Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Vastuullisen sijoittamisen suosio kasvaa

Voiton tavoittelua ja eettistä näkökulmaa ei ole helppo sovittaa yhteen, mutta se on mahdollista.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Sijoituksia koskevia päätöksiä tehdään entistä harvemmin vain taloudellisin perustein. Päätöksiin vaikuttavat myös ekologiset ja eettiset näkökulmat – ne heijastuvat aiempaa herkemmin sijoitusten taloudelliseen arvoon, mutta lisäksi eettinen pohdinta näkyy monien sijoittajien arvoissa ja asenteissa.

Pankkien ja eläkeyhtiöiden kaltaisia suursijoittajia huolestuttaa, että sijoitukset hiiliteollisuuteen ja muihin fossiilisiin polttoaineisiin voivat menettää arvonsa ympäristöriskien kasvaessa ja ympäristölainsäädännön tiukentuessa. On arvioitu, että vain viidesosa nykyisistä fossiilisten polttoaineiden varannoista voidaan polttaa, jos maapallon keskilämpötilan nousu esiteollisesta ajasta halutaan rajata kahteen asteeseen.

Monet institutionaaliset sijoittajat edustavat suurta omistaja- ja edunsaajajoukkoa. Siksi esimerkiksi eläkeyhtiöiden toimintaa seurataan tarkasti, ja julkisuuden paineessa institutionaaliset sijoittajat ovat kehittäneet vastuullista sijoittamista.

Nykyisin vastuulliseen sijoittamisen keinovalikoimaan kuuluu usein divestointi, ongelmallisina pidettyjen omistusten myynti.

Monet sijoittajat ovat eettisin perustein luopuneet esimerkiksi asevalmistajien ja fossiilisia polttoaineita tuottavien yritysten osakkeista.

Näille osakkeille on kuitenkin aina löytynyt uusia omistajia. Siksi joku voisi sanoa, että divestoinnin vaikutus on plus miinus nolla.

Epäeettisinä pidettyjen sijoitusten myymisellä voi olla jopa kielteisiä vaikutuksia, jos uutta omistajaa eivät eettiset tarkastelut voisi vähempää kiinnostaa.

Myös uusia sijoittamismuotoja on arvioitava eettisin perustein.

Keskustelua herättää, voidaanko sijoitusetiikassa soveltaa kaksoisvaikutusperiaatetta. Periaatteen mukaan teon saa tehdä tietoisena siitä, että teolla on epätoivottuja seurauksia, jos teon ensisijainen vaikutus on moraalisesti hyvä tai neutraali.

Tällaista ajattelutapaa voidaan moittia jesuiittamoraalista – siitä, että tarkoitus pyhittää keinot.

Kaksoisvaikutusperiaatteen mukaan sijoitus on mahdollisista haittavaikutuksistaan huolimatta eettisesti hyväksyttävä, jos ensisijaisena vaikutuksena on yhteinen etu.

Esimerkiksi Talvivaaran kaivosta pidettiin pitkään eettisesti hyväksyttävänä sijoituksena muun muassa työllisyysvaikutustensa vuoksi. Sittemmin kansakunnan etu asiassa on muuttunut epäselväksi kaivoksen aiheuttamien ympäristöongelmien vuoksi.

Sijoittamisen etiikkaa koskevat pohdinnat ovat lisääntyneet samalla, kun voiton tavoitteluun liittyvät ongelmat – kuten saastuminen, luonnonvarojen ehtyminen ja tuloverojen kasvu – ovat nousseet aiempaa selvemmin esiin.

Toisaalta taloudellinen kasvu on lisännyt hyvinvointia ja lievittänyt monia yhteiskunnallisia ongelmia. Äärimmäinen köyhyys on vähentynyt ja sairauksia on voitettu. Sijoitusten tuomaa apua on kuitenkin moitittu siitä, että tällainen apu puuttuu ongelmien seurauksiin eikä pyri muuttamaan ongelmia aiheuttavia tekijöitä, kuten väestöräjähdystä ja liikakulutusta.

Vaikuttavuussijoittaminen on viime vuosina yleistynyt sijoitustoiminnan muoto, jonka on toivottu ratkaisevan sijoittamiseen liittyviä eettisiä ongelmia.

Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista, joka edistää yhteistä hyvää parantamalla esimerkiksi yhteiskunnallisia oloja tai ympäristön tilaa. Sen lisäksi sijoituksilta odotetaan taloudellista voittoa.

Yhteisen hyvän ja taloudellisen voiton kaksoistavoitetta on tarkasteltava sijoitustoiminnassa entistä huolellisemmin. Politiikan tehtävä on luoda erityisesti verotuksen ja lainsäädännön keinoin edellytykset sille, että omistajien edun tavoittelu tuottaa yhteisen hyvän kannalta parhaan tuloksen.

Samalla on kuitenkin torjuttava ajatus siitä, että tarkoitus pyhittää keinot. Myös vaikuttavuussijoittamisessa on eettinen riski, että yhteisen edun vuoksi ahneutta katsotaan läpi sormien.

Kansalaiskeskustelussa on esitetty, että perinteinen tuottoon keskittyvä sijoitustoiminta on eettistä sijoittamista rehellisempää ja ongelmattomampaa. Näin kyynistä näkemystä on vaikea hyväksyä.

Sijoitustoiminnan oikeutusta vahvistaa, jos sijoitukset edistävät yksityisen edun lisäksi yhteistä yhteiskunnallista, ekologista ja taloudellista hyvää. Sitä voidaan tukea verotuksen ja lainsäädännön keinoin.

Tommi Lehtonen

Kirjoittaja on soveltavan filosofian professori Vaasan yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat