Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Sopimisen painopiste liittotasolta yrityksiin

Paikallinen sopiminen toisi joustavuutta ja tasa-arvoa työmarkkinapolitiikkaan.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Valtiot, joissa työehdoista sovitaan joko keskitetysti koko maassa tai hajautetusti yrityksissä, menestyvät talouskehityksessään paremmin kuin ne valtiot, joissa työehdoista sovitaan ammattialoittain työntekijä- ja työnantajaliittojen välillä. Talouspolitiikan vertailevassa tutkimuksessa tämä havainto tehtiin jo vuosikymmeniä sitten.

Kysymys on siitä, kuinka helposti päätöksentekijät voivat ulkoistaa kustannuksia toisten maksettavaksi.

Kun työehdoista sovitaan liittojen kesken, sopimuksen kustannuksia voidaan työntää toisille. Tuottavuuden nousua suuremmat palkankorostukset voidaan siirtää hintoihin ja sitä kautta enimmäkseen muiden väestöryhmien maksettavaksi.

Keskitetyissä tai yrityskohtaisissa palkkaratkaisuissa päätöksenteosta aiheutuvia kustannuksia ei pystytä yhtä helposti ulkoistamaan. Yrityskohtaisessa päätöksenteossa on sopeuduttava markkinakilpailuun muiden samalla alalla toimivien yritysten kanssa. Keskitetyissä palkkaratkaisuissa edunvalvonnasta aiheutuvia kustannuksia ei pystytä ulkoistamaan muille väestöryhmille heikentämättä samassa neuvottelupöydässä istuvien ryhmien etuja. Se ohjaa keskitettyä tulopolitiikkaa pikemminkin kasvuhakuiseen kuin tuloja uudelleenjakavaan suuntaan.

Keskitetyt työmarkkinaratkaisut toimivat Suomessa kohtuullisesti 1960-luvun lopulta 1980-luvulle. Työmarkkinarauhaa saatettiin ostaa julkisen sektorin sosiaalipaketeilla tai veronalennuksilla. EU-jäsenyyden, pääoman vapaan liikkuvuuden ja euroon liittymisen jälkeen keskitetty työmarkkinapolitiikkamme on auttamatta ajastaan jäljessä.

Päätöksenteko on liian jäykkää: Suomea ei kyetä sopeuttamaan avoimeen talouteen, jossa ei voida käyttää kansallista valuuttakurssipolitiikkaa. Eikä finanssipolitiikalla pystytä ostamaan työmarkkinarauhaa samaan tapaan kuin menneinä vuosikymmeninä. Myös liittokohtaiset ratkaisut ovat usein liian jäykkiä: kansainvälisen kilpailun vuoksi sekä yritysten menestysmahdollisuuksissa että työllistämis- ja palkanmaksukyvyssä on suuria eroja saman teollisuusalan sisälläkin.

Monien kehittyneiden markkinatalousmaiden työehtosopimuksissa yrityskohtaisten neuvottelujen ja sopimisen merkitys on vahvistunut. Suomessa työmarkkinajärjestelmää tulisikin nyt uudistaa.

Työehdoista sopimisen painopistettä tulisi siirtää liittojen väliltä yrityksiin. Yritystason päätöksenteossa on hyvät edellytykset ottaa huomioon juuri kyseisen yrityksen tilanne markkinoilla. Se auttaa löytämään ratkaisuja, jotka sekä työnantajat että työntekijät kokevat etujensa mukaisiksi.

Työnantajien ja palkansaajien yhteistoimintaa yrityksissä tulisi parantaa. Se antaisi edellytyksiä rakentaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä ei sanottaisi huonoina aikoina yhtä helposti irti kuin nykyisin.

Työehtosopimusten yleissitovuus tulisi korvata minimipalkkaa koskevalla laeilla. Se on eurooppalaisittain paljon Suomen nykyistä käytäntöä yleisempi malli. Suomessa ei ole yleistä lakisääteistä minimipalkkaa, vaan toisistaan poikkeavat vähimmäispalkat on kirjattu eri alojen työehtosopimuksiin.

Jos palkanmuodostusta koskevien päätösten painopiste siirtyy yrityksiin, minipalkkaa koskevista periaatteista on luontevaa päättää pikemminkin parlamentaarisesti kuin etujärjestöjen kesken.

Työmarkkinoilla tulee vastedeskin olemaan työttömyyttä ja lyhytaikaisia keikkatöitä. Työmarkkinoiden ulkopuolella oleville pitää antaa kannustimia ottaa vastaan työtä.

Minimipalkkalainsäädännön lisäksi tulisi ottaa käyttöön perustulo tai negatiivinen tulovero. Siitä pitäisi tehdä keskeinen sosiaalisen tasauksen väline. Hyvin toteutettuna järjestely vähentäisi sekä köyhyyttä että työmarkkinoille osallistumista rajoittavia kannustinloukkuja.

Markkinatoimijoiden valta on viime vuosikymmeninä lisääntynyt parlamentaaristen toimijoiden kustannuksella. Minimipalkkalainsäädännöllä ja perustulolla parlamentaaristen laitosten vastuuta ja toimintatilaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa voidaan lisätä.

Edellä kuvatut uudistukset vahvistaisivat työnantajien ja työntekijöiden yhteistyön edellytyksiä.

Esimerkiksi Saksassa ja Britanniassa on annettu tilaa yritystason neuvotteluille. Britanniassa vastakkainasettelun kulttuuri on silti vahvempi kuin Saksassa, ja siksi edellytykset yhteiseen sopimiseen ovat Britanniassa huonommat.

Heikki Paloheimo

Kirjoittaja on valtio-opin

emeritusprofessori.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat