Päivän lehti 17.3.2017
Valikko
Päivän lehti 17.3.2017

Aalto-yliopiston professori: Kreikka on vajonnut kehitys­maaksi ja kokonainen suku­polvi on menetetty – vain velkojen leikkaus auttaisi maan ulos ahdingosta

Suomen riskit voivat olla 6,3 miljardia euroa, jos monet eurovaltiot jättäisivät takausvastuunsa suorittamatta.

Ylivelkaantuneen Kreikan kriisi on taas kärjistynyt. Valtio kiistelee muiden eurovaltioiden kanssa seuraavan hätälainaerän ehdoista. Ilman seuraavaa lainaerää Kreikka tuskin selviää kesällä erääntyvistä lainoistaan.

Yli seitsemän vuotta kestäneen kriisin aikana miljoonien ihmisten elintaso on romahtanut, eikä talous ole vieläkään alkanut kasvaa. Tulevaisuus vaikuttaa synkältä. Työttömyysaste on 23 prosenttia, nuorisotyöttö­myys­aste 46 prosenttia ja julkisen talouden velka 177 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta pitää hyvin epätodennäköisenä, että Kreikka selviäisi valtavista veloistaan. Hänen mielestään järkevintä olisi velkojen mittava mitätöinti.

”Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa toivottomina tapauksina pidettiin 2000-luvun alun velkahelpotusohjelmissa maita, joiden velkasuhde oli noin 100 prosenttia, ja siksi velkoja on leikattu. Leikkausten jälkeen monien valtioiden talouskasvu alkoi kiihtyä aika nopeasti.”

Haaparannan mielestä Kreikka on seitsemän vuotta kestäneen kriisin aikana vajonnut kehitysmaaksi. Hän myös painottaa, että tutkimuksissa on runsaasti näyttöä sen puolesta, että järkevin tapa ratkaista ylivelkaantuneiden valtioiden ongelmat on velkojen leikkaus.



Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Niku Määttänen on Haaparannan kanssa samaa mieltä, että velkojen leikkaus olisi tehokkain ja nopein tapa helpottaa Kreikan ahdinkoa.

Suurten velkojen ja talouden laaja-alaisten ongelmien takia sijoittajat eivät luota Kreikan maksukykyyn. Siksi valtio ei saa lainaa markkinoilta.

”Periaatteessa voisi olla mahdollista, että Kreikka selviäisi veloistaan. Se vain edellyttäisi sitä, että eurovaltiot olisivat valmiita rahoittamaan Kreikkaa vielä vuosikymmeniä ja antamaan uusia lainoja”, Määttänen sanoo.

Kreikan ongelmat alkoivat jo vuosia sitten. Useat hallitukset rahoittivat hyvinvointia ottamalla avokätisesti velkaa ja lykkäämällä talouden elintärkeitä uudistuksia. Samaan aikaan korruptio ja laaja-alainen veronkierto rehottivat liki kaikkialla yhteiskunnassa.

Ongelmat ovat kuitenkin moninaisia. Määttänen korostaa, että Kreikka on verraten suljettu talous, jossa viennin osuus bruttokansantuotteesta on pieni.

”Tärkeimpiä toimialoja ovat matkailun lisäksi laivanvarustus ja öljynjalostus. Näistä kahdesta toimialasta ei jää kovin paljon arvonlisää Kreikkaan, eikä pienestä vientiteollisuudesta ole talouskasvun vauhdittajaksi”, Määttänen sanoo.

Muissa hätärahoitukseen turvautuneissa eurovaltioissa talouden elpyminen on perustunut nimenomaan viennin kasvuun.

Talouskasvu perustuu pitkällä aikavälillä työn tuottavuuden paranemiseen. Kansantalouden tasolla työn tuottavuus lasketaan jakamalla bruttokansantuotteen määrä tehdyillä työtunneilla.

Professori Haaparanta huokaa syvään katsoessaan tilastoja Kreikan työn tuottavuuden kehittymisestä ja työllisyysasteesta: kolmannen asteen koulutuksen hankkineiden työllisyysaste on romahtanut kriisin aikana 70 prosentista 55 prosenttiin.

”Se on karmea muutos etenkin siksi, että työttöminä on paljon sellaisia, joiden työn tuottavuus olisi paras. Kun Kreikan inhimillistä pääomaa on syöty voimakkaasti ja työn tuottavuus on romahtanut, edellytykset talouskasvulle ja nykyisistä lainoista selviämiselle ovat todella huonot”, Haaparanta sanoo.

Hänen mukaansa Kreikassa voidaan jo puhua menetetystä sukupolvesta. Kun suuri määrä ihmisiä on ollut seitsemän vuotta työttöminä, heidän työllistymisensä on hyvin vaikeaa.

Haaparanta ja Määttänen muistuttavat kumpikin, että Kreikka on jo tehnyt paljon talouden uudistuksia. Niistä ei vain ole ollut talouskasvun vauhdittajaksi, vaikka julkisen talouden menoja on saatu supistettua. Euroopan komission ennusteet Kreikan talouskasvusta ovat olleet vuosia aivan liian myönteisiä.

”Sisäisestä devalvaatiosta [työvoimakustannusten supistamisesta] ei ole kovin paljon hyötyä talouskasvulle, kun vienti­teollisuuden merkitys on niin pieni”, Määttänen sanoo.

Haaparannan karkean arvion mukaan Kreikan talouden pitäisi kasvaa useita vuosia 3–4 prosentin vauhtia, jotta valtio voisi kasvavilla tuloillaan maksaa velkansa. Työn tuottavuuden romahduksen takia 3–4 prosentin talouskasvun saavuttaminen on erittäin vaikeaa.

Yksi syy Kreikan talouden romahdukseen on myös hätälainojen ehtona vaaditut liian voimakkaat julkisen talouden menojen vähennykset, palkkojen ja eläkkeiden supistukset sekä verotuksen kiristäminen.

”On hyvin vaikea kuvitella, miten Kreikka olisi voinut missään tapauksessa välttää suuret leikkaukset ja laman, koska vienti ei vedä ja tuonnin on pakko romahtaa. Toisaalta Kreikka on jo tehnyt valtavan korjausliikkeen supistamalla julkisia menoja ja kiristämällä verotusta. Inhimillisessä mielessä uudistusten kustannukset ovat olleet suuret”, Määttänen sanoo.

Periaatteessa Kreikka voisi saada taloutensa kasvamaan, jos se onnistuisi houkuttelemaan uusia investointeja. Se voi olla vaikeaa, koska yhteisöverotusta kiristettiin kaksi vuotta sitten 26 prosentista 29 prosenttiin.

”Kreikkalaisilla pankeilla on paljon ongelmalainoja, ja ne ovat huonossa kunnossa. Siksi investointien rahoittaminen on vai­keaa. Lisäksi riski siitä, että Kreikka irtautuu eurosta, on vaikeuttanut kreikkalaisten pankkien rahoitusta ja estänyt todennäköisesti myös investointeja.”

Määttäsen mukaan Kreikassa on myös ilmeisen paljon kilpailua rajoittavia tekijöitä, mikä voi vähentää yritysten halukkuutta investoida.

Kreikka vaikuttaa siinä määrin toivottomalta tapaukselta, että keinot vakaan talouskasvun luomiseksi ovat vähissä.

”Kuten muissakin kehitysmaissa velkojen anteeksiannon ehtona pitäisi olla se, että Kreikka aloittaa köyhyyden poistamisen. Siinä yhteydessä voitaisiin sitten tehdä rakenneuudistuksia tulevaisuuden talouskasvun turvaamiseksi”, Haaparanta sanoo.




Suomen riskit voivat olla 6,3 miljardia euroa

Suomen valtion kreikkalaisten pankkien kanssa tekemä tuottojenvaihtosopimus turvaa osittain Suomen vastuut Kreikan hätärahoituksessa. Pahimmassa tapauksessa Suomen teoreettinen vastuu voisi olla 6,3 miljardia euroa. Tuottojenvaihtosopimukseen perustuvan ”vakuuden” nykyarvo on 928 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen laskennallinen osuus Kreikan hätärahoituksesta on 4,3 miljardia euroa. Ero johtuu siitä, että ministeriö ei laskelmassaan huomioi Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annettua ylitakausta eikä tulevaisuudessa kertyviä korkoja.

Teoreettinen 6,3 miljardin euron takausvastuu voi toteutua siinä tapauksessa, että monet eurovaltiot jättäisivät takausvastuunsa suorittamatta ja ne lankeaisivat parhaan luottoluokituksen valtioiden kontolle. Se on hyvin epätodennäköistä.

Tulevaisuuden korkotason ennustaminen on joka tapauksessa hyvin vaikeaa.

HS:n laskelma perustuu Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnan keskimääräiseen korkoon, joka on 1,4 prosenttia ja lainojen 9,5 vuoden juoksuaikaan.

Tuottojenvaihtosopimuksessa kreikkalaiset pankit saavat Suomen osuuden Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) Kreikan valtiolle antamien lainojen mahdollisista voitoista. Sen vastineeksi Suomi voi saada kreikkalaisten pankkien sulkutilille sijoittaman pääoman, jos Kreikka jättää lainojaan ERVV:lle maksamatta.

Pääoma siirtyy Suomelle vain, jos Kreikka rikkoo ERVV:n kanssa tehtyä sopimusta. Jos Kreikka ei laiminlyö lainojaan, sulkutilillä oleva pääoma siirtyy kreikkalaisille pankeille.

Sulkutilillä olevat varat on sijoitettu parhaan luottoluokituksen joukkolainoihin. Niiden tuotto on ollut poikkeuksellisen heikko historiallisen matalan korkotason takia. Sulkutili tarkoittaa pankkitiliä, jonka varoja saa käyttää vain osapuolten ennalta sopimien ehtojen täyt­tyessä.

Sulkutilillä olevia varoja hallinnoi kansainvälinen investointipankki, jolle Suomi on maksanut viime vuoden loppuun mennessä palkkioina 786 000 euroa.

Valtiovarainministeriö ar­vioi vuonna 2012, että sulkutilillä olevan pääoman arvo kasvaa 30 vuoden kuluessa kolmen prosentin korko-oletuksella 2,2 miljardiin euroon, mikä vastasi Suomen nimellistä laskennallista lainaosuutta Kreikan ERVV-ohjelmasta.

Lähivuosina Kreikka ei lyhennä lainojaan eurovaltioille eikä niiden perustamille rahoituslaitoksille.

Kreikan hätälainojen takaisinmaksu ERVV:lle alkaa vuonna 2023 ja viimeinen maksu erääntyy vuonna 2056.

Suomen Kreikalle suoraan antama miljardin euron laina erääntyy useissa erissä vuosina 2020–2041.

Euroopan vakausmekanismin Kreikalle antamat lainat erääntyvät vuosina 2034–2059.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Kreikka
 • Velkaantuminen
 • Euroopan unioni
Sisällysluettelo
 1. Pääuutiset
  1. Populistit jäivät kakkoseksi hollantilaisten äänestäessä historiallisen vilkkaasti
  2. Moni helpottui, kommentoivat HS:n Eurooppa-kirjeenvaihtajat Hollannin vaalitulosta: ”Brexit ei tarttunutkaan”
  3. Yliopisto ohjaa nuoria pareiksi kuin aatelisten tanssiaiset, sanoo tutkija – HS vieraili maan­tieteen opiskelijoiden vuosi­juhlassa tarkastamassa, pitääkö väite paikkansa
  4. Neuvostoliittoon kadonneen veljen kohtalo selvisi yli 80 vuoden jälkeen, sisarukset helpottuivat – ”Oli tekevinään hyvää siellä, ja sitten tuolla tavalla tapettiin”
  5. Tältä näyttää raksalla 446 metrissä – Pilvenpiirtäjät rikkovat taas vanhat äärirajat, kiitos suomalaisten keksinnön
 2. Pääkirjoitus
  1. Ruotsi ei Nordean lähtöaikeista hetkahda
  2. Hollannin vaalit aiheuttivat liikaa pelkoa ja helpotusta
  3. Vääristely hämärtää viestiä
  4. Äitisi on valeuutinen
  5. Pk-yritysten merkitys on vähäisempi kuin uskotaan
  6. Karlsson
  7. EU ei viekään metsästäjien ja reserviläisten aseita
 3. Kotimaa
  1. Pakolaisten kuntapaikoista on pulaa – katso laskurista, kuinka monta pakolaista kuntasi on luvannut vastaanottaa
  2. Suomessa on paljon köyhiä eläkeläisiä – tutkijat kertovat, miten heitä autetaan tehokkaimmin
  3. Kansalaisaloite viritti vielä kerran keskustelun eläkeläisten köyhyydestä – eduskunta puhkui huolta, mutta taitetusta indeksistä se ei luovu
  4. Lentokenttälakko peruuttaa ja muuttaa perjantaina tuhansien matkustajien lentoja – matkalaukkuja lastataan vapaaehtoisvoimin
  5. Kevään valo on herättänyt kekomuurahaiset, valkovuokot, nokkosperhoset, kyyt – ja ihmiset
  6. Aarnio-jutun syyttäjät jättivät hovioikeusvalituksensa – Aarnion alaisen vapauttava tuomio jäi pysyväksi
  7. Vaatimukset soten valinnanvapauden lykkäämisestä kiihtyvät – hallitus ei peräänny
  8. Puolasta Suomeen lentänyt potkurikone kaatui Vaalan auraamattomalla lentokentällä
  9. Suojelupoliisi nimitti uuden vastavakoilupäällikön – vakoilua torjuvan poliisin sivut kaatuivat nimityksen jälkeen
  10. Paloittelumurhaajaa epäiltiin varakkaan henkilön sieppauksen valmistelusta – hovioikeus hylkäsi syytteen
  11. Parikymppisen miehen epäillään syyllistyneen törkeään lapsen hyväksikäyttöön yleisellä paikalla Laitilassa
  12. Tulli epäilee: Viinan ja tupakan verkkokauppa kiersi veroja yli miljoona euroa
  13. Vakava bussionnettomuus katkaisi liikenteen Nuijamaan rajanylityspaikalla – raivaus kestää vähintään kolme tuntia
  14. Helsingillä ja Tallinnalla ei aiesopimusta tunnelista
  15. Omaishoitajille tulee vähintään kaksi vapaapäivää kuussa
  16. Finnwatch saa avustusta ulkoministeriöltä
  17. Mattilan mukaan suomalaisten palkat ovat 10–15 prosenttia liian korkeat
 4. Kaupunki
  1. Hämmennystä herättäneet matkakortinlukijat menevät uusiksi – HSL yrittää suurentaa painikkeita ja harkitsee OK-napin poistoa
  2. Jopa viidennes lapsiperheistä voi saada lisälaskun päivähoidosta – pääkaupunkiseudulla saa sakot, jos ei muista perua hoitopaikkaa kesäloman ajalta
  3. Tuomiot Rautatieaseman joukkoraiskauksesta pysyivät hovioikeudessa
  4. Laajentuneeseen kauppakeskukseen jonotettiin Tapiolassa – uudistunut Ainoa avasi ovensa
  5. Helsingin poliisi varoittaa kömpelösti kirjoitettujen listojen kanssa liikkuvista huijareista – ”Todistus alueyhdistyksen Vammaisten lasten ja köyhyyteen haluat saada kansainvälinen järjestö”
  6. Huumekauppoja suunnitelleet joutuivat itse ryöstön uhriksi – ”Tällaisilta tilanteilta välttyy parhaiten niin, ettei lähde tekemään rikoksia”
  7. Teinipojat yrittivät ryöstää miehen varhain torstaiaamuna Metsälässä
 5. Ulkomaat
  1. Heitä Trumpin budjettileikkaukset kurittaisivat – ehdotuksen läpimeno tietäisi vaikeita aikoja vähävaraisille, ympäristöviraston työntekijöille ja taiteilijoille
  2. Lisää sotilaille, vähemmän köyhille
  3. Ruotsi paljasti lahjansa 100-vuotiaalle Suomelle: taideteos ja töitä tutkijoille
  4. Lukion oppilas avasi tulen rehtoria kohti Etelä-Ranskassa, kolme loukkaantui luodeista
  5. Pariisissa IMF:n ja Maailmanpankin toimistossa räjähti kirjepommi – kirje oli postitettu Kreikasta
  6. EU pakottaa yritykset valvomaan konfliktimineraaleja – kännyköissä käytetään usein ihmisoikeus­rikosten tahraamia raaka-aineita
  7. Ruotsin turvallisuuspoliisi selvittänyt sisäpiiriläisten tiedustelutapauksia: ”Venäjällä on kykyä ja tarkoitusperiä tiedusteluun Ruotsia vastaan”
  8. Oikeus esti uudenkin maahantulokiellon toimeenpanon Yhdysvalloissa – Trump: Tämä saa meidät näyttämään heikoilta
 6. Talous
  1. Aalto-yliopiston professori: Kreikka on vajonnut kehitys­maaksi ja kokonainen suku­polvi on menetetty – vain velkojen leikkaus auttaisi maan ulos ahdingosta
  2. S-ryhmä sulkee Kilon logistiikkakeskuksen – Transval Services aloittaa 470 työntekijän yt-neuvottelut
  3. Omenahotelli taisteli tiensä ylös veloista ja takaisin kasvun polulle – ”Pahin kilpailijamme on serkkupojan sohva”
  4. Wahlroos yhtiökokouksessa: Nordea voi muuttaa Ruotsista jo tämän vuoden aikana
  5. Suomalaiset käyttivät viime vuonna enemmän rahaa kuin ansaitsivat – ”Velkaantumisaste kasvaa”
  6. Suomen talous kasvoi 1,4 prosenttia viime vuonna – ”Iso muutos Suomen lähihistoriassa”
  7. Suomen Pankki muutti arviotaan valoisammaksi: Suomen talous kasvaa ennakoitua ripeämmin
  8. VR laittaa yli 100 miljoonaa euroa dieselvetureihin
 7. Urheilu
  1. Helsingin IFK puolivälieriin jatkoaikavoitolla – Kärppien kolhima Jasse Ikonen iski voittomaalin
  2. Herääkö nukkuva petolauma sittenkin?
  3. Ilves rokotti tylysti – Ässien selkäranka katkesi jäähyilyyn
  4. Lantion murtuminen romutti Kim Hirschovitsin kauden – kova tavoite yhä ennallaan
  5. Osa JYPin omistuksesta siirtyy pelaajille –”Haluamme antaa seuralle jotakin takaisin”
  6. Cristiano Ronaldo ampui alas tarinan siitä, että hän tekisi 3000 vatsalihasliikettä päivässä
  7. Maratonin Suomen mestari lyttää suomalaiset kestävyysjuoksukisat: ”Joskus ei ole kunnolla edes maali- ja lähtöviivaa”
  8. Kim Hirschovits perkaa playoff-kiekkoa ja luottaa HIFK:n mestaruuteen: ”Työ on jo tehty, pitää vain nauttia”
  9. Makwan Amirkhani haluaa otella vain Suomessa
  10. Henri Kontinen ja John Peers putosivat – jahti maailman ykköspaikasta venyy
  11. NHL:n maalipörssin kärkinimi vaihtui: huippuvireinen Brad Marchand ohitti Sidney Crosbyn
  12. Kansainvälisen hiihtoliiton johtaja vertasi venäläisurheilijoiden kilpailukieltoja Hitlerin toimintaan
  13. Uusi käänne Suomen golfissa – Vantaan Golfpuisto tarjoaa elinikäistä pelioikeutta
  14. Torstain tulospörssissä muun muassa alppihiihtoa, jalkapalloa, jääkiekkoa ja vinkkejä tv-urheiluun
 8. Lasten uutiset
  1. Kolikon tie kassalle on pitkä – Täällä valmistetaan suomalaiset eurokolikot
  2. Miten apinasta tuli ihminen?
  3. Kiellettyjä kirjoja ja kampanja kiusaamista vastaan
  4. Aku Ankka ja kumppanit: Arkhimedeen ankka
  5. Vuoden verran Lasten uutisia – uutislähetyksessä puhutaan rahasta ja kaahailevista autoilijoista
  6. Uutisvisa: Tiedätkö, mitä juhlarahat ovat?
  7. Hurjastelu huolestuttaa lapsia Helsingissä
  8. Onko sinulla silmälasit?
  9. Vuoden ensimmäiset synttärit
  10. Koristeltu smoothie
  11. Adoptio auttaa satoja perheitä
 9. Kulttuuri
  1. Instagram räjäytti porvoolaisen Jenni Tuomisen suosion – nyt hänen muotoilemiaan saviponeja tilataan sveitsiläiseen luksustavarataloon
  2. Kymmenien miljoonien lahjoitukset humanismin pelastamiseen syntyivät vuosikymmenten säästämisellä – sukulaisprofessorit jakoivat asunnon ja tarkan elämäntavan
  3. Muistatko nämä klassikkokuvat? – V. K. Hietanen ikuisti Kekkosen kalajutun, Rolling Stonesin ja Turun muutoksen
  4. Emma Watsonin tähdittämä Disneyn musikaalisatu hurmaa lauluillaan – Kaunotar on entistä aktiivisempi sankari
  5. Matthew McConaughey tekee hienon roolityön teemaltaan häilyvässä Gold-elokuvassa
  6. Vapaasukeltaja soljuu jään alla surrealistissa kuvissa – dokumenttielokuva kertoo äärimmäisistä kokemuksista
  7. Pala nousee kurkkuun, kun Suomesta paennut Ali Alawad soittaa videolla Alpo Aaltokosken tanssiteoksessa
  8. Metallica tulee Suomeen ensi vuonna kahdelle keikalle
  9. Kansallisteatterin pelkistetty Äidin rakkaus lepää intensiivisen roolityön varassa
  10. Kahdeksan teatteria aloittaa kolmevuotisen yhteistyön
  11. Leena Krohn sai Eino Leinon palkinnon
 10. Tiede
  1. Venäjän jännitteiset ulkosuhteet ja hankalat luonnonolot ovat vähentäneet intoa Arktiksen luonnonvarojen hyödyntämiseen, sanoo tutkija
  2. Ilmasto muokkasi ihmisen nenää – kapea malli auttoi selviämään kylmässä
  3. Voiko matoja syödä? Entä ihmisiä?
  4. Mitä tapahtuu, kun tähti sammuu?
  5. Miksi happea on kaikkialla?
  6. Miksi englantia osataan niin monessa maassa?
  7. Taivaalle syttynyt supernova sai tutkijat valpastumaan
 11. Mielipide
  1. Matematiikan opiskeluun tulisi saada valinnanvapautta
  2. Paineen alla opettajat voivat sortua parantelemaan numeroita
  3. Suomalaisten koulujen digiloikka on ihmeitä täynnä
  4. Sote-uudistuksessa ei ole unohdettu koulutusta
  5. Kelan uudet kuntoutuspäätökset ovat olleet osin mielivaltaisia
  6. Vanhuksille pitäisi järjestää ilmainen digineuvontapalvelu
  7. Metsähaketuen vaikutuksia seurataan
  8. Hake korvaa fossiilista tuontienergiaa
  9. Kela vaatii, että 6-vuotiaalle lapsenlapselle säästämäni rahat käytetään perheen elättämiseen
  10. Miksi mäkihyppääjämme eivät menesty?
  11. HSL pyrkii ottamaan sukupuolen moninaisuuden huomioon yhä paremmin
  12. Miksi ammatti­yhdistysliike ei maksa veroja?
 12. Tänään
  1. Suomen rauhanajan pahin junaonnettomuus vuonna 1957 sysäsi kehittämään mobiilia puhelinta
  2. Kokoomus vaalien suurvoittaja
  3. Elokuvamusiikkia 1930-luvulta
  4. Kansainvälistä katutanssi­kulttuuria
  5. Tapahtumia perjantaina 17. maaliskuuta
 13. Radio ja TV
  1. Tv-Dickens ei petä ikinä – ja nyt erityisilona on Robbie Coltrane eli vanha kunnon Fitz
  2. Kenny Powers on television rakastettavin ääliö – Eastbound & Downin viimeinen kausi alkaa
  3. Perjantain elokuvia

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Kela rankaisi ystävääni vanhemman menettämisestä

  2. 2

   Näin upeina et ole koskaan nähnyt Signe Branderin ja muiden Helsinki-kuvaajien otoksia – tästä päivästä lähtien huippulaatuisia kuvia saa käyttää vapaasti

  3. 3

   Hallitus jakaa lisää rahaa tutkimukseen, mutta ei saanut leikattua yritystukia – työttömyystuki heikkenee, jos ei käy töissä tai työllistämis­ohjelmissa

  4. 4

   Kolmen tunnin juhlarahakohu – suomalaisten päivittäisen pöyristymisen tarve synnyttää merkityksettömiä mikroskandaaleja

  5. 5

   USA:n ulkopolitiikalle ei löydy johtajaa – ulkoministeri Tillersonia kutsutaan nimellä ”Yksin kotona”

  6. 6

   Suomen ongelmat jatkuvat välipäätösten jälkeenkin – suuria työpoliittisia päätöksiä Sipilän hallitus ei uskaltanut tehdä

  7. 7

   Kävely on hyväksi aivoille, koska se pumppaa verta päähän – pyöräilyllä ei ole samaa vaikutusta

  8. 8

   Uuden asunnon arvo voi nousta käytettyä hitaammin – näin vältät sudenkuopat vastavalmistunutta asuntoa harkitessasi

  9. 9

   Särkänniemi avaa Suomen nopeimman ja korkeimman vuoristoradan – hinta kahdeksan miljoonaa euroa

  10. 10

   Kun pienten tyttöjen isä nukkui viiden tunnin päiväunia, se ei ollut merkki väsymyksestä vaan aivosyövästä – Kirsi Karhusen mies sai Suomen parasta saattohoitoa, mutta moni muu ei saa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kun pienten tyttöjen isä nukkui viiden tunnin päiväunia, se ei ollut merkki väsymyksestä vaan aivosyövästä – Kirsi Karhusen mies sai Suomen parasta saattohoitoa, mutta moni muu ei saa

  2. 2

   Ministeriö vetää takaisin punavankien teloitusta esittävän juhlarahan – Orpo pahoittelee: ”En kiinnittänyt riittävää huomiota asetuksen visuaaliseen suunnitelmaan”

  3. 3

   Munkkiniemessä ei jaettu postia liki kahteen viikkoon, mutta Posti väitti kaiken olevan kunnossa – Nyt ääni muuttui kellossa: ”Nöyrimmät pahoittelut asiakkaille”

  4. 4

   Kätilöopisto on sairastuttanut kymmeniä ihmisiä, kertovat kätilöt – migreenikohtauksia, ihottumaa, astmaa, jatkuva elohiiri raajoissa

  5. 5

   Juhlarahakohu meemeinä: Rahapajan versiossa teloitetaan vankeja, internet kehitteli heti vaihtoehtoisia ”juhlavuoden” aiheita

  6. 6

   Asumistukeen leikkauksia, ministereitä kolme lisää – HSTV:n suora lähetys hallituksen tiedotustilaisuudesta juuri nyt

  7. 7

   Kielletyn sisällissotakolikon suunnittelija ja tilaaja puolustavat työtä: ”Kansakunnan sivistyneisyys punnitaan sillä, kuinka se pystyy käsittelemään omaa historiaansa”

  8. 8

   Kaksi eläkeläistä ja suojana 12 poliisia – saksalaispariskunta antoi oikeistopopulismille kasvot, eivätkä kaikki pitäneet siitä

  9. 9

   Kolmen tunnin juhlarahakohu – suomalaisten päivittäisen pöyristymisen tarve synnyttää merkityksettömiä mikroskandaaleja

  10. 10

   Syövän on epäilty johtuvan stressistä, ujoudesta, jopa kielteisistä ajatuksista – laaja kartoitus murtaa sairastuneille haitallisia myyttejä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ammattikoulutuksen tila on kelvoton – poikani lukujärjestys on tyhjä ja hän joutuu lorvimaan kotona

  2. 2

   Oudot tuntemukset juoksulenkillä paljastuivat syöväksi – Entinen huippu-urheilija Kirsi Valasti uskoo, että liikunnan tuoma kehotietoisuus pelasti hänet

  3. 3

   Bostonin maratonin voittajan uurteiset reisilihakset hämmästyttävät: ”En ole nähnyt koskaan mitään vastaavaa”

  4. 4

   ”Se on kuin jokin uskonto: usein kun suomalainen lähtee töistä, hän ei enää vastaa puhelimeen” – USA:ssa uraa tehnyt Tero Kuittinen hämmästelee suomalaista keskustelua työuupumuksesta

  5. 5

   Kolmentuhannen euron lasku kuoleman jälkeen yllätti omaiset

  6. 6

   Kun pienten tyttöjen isä nukkui viiden tunnin päiväunia, se ei ollut merkki väsymyksestä vaan aivosyövästä – Kirsi Karhusen mies sai Suomen parasta saattohoitoa, mutta moni muu ei saa

  7. 7

   Selvitys: Lähes kolmannes pohjoiskorealaisista käyttää huumeita – metamfetamiini on monille jo arkipäiväistä

  8. 8

   Ravitsemusterapeutti kärsi vuosia kipeästä vatsasta ja ilmavaivoista – Sitten ystävä kertoi ruokavaliosta, joka toi helpotuksen

  9. 9

   Onko tässä Helsingin pienin ja kallein vuokrayksiö? 10 neliömetriä, 1 941 euroa kuukaudessa

  10. 10

   Nyt on hyvä aika päivittää televisio – alle kuukauden päästä kanavasi voivat pimentyä

  11. Näytä lisää