Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Markkinoiden avaaminen vähentää lääkemenoja

Apteekkimarkkinoiden vapauttamisesta olisi suomalaisille merkittävää hyötyä sekä taloudellisesti että kansanterveydellisesti.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Suomen hallitus tavoittelee merkittäviä lääkekorvauksiin kohdistuvia säästöjä. Tavoite on perusteltu. Lääkkeet ovat olleet jo pitkään julkisen sairausvakuutuksen nopeimmin kasvava menoerä.

Kansaneläkelaitoksen mukaan valtion lääkekorvausmaksut kasvoivat 5,5 prosenttia vuonna 2015. Selvityksemme perusteella vuoden 2014 lääketaksauudistus on yhä lisännyt lääkkeisiin käytettyä rahamäärää ja parantanut lääkkeiden vähittäismyynnin kannattavuutta.

Lääkemenojen kasvua on yritetty hillitä monilla lääkemarkkinauudistuksilla. Nyt hallituksen säästöt on tarkoitus toteuttaa nostamalla lääkekorvausten omavastuuosuuksia ja luomalla määräaikainen lääkekustannusten palautusmaksumalli, joka koskee lääketeollisuutta, lääketukkukauppoja ja apteekkeja. Uudistus vaikuttaa etenkin pitkäaikaissairaisiin.

Tehokkain tapa hillitä lääkemenojen kasvua on apteekkimarkkinoiden vapauttaminen. Apteekkimarkkinoita on kuitenkin säänneltävä tarkasti, jotta lääkemarkkinat säilyvät toimivina ja oikeudenmukaisina kaikille kansalaisille.

Apteekkimarkkinoiden vapauttamisesta olisi merkittävää taloudellista ja kansanterveydellistä hyötyä.

Apteekkiluvan myöntäminen kaikille pätevyysvaatimukset täyttäville hakijoille ja hintasäännöstelystä luopuminen alentavat vääjäämättä lääkkeiden vähittäismyyntihintoja ja valtion maksamia lääkekorvauksia. Lääkkeille voidaan asettaa maksimihinta myös kilpailullisilla markkinoilla.

Apteekkimarkkinoiden vapauttaminen vaikuttaisi todennäköisesti myös lääkeyritysten hinnoittelupäätöksiin. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kansallinen hintasäännöstely johtaa helposti lääkeyritysten välisiin hintakartelleihin.

Kansainvälisten kokemusten perusteella apteekkimarkkinoiden vapauttamisen voi olettaa alentavan lääkkeiden vähittäismyyntihintoja 10–20 prosenttia. Suomessa aikaisemmin toteutettu nikotiinivalmisteiden myynnin vapauttaminen on alentanut vähittäismyyntihintoja noin 15 prosenttia.

Hintojen laskiessa yhä useammalla kansalaisella olisi mahdollisuus hankkia tarvitsemansa lääkkeet. Taloudellisen hyödyn ohella hintasäännöstelystä luopumisen edistäisi kansalaisten terveyttä, kun tarpeenmukaisen lääkehoidon taloudellisia esteitä poistuisi. Kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu parhaiten, kun mahdollisimman monella on taloudelliset edellytykset saada tarvitsemansa lääkehoito.

Apteekkimarkkinoiden vapauttamisesta keskusteltaessa esiin nostetaan useita uhkakuvia. Varoitellaan muun muassa apteekkiverkoston alueellisen kattavuuden heikkenemisestä, jos kaupunkikeskuksiin perustettavat apteekit johtavat apteekkien sulkemisiin maaseudulla. Se voidaan välttää parantamalla kuljetuspalveluja ja maksamalla kohdennettuja avustuksia apteekkareille, jos lääkehuoltojärjestelmän toimivuus tätä edellyttää.

Kilpailun rajoittamista on perusteltu lääketurvallisuudella ja lääkkeiden toimitusvarmuudella. On puolustettu apteekkien hajautettua omistajarakennetta ja väitetty jopa, että kilpailun mahdollistaminen vie suomalaisten lääkkeisiin käyttämää rahaa veroparatiiseihin.

Markkinat eivät toimi ilman tehokasta lainsäädäntöä. Apteekkimarkkinoilla voidaan kilpailun mahdollistamisen jälkeenkin huolehtia siitä, että lääkkeitä myyvät ja luovuttavat vain riittävän koulutuksen saaneet ihmiset. Apteekin henkilökunta ja vähittäiskaupan liikkeissä itsehoitolääkkeitä myyvät ammattilaiset voidaan velvoittaa neuvomaan lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Lisäksi voidaan edellyttää, että apteekeilla on riittävät varastot toimitusvarmuuden turvaamiseksi.

Apteekkien omistusta voidaan rajoittaa, jos omistuksen keskittymisen nähdään uhkaavan lääkemarkkinoiden toimintaa. Suomen kilpailulaki kieltää jo nyt määräävän markkina-aseman väärinkäytön.

Lääkkeiden toimitusjärjestelmää on uudistettava lääkekustannusten nousun hillitsemiseksi. Uudistusta suunniteltaessa kannattaa miettiä, millainen markkinarakenne edistää parhaiten kansalaisten terveyttä ja taloudellista hyvinvointia.

Apteekkimarkkinoiden kilpailurajoituksia tiukasti puolustavat ja uhkakuvia maalailevat puheenvuorot eivät edistä kansalaisten terveyttä tai tuo ratkaisua jatkuvasti kasvaviin lääkemenoihin.

Lauri Sääksvuori ja Timo T. Seppälä

Sääksvuori on erikoistutkija ja Seppälä yksikön päällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat