Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomessa riittäisi kaksi tuomioistuinta

Tuomioistuinten uudistus mahdollistaisi tuomareiden ammattitaidon kehittämisen, tehostaisi resurssien käyttöä, yhtenäistäisi oikeuskäytäntöä ja tasaisi käsittelyaikojen eroja.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Suomessa vireillä olevat tuomioistuinten uudistushankkeet, kuten käräjäoikeuksien määrän vähentäminen, eivät riitä turvaamaan tuomioistuinten suorituskykyä.

Tuomioistuinten määrää pitäisi vähentää selvästi. Maassamme on nyt 43 tuomioistuinta, minkä päälle tulevat ylikansalliset tuomioistuimet, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan unionin tuomioistuin.

Tuomioistuinlaitosta tulisi pitkällä aikavälillä kehittää kahden tuomioistuimen – alioikeuden ja ylioikeuden – suuntaan. Uudistus loisi nykyistä paremmat mahdollisuudet tuomareiden ammattitaidon kehittämiseen ja resurssien käytön tehostamiseen. Hallinnolliset säästöt olisivat varsin suuret. Myös oikeuskäytännön yhtenäisyys paranisi ja käsittelyaikojen erot eri puolilla maata tasoittuisivat.

Tuomioistuinten toimintaan vaikuttavat myös monet toimintaympäristön muutokset. Maahanmuuton kasvun seurauksena turvapaikkahakemuksia koskevat valitukset ovat esimerkiksi lisääntyneet, mikä on puolestaan kasvattanut hallintotuomioistuimien taakkaa.

Samanaikaisesti julkisen talouden kiristyminen vaatii tuomioistuinten resurssien pienentämistä.

Myös oikeus on muutoksessa. Harkinnanvaraisten ja ylikansallisten säännösten lisääntyminen vaatii tuomareilta aiempaa enemmän osaamista. Tuomioistuinten käsiteltäväksi on myös tullut uusia vaativia kysymyksiä, kuten kyberrikokset ja terrorismirikokset. Lisäksi ihmisten odotukset tuomioistuimia kohtaan ovat kasvaneet.

Tuomioistuinten kehittämistä tulisi suunnitella tarpeeksi pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi digitaalisten tietojärjestelmien mahdollisuuksia ei ole vielä otettu riittävästi huomioon. Digitaaliset tietojärjestelmät tulevat mullistamaan tuomioistuinten toimintatapoja ja avaavat rakenteellisten ratkaisujen tekemiselle uusia mahdollisuuksia.

Tuomioistuinlaitos jakaantuu nyt kahteen päälinjaan: yleisiin tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet (27 kappaletta), hovioikeudet (5 kappaletta) ja korkein oikeus. Hallintotuomioistuimia ovat alueelliset hallintotuomioistuimet (6 kappaletta) ja korkein hallinto-oikeus. Erityistuomioistuimia ovat työtuomioistuin, markkinaoikeus ja vakuutusoikeus.

Jos tuomioistuinlaitos rakennettaisiin nyt puhtaalta pöydältä, tuomioistuinlinjoja tuskin olisi enempää kuin yksi. Myöskään yleisten tuomioistuinten kolmiportaisuus ei olisi itsestään selvää. Toisena asteena toimiva ylioikeus voisi hyvin tehdä tarvittaessa ennakkoratkaisuja. Aikaa ja rahaa säästyisi niin asianosaisilta kuin yhteiskunnaltakin.

Kahteen tuomioistuimeen ei ole mahdollista siirtyä kerralla. Uudistukset tulisi aloittaa yhdistämällä käräjäoikeudet yhdeksi koko maassa toimivaltaiseksi käräjäoikeudeksi. Myös hovioikeudet ja hallinto-oikeudet tulisi organisoida yhden viraston mallin mukaisesti. Maassamme olisi käräjäoikeuden lisäksi yksi koko maassa toimivaltainen hovioikeus ja yksi koko maassa toimivaltainen hallinto-oikeus.

Yhden viraston malli on jo käytössä useissa valtion virastoissa. Äskettäin on linjattu, että syyttäjälaitos muutetaan yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi.

Linjausten perusteet puoltavat vastaavan ratkaisun tekemistä tuomioistuinlaitoksessa. Tuomioistuinpalvelujen saatavuus on turvattavissa paitsi paikallisilla toimipisteillä myös sähköisiä menettelytapoja hyödyntäen.

Uudistusten toisessa vaiheessa korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus tulisi yhdistää uudeksi ylimmäksi oikeudeksi. Asiaa pohtinut työryhmä arvioi vuonna 2014, että yhdistetyllä ylimmällä tuomioistuimella olisi nykyistä paremmat edellytykset ohjata oikeuskäytäntöä ja lainsäädännön soveltamista yhdenmukaisin perustein.

Viimeiseksi hovioikeus, hallinto-oikeus ja korkein oikeus yhdistettäisiin muutoksenhakutuomioistuimena toimivaksi ylioikeudeksi. Sen yksi osasto toimisi ennakkopäätöksiä antavana elimenä. Samassa yhteydessä osa hallinto-oikeuksien nyt käsittelemistä asioista siirrettäisiin käräjäoikeuksien käsiteltäväksi.

Lähivuosina perustettava tuomioistuinten keskusvirasto luo hyvät mahdollisuudet uudistuksille. Niiden toteuttamisessa tarvitaan selkeitä linjauksia, hyvää johtamista ja henkilöstön tukemista muutosten keskellä.

Veijo Tarukannel ja Antti Savela

Tarukannel on Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari ja Savela Oulun käräjäoikeuden laamanni.

Tämä aihe on kiinnostava, haluaisin lisää tällaisia uutisia!

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat