Politiikka

Perhevapaan palikat halutaan järjestää uusiksi – HS esittelee viisi mallia ja listaa niiden plussat ja miinukset

Painetta sukupuolten tasa-arvoa ja työllisyyttä parantavaan perhevapaaremonttiin tulee nyt joka suunnalta. HS esittelee malleista tärkeimmät.

Ajastaan jälkeen jääneen perhevapaajärjestelmän uudistamisesta on tullut yksi tämän hallituskauden polttavimpia kysymyksiä.

Remontin tarpeessa on kyse ensisijaisesti sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja työllisyydestä. Tällä hetkellä miehet käyttävät todella heikosti perhevapaita. Pitkään kotona oleminen syrjäyttää äitejä työmarkkinoilta sekä vaikuttaa urakehitykseen, palkkaan ja eläkkeeseen.

Nykyinen perhevapaajärjestelmä on myös jäykkä eikä mahdollista työnteon ja lastenhoidon yhdistämistä.

Asian tärkeydestä kertoo, että painetta uudistuksille tulee nyt yhteiskunnan joka suunnalta. Perhevapaamallinsa ovat esittäneet viime aikoina jo muun muassa Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kokoomus, vihreät, Rkp, vasemmistoliitto ja myös keskusta, joka ei ole täsmentänyt kantaansa vanhempainvapaisiin.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Sdp on kertonut pitävänsä SAK:n mallia hyvänä, mutta ei ole vielä esittänyt omaa malliaan.

HS esittelee tämän jutun ohessa tärkeimmät perhevapaamallit. Havainnollistukset ovat yleisluontoisia ja suuntaa-antavia.

Vaihtoehdoista ei siis ole pulaa, nyt pitäisi vain päättää. Yksi päättämisen paikka on huhtikuun kehysriihi ja hallituskauden puolivälitarkastelu.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitukselta odotetaan siellä toimia työllisyyden nostamiseksi, ja perhevapaauudistus on asumistukien ja päivähoitomaksujen ohella tärkeä palanen.

Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyys­asteesta ei toteudu tällä hallituskaudella, mutta jos suuria uudistuksia halutaan panna vielä liikkeelle, kevään kehysriihi alkaa olla viimeisiä mahdollisuuksia. Kesällä perussuomalaiset vaihtaa puheenjohtajaa, ja ensi vuonna käydään sekä maakuntavaalit että presidentinvaalit. Puolueet alkavat pikkuhiljaa valmistautua vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Helppoa perhevapaajärjestelmän uudistaminen ei tietenkään ole. Perussuomalaiset eivät halua kajota nykyiseen malliin lainkaan.

Keskusta olisi valmis aloittamaan uudistuksen valmistelun niin, että se voitaisiin toteuttaa seuraavalla hallituskaudella.

Kokoomus haluaisi muuttaa perhevapaita vaikka heti.

Perhevapaajärjestelmää on rukattu 2000-luvun aikana pariin otteeseen, mutta sillä ei ole juuri ollut vaikutusta. Kun kaikki perhevapaat otetaan huomioon, ovat esimerkiksi kahden lapsen perheissä äidit kotona käytännössä vuosia, mutta isien perhevapaat taas voi laskea viikoissa.

Uudistuksessa olennaista on siis saada isät olemaan enemmän kotona ja äidit nopeammin takaisin työelämään. Yhtälö on hankala, koska siinä yhdistyvät työllisyyden edistäminen, perheiden välittömän toimeentulon turvaaminen sekä kustannukset valtiolle ja työmarkkinoille.

Lisäksi kyse on arvoista: siitä, haluaako lasta hoitaa kotona vai ei. Valtio ei pakota ketään laittamaan lapsiaan päivähoitoon, mutta ilman kotihoidontukea se voi olla joillekin taloudellinen välttämättömyys.

On selvää, että miehet pitäisi saada hoitamaan lapsia nykyistä enemmän.

Asiantuntijoiden parissa ei silti ole yksimielisyyttä, missä ­määrin nykyjärjestelmää pitäisi rukata.

Moni haluaa esimerkiksi leikata rajusti kotihoidontukea, koska sen väitetään juurruttavan naisia kotiin. Lähes yksinomaan äitien käyttämä tuki on helppo syyllinen siihen, että 25–34-vuotiaiden naisten työllisyys on Suomessa 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin Ruotsissa.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, vaikka kotihoidontuella on varmasti vaikutus naisten työllisyyteen. Tilastokeskuksen erikoistutkija Anna Pärnänen on alkanut selvittää Ruotsin viranomaisten avustuksella, mistä ero äitien työllisyysasteissa johtuu.

Työ on kesken, mutta jotain voi jo sanoa varmasti. Pärnäsen mukaan äitien työllisyysaste nousee yli 80 prosenttiin, kun lapsi on yli 3 vuotta. Se tarkoittaa, että moni äiti palaa työmarkkinoille tehokkaasti sen jälkeen kun perhevapaat on käytetty.

Myös äidit, joilla ei ole perhevapaan aikana työsuhdetta, näyttävät työllistyvän hyvin, kun lapsi kasvaa. Lasten hoitaminen kotona ei siis ehkä syrjäytä äitejä niin vahvasti kuin usein esitetään.

Entä mikä selittää nuorten äitien matalaa työllisyysastetta verrattuna Ruotsiin? Pärnäsen mielestä vertailua ei pitäisi tehdä lainkaan alle 3-vuotiaiden lasten äitien kohdalla. Erilainen tilastointitapa heijastuu työllisyysasteisiin.

Ruotsi luokittelee työllisiksi äitiys- ja isyysvapaalla sekä vapaasti siirrettävällä vanhempainvapaalla olevat. Suomessa työllisiä ovat vain äitiys- ja isyysvapaalla olevat.

Ruotsissa vanhempainvapaa on myös pidempi.

Sanastoa Suomen perhevapaista

Suomen perhevapaajärjestelmä koostuu äitiysrahasta, isyys­rahasta, vanhempainrahasta sekä hoitovapaalla saatavasta kotihoidontuesta.

Äitiysraha alkaa ennen laskettua aikaa. Aluksi maksetaan 90 prosenttia ja myöhemmin 70 prosenttia vapaata edeltävistä ansiotuloista. Isyysraha on noin 70 prosenttia ansiotuloista. Jos edeltäviä työtuloja ei ole, vanhempainraha on noin 24 euroa arkipäivältä.

Vanhempainvapaakauden jälkeen van­hemmilla on oikeus noin kaksi vuot­ta kestävään kotihoidontukeen siihen asti, kunnes lapsi on 3-vuotias. Tukea voivat saada kaikki. Sen suuruus on myös kaikille perheille sama, noin 340 euroa kuussa.

Tuen päälle voi lisäksi saada perheen tuloista riippuvaa hoitolisää sekä sisarkorotuksia, jotka riippuvat sisarten iästä. Kotikunta saattaa maksaa päälle vielä kuntalisää.

Perhevapaamallien vertailu

SAK/kokoomus


 Vanhempi 1:lle kiintiöity 3 kuukautta vanhempainrahaa, lisäksi äidille 5 viikon raskausraha.

 Vanhempi 2:lle kiintiöity 3 kuukauden vanhempainraha.

 6 kuukauden vapaasti siirrettävä vanhempainraha.

 6 kuukauden hoitoraha, joka korvaisi kotihoidontuen ja olisi kooltaan merkittävästi suurempi.

Plussat:

-3 kuukauden vanhempainvapaakiintiö parantaa tasa-arvoa. Joustava malli, mahdollistaa työnteon.

-Kotihoidontuen leikkaus vähentää todennäköisesti pitkiä poissaoloja työmarkkinoilta.

-Sukupuolineutraali: samaa sukupuolta olevien vanhempien oikeudet paranevat.

Miinukset:

-Lisäisi kustannuksia työmarkkinajärjestöille, kun isien ansiosidonnaisten etuuksien käyttö kasvaisi.

-Kotihoidontuen leikkaus heikentää äitien etuuksia. Päivähoidon käytön kasvu tuo kustannuksia.

Huom!

-Kotihoidontuen korvaisi hoitoraha, joka olisi merkittävästi nykyistä parempi, eli 800 euroa kuussa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK


 Äidille kiintiöity vanhempainraha 6 kuukautta sekä ”raskauskuukausi”.

 Isälle kiintiöity vanhepainraha 6 kuukautta. Lisäksi 18 päivää lapsen syntymän yhteydessä.

 6 kuukauden kotihoidontuki, jos molemmat vanhemmat ovat käyttäneet omat vanhempainrahakiintiönsä.

Plussat:

Kaikista radikaalein ehdotus perhevapaiden uudistamiseen.

-Molemmille vanhemmille tuleva 6 kuukauden kiintiö lisineen jakaa vapaat tasaisesti. Edistää naisten työmarkkina-asemaa ja patistaa miehiä vanhempainvapaalle.

Miinukset:

-Heikentäisi merkittävästi perheiden toimeentuloa leikkaamalla siirrettävän vanhempainrahan sekä kotihoidontuen kestoa. Jos vanhemmat käyttävät kaikki vanhempainvapaansa, kotihoidon tukea jää jäljelle kuusi kuukautta nykyisen noin 24:n sijaan.

-Kumoaa vanhempien valinnanvapauden.

-Julkisen sektorin kustannukset kasvavat, kun kotihoidontuen leikkaus lisää päivähoidon käyttöä.

Vihreät


 Äidille kiintiöity vanhempainraha 5 kuukautta.

 Isälle kiintiöity vanhempainraha 5 kuukautta.

 Vapaasti siirrettävä vanhempainraha 5 kuukautta.

 Kotihoidontuki korvataan 6 kuukauden hoitorahalla, joka on kuukaudessa 843 euroa.

Plussat:

-Selvästi halvempi versio THL:n 6+6+6 -mallista.

-Ohjaa perhevapaiden tasaisempaan käyttöön. Vaikka hoitorahan puolittaisi, voisi nykytasoisilla etuuksillla hoitaa lasta 2-vuotiaaksi nykyisen 3 vuoden sijaan.

-Kotihoidontuen leikkaus vähentää todennäköisesti pitkiä poissaoloja työmarkkinoilta.

-Sukupuolineutraali.

Miinukset:

-Lisäisi kustannuksia työmarkkinajärjestöille, kun isien ansiosidonnaisten etuuksien käyttö kasvaisi.

-Kotihoidontuen leikkaus heikentää perheiden toimeentuloa.

Keskusta


 Äidille kiintiöity vanhempainraha noin 4 kuukautta.

 Isyysraha ja vapaasti siirrettävä vanhempainraha nykyistä pidempiä.

 Kotihoidontukeen porrastus niin, että se olisi nykyistä suurempi ennen kuin lapsi täyttää 2, ja nykyistä pienempi sen jälkeen.

Plussat:

-Porrastus kotihoidontukeen on järkevä, jos halutaan kannustaa äitejä palaamaan työmarkkinoille.

Miinukset:

-Ei tarkkaa kantaa vanhempainrahojen kestoon, mikä tekee vertailusta hankalaa.

-Siirrettävissä olevan vanhempainvapaan pidentäminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että naiset olisivat pidempään kotona.

THL/Vasemmistoliitto/(Rkp) Äidille kiintiöity vanhempainraha 6 kuukautta.

 Isälle kiintiöity vanhempainraha 6 kuukautta.

 Vapaasti siirrettävä vanhempainraha 6 kuukautta.

 Kotihoidontuki noin 2 vuotta. (Huom! Rkp:n mallissa noin vuosi).

Plussat:

-THL:n kymmenisen vuotta sitten esitetty 6+6+6 -malli on ensimmäinen esitys siitä, miten vanhempainvapaita voisi jakaa tasaisemmin.

-Lasta hoidetaan yleensä noin 2-vuotiaaksi. Mallien ansiosidonnainen kattaa pääosan tästä ajasta.

-Vasemmistoliiton ja Rkp:n malli on joustava, mahdollistaa työnteon hoivan ohessa.

Miinukset:

-Ei koske kotihoidontukeen (Rkp:tä lukuunottamatta). Ansiosidonnaisen tuen lisääminen on kallista.

-THL:n malli ei ole joustava, se ei mahdollista työntekoa hoidon ohessa.

Lisäys 10.3. klo 13:53: Juttuun lisätty vasemmistoliiton ja Rkp:n perhevapaamallit, jotka ovat hyvin samanlaisia THL:n mallin kanssa.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Heti ensimmäinen yhteydenotto te-toimistosta oli uhkauskirje –Työttömiä kohdellaan kuin rikollisia

  2. 2

   Jaakko Hissa tapasi Pohjois-Korean ”Suuren johtajan” kaksi kertaa ja huomasi oudon muodonmuutoksen: ”Valkoinen puku, sikari kädessä, kuin keskiamerikkalainen porho”

  3. 3

   Helsingissä on jopa 12-vuotiaita seksinmyyjiä – Alaikäisten seksikaupasta ei juuri hiiskuta, mutta ilmiö on tuttu nuorten kanssa työskenteleville

  4. 4

   Uusittu Napakymppi oli juuri niin köppäinen kuin edeltäjänsäkin: Kaitsun tunnari, tärisevät treffailijat ja muut olennaiset ovat mukana edelleen – ja se on ihanaa

  5. 5

   25-vuotias ruotsalainen soluttautui vuodeksi USA:n ”maltillisen” äärioikeiston sisäpiiriin ja kuuli liikkeen johtajalta tavoitteet: ”Tämä päättyy keskitysleireihin ja Hitlerin kunnianpalautukseen”

  6. 6

   Ahvenanmaan edustaja äänesti suomen kieltä vastaan Pohjoismaiden neuvostossa – ”Emme pystyneet edes kuvittelemaan, että hän kääntyisi Suomen aloitetta vastaan”

  7. 7

   Baseball-ottelussa vakava onnettomuus, pelaajat järkyttyivät: Pallo osui pienen tytön kasvoihin täydellä nopeudella

  8. 8

   Internet ei saa tästä tarpeekseen: häissä pettymyksensä avoimesti osoittava pikkutyttö

  9. 9

   Fafa’s kasvoi kioskista 16 ravintolan ketjuksi – perustaja Doron Karavani yrittää nyt viedä falafelinsa Tukholmaan ja Lontooseen

  10. 10

   Olen ollut alle kaksi viikkoa työttömänä, mutta työnhakuni lakkasi jo – te-palvelun kikkailu tekee työttömäksi ilmoittautumisesta sietämättömän vaikeaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  2. 2

   Ahvenanmaan edustaja äänesti suomen kieltä vastaan Pohjoismaiden neuvostossa – ”Emme pystyneet edes kuvittelemaan, että hän kääntyisi Suomen aloitetta vastaan”

  3. 3

   Pääkaupunkiseudun bussi­liikenne on tänään sekaisin, koska asiakas antoi palautetta, kuljettajalle kerrottiin siitä, ja esimies läimäytti oven kiinni luottamus­miehen edestä

  4. 4

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  5. 5

   Kyllä, nämä asiat aiheuttivat kauhua eilen eduskunnan viinakeskustelussa – alkoholijäätelöt, värikkäät etiketit, kadunkulmien pitseriat...

  6. 6

   Masennus vaani ja valitsi onnellisen hetken – Anni Saastamoisen elämässä oli kaikki hyvin, kun hän yhtäkkiä löysi itsensä vessasta itkemästä

  7. 7

   Helsingin Tallinna-tunneli sai yllättävän kilpailijan Espoosta – Peter Vesterbacka kokoaa jo kansainvälistä rahoitusta ja on siksi opetellut puhumaan kiinaa

  8. 8

   Suomalaisen yleisin ansio on 2 500 euroa – katso palkat ammateittain ja vertaa laskurilla omaa palkkaasi muihin iän ja koulutuksen mukaan

  9. 9

   25-vuotias ruotsalainen soluttautui vuodeksi USA:n ”maltillisen” äärioikeiston sisäpiiriin ja kuuli liikkeen johtajalta tavoitteet: ”Tämä päättyy keskitysleireihin ja Hitlerin kunnianpalautukseen”

  10. 10

   Nimikiista kuumenee! Opiskelijaporukka kaappasi Tampereen yliopiston englanninkielisen osoitteen – ehdottavat yliopiston nimeksi Tampereen ei-turkulaista yliopistoa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Tässäkö Helsingin seudun kammotuin työpaikka? Palkka 7 500 euroa kuussa, mutta hakijoita ei näy

  3. 3

   ”Meidän on nyt mentävä”, sanoi poika ja joi myrkyn siskojensa kanssa – Kiinan ”hylättyjen lasten kaupunki” on täynnä lohduttomia tarinoita

  4. 4

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  5. 5

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  6. 6

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  7. 7

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  8. 8

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  9. 9

   ”Kyseessä on pahanlaatuinen kasvain” – Suomalaisnainen sai musertavan syöpäuutisen postitse kotiin ja luki sattumalta potilastiedoistaan, ettei voi parantua

  10. 10

   Luteiden saastuttamat tavarat päätyivät epäonnisten dyykkarien matkaan Espoossa – ”Ettehän missään tapauksessa koske lavan sisältöön”, asukkaille ohjeistettiin

  11. Näytä lisää