Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Uusi teollisuustuki ei suojele työpaikkoja

Könttäsummana maksettava yritystuki ei vaikuta raskaan teollisuuden tuotantoon eikä lisää työvoiman kysyntää.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen uudesta raskaalle teollisuudelle suunnatusta tuesta. Valtion ensi vuoden talousarviossa tähän tukeen on varattu 43 miljoonaa euroa. Yhteensä vuosina 2017–2021 tukisumman arvioidaan nousevan 232 miljoonaan euroon.

Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän tarkoituksena on korvata päästökaupasta aiheutuva sähkön kallistuminen paljon sähköä käyttävälle teollisuudelle ja vähentää näin suomalaisen teollisuuden hiilivuodon riskiä.

Tuen laskukaava kuitenkin paljastaa, että kyseessä on könttäsummana maksettava yritystuki, jolla ei ole kannustinvaikutuksia.

Tuen määrä perustuisi tuotantolaitoksen vuosien 2005–2011 tuotantoon tai sähkönkulutukseen sekä EU:n päästöoikeuden hintaan. Laitoksen nykyisellä sähkölaskulla, tuotannolla tai työvoimalla ei ole yhteyttä tukisummaan. Koska maksettava tuki ei ole kytköksissä laitoksen nykyisiin tuotantopäätöksiin, tuen ei voida odottaa vaikuttavan yrityksen tuotantoon tai työvoiman kysyntään.

Tuki onkin tulonsiirto veronmaksajilta raskaalle teollisuudelle.

Hiilivuodolla tarkoitetaan, että yritys siirtää tuotantoaan alhaisempien päästökustannusten maihin, mikä lisäisi maailmanlaajuisia päästöjä. Tässä tapauksessa hiilivuoto on heppoinen peruste Suomen raskaan teollisuuden tukemiselle.

Yritysten todellisiin tuotantopäätöksiin perustuvissa tutkimuksissa ei ole löytynyt tutkimusnäyttöä siitä, että EU:n päästökauppa olisi aiheuttanut hiilivuotoa. Eikä energiakustannusten nousu ympäristöperusteisten maksujen takia ole juuri vaikuttanut yritysten kilpailukykyyn, tuotantomääriin tai työvoiman kysyntään.

Tieteellinen näyttö osoittaa, että yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn ja tuotannon maantieteelliseen sijoittumiseen vaikuttavat huomattavasti enemmän muut tekijät: tuotemarkkinoiden ja kuluttajien läheisyys ja kuljetuskustannukset, raaka-aineiden ja kaikkien muiden tuotannontekijöiden kustannustasot ja saatavuus sekä yhteiskunnan vakaus ja kauppapolitiikka. Teollisuustuotannolle tärkeää on myös sähkön toimitusvarmuus.

Sekä nykyisillä että ennustetuilla sähkön ja päästöoikeuden hinnoilla päästökaupan vaikutus sähkön hintaan jää hyvin pieneksi. Päästökauppa nostaa sähkön hintaa Suomessa enimmillään kaksi prosenttia. Ei ole uskottavaa, että tämä ajaisi suomalaisen teollisuustuotannon EU:n ulkopuolelle.

Suurin tuen saaja on metsäteollisuus. Se tarvitsee osaamista ja laadukasta raaka-ainetta, eikä niitä ole helppo siirtää pois Suomesta.

Etujärjestöt pitävät tukea välttämättömänä, koska vastaavanlainen tukimuoto on käytössä monissa kilpailijamaissa. Yritysten kustannukset muodostuvat kuitenkin sähkön lopullisesta hinnasta, eivät hinnan eri osatekijöistä. Suomessa teollisuus maksaa sähköstä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Tanskassa, Saksassa tai Britanniassa. Suomen teollisuuden kilpailukyky ei ole sähkön hinnasta kiinni.

Sitä paitsi verraten pienen sähkölaskun takana on jo entuudestaan mittava valtion tuki raskaalle teollisuudelle. Teollisuuden sähkövero on 60 prosenttia pienempi kuin kaupan ja palvelujen vero, mistä muodostuu noin 400 miljoonan euron vuosittainen verotuki teollisuudelle. Energiaintensiivisen teollisuuden veroleikkuri puolestaan tuo noin 200 miljoonan euron vuotuisen verohelpotuksen paljon energiaa käyttävälle teollisuudelle.

Sähkön hintaa laskee myös valtioiden tukema tuulivoima. Sen takia sähkö on nyt Pohjoismaiden sähköpörssissä 20 prosenttia halvempaa kuin 2000-luvun alussa.

Kansantalouden kasvuedellytysten kannalta ei ole hyvä lisätä tukia perinteisille, kypsiin teknologioihin perustuville aloille, joilla on heikot tulevaisuudennäkymät – ei sittenkään, vaikka myös muut EU-maat tukisivat samoja toimialoja. Esimerkiksi paperiteollisuuden ongelmat eivät selity kustannuksilla vaan kysynnän hiipumisella.

Perinteisten toimialojen tukemisen sijaan eduskunta voisi käyttää saman summan talouskasvua tukevaan politiikkaan – panostamalla koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen sekä julkisiin investointeihin, jotka luovat innovaatioita ja vauhdittavat teknologian kehittymistä.

Marita Laukkanen

Kirjoittaja on johtava ekonomisti Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (Vatt).

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat