Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Sote-uudistus voi pirstoa mielenterveyspalvelut

Tavoitteena olevat laadukkaat, integroidut ja näyttöön perustuvat lähipalvelut voidaan turvata vain keskittämällä mielenterveys- ja päihdeosaamista.

Pääkirjoitus
 
Helsingin Sanomat

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palvelurakenteen uudistuksella tavoitellaan palvelujen integraatiota. Tavoitteena on, että yhteiskunnan väliinputoajien – kuten mielenterveyspotilaiden – asema kohenisi, terveyserot pienenisivät ja kustannuksia säästyisi paremman koordinaation ja ennaltaehkäisyn ansiosta.

Viime aikoina on kuitenkin korostettu muun muassa valinnanvapautta ja yhtiöittämisiä. Huonosti toteutettuina nämä voivat olennaisesti heikentää mielenterveys- ja päihdepalveluita ja estää hyvien tavoitteiden toteutumisen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut eivät sovi laajan valinnanvapauden piiriin, eikä niitä saisi pirstoa liian pieniin yksiköihin.

Suomessa on korostettu mielenterveyspalvelua kunnallisena lähipalveluna, joka voidaan hajauttaa pieniinkin terveyskeskuksiin. Käytännössä tämä malli on tuottanut laadultaan ja saatavuudeltaan vaihtelevia matalan kynnyksen lähipalveluita mutta epäonnistunut tuottamaan nykyaikaisia, näyttöön perustuvia hoitoja.

Sote-uudistuksen jälkeen on kyettävä parempaan: mielenterveyspalveluiden tulisi muodostaa integroitu kokonaisuus matalan kynnyksen vastaanotosta tautikohtaisesti erikoistuneisiin palveluihin.

Erilaisten näyttöön perustuvien hoitojen valikoima on kasvanut ja kasvaa nopeasti. Tämä tuo vaikuttavuutta ja tehoa hoitoihin. Psykoosisairaudet, kuten skitsofrenia, tai mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, päihderiippuvuus, syömishäiriöt, psykologiset traumat tai adhd vaativat hyvin erilaisia hoitoja.

Tautikohtainen erikoistuminen on kuitenkin monin paikoin vasta alussa ja on ylipäätään mahdollista vain riittävän suurissa yksiköissä.

Mielenterveyspalveluiden saatavuus ja laatu vaihtelevat kunnittain. Tälle ei ole eettisesti kestäviä perusteita. Kyse ei myöskään ole rahasta: hoidot usein säästävät yhteiskunnan kokonaiskustannuksia.

Ongelmana on, että uusien hoitojen käyttöönotto on vaikeaa: kymmenien hoitomuotojen järjestäminen oikeille ihmisille vaatii erikoistumista, kouluttautumista, verkostoja ja koko järjestelmän seurantaa ja laadunvarmennusta. Jotta nämä saavutettaisiin, mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuudella pitäisi olla riittävän suuri – vähintään maakunnallinen – vastuutaho. Osaamista pitäisi parantaa, ja johtamisen tulisi olla määrätietoista.

Nyt esitetyssä sote-uudistuksessa palveluiden tuotanto jakautuu terveyden edistämiseen, joka kuuluisi muun muassa kunnille, perustason palveluihin, joita tarjoaisivat markkinaehtoiset tuottajat ja järjestöt, sekä julkisesti tuotettuihin, palvelulaitosten järjestämiin erityispalveluihin.

Palveluiden järjestäjän eli maakuntien tulisi kyetä ohjaamaan hajanaisista palveluista potilaslähtöinen kokonaisuus. Ei kuitenkaan ole realistista havitella Suomeen 18:aa maakuntaa, joilla olisi riittävästi osaamista sekä mielenterveyspalvelujen järjestämisestä että niiden tuottamisesta. Osa nykyisistä sairaanhoitopiireistäkin on liian pieniä järjestämään riittävän palveluvalikoiman.

Mielenterveyspalveluiden kansallisen koordinoimisen kehittämisessä voisikin ottaa mallia rakenteilla olevasta kansallisesta syöpäkeskusverkostosta.

Valinnanvapaus soveltuu mielenterveyspalveluiden käytön ohjaamiseen vain rajoitetusti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä ei käytännössä ole tietoa palveluiden laadusta. Palveluiden järjestäjän tai asiakkaan on siis vaikea arvioida kilpailutettavia palveluntuottajia laadun perusteella. Moni potilas ei myöskään kykene ohjaamaan omaa hoitoaan tai on altis erilaisille hyväksikäytön muodoille. Psykiatriaan liittyy lisäksi merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota ei voi ulkoistaa yrityksille.

Mielenterveyspalvelut tulisikin nähdä yhtenä, vaativana kokonaisuutena, jonka pilkkominen ja laaja markkinaehtoistaminen eivät lisää todellista asiakaslähtöisyyttä.

Tavoitteena olevat laadukkaat, integroidut ja näyttöön perustuvat lähipalvelut voidaan turvata vain keskittämällä mielenterveys- ja päihdeosaamista nykyistä enemmän.

Edellisen sote-uudistuksen yhteydessä 1990-luvulla mielenterveyspotilaat jäivät heitteille huonosti resursoidun ja pirstoutuneen järjestelmän vuoksi. Tämä ei saa toistua.

Samuli Saarni ja Matti Holi

Saarni on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri ja Holi Hyks Psykiatrian toimialajohtaja.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat