Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Yt-lain pitäisi vastata työelämän nykytarpeisiin

Yhteistoimintalaki pitäisi virittää niin, että se tukisi paremmin lain alkuperäistä tavoitetta, yhteistä tekemistä.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Yhteistoimintalaki nostetaan esiin aina, kun työpaikoilla sovitaan tärkeistä asioista. Yt-laki raamittaa kaikkia virallisluonteisia neuvotteluja – olipa kyse työyhteisön kehittämisestä tai henkilöstövähennyksistä. Näin on, vaikka osapuolet neuvottelupöydän molemmin puolin ovat melko tyytymättömiä lakiin. Tämä käy ilmi Sitran alkuvuonna julkistamasta selvityksestä.

Yhteistoimintalakia pidetään leimallisesti irtisanomislakina. Lain alkuperäinen tavoite työn, työolojen ja tuottavuuden kehittämisestä on jäänyt taka-alalle.

Tälle näkökulmalle olisi juuri nyt tarvetta, kun elinkeinoelämän rakenteet muuttuvat ja työpaikoilla vaaditaan muutosvalmiutta, kehittämistä ja innovaatioita sekä parempaa johtamista.

Kaikki hyötyisivät, jos yhteistoimintalaki viritettäisiin tukemaan paremmin sen alkuperäistä tavoitetta, yhteistä tekemistä.

Viime kädessä on kyse sekä tuottavuuden että luottamuksen edellytysten vahvistamisesta, vaikkei lainsäädännöllä voida rakentaa suoranaisesti kumpaakaan. Tuottavuus perustuu siihen, että asioita tehdään paremmin. Luottamus syntyy puheiden ja tekojen vastaavuudesta.

Lainsäädäntö voi kuitenkin ohjata tekemään oikeita asioita tavalla, jota sekä työnantaja että henkilöstö pitävät hyödyllisenä.

Henkilöstön vähentämistä koskevat yt-lain säännökset tulisi siirtää työsopimuslakiin. Vaikka tämä olisi lainsäädäntötekninen toimenpide, sillä olisi lainsäätäjän tahdonilmaisuna vahva ohjaava merkitys.

Näin yt-lakiin raivattaisiin tilaa aidon ja myönteisen yhteistoiminnan kehittämiselle. Työelämälle tärkeät asiat, kuten osaamisen kehittäminen ja lähijohtamisen vahvistaminen, nousisivat paremmin esille.

Yt-lain menettelyjä pitäisi yksinkertaistaa. Myös viestintää, henkilöstön kuulemista ja neuvotteluja koskevia säännöksiä voidaan pelkistää ja tiivistää.

Lakiin ei esimerkiksi tarvita yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miten vuotuiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat tulee laatia. Eikö muutama perusvelvoite riittäisi? Niiden toteuttamista ohjaavat menettelyt voidaan määritellä paikallisesti, työpaikan omien tarpeiden pohjalta.

Yt-lain soveltamisalaa pitäisi lisäksi laajentaa niin, että se koskee kaikkia yrityksiä. Yksinkertaistaminen kulkee käsi kädessä tämän ehdotuksen kanssa.

Luottamukseen perustuvan hyvän yhteistoiminnan periaatteet ja menettelytavat on pystyttävä kirjaamaan lainsäädäntöön sellaisessa muodossa, että niitä on mahdollista soveltaa kaikenkokoisissa yrityksissä. Lain vaatimukset tulee määritellä sellaisiksi, että pienetkin työpaikat kokevat ne mielekkäiksi. Laki on voitava kokea hyödylliseksi, ei järkevää toimintaa estäväksi.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin mukaan Suomi sijoittuu Tanskan ja Ruotsin kanssa kärkisijoille eurooppalaisessa työelämän suhteita, yhteistoimintaa ja työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia sekä työpaikoilla vallitsevaa luottamusta koskevassa vertailussa. Tämä on rohkaiseva lähtökohta, kun yhteistoimintaa kehitetään tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin.

Uuden yhteistoimintalain tulisi palvella uutta työelämää, jatkuvaa muutosta ja muutosvalmiutta. Tulokulma olisi nykyiseen lakiin verrattuna käänteinen: 1970-luvulla säädetty yt-laki lähtee siitä, että muutos työpaikalla on poikkeus vakiintuneeseen tilanteeseen ja sitä varten tarvitaan laissa määritellyt menettelyt. Lain pitäisi siis toimia jatkuvien muutosten oloissa ja helpottaa keskusteluja sekä ratkaisuja niihin liittyvistä toimista.

Yhteistoimintalaki on tarpeellinen laki, ja sen perustavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia. Ongelmallista on, että lain menettelytavat ovat lähteneet elämään omaa elämäänsä erillään työpaikkojen normaalista toiminnasta.

Yhteistoimintalain tulisi nimensä mukaisesti kannustaa yhteistyöhön: innovointiin, osaamisen kehittämiseen ja muutosvalmiuksien vahvistamiseen.

Jos työpaikoilla voitaisiin keskustella tärkeiksi koetuista asioista parhaaksi katsotulla tavalla, tunne yhteisestä projektista ja suunnasta voisi hyvinkin vahvistua kaikkien eduksi.

Jukka Ahtela ja Timo Lindholm

Ahtela on työmarkkinakysymyksiin perehtynyt varatuomari. Lindholm johtaa Sitrassa Uusi työelämä ja kestävä talous -teemaa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat