Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Ihminen voi vaikuttaa elintapoihinsa rajallisesti

Elintapojen perusteella hinnoiteltu terveydenhuolto asettaa väestöryhmät keskenään eriarvoiseen asemaan.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Keskustelu siitä, mikä on yksilön vastuu omasta terveydestään, nousee säännöllisesti esiin, kun sosiaali- ja terveyssektorin säästötavoitteisiin haetaan ratkaisuja priorisoinnista. Ihmiset voivat vaikuttaa terveyteensä omilla elintavoillaan. Siksi usein kysytään, miksi ihmisten ei myös pitäisi vastata kustannuksista silloin, jos heidän elintapansa edistävät sairauksien syntyä.

Ajatus yksilönvastuusta priorisoinnin keinona on terveydenhuollon etiikassa suosittu keskustelunaihe. Yksilönvastuuseen liittyvät ongelmakohdat ovat merkittäviä.

Yksilön vastuullistaminen lisää eriarvoisuutta: vaikutus kohdistuu voimakkaimmin kansanosaan, jolla on vähiten varaa maksaa. Taloudellisesti hyvässä tilanteessa oleville terveyteen liittyvät hinnanmuutokset eivät välttämättä aiheuta suuria elämänmuutoksia, kun taas heikossa asemassa olevien elämä hankaloituu entisestään.

Varakkaammat ovat siinäkin mielessä paremmassa asemassa, että he ovat useimmiten työterveyshuollon piirissä ja saavat helpommin lähetteitä erikoissairaanhoitoon. Tai he asuvat alueella, jonka väestöstä valtaosa on työterveyshuollon piirissä, jolloin omaan terveyskeskukseen saa helpommin ajan.

Rahapulassa sairaus saattaa jäädä hoitamatta, mikä tuo yhteiskunnalle kuluja menetetyn työvoiman ja sairaanhoidon kustannuksina.

Valitusta elämäntavasta puhuminen on yksinkertaistavaa. Syyt siihen, että ihmiset ruokailevat, liikkuvat, työskentelevät ja käyttävät aikaansa tietyllä tavalla, liittyvät omien valintojen lisäksi kulttuuriin, sosiaaliseen ja biologiseen perimään sekä muuhun sosioekonomiseen asemaan. Toimiva asuinympäristö ja sen palvelut, koulutus, vakaa taloudellinen tilanne ja tunne oman elämän hallinnasta luovat hyvät mahdollisuudet tehdä ”oikeita” elintapavalintoja.

Huoli omasta ja perheen toimeentulosta vaikeuttaa näiden valintojen tekemistä. Taloudellisen niukkuuden ja epävarmuuden luoma stressi vie sellaista mielen kapasiteettia, joka hyväosaisilla jää käytettäväksi muuhun.

Esimerkiksi ruoka- ja kulutusympäristömme kannustaa suuriin annoskokoihin ja runsaskalorisiin pikaruokiin sekä naposteluun. Stressaantuneena näiden välttely voi vaatia melkoista tahdonvoimaa.

Kuinka pitkälti elintavat siis valitaan? Kun mahdollisuus terveelliseen elämään muotoutuu monimutkaisesti, voiko yksilöä pitää niin vastuullisena omasta terveydestään, että hänen terveydenhuoltonsa tulisi hinnoitella tämän mukaan? Ihmiset eivät ole täydellisen autonomisia eksperttipotilaita – ympäristö ja muut ihmiset vaikuttavat meihin.

Yksille terveellisten elintapojen valitseminen on helpompaa kuin toisille. Onkin vaikea määritellä, ketkä ovat enemmän ja ketkä vähemmän vastuussa terveydestään. Miten nämä vastuulliset pitäisi löytää, ja keitä oikein tarkoitetaan, kun halutaan vastuullistaa?

Pohdinnassa ajaudutaan syiden selvittämisen ongelmaan: tarvittaisiin kattavaa seurantaa siitä, minkälaiset syyt johtavat erilaisiin elintapoihin. Myös yhteiskunnan olisi tarkkailtava näitä syitä. Tämä olisi ristiriidassa useimpien sellaisten ajattelumallien kanssa, jotka suosivat yksilönvapautta.

Lisäksi tultaisiin tilanteeseen, jossa yhteiskunta määrittelisi erilaiset käyttäytymisstandardit eri väestöryhmille. Julkisista palveluista riippuvaisten olisi mukauduttava tiukasti standardeihin, kun taas varakkaammat voisivat ostaa palvelunsa joka tapauksessa – elintavoistaan huolimatta.

Suomessa julkilausuttu tavoite on tarjota laadukkaat terveyspalvelut koko väestölle. Yksilöiden vastuullistaminen ja moralisointi eivät edistä tätä tavoitetta. Terveys liittyy niin olennaisesti elämässä oleviin mahdollisuuksiin, että siitä huolehtiminen on hyväksi yhteiskunnan toimivuudelle ja yksilöiden vapauksille.

Ihmisten on tietenkin hyvä kantaa vastuuta omasta terveydestään. Omien elintapojen muuttaminen on useimmiten prosessi, jossa tarvitaan tukea. Avainasemassa ovat rahan ja ajan lisäksi motivaatio sekä omiin kykyihin luottaminen.

Kyseessä on laaja, yhteiskunnallinen kokonaisuus. Jos päättäjät toteavat, että elintavat ja terveys ovat budjettivaikutusten vuoksi terveydenhuollon painopisteitä, miksi puhutaan vain yksilöiden vastuusta ja heidän tekemistään valinnoista?

Johanna Ahola-Launonen

Kirjoittaja on bioetiikan ja yhteiskuntafilosofian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat