Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Ihmiskunta tarvitsee selviytymisstrategian

Uuden yhteiskuntafilosofian pohjaksi on otettava humaanin sivistyksen rakentaminen ja maapallon suojeleminen, kirjoittaa valtiotieteiden tohtori Ele Alenius.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Ihmiskunta elää paraikaa historiallisesti katsoen erikoista kehitysvaihetta. Pitkän rakentamisvaiheen jälkeen on oltu vuosia kriisiytyneisyyden tilassa. Vielä merkittävämpää on kuitenkin se, että ihmiskunta elää uuden tieteen ja teknologian aikakauden alkua, joka muuttaa yhteiselämän lähtökohdat suurelta osin toisiksi kuin ennen.

Kriisiytyminen näkyy siinä, että yleismaailmalliset uhat, talousjärjestelmän kriisit ja digitalisoitumisen aiheuttamat työelämän muutokset muodostavat yhdessä ennennäkemättömän suuren ongelmien kasautuman. Tilanne on seurausta ihmisen toiminnasta ja sen taustalla olevasta ajattelusta, kuten uskonnoista, yhteiskuntafilosofioista ja erityisesti kehityksen filosofiasta. Ihmiskunta on ajautunut tilanteeseen, jossa tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan yhteinen selviytymisstrategia.

Keskeiseen asemaan nousee kaksi isoa asiaa: valinta vapaan kehityksen jatkamisen ja hallitun kehityksen välillä sekä se, miten yhteiskunta- ja talousjärjestelmän on reagoitava, kun tiede ja tekniikka muuttavat perusteellisesti yhteiselämän edellytyksiä.

Koska ongelmat ovat kasautuneet uusliberalismia korostavan kehitysfilosofian vallitessa, olisi loogista, että ihmiskunta irtautuisi yksipuolisesti vapautta korostavasta ajattelusta ja suuntautuisi kohti hallitun kehityksen aikakautta.

Hallitun kehityksen käsite voidaan ymmärtää monella tavalla. Olennaisinta on kuitenkin, että demokraattisessa yhteiskunnassa kehityksen hallinta koskee kehityksen suuria linjoja. Kysymys on muun muassa suhdannevaihteluiden ja talouden kriisien poistamisesta ja kansantulon tasaisemmasta jakamisesta. Hallittu kehitys voi varmistaa tähänastista paremmin tasa-arvon toteutumisen yhteiskunnassa ja vähentää ratkaisevasti ihmiskunnan sisäisiä jännitteitä.

Poliittisesti merkittävää on, että kehityksen suurten linjojen hallitseminen ei edellytä tuotannon yhteiskunnallistamista eikä yksityisen yritystoiminnan lopettamista. Se edellyttää kuitenkin, että kehitykselle välttämätön henkisten ja aineellisten investointien rahoitusjärjestelmä siirtyy yksityisten pankkien ja sijoittajien hallinnasta yhteiskunnan vastuulle. Vasta tällöin kehitystä voidaan hallita kokonaisvaltaisesti.

Kysymys kehityksen hallinnasta on jakanut sukupolvien ajan voimakkaasti mielipiteitä. Hallitun kehityksen mahdollisuudet ovat olleet tähän asti tieteellis-teknisten edellytysten vähyyden vuoksi rajallisia. Tästä eteenpäin nämä edellytykset ovat kuitenkin aivan toisenlaiset kuin ennen.

Taustalla on kaksi historiallisesti suurta tieteen saavutusten seurausta. Ensimmäinen niistä on valistuksen syntyminen tieteen osoitettua, että ihminen ei ole maailmankaikkeuden keskus. Ajattelu laajeni, demokratia syntyi ja teollistuminen alkoi sen jälkeen, kun ihminen oli löytänyt makrokosmoksen.

Nyt olemme vastaavanlaisessa tilanteessa. Kvanttifysiikan tunkeuduttua aineen ytimeen, pienimpien hiukkasten salattuun maailmaan, olemme löytäneet myös mikrokosmoksen. Sen sisältämät mahtavat voimat ja ajan käyttöön liittyvät mielettömät nopeudet yhdessä muistin äärettömän tallentamiskyvyn kanssa ovat yllättäneet kaikki. Olemme astuneet toisenlaiseen mahdollisuuksien maailmaan kuin missä olemme tähän asti eläneet.

Mikrokosmoksen avaamien mahdollisuuksien avulla ihmiskunta voi sekä selviytyä ongelmien kasaumasta että aloittaa uuden, tietoisesti hallitun maailman rakentamisen

Ihmiskunnan elämää ovat kauan ohjailleet muutamat suuret uskonnot ja kokonaisvaltaisiin näkemyksiin pyrkineet yhteiskuntafilosofiat. Viimeksi mainitut eivät silti ole korostaneet planeettamme huomioon ottamista, vaikka se on tunnetun elämän ensimmäinen ja ehdoton edellytys.

Ajateltaessa ihmiskunnan tähänastista historiaa näyttää vahvasti siltä, että nyt voimakkaasti etenevän tieteen ja teknologian aikakauden yhteiskuntafilosofian on syytä ottaa peruslähtökohdiksi yhtäältä humaanin sivilisaation rakentaminen ihmiskuntaa varten ja toisaalta maapallon suojeleminen yleensä elämää varten.

Vain tälle pohjalle rakentuva yhteiskuntafilosofia voi olla kokonaisvaltainen. Omalta kohdaltani nimitän sitä planetaristiseksi ajatteluksi, planetarismiksi.

Ele Alenius

Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori sekä entinen ministeri ja Suomen Pankin johtokunnan jäsen.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat