Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Myös keskittäminen on aluepolitiikkaa

Keskittämispäätöksiä ei pitäisi tehdä kapean taloustieteellisen näkemyksen perusteella.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) esitti keväällä, että Suomen kilpailukykyä voitaisiin vahvistaa aluerakennetta hajauttamalla. Esitys sai vastaansa arvosteluryöpyn.

Aluepolitiikkaa on perinteisesti perusteltu sekä taloudellisen tehokkuuden että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteilla. Tehokkuustavoite on perustunut uskoon, että alueiden kehittyneisyyserot haaskaavat kansantalouden resursseja. Aluepolitiikalla pyritään tehostamaan kehittymättömämpien seutujen resurssien käyttöä ja hyödyttämään siten koko kansantaloutta.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on aluepoliittisena argumenttina perustunut ajatukseen siitä, että kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, työllisyyteen, asumiseen ja julkisiin palveluihin asuinpaikasta riippumatta.

Tällaisten näkemysten painoarvo on kuitenkin heikentynyt kahden viime vuosikymmenen aikana. Suomessa aluepolitiikkaa pidetään nyt pitkälti taloudellisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn kustannuksella tehtävänä solidaarisuuspolitiikkana.

Hajauttamista pidetään julkisessa keskustelussa yleensä aluepolitiikkana, kun taas keskittyminen nähdään aluepolitiikalle vastakkaisena voimana, ei-poliittisena ja markkinaehtoisena kehityskulkuna. Uskotaan, että aluepolitiikalla hillitään solidaarisuussyistä toimintojen keskittymistä ja lievennetään pääomapaon aiheuttamia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia syrjäseuduilla.

Julkisuudessa oletetaan usein, että taloudellisen toiminnan ja työpaikkojen alueellinen keskittyminen johtaa talouden kasvuun ja kansantalouden kilpailukyvyn vahvistumiseen. Vastaavasti kehittyneisyyserojen vähentämiseen tähtäävää aluepolitiikkaa pidetään kansantalouden kannalta tehottomana ja jopa haitallisena.

Näistä lähtökohdista looginen johtopäätös on, että päättäjien on tehtävä kompromissi kansantalouden kasvun vahvistamisen ja alueiden välisten kehittyneisyyserojen vähentämisen välillä.

Usko keskittymisen hyötyihin lähtee siitä, että toimintojen alueellinen kasautuminen synnyttää taloudellista tuottavuutta vahvistavia mittakaava-, lokalisaatio- ja urbanisaatioetuja. Valtion kilpailukyvyn kannalta väite on kiistanalainen.

Niin sanotun uuden talousmaantieteen alueellista keskittymistä ja sen taloudellisia vaikutuksia selittävät mallit eivät ota huomioon, miten historia, kulttuuri ja paikalliset erityispiirteet vaikuttavat keskittymiseen tai sen kansantaloudellisiin seurauksiin. Lisäksi nämä mallit perustuvat taloustieteen valtavirralle ominaisiin yksinkertaistaviin oletuksiin, joiden mukaan kuluttajat ovat rationaalisia, työntekijät muuttavat toiselle seudulle suurempien palkkojen perässä ja yritysten tuotantorakenne on yksinkertainen.

Myös empiiriset tutkimukset alueellisen keskittymisen ja kansantalouden kasvun välisestä suhteesta ovat ristiriitaisia. Tulokset vaihtelevat suuresti riippuen esimerkiksi siitä, mitä keskittymistä kuvaavaa indikaattoria on käytetty talouden kasvua selittävänä muuttujana.

Keskittäminen ei ole luonnonlain kaltainen väistämätön kehityskulku vaan aluepoliittisten valintojen myötä vahvistuva tai heikentyvä ilmiö. Keskittäminen on aluepoliittinen valinta siinä missä hajauttaminenkin – taustalla vaikuttavat tietyt ideologiset uskomukset ja asiantuntemuksen muodot.

Uusi talousmaantiede on 1990-luvulta lähtien vaikuttanut keskeisesti länsimaiseen aluepolitiikkaan. Näkemykset keskittymisen ja kasvun yhteydestä ovat saavuttaneet suosiota OECD:n kaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä, joista ne ovat siirtyneet kansalliseen päätöksentekoon ja EU:n aluepolitiikkaan.

Kasvukäytävät ja pääkaupunkiseudun metropolialueen kehittäminen ovat esimerkkejä keskittävästä aluepolitiikasta, jolla Suomea on pyritty viime vuosina virittämään kansainvälisen kilpailun edellyttämään kuntoon. Usko siihen, että aluerakenteen keskittäminen olisi taloudellinen kilpailuvaltti, lepää kuitenkin hataralla pohjalla. Koska aiheesta ei ole olemassa ristiriidattomia tutkimustuloksia, aluerakennetta koskevia päätöksiä ei pitäisi tehdä vain kapean talousperusteisen argumentoinnin perusteella.

Suomessa pitäisi käydä laaja-alaista arvokeskustelua siitä, millaista aluerakennetta maahan halutaan ja millaisten kulttuuristen, sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien arvojen tulisi ohjata aluerakenteen kehittämistä.

Juho Luukkonen

Kirjoittaja on poliittisen maantieteen tutkija Oulun yliopiston maantieteen laitoksella.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat