rannikoilla sijaitsevien suurten eläintilakeskittymien ravinteiden saaminen takaisin hyötykäyttöön parantaisi suoraan ja tehokkaasti Itämeren tilaa.

Baltic Sea Action Group -säätiön (BSAG) ja valtionjohdon yhteisessä Itämeri-huippukokouksessa vuonna 2010 Suomi sitoutui parantamaan Saaristomeren ekologista tilaa selvästi vuoteen 2020 mennessä ja tekemään Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaan. Samat tavoitteet on kirjattu hallitusohjelmaan.

European Sustainable Phosphorus Platform -organisaatio (ESPP) on vuodesta 2013 alkaen koonnut yhteen fosforin kestävään käyttöön vaikuttavia toimijoita. BSAG on edistänyt ravinteiden kierrätystä Suomessa ja kansainvälisesti yhteistyössä ESPP:n kanssa.

Ravinteiden kierrätys on nyt osa Euroopan komission viime joulukuussa julkaisemaa kiertotaloussuunnitelmaa. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit kiertävät taloudessa mahdollisimman pitkään.

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa ehdotuksen lannoiteasetuksen uudistamiseksi. Ehdotus luo yhtenäiset markkinat uusille, eloperäistä ainesta sisältäville lannoitteille. Näin edistetään kierrätysravinteiden kestävää käyttöä maataloudessa ja vähennetään EU-maiden riippuvuutta mineraalisten lannoitteiden tuonnista. Tie on pitkä, mutta se on kuljettava.

Ravinteiden kierrätys luo uusia liiketoimintamalleja Eurooppaan ja Suomeen. Näitä ovat esimerkiksi uusien kierrätyslannoitteiden jalostus ja ravinteiden talteenotto biokaasun tuotantoprosessin yhteydessä. Koska ongelmat ovat yhteisiä, ratkaisuille on globaalia kysyntää.

Nyt kun EU:ssa edistetään aktiivisesti ravinteiden kierrätystä, Suomessakin kannattaa panostaa uusien kierrätysravinteisiin pohjautuvien tuotteiden kehittämiseen. Samalla on siirryttävä pysyvämpiin ohjauskeinoihin, joilla varmistetaan ravinteiden kestävä käyttö. Tällaisia keinoja olisi sekä EU:n että Suomen maatalouspolitiikassa.

Suomella ja EU:lla on mahdollisuus toimia kiertotalouden ja ravinteiden kierrätyksen suunnannäyttäjinä. Näin voidaan osoittaa, että ympäristön ja talouden edut ovat sovitettavissa yhteen. Tämä edellyttää, että kehitämme kestävää maataloutta ja kierrätysravinteiden markkinoita sekä huomioimme koko ruokaketjun alkutuotannosta jätevedenpuhdistamoihin asti.

Ilkka Herlin ja Arnoud Passenier

Herlin on Baltic Sea Action Groupin hallituksen puheenjohtaja. Passenier on Hollannin ympäristöministeriön kestävyysosaston johtaja ja ESPP:n puheenjohtaja.

Oikaisu 19.4.2906: Tekstissä kirjoitettiin, että Euroopan ainoat fosforivarannot sijaitsevat Suomessa. Suomen varannot ovat ainoat Euroopan unionin, eivät Euroopan alueella.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat