Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomeen muodostuu erilaisia maakuntia

Olisi saatava aikaan tilanne, jossa kunnat ja maakunnat voivat elää rinnan siten, ettei kunnista tule ikään kuin maakuntien alamaisia.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Käynnissä oleva maakuntahallinnon uudistus on Suomen itsenäisyyden ajan suurimpia aluepoliittisia uudistuksia. Suomeen luodaan 18 valtion rahoittamaa maakuntaa, joista tulee suuria työnantajia.

Maakuntien vastuulle siirtyvät paitsi pääosa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä myös osa kuntien ja nykyisten maakuntien tehtävistä. Maakunnat ottavat lisäksi vastuun osasta valtion keskushallinnon kuten aluehallintovirastojen ja työ- ja elinkeinokeskusten tehtäviä.

Uudistuksen tuloksena Suomi rakentuu merkittävää valtaa käyttävien valtion, maakuntien ja kuntien varaan. Uudistuksen onnistumisen ratkaisee se, miten kunnille, valtion aluehallinnolle ja nykyisille maakuntain liitoille kuuluvat tehtävät jaetaan ja miten niiden talous järjestetään. Ratkaisevaa on myös, miten ohjausjärjestelmä rakennetaan, henkilöstön asema turvataan ja omaisuutta jaetaan.

Ydinkysymys on, miten valtion keskushallinnon, maakuntien ja kuntien väliset valta- ja vastuusuhteet jäsentyvät maakuntareformissa. Tämä on oleellista keskusjohtoisessa yhtenäisvaltiossa, jossa keskushallinto haluaa pitää kiinni ohjausvallastaan ja jossa vain kunnat edustavat nykyisin itsehallintoa.

Tulevilla linjauksilla olisi saatava aikaan tilanne, jossa kaksi itsehallintotasoa – kunnat ja maakunnat – voivat elää rinnan siten, ettei kunnista tule ikään kuin maakuntien alamaisia. Tämä takaa sen, että uudistus synnyttää luottamusta, joka edesauttaa uudistuksen onnistumista.

Maakuntauudistus pitää sisällään myös aluekehittämisjärjestelmän remontin. On epärealistista ajatella, että kuntien, väestöltään sekä voimavaroiltaan kovin erilaisten maakuntien ja valtion suhteet rakentuisivat koko maassa samalla tavalla.

Julkisessa keskustelussa onkin kiinnitetty liian vähän huomiota siihen, että maakunnista tulee erilaisia myös siinä, millaiseksi toimijoiden välinen suhde niissä muotoutuu. On mahdollista, että Suomeen tulee neljänlaisia maakuntien, keskuskaupunkien tai kaupunkiseutujen ja valtion muodostamia kokonaisuuksia, joilla on omat aluekehittämisen mallinsa.

Metropolimallissa johtavan kaupunkiseudun valta aluekehitystyössä on suuri. Lähinnä Uudenmaan maakuntaa koskevassa mallissa aluekehittäminen jakaantuu metropolialueen ja muun maakunnan väliseen kehittämiseen. Metropolialueen kunnat laativat valtiovallan kanssa kasvusopimuksen ja johtavat yhteistyössä maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen sekä työ- elinkeinopolitiikkaan liittyvää suunnittelua. Metropolimallissa pääkaupunkiseudulle tulisi uudenlaista toimivaltaa alueen kehittämisessä.

Aluekaupunkimalli voi toteutua esimerkiksi Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Siinä maakunnan johtava kaupunkiseutu laatii valtion kanssa aluekehittämis- ja kasvusopimuksen. Sopimus on metropolimallia vaatimattomampi: se liittyy lähinnä maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja kasvuun. Aluekaupunkimallissa maakunta tasapainottaa kaupunkiseudun ja maakunnan reuna-alueiden välisiä jännitteitä.

Maakuntavetoisessa mallissa maakunta on johtava aluekehitystoimija ja valtiosuhteen järjestäjä. Mallissa maakunnalla on merkittävä itsehallinto. Sille kanavoidaan aluekehitysvaltaa ja elinkeinopoliittista toimivaltaa. Malli muodostuu helpoimmin maakuntiin, joiden keskuskaupunkien väkiluku jää alle sadantuhannen ja joissa on useita merkittäviä kunta- ja kaupunkikeskuksia. Mallissa maakuntakeskusten toimivalta vähenee nykyisestä.

Keskusjohtoinen malli rakentuu väkiluvultaan vaatimattomiin maakuntiin, kuten Kainuuseen ja Keski-Pohjanmaalle. Maakunnallinen suunnittelu on valtion keskushallinnon ohjauksessa. Keskusjohtoinen malli perustuu maakuntien elinkelpoisuuden jatkuvaan arviointiin sekä erilaisiin maakuntien rahoitukseen ja investointeihin liittyviin kontrollijärjestelmiin. Alueellinen itsehallinto on tässä mallissa kapea.

Maakuntien eriytyminen näkyy käynnissä olevassa valmistelussa. Yhtäällä maakuntaliitot ovat ottaneet vetovastuun, toisaalla suurimmat kaupungit ovat temmanneet aloitteen itselleen.

Pääkaupunkiseudulle sovitettava malli on yhä epäselvä. Tilanteen selkiyttämiseksi tarvitaan systemaattista selvitystyötä ja muun muassa kansainvälisiin vertailuihin tutustumista.

Sami Moisio

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston aluesuunnittelun ja -politiikan professori.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat