Valikko
Politiikka

Kilpailukykysopimus on syntynyt – Metalliliiton hallitus hyväksyi sopimuksen

Metalliliiton hallitus hyväksyi oman sopimuksensa perjantai-iltana äänin 12–8. Ilman päätöstä, kilpailukykysopimus olisi kaatunut.

Kilpailukykysopimuksen synty varmistui perjantai-iltana, kun Metalliliiton hallitus hyväksyi sopimuksen mukaisen muutokset työehtosopimukseensa äänin 12–8.

Lopullisesti neuvottelutuloksen hyväksyy Metalliliiton valtuuston päätettäväksi kesäkuun 10. päivä. Jos valtuuston jäsenet kaatavat tuloksen, kaatuu myös kilpailukykysopimus.

Ennen Metallin hallituksen kokousta Metalliliitto ja Teknologiateollisuus saivat aikaiseksi useiden päivien vaikeiden neuvottelujen jälkeen neuvottelutuloksen.

Metalliliiton hallitus oli hyvin kriittinen neuvottelutulosta kohtaan. Metallin noin kymmenen jäsenen neuvottelukunnassa yksi oli äänestänyt tulosta vastaan.

Lopulta Metallin 20-henkinen hallitus äänesti sopimuksesta useiden tuntien kokouksen jälkeen.

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi tiedotustilaisuudessa hallituksen kokouksen jälkeen tienneensä etukäteen, että sopimuksen hyväksyminen tulee olemaan vaikeaa. Hän sanoi, että työajan lisäys oli vaikeinta hyväksyä. ”Kyllä kokouksessa käytettiin myös monta puheenvuoroa, voiko hallituksen veropäätöksiin luottaa”, hän sanoi.

Aallon mukaan vaikeinta neuvotteluissa oli sopia siitä, millä ehdoin työajan pidennystä sovitaan, jos paikallisesti ei päästä sopuun. Työajan pidennyksestä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti.

Toisin kuin suurimmalla osalla muita liittoja, Metallin sopimus on siinä mielessä määräaikainen, että työajan pidentämistä koskeva pöytäkirja on irtisanottavissa ensimmäisen kerran vuoden 2019 lopussa ja sen jälkeen vuosittain.

”Nyt on työnantajien vuoro näyttää, että sopimuksella luodaan Suomeen uusia työpaikkoja”, Aalto sanoo.

”Kyllä tämä nyt on syntynyt”, arvelee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EK:n hallitus hyväksyi sopimuksen yksimielisesti, kun myös kriittisesti suhtautunut metsäteollisuus hyväksyi sopimuksen.

”Tämä on ollut niin pitkä prosessi, että monelta on usko loppunut matkan varrella, mutta nyt pitää laittaa katse eteenpäin. On korostettava, että tarvitaan Suomen kilpailukyvyn parantamiseen muutakin kuin tämä. Tarvitaan Suomen malli ja paikallista sopimista lisää”, Häkämies sanoo.

Myös SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly sanoo, että sopimuksesn synty on, muta sillä varauksella, että SAK:n valtuusto hyväksyy sen. ”Kyllä tämä nyt varmaan syntyy. Tässä on riittävä kattavuus ja kaikki osapuolet ovat hyväksyneet hallituksen vastaantulon veroalennuksissa ja lisäleikausten poistamisessa”, Lyly sanoo.

”Kovan väännön jälkeen on hyvä, että tämä syntyi. Tämä antaa tavalliselle suomalaiselle ennustettavuutta, vaikka raskas sopimus tämä onkin. Eihän tämä yksin riitä, vaan tarvitaan yrityksiltä muun muassa investointeja.”

Perjantaina tehtiin useita sopimuksen kannalta olennaisia päätöksiä. Juuri ennen Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden neuvottelutulosta metsäteollisuus päätti hyväksyä sopimuksen.

Metsäteollisuus on ollut hyvin epäileväinen sopimusta kohtaan, koska viennin kannalta tärkeä kuljetusalaa edustava AKT ei ole mukana.

Metsäyhtiöt päättivät hyväksyä sopimukset, koska ne pidentävät työaikaa metsäteollisuudessa kolmella kokonaisella työpäivällä kaikissa niissä työaikamuodoissa, joissa se on tuotannollisista syistä tarkoituksenmukaista.

”Metsäteollisuus kantaa vastuunsa oman alansa kilpailukyvyn vahvistamisesta ja siksi olemme osaltamme hyväksyneet saavutetut neuvottelutulokset”, Metsäteollisuuden puheenjohtaja Jussi Pesonen sanoo liiton tiedotteessa. Metsäteollisuuden sopimuksissa on mukana 45 300 palkansaajaa

”Yhdeksänkymmentä prosenttia tuotteistamme menee vientiin. Siksi pidimme tärkeänä, että keskusjärjestöt sitouttavat kuljetusketjun työrauhaan. Keskusjärjestöjen epäonnistuminen on koko Suomen ja viennin näkökulmasta erittäin valitettavaa, mutta ei kuitenkaan yllättävää”, Pesonen sanoo.

Metsäteollisuuden päätöstä ennen usko sopimuksen syntyy kasvoi jo keskipäivällä jälkeen, kun ammattiliitto Pam näytti iltapäivällä ehdollisesti vihreää valoa kilpailukykysopimukselle. Pam vaatii myös Metallia mukaan sopimukseen. Myös SAK:n, Akavan ja STTK:n hallitukset ovat hyväksyneet sopimuksen samoin ehdoin: Metallin on oltava mukana.

Jos Metallissa syntyy sopimus, Elinkeinoelämän keskusliiton hallitus pitää kokouksen illalla ja päättää sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Pamin päätös syntyi vasta äänestyksen jälkeen, äänin 12-4.

”Päätös ei edelleenkään ollut helppo. Tärkeimmäksi perusteluksi hyväksynnälle nousivat orastavan talouskasvun tukeminen ja valtava työttömyys, jota on pyrittävä helpottamaan kaikin keinoin, kuvaili puheenjohtaja Ann Selin päätöksen taustoja järjestön tiedotteessa.

Selinin mukaan hallituksen verokevennyspaketti ja myös pakkolakien lopullinen kuoppaus helpottivat päätöstä.

”Omasta puolestani olen huojentunut, että pitkä prosessi on meidän osaltamme saatu päätökseen. Toivon, että kokonaiskattavuus nousee niin korkeaksi, että hallituksen veroporkkana jopa aavistuksen parantaisi palkansaajien ostovoimaa, Selin lisä.

Pamin päätös on merkittävä koko sopimukselle. Pamin edustamilla aloilla työskentelee yli 400 000 palkansaajaa.

SAK:n hallitus ilmoitti aiemmin perjantaina hyväksyvänsä myös sopimuksen ehdollisesti.

SAK:n ehto on, että PAM ja Metalliliitto hyväksyvät neuvottelutuloksen.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly sanoi, että päätös syntyi yksimielisesti.

”Sopimuksen kattavuus on nyt riittävä. Maan hallituksen eiliset päätökset veronhuojennuksista olivat harvinaisen selkeät.”

”Uskon, että kilpailukykysopimuksessa päästään 85 prosentin kattavuuteen”, Lyly lisäsi.

Hän kuitenkin arveli, että pois jääneitä liittoja, AKT:ta, Seliä ja Rakennusliittoa on vaikea saada enää tällä aikataululla mukaan.

Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden neuvottelut alkoivat kello 10.30.

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi ennen kokousta, että neuvotteluissa on tekemisen meininki.

”Hyvässä hengessä olemme koko ajan neuvotelleet. Ei ole vaan löydetty ratkaisua. Nyt kun menemme vielä yrittämään, ainakin tekemisen meininkiä on, mutta neuvottelutulosta ei ole vielä olemassa.”

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroisen sanoi aamulla, että neuvottelutulosta yritetään löytää kaikin voimin.

”Tilanne on nyt se, että neuvottelut jatkuvat, eikä mitään voi luvata. Yritämme kaikin voimin löytää ratkaisun. Koskaan ei tällä alalla tiedä, meneekö vielä päivä vai viikko vai eikö synny mitään.”

Vaikeinta neuvotteluissa on ollut sopia työajan pidennyksestä.

”Meillä on hyvin erilaisia aloja ja sekalaisia työaikamuotoja. Pitää miettiä, millä tavalla erilaisissa työaikajärjestelmissä otetaan huomioon 24 tunnin pidennys. Kuusi minuuttia lisää työpäivää kohden olisi ollut meille helppoa, mutta työnantajille se ei käy”, Aalto sanoo.

”Sitä tässä on veivattu, että mitä sitten, jos paikallisesti ei sopivaa työajan pidennysmallia löydy. Yritämme löytää perälautamallin, joka olisi molempien osapuolien nieltävissä.”

Kuntatyönantajien valtuuskunta hyväksyi perjantaina kilpailukykysopimuksen. Valtuuskunta kuitenkin edellyttää hyväksymisen ehtona, että veronkevennykset kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti.

Neuvoteltujen sopimusten piirissä on 422 000 palkansaajaa ja niiden kattavuus on kunta-alalla 100 prosenttia.

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi perjantaina myös kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu. Alalla työskentelee noin 70 000 työntekijää.

Ratkaisu sisältää kuukausipalkkaisten työntekijöiden viikkotyöajan pidentämiseen 30 minuutilla viikossa. Työajan pidennys ei koske kuitenkaan tuntipalkkaisia työntekijöitä. Lisäksi sosiaalipalvelualalle sovittiin työaikapankista.

Paikallista sopimista lisättiin erillisellä selviytymissopimuksella osana paikallisen sopimisen liitepöytäkirjaa. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen asema paranee Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) tiedotteen mukaan huomattavasti.

Puuliiton hallitus hyväksyi myös perjantaiaamuna kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset sopimusalojensa uusiksi työehtosopimuksiksi.

Puuliiton hallitus asetti päätöksenteon yhteydessä kilpailukykysopimuksen jatkokäsittelylle ehdon. Maan hallituksen on toteutettava veronkevennykset täysmääräisesti. Puuliittoon kuuluu noin 35 000 jäsentä.

Myös kirkon alalle syntyi perjantaiaamulla kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos.

Noin 20 000 työntekijää koskeva sopimus on yksivuotinen ja voimassa ensi helmikuun alusta vuoden 2018 tammikuun loppuun.

”Mielipide on ollut vähän kaksijakoinen siitä, että ovatko ratkaisut pysyviä vai ei. Meillä on keskusteltu niin, että tehdään vain nyt vuodeksi sopimus”, sanoo JHL:n sopimustoimitsija Keijo Hiltunen.

”Lähdemme siis siitä, että tämä on jatkosopimus nykyiselle sopimuskaudelle, joka nyt vaan neuvoteltiin näin aikaisessa vaiheessa”, Hiltunen täsmentää.

Työaika pitenee 30 minuuttia viikossa ja lomarahaa leikataan 30 prosenttia.

Perjantai-iltana myös yksityisellä opetusalalla päästiin sopimukseen vaikeiden neuvotteluiden jälkeen. Sivistystyönantajat eivät ole suostuneet samanlaiseen ratkaisuun kuin julkisella puolella, vaan ovat vaatineet, että osa 24 tunnin palkattomasta lisäajasta käytetään opetustyöhön. Palkansaajille tämä ei ole käynyt. Lopputulos on, että osa ajasta käytetään opetustyöhön.

Yksi viime päivien neuvottelujen erikoisimmista tapauksista oli se, että työnantajapuoli kaatoi Merimies-Unionin ja Suomen Varustamot ry:n väliset neuvottelut tiistaina.

Jopa liiton hallituksen puheenjohtaja oli valmis hyväksymään neuvottelutuloksen, mutta äänestyksen jälkeen neuvottelutulos kaatui. Muun muassa oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) on vedonnut, että alalle syntyy sopimus, sillä se on viennin kannalta tärkeää.

Sopimukset koskisivat noin kuuttatuhatta erilaisissa merenkulun tehtävissä toimivia työntekijöitä.

Suomen Varustamon hallitus kokoontui tänään uudelleen, ja se päätti ehdottaa kauppamerenkulun työmarkkinaosapuolille, että ne palaisivat takaisin neuvottelemaan kilpailukykysopimuksesta mahdollisimman nopeasti.

Suomen Varustamot ilmoitti tiedotteessaan tekevänsä kaikkensa, jotta merenkulku myös liittyisi kilpailukykysopimukseen.


Tilaa HS Politiikan uutiskirje ilmaiseksi sähköpostiisi – Pysyt ajan tasalla kuntavaalien ja politiikan tärkeimmistä tapahtumista kerran viikossa.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Synnytyssaleihin tulee ympärileikattuja naisia jo viikoittain – ”Vaikeuttaa monin tavoin synnytystä”

  2. 2

   Nainen brittipolitiikassa on yhä sääriensä summa – tabloidin seksistinen kansikuva onnistui hätkähdyttämään jopa Britanniassa

  3. 3

   Vuorilta löytyi maailman vanhin ja harvinaisin koiralaji – Uudenguinean ylämaakoiran uskottiin jo kuolleen sukupuuttoon

  4. 4

   Rajan yli salakuljetetut liuskat paljastavat Pohjois-Korean arjen – Maailmalla kerää huomiota kirja, jonka tekijä on mysteeri

  5. 5

   Lääkkeillä laihtumisesta on saatu lupaavia tuloksia – näistä syistä me lihomme rajummin kuin koskaan

  6. 6

   Haloo Helsinki! toi tuhannet faninsa juhlimaan Tallinnaan – katso kuvakooste ”koko Suomen bändin” paluukeikalta

  7. 7

   Syyte: Lihayritys myi ulkomaista lihaa kotimaisena ja kierrätti myymättömät tuotteet takaisin raaka-aineeksi

  8. 8

   ”Ahne”, ”ikävä tapaus”, ”nuoria naisia lähentelevä outolintu” – tv-pomo Jorma Sairasen muistelmissa Spede, Petelius ja muut tv:n kultakauden suosikit saavat huutia

  9. 9

   Kelan pääjohtaja julkaisi poikkeuksellisen anteeksipyynnön toimeentulotuen ruuhkautumisesta: ”Tilanne on ollut asiakkaille kohtuuton”

  10. 10

   Espoon piti rakentaa Finnoosta ympäristö­ystävällinen asuinalue, mutta toisin näyttää käyvän

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Ahne”, ”ikävä tapaus”, ”nuoria naisia lähentelevä outolintu” – tv-pomo Jorma Sairasen muistelmissa Spede, Petelius ja muut tv:n kultakauden suosikit saavat huutia

  2. 2

   Lääkkeillä laihtumisesta on saatu lupaavia tuloksia – näistä syistä me lihomme rajummin kuin koskaan

  3. 3

   Koulun sisäilma tuhosi työntekijän terveyden – nyt vantaalaiskoulun lattian alta on löytynyt silkkaa vettä

  4. 4

   Nainen ei saanut avioeroa Britanniassa – miljonääripariskunnan vaimon on pakko pysyä avioliitossa, vaikka mies valitti vanhasta syrjähypystä ja haukkui vaimoa julkisilla paikoilla

  5. 5

   Opetan lukiossa asioita, joita en ole opiskellut päivääkään

  6. 6

   Vuorilta löytyi maailman vanhin ja harvinaisin koiralaji – Uudenguinean ylämaakoiran uskottiin jo kuolleen sukupuuttoon

  7. 7

   Uimahallivastaava: ”Perimmäinen syy saunojen uima-asukieltoon on vain suomalainen saunakulttuuri”

  8. 8

   Lapsettomuus on karu yllätys vanhemmaksi haluaville – ”Anna anteeksi ettei sinusta tullutkaan äitiä”

  9. 9

   Tutkijat selvittivät, millaisia puolueiden jäsenet ovat ja paljonko he ansaitsevat – punavihreästä kuplastakin löytyi havainto

  10. 10

   Tiedoksi niille, jotka surevat pakolaisten aiheuttamia kustannuksia: Leirittämällä ja eristämällä he vasta kalliiksi tulevatkin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tuhansia suomalaisia ryöstettiin orjiksi, mutta sitä hädin tuskin muistetaan – moni kansa ei unohtaisi moista vääryyttä ikinä

  2. 2

   Vanha hinnasto saattaa olla arvokkaampi kuin romaani eivätkä Myrna-kupit kiinnosta ketään – asiantuntijat kertovat, mitkä käytetyt tavarat nyt käyvät kaupaksi

  3. 3

   Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

  4. 4

   Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

  5. 5

   En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

  6. 6

   Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

  7. 7

   ”Ahne”, ”ikävä tapaus”, ”nuoria naisia lähentelevä outolintu” – tv-pomo Jorma Sairasen muistelmissa Spede, Petelius ja muut tv:n kultakauden suosikit saavat huutia

  8. 8

   Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

  9. 9

   Sanna Stellanin talo paljastui homepommiksi – Vakuutus ei korvaa totaalisesta remontista senttiäkään

  10. 10

   Mätä brassiliha järkyttää, mutta Suomessakin kuluttajaa sumutetaan – ihan joka päivä

  11. Näytä lisää