Päivän lehti 2.3.2017
Valikko
Päivän lehti 2.3.2017

Toimeentulotuen asiakkaat kertovat HS:lle ahdingostaan: Vuokra maksamatta, ruoka loppunut, lääkkeisiin ei ole rahaa

Perustoimeentulotuen päätösten siirto Kelaan on ajanut monet tuensaajat ahdinkoon. Kela lupaa, että ongelmat saadaan talttumaan.

”Vuokrani on myöhässä, laskut ovat maksamatta, ruoka loppunut”, kirjoittaa helsinkiläisnainen HS:lle.

Hän ei ole yksin. Vuodenvaihteessa perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan, ja helmikuussa käsittelyajat alkoivat venyä yli lain salliman ajan. HS kysyi lukijoiden kokemuksia aiheesta ja sai kolmisensataa yhteydenottoa. Toimeentulotukea saavien ihmisten lisäksi yhteydenottoja tuli monilta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta. Monet kertovat äärimmäisestä ahdingosta.

Vuokranantajalta on tullut jo huomautus ja sähkölasku mennyt perintään. Pikkulasten vanhempi kertoo syövänsä itse vähemmän, että lapsille riittäisi edes jotain. Eläkeläinen sanoo ottavansa verenpainelääkkeensä vain joka toinen päivä ja jättävänsä masennuslääkkeet ottamatta, lasku kahdesta leikkauksesta on vielä maksamatta.

Ongelmat voi jakaa kahteen ryhmään. Toiset johtuvat ruuhkasta, toiset ovat monimutkaisia ja syvemmällä järjestelmässä.

Ensimmäisen ryhmän kohdalla ruuhka on venyttänyt käsittelyaikoja yli lain salliman rajan, tukkinut puhelinpalvelut ja kiireellä tehtyjä virheitä joudutaan oikomaan. Toimeentulotukea saavalla ei saa olla säästöjä, joten virhe voi nopeasti saada aikaan katastrofin.

 

Virheitä on, mutta ne oikaistaan, sanoo Kelan etuusjohtaja Anne Neimala.

Sitten ovat ne, jotka ennen ovat saaneet kunnalta tukea mutkitta mutta nyt kielteisen tai myönteisen päätöksen kuukaudeksi kerrallaan. HS:n saamat yhteydenotot koskevat esimerkiksi vakavasti sairaita, vanhuksia, vammaisia, kielitaidottomia maahanmuuttajia ja täysi-ikäisiä lukiolaisia.

Kela lupaa, että kaikki voitava tehdään ruuhkan hoitamiseksi. Siirtymäaika on edelleen meneillään, mutta Kelan etuusjohtaja Anne Neimala lupaa, että ihmisiä koskevat ratkaisut tehdään edelleen yksilöllisesti ja harkiten.

Kelalla työskenteli vuoden alussa toimeentulotukiasioiden parissa noin 750 ihmistä. Kunnissa viime vuonna toimeentulotukiasioita hoiti yli 2 000 ihmistä – toki heistä sadat ovat yhä samassa työpaikassa nyt, hoitamassa kunnille jäänyttä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Suururakkaa lähdettiin suorittamaan silti aiempaa pienemmällä määrällä työntekijöitä. Kelaan palkatuista etuuskäsittelijöistä 244 tuli kunnista eli heillä oli jo kokemusta toimeentulohakemuksien käsittelystä. Lopuista suurin osa siirrettiin Kelan sisältä ja koulutettiin pikaisesti uusiin tehtäviin.

HS:lle on tullut viestejä myös muutamalta Kelan työntekijältä. He kertovat, että työsuhde uhataan jopa purkaa koeaikana, jos päätöksiä ei pysty tekemään tarpeeksi päivittäin. Neimala kiistää tämän tiedon: jos tavoitteisiin ei pääse, saa esimieheltä tukea eikä uhkailua.


Ruuhka valuu myös muualle, kuten kuntien sosiaali­työntekijöille mutta myös esimerkiksi vanhusten kotihoitoon ja terveydenhoitoon. Jopa lastenvalvojalle, koska Kela korvaa eronneelle vanhemmalle lasten tapaamiskuluja vain, jos niistä on tehty virallinen sopimus.

Monet kokevat, että kunta ja Kela ovat pallotelleet heidän asiaansa edestakaisin, kun on linjattu mikä on kunnille kuuluvaa täydentävää tukea ja mikä Kelan perustoimeentuloa. Monien kohdalla tämä liittyy nimenomaan terveyteen, kuten lääkekuluihin, kuntoutukseen, sairaalamaksuihin ja niin edelleen. Sitten on kuluja, joita on aiemmin maksettu kunnan harkinnan mukaan ja nyt harkitaan uudelleen: bussilippuja, lasten harrastusmaksuja, lukiolaisen kirjoja.

”Minut on yllättänyt erityisesti virheiden määrä”, sanoo kokenut sosiaalityöntekijä Satu Marja Tanttu Itä-Suomesta.

Nämä siis tapauksissa, joissa hän on auttanut asiakasta kädestä pitäen hakemuksen kirjoittamisessa ja osassa tapauksia myös soittanut Kelaan varmistaakseen, että kaikki menee ohjeiden mukaan. Samantapaista kirjoittaa moni hänen kollegansa muualta Suomesta.

Neimala sanoo, että virheitä on, mutta ne oikaistaan. Ilmiselvissä tapauksissa näin tehdään ilman virallista oikaisuvaatimustakin. Enää ei pitäisi myöskään tulla ohjetta, että lääkkeet joutuisi aina ensin maksamaan itse ja hakemaan rahat kuittia vastaan jälkikäteen, kuten alkuvuodesta välillä kävi.

Uuden järjestelmän pitäisi toimia erityisen sujuvasti niiden ihmisten kohdalla, jotka saavat Kelalta ennestään jotain muuta etuutta ja nyt lisäksi toimeentulotukea. Monet kertovat kuitenkin takaisinperinnästä tai sotkuista, jotka ovat siirtäneet maksupäiviä eri tahtiin esimerkiksi vuokranmaksun kanssa.

Sitten on asuminen yleisemmin. Kela laskee, että esimerkiksi Helsingissä yksinasuvalle kohtuullinen vuokra on 675 euroa kuussa. Tämä ei juuri eroa kuntien aiemmista linjauksista.

 

Moni yhteyttä ottanut on hädissään ja kokee, että muuttamaan on komennettu nopeasti.

Kalliimpien asuntojen kohdalla prosessin pitäisi Kelan mukaan mennä seuraavasti: Ensin katsotaan, onko kunta jo aiemmin perustellut kalliimman asunnon tarpeen. Ellei, annetaan vähintään kolme kuukautta aikaa etsiä halvempi asunto. Sitten katsotaan vielä, olisiko kuitenkin erityisiä perusteita kalliimmalle asumiselle, esimerkiksi lapsella, joka asuu osan aikaa vanhempansa kanssa tai päihdekuntoutujalla, jolla on paikka tukiasunnossa. Muuttaa ei tarvitse myöskään, jos kohtuuhintaista asuntoa ei ole saatavilla kyseisen kunnan alueella.

Moni yhteyttä ottanut on hädissään ja kokee, että muuttamaan on komennettu nopeasti. Osa kertoo jo asuvansa esimerkiksi kaupungin asunnossa halvimmasta päästä tai kirjoittaa kunnan tiettyyn palvelutaloon osoittaman iäkkään omaisensa puolesta.

”Kalliimmassa asunnossa saa edelleen asua, jos on erityinen syy tai kohtuuhintaista asuntoa ei kunnasta löydy”, muistuttaa Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl. Asia tutkitaan jokaisen kohdalla erikseen.

Joidenkin kohdalla muutos on ollut myös onnistunut, joskin HS:lle tällaisia viestejä on tullut vain muutama.

Jokunen kehuu päätöksen valmistuneen nopeasti, sähköisen palvelun olleen näppärä, Kelan virkailijan ystävällinen tai Kelan maksavan enemmän tukea kuin kunnan. Kela raportoi, että suurten ihmismassojen kohdalla asiat myös toimivat. Esimerkiksi lääkeostoja on tehty Kelan sitoumuksella jo yli 100 000.

Kelasta vakuutetaan, että yhteistyö kuntien kanssa on ollut hyvää ja sitä parannetaan koko ajan. Kiireistä apua luvataan nyt aiempaa nopeammin, jopa saman vuorokauden sisällä hätätapauksissa.

Kunnissa osa ammattilaisista kertoo, että ahtaimmille joutuvat ihmiset, joiden elämäntilanne on monimutkainen ja vaatisi työntekijän keskittynyttä huomiota ja yksilöllistä harkintaa.

Neljä esimerkkiä kafkamaisuuksista

Vakavasti sairas

Sairaiden vähävaraisten vanhusten terveydenhoidon kustannuksiin liittyviä päätöksiä on monissa kunnissa tehty pitkäksi ajaksi kerrallaan, esimerkiksi vuodeksi. Sama koskee psyykkisesti vakavasti sairaita iästä riippumatta. Nyt hyvinkin huonokuntoiset ihmiset ovat joutuneet tekemään hakemuksia kuukaudeksi kerrallaan, monissa tapauksissa sekä Kelaan että kuntaan. Kelalta luvataan, että jatkopäätöksiä aletaan myöhemmin taas tehdä pidemmäksi ajaksi kerralla.

Asevelvollinen

Asevelvollisuutta suorittava ei saa Kelalta sotilasavustusta asumismenoihin, koska asuu vanhempiensa luona. Vanhempien toimeentulotukilaskelmassa ja -päätöksessä asumismenot on jyvitetty ikään kuin täysi-ikäinen varusmies olisi niitä mukana maksamassa. Vanhempien tulot siis laskevat, koska jälkikasvu on armeijassa. Kelan mukaan kyse on yksittäisestä virheellisestä päätöksestä.

Kielitaidoton maahanmuuttaja

Esimerkiksi Espoossa vain huonosti suomea, ruotsia tai englantia osaavien maahanmuuttajien hakemukset on pyritty hoitamaan kertatapaamisella tulkin ja sosiaalityöntekijän kanssa. Kelallakin on tulkkeja ja kielitaitoisia palveluneuvojia. Kuntien sosiaalityöntekijät raportoivat silti, että osa asiakkaista ei ole saanut Kelalta aikaa varattua tai ei ymmärrä saamiaan ohjeita. Etuuksia jää hakematta tai niiden setviminen vie enemmän aikaa.

Lukiolainen

Täysi-ikäisiltä vähävaraisilta lukiolaisilta ei ole kaikissa kunnissa vaadittu opintolainan nostamista ennen kuin voi saada toimeentulotukea. Kela vaatii sitä, ellei taustalla ole erityistä syytä. HS:lle asiasta kertonut abiturientti pääkaupunkiseudulta sanoo säästävänsä nyt ruuasta, kun sairauseläkkeellä olevalta vanhemmalta ei pysty enempää rahaa pyytämään. Kela on täsmentämässä ohjettaan.

Esimerkit on saatu HS:n kyselyssä tai kunnilta. Kysyimme Kelasta, onko kyse yleisestä linjasta.

Fakta

Kaaos paheni helmikuussa


 Perustoimeentulotuki siirtyi vuodenvaihteessa Kelan käsiteltäväksi. Kuntiin jäi yhä täydentävä ja ennakoiva toimeentulotuki. Noin kymmenen prosenttia toimeentulotukea hakevista tarvitsee molempia, arvioi Kela.

 Toimentulotukien käsittelyajat alkoivat venyä helmikuussa yli lain salliman seitsemän arkipäivän. Eri alueiden välillä vaihteluväli käsittelyajoissa on ollut 3,9–9,5 arkipäivää. Tässä puhutaan siis keskimääräisestä ajasta. Kelasta ei saatu tietoa, paljonko pisimmillään ihminen on joutunut odottamaan.

 Hakemuksia on tähän mennessä käsitelty noin 230 000. Kela palkkaa lisää henkilökuntaa, mutta ruuhkaa voi vielä pahentaa se, että etenkin Helsingin pitkiä toimeentulotukipäätöksiä loppuu suuri määrä maaliskuun lopussa.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Toimeentulotuki
 • Kela
 • Helsinki
 • Maija Aalto
Sisällysluettelo
 1. Pääuutiset
  1. Iivo Niskaselle MM-kultaa hurjalla hiihdolla: ”Tänään olen ehkä maailman onnellisin mies”
  2. Toimeentulotuen asiakkaat kertovat HS:lle ahdingostaan: Vuokra maksamatta, ruoka loppunut, lääkkeisiin ei ole rahaa
  3. Eduskunnan legendaarinen talouspäällikkö puhuu suunsa puhtaaksi: Henkilöstö joi 700 euron konjakkia, Tiitinen huusi kuin hinaaja ja taksit kyydittivät jopa kansanedustajien kokouspapereita
 2. Pääkirjoitus
  1. Äidit töihin, isät hoitamaan lapsia
  2. Trumpin puheiden sävystä käydään kovaa kamppailua
  3. Euroalueelle latua
  4. Robottien vallankumous on vasta aluillaan – robotin saa kesytettyä ystäväksi tulonsiirroilla
  5. Työnantaja haluaa sinusta nyt ”työntekijälähettilään” mutta unohtaa usein muuttua itse
  6. Sote-uudistuksen kritiikki on otettava vakavasti
 3. Kotimaa
  1. Miksi soten valinnanvapaudesta nyt väitellään? Tämä kaikki sinun tulee tietää
  2. Siitepölykausi alkanee ensi viikolla – herkimmät tuntevat, kun pähkinäpensas kukkii Etelä-Ruotsissa
  3. Jinna Lappalainen ja Jonna Ahonen saivat toisensa Espoon maistraatissa – ”Tuntuu, että on tehnyt historiaa”
  4. Axl Smith ei ollut ensimmäinen, jonka tuomiota kevennettiin ikävän julkisuuden takia – siihen vedotaan yhä herkemmin, sanoo syyttäjä
  5. Suurin osa puolueista jäi kuntavaalien ehdokasmäärissä selvästi edellisvaaleista – Sdp:llä kattavin ehdokasverkko kunnittain
  6. Yo-kokeessa matematiikan kirjoittamatta jättävien matematiikan taidot jäävät vaatimattomiksi
  7. Vakava liikenne­onnettomuus Nelostiellä Simossa – ainakin yksi kuoli ja neljä loukkaantui
  8. Eduskunta huolestui ruokahävikistä – ”On valtava ristiriita, että toiset ovat leipäjonossa, ja ruokaa heitetään pois”
  9. HS:n näköislehden lukijamäärä on päivittäin yli satatuhatta
  10. Petteri Huurre haki liikuntajohtajaksi
  11. Yksityisautolle oli laskettu liian vähän kilometrejä
  12. Terrori-iskut Yhdysvaltoihin tehtiin 11. syyskuuta vuonna 2001
 4. Kaupunki
  1. Kokoomus järjesti ”puhdistuksen” Tuusulassa: Puolueen ääniharavat pudotettiin vaalilistalta heille itselleen kertomatta
  2. Digipalveluita tarjoava Kontupiste sai tukea Helsingin kaupungin­valtuustossa – ”Jos se katoaa, hinta voi olla korkea”
  3. Helsinki pitää tuhansia työntekijöitään piinassa – työpaikat myllätään uusiksi kolmen kuukauden päästä, mutta kukaan ei kerro miten
  4. Puhekone vaikenee: Kurt Byman jäi rannalle kuntavaaleista Espoossa, 37 vuoden ura valtuutettuna päättyy
  5. Valtuusto myönsi eron Sinnemäelle – apulaiskaupungin­johtaja yllätti monet neuvottelu­taidoillaan
  6. Espoo teki tyytyväisyyskyselyn poikkeuksellisen helpoksi – vastaukset olivat lomakkeessa valmiina
  7. Suomen syvimpien reikien poraaminen keskeytyi – Otaniemen lämpövoimala­hanke venyy ensi vuoteen
  8. Uusi yritys Herttoniemestä kadonneen Harry Karjalaisen löytämiseksi: etsinnät siirtyvät yhä pohjoisemmaksi Sipoonkorpeen
  9. Länsimetron raporttia ei toistaiseksi julkaista – seuraavaksi juristi arvioi, mitä osia jätetään pimentoon
 5. Ulkomaat
  1. Saksan väistyvä presidentti tekee Euroopalle sitä, mitä teki ensin Saksalle Stasi-arkiston johtajana: patistaa käymään ikävien tosiasioiden kimppuun
  2. Komission Juncker vaatii EU:lta suunnan valitsemista – Pitäisikö EU:ssa ottaa turbovaihe, pohditaan ”Valkoisessa kirjassa”
  3. Ylähuone haluaa taata EU-kansalaisten oikeudet Britanniassa – päätös on isku Theresa Mayn kovalle brexit-linjalle
  4. Kapinalliset kaappasivat ukrainalaisyhtiön – osa mielenosoittajista vaatii presidentin ja hallituksen eroa
  5. Trump puhui kuin Obama: tuomitsi viharikokset ja vetosi yhteistyön puolesta – ”Turhien riitojen aika on ohi”
  6. Kommentti: Täytyy toivoa, että Trump onnistuu
  7. Hovioikeus linjasi Norjassa: Valtio ei ole rikkonut joukkomurhaaja Anders Behring Breivikin ihmisoikeuksia
  8. Isis saarrettiin Mosulin kaupunkiin – jihadistit tekivät vuoden aikana yli tuhat itsemurhaiskua Irakissa ja Syyriassa
  9. YK:n tutkimus: Syyria pommitti tarkoituksella avustuskuljetusta – uusi raportti syyttää myös Venäjää sotarikoksista Aleppossa
  10. Ranskan presidenttiehdokas Fillonia kohtaan nostetaan syytteet – Fillon: tutkinta poliittista ajojahtia
  11. Pohjois-Korea teloitti viisi virkamiestä ilmatorjunta-aseilla
  12. Kim Jong-namin murhasta epäillyille luettiin syytteet – naisia uhkaa hirttäminen
 6. Talous
  1. Pohjoismaiden suurin akku aloitti toimintansa Järvenpäässä – ”Harppaus kohti aurinkotaloutta”
  2. Hjallis Harkimon vetämä työryhmä tukisi kaupallisia tv-uutisia miljoonilla – tv-yhtiöt eri mieltä tuesta
  3. Vaateketju Seppälä hakee yritys­saneeraukseen ja sulkee 14 myymälää – ”Tappiolla ollaan”
  4. Suomen talouden kasvu jäi yhä Euroopan keskiarvosta
  5. Uber-kuljettaja haukkui yhtiön hintoja, kyydissä ollut toimitusjohtaja tulistui – pyysi videolle tallentunutta riitelyä anteeksi
  6. Hurjassa nousussa oleva kiinteistöyhtiö listautui pörssiin – tekee tulosta kuntien kiinteistöillä
  7. Huomiota herättäneen asuntorahaston tulos pieneni selvästi – syynä asuntojen hintojen heikko kasvu
  8. Saksan taloudesta vahvoja lukuja
 7. Urheilu
  1. Lahden torilla riehakkaat MM-juhlat –”Yleisökin ansaitsee täyden kympin”
  2. Iivo Niskanen vastasi norjalaisten kritiikkiin: ”Annetaan Mika Myllylän levätä jo rauhassa”
  3. Valmentajalegenda ennusti Iivo Niskasen MM-kullan jo ennen kisan alkua: ”Iivo on seuraava hiihtokuningas”
  4. Viestissä Suomella on kisojen paras mitalimahdollisuus – Ruotsi on Suomen päävastustaja
  5. Saarinen aloittaa – Suomen naisilla odotettu hiihtojärjestys viestissä
  6. Iivo Niskanen oli jo pitkään merkitty mies
  7. Bottas singahti päivän ykköseksi, Häkkinen ja Rosberg innoissaan F1-ilmeen iloisuudesta
  8. HJK:n ja Evans Mensahin myrskyvaroitus – pakkasesta selvinnyt ghanalaishyökkääjä: ”kuolen joukkueeni puolesta”
  9. Muurisen hymy ei hyydy vielä, vaikka syytä ehkä olisikin
  10. Antti Aalto leiskautti jättihypyn mäkikarsinnassa
  11. Jokerien ylipitkä loma aiheuttaa ongelmia
  12. Putinin mukaan Venäjä luo uutta tapaa taistella dopingia vastaan: ”Meillä ei ole koskaan ollut valtiojohtoista doping-ohjelmaa”
  13. Laine ja Granlund hurjassa iskussa NHL:ssä – Laine nousi maalipörssin kakkoseksi
  14. Valtteri Filppulalle yllätyssiirto Philadelphiaan
  15. Seagulls aloitti maaliskuun härkäviikot voitolla
  16. Keskiviikon tulospörssissä muun muassa Lahden MM-tuloksia, jääkiekkoa, raviurheilua ja keskeisimpiä rahapelejä
 8. Kulttuuri
  1. Kuvaajapariskunta on katsellut hyökkääviä petoja silmästä silmään, mutta eniten heitä pelottaa jään alta paljastuva ydinhauta Grönlannissa
  2. Disney esittelee ensimmäisen avoimesti homon hahmonsa uudessa Kaunottaressa ja hirviössä – ”paljastuksen” siemenet kylvettiin jo vuonna 1991
  3. Suomalaistaiteilija sai haltuunsa huutokaupassa myydyn taulunsa väärennöksen: ”On tämä kyllä taitavasti tehty”
  4. Vuonna 1890 valmistunut Kalevala-ooppera kannatti ottaa viimein tuotantoon – ”Hämmästyttävän taitava säveltäjä”
  5. Kanneltalon tanssiesityksessä jumalatar on jokaisessa naisessa
  6. Pispalan tunnelista tulee syksyllä teatterinäyttämö
  7. Suomen suurin levy-yhtiö vaihtaa toimitusjohtajaa
  8. Leonardo DiCaprio laittoi Instagramiinsa kuvan Suomen metsästä – Metsähallitus ehti jo harventaa kuvassa näkyneen saaren
 9. Tiede
  1. Oravat metsästettiin lähes sukupuuttoon Suomessa, nyt niitä vilistää kaikkialla – näin teet oravakeittoa ja kaikki muu mitä halusit tietää jyrsijästä
 10. Mielipide
  1. Yritysverotuksessa on paljon parannettavaa
  2. Meri-Rastilan viheralueita pitää vaalia
  3. Vanhukset ja vammaiset puuttuvat havainnekuvista
  4. Kaikille pareille riittää yksi vihkimisen muoto
  5. Kainuun metsistä pidetään huolta
  6. Punaisia päin ajamiseen pitää puuttua
  7. Elävän kuvan museo sopisi Pasilaan
  8. On järkyttävää, että pieniä lapsia uhkaillaan
  9. Monet omaiset ja saattohoitajat tekevät jo käytännössä armomurhia
  10. Sain lievästä ylinopeudesta 170 euron rikesakon – onko rangaistus oikeudenmukainen?
 11. Tänään
  1. Kuva-arvoitus: Atonaalisen jazzin viikot
  2. Pikaliikenne alkaa ensi kesänä Ahvenanmeren yli
  3. Tapahtumia torstaina 2. maaliskuuta
  4. Musiikkia maailmalta
  5. Löydä oma toteemieläimesi
 12. Radio ja TV
  1. Uusi paavi on nuori ja häijy
  2. Simon Schama analysoi Rembrandtin myöhäistuotantoa
  3. Ruijansuomalaisia kiireettömässä klassikossa
  4. Torstain elokuvia
 13. Torstai
  1. Heli Heino harrastaa elämänsä parasta seksiä viisikymppisenä – ”Hyvän seksielämän voi saada koska vain”
  2. Erilaiset siisteyskäsitykset ajavat pariskuntia raivon partaalle – 17 keinoa, joilla saat siivousriidat loppumaan kokonaan
  3. Ani Frei, 23, on sairastanut syövän jo kolmesti – ”Syöpä on opettanut paljon tärkeitä asioita, sen tapa vain ei ollut kaikista mukavin”
  4. Kun voimat ovat vähissä, kannattaa keskittyä hetkeen – usein tulevaisuus on kauhukuvia parempi
  5. Huokeaa ja herkullista: possunlapa palkitsee kärsivällisen kokin – tässä reseptit uunilihan valmistukseen
  6. Upeasti kypsynyt juoma
  7. Musisointi herkistää myös kielikorvaa – Neljä tapaa, joilla soittaminen vaikuttaa aivoihin
  8. Paiskotko vihaisena ovia? Siihen on luonnollinen syy
  9. Lihasmuistin avulla aiempi treenitaso palautuu nopeasti – ”Vuodenkaan treenitauosta ei kannata ottaa stressiä”
  10. Refluksitauti voi piinata arjessa yhtä paljon kuin sydänvaiva, mutta silti sitä vähätellään, sanoo professori
  11. Sitruunalla maustettua karitsanlapaa ja paahdettua fenkolia
  12. Punaviinissä haudutettua naudanlapaa ja uunisipuleita
  13. Soijalla ja appelsiinilla maustettua porsaanlapaa ja sobanuudeleita

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   7 vuotta sitten Alex kuuli olevansa oikeasti Alexander, venäläisten vakoilijoiden poika – oikeus päätti nyt antaa hänelle Kanadan kansalaisuuden takaisin

  2. 2

   Japanilaissotilaat häpesivät niin, että jatkoivat toista maailmansotaa viidakoissa melkein 30 vuotta

  3. 3

   Mitä synnytyksissä todella tapahtuu? Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  4. 4

   Britti Joel Willans muutti Suomeen ja hämmästyi uskollista sääntöjen tottelemista – ”Ehkä suomalaiset juovat itsensä niin humalaan juuri sääntöjen takia”

  5. 5

   Suomen lippu herättää suuria tunteita – ja siksi kaikki huoltomiehet eivät uskalla kertoa omalla nimellään miten lippua käsittelevät

  6. 6

   Islamilaisen yhdyskunnan moskeijan seinät töhrittiin Helsingissä – pesutalkoot yhdistävät eri uskontoryhmät sunnuntaina

  7. 7

   Washington Post: Obama sai viisi kuukautta aikaa taistella Venäjän vaalihakkerointia vastaan – aika loppui kesken, Trump valittiin, totuuden selvittely jatkuu yhä

  8. 8

   Jännitteet Itämerellä kasvavat: Venäläishävittäjä lensi melkein kiinni USA:n koneeseen – Venäjä saattaa jopa ylittää maiden rajoja provokaationa, varoittaa Yhdysvaltain armeijan kenraali

  9. 9

   Punavangit odottivat teloituksia Suomenlinnan kuolemanselleissä kesällä 1918, mutta moni kuoli jo ennen tuomiota – ”Pala Suomen synkintä historiaa”

  10. 10

   ”Mä olen niin kikseissä” – Pikku G:n paluukeikka sai yleisön sekaisin onnesta Himoksella

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Japanilaissotilaat häpesivät niin, että jatkoivat toista maailmansotaa viidakoissa melkein 30 vuotta

  2. 2

   Britti Joel Willans muutti Suomeen ja hämmästyi uskollista sääntöjen tottelemista – ”Ehkä suomalaiset juovat itsensä niin humalaan juuri sääntöjen takia”

  3. 3

   Mitä synnytyksissä todella tapahtuu? Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  4. 4

   Perus­suomalaisten Laura Huhtasaari kertoo nyt, miltä tuntuu kun puolue hajoaa – ”Haava kyllä arpeutuu”

  5. 5

   Sitä Timo Soinia, jonka olemme tunteneet, ei enää ole

  6. 6

   Punavangit odottivat teloituksia Suomenlinnan kuolemanselleissä kesällä 1918, mutta moni kuoli jo ennen tuomiota – ”Pala Suomen synkintä historiaa”

  7. 7

   Kaljaa läikkyy ja hyttyset syövät, mutta kun Ukkometso jyrähtää soimaan, ei märkiä housuja muista enää kukaan – Tältä näyttää juhannushurmos Himoksella

  8. 8

   Viisi kuoli sähköiskuun uima-altaassa vesipuistossa Turkissa – kolme kuolleista lapsia

  9. 9

   Suomen lippu herättää suuria tunteita – ja siksi kaikki huoltomiehet eivät uskalla kertoa omalla nimellään miten lippua käsittelevät

  10. 10

   Presidentinvaalit hävinnyt Mannerheim pakeni kahvilayrittäjäksi Hankoon – Tällainen pikkutarkan omistajan kahvila oli ja on

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Moni mies kärsii tietämättään testosteronin puutteesta, mutta saa vääriä lääkkeitä – Tunnista nämä oireet

  2. 2

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  3. 3

   Mitä synnytyksissä todella tapahtuu? Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  4. 4

   Kullervo Hynysen keksintö saattaa mullistaa syövän, Alzheimerin ja Parkinsonin taudin hoidon – fyysikon löytöjä on verrattu penisilliinin ja röntgenkuvauksen keksimiseen

  5. 5

   Japanilaissotilaat häpesivät niin, että jatkoivat toista maailmansotaa viidakoissa melkein 30 vuotta

  6. 6

   Joonas Tolvanen opiskeli Shaolin-soturimunkkien koulussa – nyt hän on lääkäri Kuopiossa, eikä suosittele Kiinan kung-fu-opintoja kenellekään

  7. 7

   Kerrostalotyömaan tulipalo työllisti palokuntaa myöhään yöhön Pohjois-Helsingissä – poliisi teki kaasupulloja vaarattomiksi ampumalla

  8. 8

   Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

  9. 9

   Haluatko elämääsi lisää seksiä? Kolme seksuaali­terapeuttia kertoo tärkeimmät vinkkinsä

  10. 10

   Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

  11. Näytä lisää