Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Julkinen etu ei toteudu valtio-omistuksen avulla

Valtion tulisi edelleen määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti vähentää kaupallisia omistuksiaan.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Suomen talous muuttui suljetusta avoimeksi 1990-luvulla. Silloin solmituissa Eta-sopimuksessa (1992) ja WTO-sopimuksessa (1994) kielletään muun muassa valtion omistuksien suosiminen. Kaupallisilla markkinoilla toimivien valtionyhtiöiden käyttö politiikan välineenä ei ole enää nykyisin mahdollista.

Myös vuoden 2009 osakeyhtiölaki korostaa tätä muutosta. Osakeyhtiöiden ainoa tavoite on tuottaa voittoa omistajilleen, ellei yhtiöjärjestyksessä ole muuta mainittu. Isokaan omistaja ei saa edistää muita tavoitteita – vaikka ne olisivat hyviä. Tämä on muiden omistajien vähemmistösuojaa.

Talouspolitiikassa on edetty parin viime vuosikymmenen aikana valtion virastoihin ja valtionyhtiöihin perustuvasta mallista kohti yleisempää elinkeinopolitiikkaa. Virastoja on muutettu liikelaitoksiksi ja osakeyhtiöiksi. Kaupallisilla markkinoilla toimivia osakeyhtiöitä on yksityistetty osittain tai kokonaan.

Suomen valtio on kuitenkin yhä omistajana yhtiöissä ja liikelaitoksissa, joiden yhteenlaskettu arvo on yli 50 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suhdeluku on Ruotsiin verrattuna kaksinkertainen ja vanhoihin EU-maihin verrattuna yli kolminkertainen. Valtion yhtiöomistusten arvo on yli 25 miljardia euroa. Tästä kaupallista omistusta on noin 20 miljardia euroa.

Julkisen edun ajaminen on poliittisen järjestelmän keskeisin tavoite. Julkista etua ajetaan avoimessa taloudessa tukeutuen hyvään lainsäädäntöön sekä oikeuslaitoksen, Suomen Pankin, Finanssivalvonnan ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kaltaisiin instituutioihin, joiden toimivaltaa kunnioitetaan.

Avoimessa taloudessa pitää erottaa toisistaan sääntöjen kirjoittajan, erotuomarin ja pelaajien toiminta. Poliitikot luovat yleiset pelisäännöt ja tasapuoliset edellytykset kaikille toimijoille. Poliitikkojen tehtävä on ajaa yleisesti ihmisten – ja kuluttajien – etua. Samanaikainen yksittäisten valtio-omisteisten yhtiöiden edun ajaminen tai niiden toiminnan puolustaminen on usein tämän tavoitteen vastaista: hinnankorotusten, palvelujen supistamisen tai toimipaikkojen lakkauttamisen tukeminen on poliitikoille vaikeaa.

Valtio-omistaminen on aina politiikkaa. Jos valtiolla ei ole määriteltyjä poliittisia tavoitteita omistamiselle, ei valtiolla pitäisi olla omistamistakaan. Kullekin omistukselle pitäisi olla ajantasaiset perusteet: miksi valtio omistaa kyseistä yhtiötä? Tällaisia perusteluja on vaikea löytää suurelle osalle nykyisistä omistuksista – esimerkkeinä Sampo, Stora Enso ja Altia.

Poliittisia tavoitteita voidaan omistamisen kautta toteuttaa nykyisten valtiosopimusten ja lainsäädännön puitteissa vain alueilla, joissa markkina on suljettu ja joissa vallitsee juridinen tai luonnollinen monopoli. Silloinkin tämä onnistuu parhaiten Alkon tai Veikkauksen kaltaisissa yhtiöissä, joissa valtio on ainoa omistaja.

Jos valtio ei voi eikä saa tehdä politiikkaa omistusten kautta, valtion kaupallinen omistaminen on sijoitustoimintaa. Suomessa valtiontalous ei ole ylijäämäinen, toisin kuin Norjassa. Velkaantuvana maana meillä ei ole ylimääräistä varallisuutta sijoitettavaksi. Suomessa valtion kaupalliseen intressiin perustuva omistaminen on nähtävä velkarahalla tapahtuvana riskinottona.

Julkisen omistamisen taloudelliset tulokset ovat osoittautuneet niin Suomessa kuin muuallakin vaatimattomiksi, kun niitä verrataan yksityisesti omistettujen yhtiöiden tuloksiin. Toki poikkeuksiakin on.

Julkisen omistajan esittämien tavoitteiden moninaisuus (ja tavoitteiden vaihtelu), kulloiseenkin poliittiseen tilanteeseen liittyvä satunnainen asioihin puuttuminen sekä poliittisen keskustelun yhtiöille tuoma – usein kielteinen – julkisuus haittaavat yhtiöiden toimintaa.

Kaupallisilla markkinoilla toimivien yhtiöiden valtion suurempi tai pienempi omistusosuus sotkee markkinoita ja heikentää yhtiöiden toimintaedellytyksiä. Vakauttamisen sijaan valtion omistus saattaa sekoittaa asioita tai jopa vahingoittaa yhtiöitä. Julkisen edun sijaan aiheutuu julkista haittaa.

Muita EU-maita seuraten valtion tulisi edelleen määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti vähentää kaupallisia omistuksiaan. Uusiin yrityksiin sijoittamisen tulisi olla poikkeus ja liittyä lähinnä monopoleihin.

Vapautuvia varoja tulisi käyttää ennen kaikkea valtion velan vähentämiseen.

Heikki Bergholm

Kirjoittaja oli Solidium Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2015–2016 ja hallituksen jäsen vuosina 2013–2015.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat