Päivän lehti 11.6.2017
Valikko
Päivän lehti 11.6.2017

Ota ohjat, työntekijä – Kankeiden työyhteisöjen aika on ohi ja työntekijöiden pitää saada sananvaltaa, sanoo valmentajakaksikko

Karoliina Jarengon ja Frank Martelan mukaan byrokraattiset työyhteisöt roikkuvat löyhässä hirressä. He valmentavat yrityksiä ja niiden työntekijöitä itseohjautuvuuteen.

Suomi ja maailma ovat täynnä ihmisiä, jotka rakastavat järjestystä.

Organisaatiossa kunkin pitää tietää paikkansa. Toimitusjohtaja johtaa yritystä, ylempi keskijohto raportoi toimitusjohtajalle, keskijohto raportoi ylemmälle keskijohdolle, tiiminvetäjät raportoivat keskijohdolle ja työntekijät raportoivat ­tiiminvetäjille.

Näin säilyy miellyttävä järjestys – ja hitaus, sillä esimerkiksi työntekijöiden itsenäiset päätökset käyvät mahdottomiksi.

Jos vaikka ison kenkäkauppaketjun ­asiakas haluaisi hyvityksen kengistä mutta kuitti puuttuu, tilanne on teoriassa ­tämä:

Myyjällä ei ole natsoja tehdä päätöstä hyvityksestä. Hän kysyy tiiminvetäjältä. Tiiminvetäjä kysyy keskijohdolta. Keskijohto kysyy ylemmältä keskijohdolta, joka tekee päätöksen ja kertoo keskijohdolle, joka kertoo…

Byrokratian rattaiden raksuttaessa menee ikä ja terveys. Sillä aikaa asiakas antaa sosiaalisen median laulaa ja haukkuu kenkäkauppaketjun.

Mitä jos firma olisi itseohjautuvuuteen kannustava, itseorganisoituva firma?

”Silloin jokaisella myyjällä voisi olla kuukausittain tuhannen euron budjetti, jolla voisi tehdä kenet tahansa asiakkaan tyytyväiseksi. Työntekijä olisi siis voinut ostaa kilpailevasta liikkeestä tonnilla kengät ja antaa ne asiakkaalle ruusun kera”, Karoliina Jarenko sanoo.

Jarenko on vuonna 2009 perustetun Filosofian akatemia -valmennusyrityksen toimitusjohtaja.

Hän ja yrityksessä valmentava Frank Martela ovat toimittaneet kirjan Itseohjautuvuus – miten organisoitua tulevaisuudessa?

Teos käsittelee sitä, miten tulevaisuudessa hierarkiat ovat historiaa ja päätöksiä yrityksissä tekevät fiksut, motivoituneet ja luovat rivityöntekijät. Kirjoittajina on kaksikon lisäksi 19 muuta eri alojen asiantuntijaa.

Hierarkioiden purkamisen välttämättömyyttä julistavat nyt monet asiantuntijat niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Kattavaa yleisteosta itseohjautuvuudesta ei Jarengon ja Martelan mielestä kuitenkaan ollut julkaistu, joten he toimittivat aiheesta kirjan.

Itseohjautuvuutta he valmentavat, koska sen avulla on kaksikon mukaan mahdollista tehostaa yritysten toimintaa ja tehdä samalla työntekijöistä tyytyväisempiä.

 

”Nyt elämme mahdollisesti kolmannessa ihmiskunnan suuressa murroksessa.”

Erotellaan ensin termit: yritys voi olla itseorganisoitunut, ja työntekijät voivat olla itseohjautuvia.

Itseorganisoituva yritys on vastakohta byrokraattiselle yritykselle, joka pohjautuu tarkkoihin hierarkioihin ja vallan keskittämiseen. Työntekijän liikkumatila on kapea.

Byrokratia herättää monissa inhonväristyksiä, mutta sen lähtökohdat ovat hyveellisiä.

”Se lähti muutama sata vuotta sitten, kun omavaltaisuutta rajoittamalla luotiin tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi organisaatiomuoto. Jos aikaisemmin kuningas vaikka suosi kavereitaan, byrokratia – siis hallinnon valta – jyräsi kaverisuhteiden tai lahjonnan edelle”, Martela selittää.

Byrokratia toimii, mutta jäykästi. Työntekijä ei edes voi tehdä päätöksiä, sillä hänellä ei ole valmiuksia ja tietoa päätöksentekoon.

Johtaja tietää, mutta hänellä ei voi olla tietoa kaikista ongelmista tai muutoksista – ainakaan ennen kuin on liian myöhäistä.

Esimerkiksi Nokian taannoisia ongelmia on selitetty hierarkkisella ja hitaalla organisaatiomuodolla.

Byrokratia on myös kallista.

London School of Economicsin professori Gary Hamel on kirjoittanut arvostetussa Harvard Business Review -lehdessä: ”Johtaminen on kaikista tehottomin aktiviteetti organisaatios­sasi.”

Hamel julkaisi laskelman, kuinka paljon rahaa menee Yhdysvalloissa siihen, että julkisen ja yksityisen sektorin byrokraattisissa organisaatioissa on löysää. Turhat johtajat ja hallinnolliset virat poistamalla palkkakustannuksissa säästettäisiin 30 prosenttia.

”Jos luvun suhteuttaa Suomen bruttokansantuotteeseen, niin Suomessa byrokratiaan ja hallintoon menee 36,4 miljardia euroa”, Jarenko sanoo.

Luku on tietysti täysin hypoteettinen, eikä kaikki hallinto tai byrokratia ole turhaa.

Mutta 36,4 miljardista eurosta aivan varmasti vähintään kymmenen prosenttia on turhaa, ja silloinkin puhutaan isoista rahoista, Jarenko sanoo.

 

”Pahinta on se, että johtaja antaa vapautta, mutta oikeasti on vain se yksi tapa tehdä asiat.”

Jarenko elää kuten opettaa: 15 työntekijän Filosofian akatemia on itseorganisoituva yritys, jossa ihmiset ovat itseohjautuvia. Jokaisella töissä olevalla on paljon sanavaltaa siihen, mitä ja miten he työnsä tekevät.Jos firma olisi vene, toimitusjohtaja olisi se, joka pitäisi veneen kurssissa. Kurssikin päätetään porukalla ja sen muuttamisesta keskustellaan kaikkien kanssa. Tämä siksi, että airo heiluu jouhevammin, kun on menossa sinne, minne itsekin haluaa mennä.

Jokainen soutaja saa itse päättää, millaisella airolla tai soututekniikalla soutelee, koska soutaja on aironsa asiantuntija.

Jos joku kokeilee uutta soututekniikkaa ja veneen kurssi hairahtuu, se täytyy hyväksyä. Kun on annettu vastuuta, soutajilla pitää olla luottamus siihen, että myös virheitä saa tehdä.

”Vastuun vastapainoksi tarvitaan psykologista turvaa ja luottamusta. Minä puhun rakkaudesta. Meillä töissä halataan paljon”, Jarenko sanoo.

”Pahinta on se, että johtaja antaa vapautta, mutta oikeasti on vain se yksi tapa tehdä asiat. Ja jos niin ei tehdä, johtaja häpäisee ja moittii”, Martela sanoo.

Itseohjautuvuus tuskin on ongelma pienessä, motivoituneita asiantuntijoita täynnä olevassa yrityksessä. Mutta voiko se toimia isoissakin?

Jarenko ja Martela ottavat esimerkin Hollannista.

Vuonna 2007 Buurtzorg oli nelihenkinen yritys, joka tarjosi kotisairaanhoitopalveluita. Nykyään Buurtzorgissa on noin 10 000 työntekijää ja 300 miljoonan euron liikevaihto. Se on itseorganisoituva yritys.

Firmalla ei ole keskijohtoa, vaan työntekijät on jaettu Hollannin eri alueille 12 ihmisen kokoisiin itseohjautuviin tiimeihin, joita tukee yksi 50 henkilön tukitiimi.

Tiimeillä on keskenään yhteinen tietojärjestelmä viestintää ja esimerkiksi itseopiskelua varten. Tietojärjestelmässä työntekijät voivat sparrata ideoitaan vaikkapa toimitusjohtajan kanssa, eli hän on koko ajan kosketuksissa asiakastyöhön.

Kaikkien päämäärä on sama: tehdä asiakkaan palveluko­kemuksesta mahdollisimman ­hyvä.

Kaikki saavat tavoitella päämäärää niin kuin lystäävät, kunhan käyttävät kokonaistyöajasta 60 prosenttia asiakaspalveluun.

Lääkärit, asiakkaat ja työntekijät ovat selvitysten mukaan tyytyväisiä. Lisäksi yrityksen kerrotaan olevan kilpailijoitaan 20 prosenttia halvempi.

Toiminnan aikana tosin parituhatta ihmistä on myös jättänyt firman, sillä kaikille itseohjautuvuus ei sovi.

Vastuu, kehittäminen, ideat, päätökset – pomojen hommia. Eihän työntekijän tarvitse kantaa noista huolta, kun pomolle siitä maksetaan.

Moni haluaa suorittaa osoitetun työn, jonka jälkeen voi mennä kotiin syömään makaronilaatikkoa.

Jarenko ja Martela kuitenkin kiistävät sen, että työntekijöistä ei olisi vastuullisiksi ja innovatiivisiksi.

”Ihminen alkaa käyttäytyä niin kuin häntä kohdellaan. Jos työssä on autonomiaa, se kasvattaa ja auttaa kehittymään ja motivoi työntekijää. Tälle on runsaasti tieteellistä todistusaineistoa”, Jarenko sanoo.

Jos on tehnyt töitä ”mä oon vaan töissä täällä” -asenteella kaksikymmentä vuotta, on toki hankalaa siirtyä itseohjautuvaksi työntekijäksi. Martelan ja Jarengon mukaan se on silti mahdollista.

”Ihmisen perusluonne on tutkitusti aktiivinen. Haluamme luontaisesti saada asioita aikaan ja haluamme olla porukassa, joka tekee asioita. Jos ihminen passivoituu, ne ovat usein rakenteet, jotka passivoivat”, Martela sanoo.Itseohjautuvuus on kaksikon mukaan tulevaisuudessa paitsi mahdollisuus, myös välttämättömyys.

”Ihmisen historiassa on ollut kaksi suurta mullistusta. Ensimmäinen oli se, kun siirryimme keräilijöistä viljelijöiksi. Toinen oli se, kun teollistumisen myötä muutimme kaupunkeihin. Nyt elämme mahdollisesti kolmannessa ihmiskunnan suuressa murroksessa”, Jarenko sanoo.

Muutos johtuu globalisaatiosta, älyteknologioista ja robotisaatiosta. Jäykkä byrokratia ei ole riittävän nopea vastaamaan nykyiseen muutostahtiin.

Yritysten tasolla itseohjautuvuus on välttämätöntä siksi, että on kyettävä vastaamaan ketterien yritysten kilpailuun.

Työntekijöiden tasolla se on välttämätöntä siksi, että yksinkertaiset rutiinityöt menevät roboteille.

Samalla hallinnon ja keskijohdon täytyy alkaa miettiä, mitä hyötyä heistä olisi sen lisäksi, että he toimivat päätösten leimasimina.

Jos äärimmillään jopa 30 prosenttia yritysten työtekijöistä – keskijohto ja hallinto – on turhaa kulua, he ovat vaarassa menettää toimeentulonsa.

Se, kannattaako vastustaa vai mukautua, on jokaisen oma asia.

On ehkä syytä pitää silti mielessä, että vaikka esimerkiksi hevosvankkuriyrittäjät ovat aikoinaan epäilemättä vastustaneet autojen tuloa, lähes kaikki hevosvankkuriyrittäjät jäivät lopulta ilman vanhaa työtään.

 

Karoliina Jarenko

 39-vuotias Filosofian akatemia -valmennusyrityksen toimitusjohtaja ja yksi sen perustajajäsenistä.

 On työskennellyt myös yhdyskuntasuunnittelun tutkijana ja floristina.

 Asuu satavuotiaassa hirsitalossa miehensä ja kahden lapsen kanssa ikuisen remontin keskellä.

 

Frank Martela

 35-vuotias filosofi työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja yritysvalmentajana Filosofian akatemia -firmassa.

 Julkaissut useita tietokirjoja ja on tutkinut esimerkiksi sisäistä motivaatiota, myötätuntoa ja työn merkityksellisyyttä.

 Asuu Kalliossa puolison ja kolmen alle kouluikäisen lapsen kanssa, joiden kanssa kiersi keväällä maailman kolmessa kuukaudessa.
Sisällysluettelo
 1. Pääuutiset
  1. Suomi syöksyi kohti hallituskriisiä, kun maahan­muuttovastaiset ottivat vallan perussuomalaisissa
  2. Miksi kirjeet katoavat ja posti tulee miten sattuu? HS kertoo, mistä Postin ongelmat johtuvat ja miten yhtiö aikoo välttää Tanskan postin ”kuoleman­spiraalin”
  3. Ota ohjat, työntekijä – Kankeiden työyhteisöjen aika on ohi ja työntekijöiden pitää saada sananvaltaa, sanoo valmentajakaksikko
  4. Retrobuumi voi nostaa tuntemattomien suunnittelijoiden kalusteiden arvoa – tarkista, onko sinulla näitä huonekaluja kotonasi
  5. Mitä lukea kesälomalla? HS arvioi kesän 13 uutuusdekkaria
 2. Pääkirjoitus
  1. Suomalaisten nuorten sosiaaliset taidot ovat kehittyneet vuosikymmenten kuluessa
  2. Vuodessa syntynyt tuhoaa vuosikymmenissä tehdyn
  3. Ehdokas saa paikan Sdp:ssä
  4. Itämereen päätyvä lasti kevenee pala kerrallaan
  5. Oma idea motivoi lähes poikkeuksetta enemmän kuin pomon idea – nyt sen tajuaa jo Ranskan presidenttikin
  6. Karlsson
  7. Britannian konservatiivit toistivat virheensä
 3. Kotimaa
  1. Puusta rakennetaan nyt uusia kerrostaloja ja hengittäviä kouluja – Puualan asiantuntija arvioi HS:lle seitsemän suomalaista puurakennuskohdetta
  2. Vammaisten ilmoitukset syrjinnästä kaksinkertaistuivat viime vuonna – ”Arki on täynnä pieniä esteitä”
  3. Trauma voi vaikuttaa suolistomikrobeihin – Tutkimus löysi ensi kertaa yhteyden lapsuustraumojen, aivojen rakenteen ja ärtyneen suolen oireyhtymän välillä
  4. Kultarannassa pohditaan EU:n turvallisuutta Sauli Niinistön johdolla – suora lähetys juuri nyt
  5. Tänä keväänä tehtiin poikkeuksellisen paljon karhu­havaintoja – karhujen katselijoita kertyi valtatien varrelle turvallisuusriskiksi asti
  6. Poliisi tutkii: Tanssipaikalla ammuttiin yöllä useita laukauksia Somerolla
  7. Stingin kanssa levytti Branford Marsalis
 4. Kaupunki
  1. Helsingin rannat olivat sadan vuoden ajan saastaista joutomaata – nyt niille rakennetaan kaupungin himotuimpia asuntoja
  2. HS näyttää Helsinki-päivän konsertin suorana lähetyksenä kello 15.30 – lavalla Erin, Mikael Gabriel, Lauri Tähkä ja monta muuta tähteä
  3. Uusi porrastreeni­paikka valmistui Kauniaisiin, ja se vetää kuntoilijoita puoleensa heti ruuhkaksi asti – ”Haetaan vähän sellaista kimmoisuutta”
  4. Metriset aallot ovat laantumassa Helsingin uimavesissä
  5. Korkeasaaressa voi kesällä kävellä eläinten joukossa
  6. Helsinki suosituin kongressikaupunki Pohjoismaissa
 5. Ulkomaat
  1. Ei vasemmalla, ei oikealla – Ranska äänestää sunnuntaina poikkeuksellisissa parlamentti­vaaleissa, joissa vanha valta-asetelma on tuhoutumassa
  2. Arabimaat jatkavat Qatarin painostamista – julkaisivat listan, joka nimeää kymmeniä terroristiyhteyksistä epäiltyjä
  3. Yhdysvallat lähetti erikoisjoukkonsa tukemaan Isisin liittolaisia vastaan kamppailevaa Filippiinien armeijaa
  4. Oikeus vapautti Brasilian presidentin Michel Temerin laitonta rahoitusta koskevista syytöksistä
  5. 50 vuotta sitten käyty sota avasi ovet Israelin siirtokunnille – Perheenisä perusti siirtokunnan, joka jyrättiin: ”Juutalaisilla on oikeus asua missä tahansa”
  6. Trump ilmoitti nyt sen, mistä hän vaikeni Euroopan-matkallaan: Yhdysvallat on kuin onkin sitoutunut puolustamaan Nato-liittolaisiaan
  7. Merkel pitää kiinni brexit-aikataulusta Britannian vaalituloksesta huolimatta – ”Haluamme neuvotella vauhdikkaasti”
  8. Batmania esittänyt näyttelijä Adam West on kuollut
  9. Kinkku-ananaspitsan kehittäjä kuollut – kanadalais­keksinnöstä tuli iänikuinen kiistakapula
 6. Sunnuntai
  1. Aleksei Navalnyi on Venäjän opposition outo supertähti, joka vielä huhtikuussa istui vankilassa – Tältä mieheltä voisi ostaa käytetyn auton, kirjoittaa Navalnyin tavannut HS:n kirjeenvaihtaja
  2. Kaupunkilainen tykkää koivikkotapetista – se saa jopa vessan hajun raikastumaan
  3. Somerolla asuu transkukko Agda, joka syntyi kanaksi mutta näyttää kukolta ja kiekuu kuk-ko-kuu – mistä ihmeestä on kyse?
  4. Yhteiskunta toimii aamuvirkkujen ehdoilla – tutkijat pitävät yökukkujien kohtelua syrjintänä ja jopa kidutuksena
  5. Jos Putinia on uskominen, miehillä menee aina hyvin
  6. Mediaviikko oli täynnä yllätyksiä, ja niistä oudoin koski marsuja
  7. Miksi kantoliinat oli heitetty rumasti haudan viereen presidentti Koiviston hautajaisissa?
 7. Urheilu
  1. Aggressiivisesta rintasyövästä toipuneen Kyra Kyrklundin haaveena on tavallinen elämä: ”Suunnittelen, että ottaisin ensimmäistä kertaa aikaa itselleni”
  2. Miksi Suomi on niin hyvä lentopallossa? Näin joukko asiantuntijoita selittää miesten huimaa menestystä
  3. Lentopallomaajoukkue kaatui ennätysyleisön edessä – ”Aika paljon jäi hampaankoloon”
  4. Pohjanpalo toivoisi lisää keskityksiä – ”Meidän pelitavassa keskityksiä ei tule niin paljon”
  5. Jussi Jääskeläinen juurtui Englantiin ja aikoo valmentajaksi –”Muutto Suomeen ei ole tullut mieleen”
  6. Huuhkajien julkisuuskuva on tärviöllä, ja se paranee vain sarjalla hyviä tuloksia
  7. Räikkönen ja Bottas jäivät toiseen riviin, Hamilton nousi superkierroksella Sennan rinnalle
  8. Paddonilta amatöörivirhe – Latvala nousi Sardinian rallin toiseksi
  9. Kävelijä Taika Nummen kausi päättyi jalkavaivaan –”Syksyllä aloitan puhtaalta pöydältä”
  10. Ennätykset paukkuvat rikki – Ostapenko mestariksi Ranskan avoimissa
  11. Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua
 8. Ura
  1. Facebook-johtaja Sheryl Sandberg on uranaisten esikuva, jonka mies kuoli yllättäen – Nyt hän kertoo, miten töissä selviää, kun elämä koettelee
  2. Hyvä stressi parantaa suoritusta ja kohentaa jopa vastustuskykyä – Näin stressi vaikuttaa elimistöön
  3. Mielenterveyden palveluista säästetään, vaikka tehostamiset työpaikoilla lisäävät niiden tarvetta – muut kilpailukykytekijät kalpenevat mielen tasapainon rinnalla
  4. Liika rutiini on yrittäjälle huonoksi – ”Pitää herätä, että mitä nyt voisi tehdä eri lailla”, sanoo muotoilija Saana Hellsten
 9. Talous
  1. Syksyllä on luvassa palkankorotuksia, mutta ne jäävät todennäköisesti prosentin tuntumaan
 10. Kulttuuri
  1. Kestävyysjuoksu oli suomalaisen urheilun kulmakivi itsenäisyyden alussa – Nyt meistä on tullut formula- ja jääkiekkokansaa
  2. Marsalkkakin on ihminen Tuomas Kantelisen säveltämässä kansanoopperassa
  3. Arto Norasko muka jo 75-vuotias? Sellon teräsvaari soitti kolme vaativaa konserttoa peräkkäin juhlakonsertissaan
  4. Onko nörtti uusi normaali? – Mainiot esikoisnovellit kertovat kuplissaan viihtyvistä ihmisistä
  5. Sidewaysin perjantai oli räpin ja grimen juhlaa – Töölön ketterä nousi illan energisoivimmaksi esiintyjäksi
  6. Sade uhkasi turhaan Kansallisbaletin kiertue-esitystä Tampereella
  7. Tällä viikolla HS:n kulttuuritoimitus vaikuttuu Kent-dokumentista, nokkelasta QI-sarjasta ja Lahden kirjailijakokouksesta
 11. Mielipide
  1. Kompromissien teko tulee lopettaa merten suojelussa
  2. Sininen talous tarvitsee yhteiset pelisäännöt
  3. Kirjolohelle on saatava lisää kasvatuslupia
  4. Tullin pilkkominen olisi sisäministeriöön siirtämistä parempi ratkaisu
  5. Kielletyllä alueella lentävä lennokki voidaan ottaa pois käyttäjän hallinnasta
  6. Vakautta pitää edistää globaalisti
  7. Onko opettajan työnsaanti tuurista kiinni?
  8. Äitiyspakkaus on rahanarvoinen tuote
  9. Turistibussit hyödyttävät kaupunkia
  10. Apteekit eivät hinnoittele lääkkeitä
  11. Tasa-arvo on tärkeää myös tv-tuotannoissa
 12. Tänään
  1. Matti Honni 1947–2017
  2. Arto Tammisto 1932–2017
  3. Koko Kööpenhamina hurrasi onnea prinssi Henrikille ja Margrethelle
  4. Tapahtumia sunnuntaina 11. kesäkuuta
  5. Ruiskumestarin talo herää eloon
  6. Kurkistus Marskin pommisuojaan
 13. Radio ja TV
  1. Syyria on sirpaleina, sisältä ja ulkoa
  2. Orivesi on funky kaupunki!
  3. Hieno tanskalaissarja Perilliset jatkuu
  4. Sunnuntain elokuvia
 14. Koti
  1. Näin herätät kulahtaneen pihanurmikon eloon
  2. Avokonttorimaisessa sisustuksessa keittiösaareke paljastaa armotta tiskivuoren
  3. Konkreettista apua sisäilmasairaille

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

  2. 2

   ”Boksi” esti nukkumisen ja kuulustelijan sylki lensi – Ageeda Paavel muistaa tarkkaan, mitä KGB:n edeltäjä teki hänelle teinityttönä Tallinnan synkimmässä kellarissa kesällä 1946

  3. 3

   Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

  4. 4

   ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

  5. 5

   Suunnitteletko budjettimatkaa? Hintavertailu kertoo, missä on nyt edullista lomailla

  6. 6

   Kehäradan lipunmyynti on ajoittain ruuhkautunut Helsinki-Vantaalla – ”Oli säälittävää nähdä turhautuneet ulkomaalaiset ja kärsimättömät suomalaiset yhden lippuautomaatin edessä”

  7. 7

   Dna-testi voi paljastaa sukusalaisuuksia satojen vuosien takaa – Laurin jälkeläisille selvisi, että he eivät polveudukaan Laurista

  8. 8

   Kolmen päivän katkaisuhoito ei riitä koko kesän jatkuneen tissuttelun lopettamiseen – tuntuu, että puolisoni on jätetty heitteille

  9. 9

   Trump: Minulla on tarvittaessa ”täydelliset armahdusvaltuudet” – tutkijat kyseenalaistavat

  10. 10

   Willehardt Gröhn, 18, rakentaa näyttäviä pyöriä, koska haluaa jotain, mitä muilla ei ole – pyöräbuumin villitsemissä kaupungeissa pyörä on muotiasuste

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

  2. 2

   Dna-testi voi paljastaa sukusalaisuuksia satojen vuosien takaa – Laurin jälkeläisille selvisi, että he eivät polveudukaan Laurista

  3. 3

   Taiteilija Miina Äkkijyrkkä syytti norjalaistaiteilijaa kopioinnista ja vaati 118 000 euron korvauksia – Tekijänoikeusneuvosto katsoi teokset parodioiksi

  4. 4

   Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

  5. 5

   Merkillinen välikohtaus Itämerellä ihmetyttää – se liittynee Venäjän lisääntyneeseen uhoon

  6. 6

   Rintasyövästä kertaalleen parantuneen Astrid Swanin syöpä on uusiutunut

  7. 7

   Kolmen päivän katkaisuhoito ei riitä koko kesän jatkuneen tissuttelun lopettamiseen – tuntuu, että puolisoni on jätetty heitteille

  8. 8

   Erin Dillon menetti kaksi lastaan huumeiden takia, mutta haaveilee silti yhä huumeista – HS:n reportaasi valkoisten kerjäläisten kaupungista, jossa huumepussit toimitetaan kotioven eteen

  9. 9

   Onko Helsinki kupla, jota muu Suomi ei ymmärrä? ”Osa muualla asuvien Helsinki-kritiikistä voi olla ihmettelyä sen äärellä, mihin ei itsellä ole mahdollisuutta”

  10. 10

   Olen pian taloudellisesti riippuvainen poikaystävästäni opintotuki­uudistuksen takia – ja se tuntuu nöyryyttävältä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

  2. 2

   Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

  3. 3

   Asuntopula ajaa nuoria aikuisia Inarin metsiin – Kaisa Tikka peseytyy purossa ja käyttää jääkaappinaan kivenkoloa

  4. 4

   Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

  5. 5

   Australialaisnainen soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa, paikalle tullut poliisi ampui hänet – omaiset vaativat vastauksia surmasta

  6. 6

   Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

  7. 7

   Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

  8. 8

   Onko Helsinki kupla, jota muu Suomi ei ymmärrä? ”Osa muualla asuvien Helsinki-kritiikistä voi olla ihmettelyä sen äärellä, mihin ei itsellä ole mahdollisuutta”

  9. 9

   Tällainen on Helsingin kallein vuokrakämppä: huoneita 11, neliöitä 500, vuokra 25 000 euroa kuussa

  10. 10

   Lipunmyynti lähijunissa loppui aikoja sitten, mutta 22 asemaa on edelleen ilman automaattia – Mitä tekee konduktööri, joka ei saa enää myydä lippuja?

  11. Näytä lisää