Politiikka

Vertailussa Jussi Halla-aho ja Sampo Terho: Kilpakumppanit erottaa ennen muuta suhtautuminen Venäjään ja maahanmuutto­politiikkaan

Kaksikon näkemykset maahanmuuttopolitikan yksittäisistä toimista voivat olla aika yhteneväiset, mutta suhtautuminen koko teemaan on erilainen. Halla-ahon mukaan maahanmuutto ei ole vain yksi politiikan sektori, vaan se on kaikki.

Perussuomalaisten puheenjohtajakisaan maanantaina ilmoittautunut Jussi Halla-aho arvioi, että ”poliittisesti ja arvomaailmaltaan” hän ja Sampo Terho eivät ole kovin kaukana toisistaan.

Samaa sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho viikko sitten. Kun Terholta puheenjohtaja-avauksensa tiedotustilaisuudessa tentattiin tarkempaa erojen määrittelyä, hän mainitsi asuinpaikan ja oppiarvon. Halla-aho asuu Helsingin Eirassa, Terho Töölössä. Halla-aho on tohtori, Terho maisteri.

Mutta mikä muu erottaa nämä kaksi puheenjohtajakandidaattia?

Terho ja Halla-aho olivat molemmat ehdolla vuoden 2014 eurovaaleissa, ja he molemmat menivät läpi. Halla-aho sai 80 772 ääntä, Sampo Terho 33 833.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Tutkimme, miten kaksikon vastaukset eroavat toisistaan Ylen ja HS:n vaalikoneissa. Halla-ahon EU-vaalikonevastaukset löytyvät täältä ja täältä. Terhon taas täältä ja täältä.

Molemmat ovat myös ehdolla huhtikuun kuntavaaleissa Helsingissä. HS:n kuntavaalikoneessa Halla-ahon vastaukset löytyvät täältä ja Terhon täältä.

Nato

Sekä Halla-aho että Terho suhtautuvat myönteisesti Natoon. Ylen eurovaalikoneessa pyydettiin mielipidettä väitteeseen: Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Molemmat vastasivat olevansa ”jokseenkin samaa mieltä”.

HS:n vaalikoneessa asia kysyttiin suoremmin. Lause kuului: Suomen pitäisi liittyä Naton jäseneksi.

Kumpikin oli väitteen kanssa ”jokseenkin samaa mieltä”.

”Jäsenyydestä olisi hyötyä puolustuksellemme, mutta toisaalta emme voi liittyä, jos kansalaisten selkeä enemmistö vastustaa jäsenyyttä”, Terho perusteli.

Halla-ahon perustelut lähtivät Venäjästä. ”Nato-jäsenyys selkeyttäisi Suomen turvallisuuspoliittisen aseman ja kohottaisi Venäjän kynnystä painostaa Suomea esim. maamme venäläisvähemmistön asemaan vedoten”, Halla-aho kommentoi.

Molemmat suhtautuvat Nato-jäsenyyteen omaa puoluettaan myönteisemmin. Perussuomalaisen puolustuspoliittisessa ohjelmassa vuonna 2015 puolue määrittelee olevansa ”Nato-kriittinen puolue”.

Venäjä

Yksi selkeä ero Terhon ja Halla-ahon eurovaalikonevastauksissa näkyy suhtautumisessa Venäjään. Aihe oli tuolloin 2014 mitä ajankohtaisin, sillä Ukrainan kriisi oli alkanut talvella. Venäjä oli miehittänyt Krimin.

Ylen vaalikoneessa kysyttiin, pitäisikö Ukrainalle avata tie EU-jäsenyyteen. Terho oli jokseenkin eri mieltä, Halla-aho taas jokseenkin samaa mieltä.

”On Euroopan oma strateginen etu, että Ukraina ja muut entisen Neuvostoliiton maat saadaan irrotettua Venäjän vaikutuspiiristä”, Halla-aho perusteli. Sampo Terhon mukaan ”asia ei ole nyt ajankohtainen”.

”Ukraina ei ole valmis täysjäsenyyteen vielä vuosikymmeniin”, Terho kommentoi.

HS:n vaalikoneessa 2014 esitettiin väitelause, jonka mukaan venäläisille tulisi antaa viisumivapaus EU-maihin.

Halla-aho oli ”täysin eri mieltä”, Terho ”jokseenkin eri mieltä”.

Arvot

HS:n kuntavaalikoneessa kysyttiin, pitäisikö homo- ja lesbopareilla olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Molemmat olivat tästä jokseenkin eri mieltä.

Väitteestä ”perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politikalle” Sampo Terho on täysin samaa mieltä. Jussi Halla-aho puolestaan ”jokseenkin samaa mieltä”.

”Eipä niistä ainakaan haittaa ole ollut. Arvopohjan puuttumisesta kyllä”, Halla-aho perusteli.

Vuoden 2014 eurovaalikoneessa Halla-aho vastasi tähän samaiseen ”koti, uskonto, isänmaa”-kysymykseen ”en osaa sanoa”.

EU

Sampo Terho totesi viikko sitten ”olevansa avoin” vaihtoehdolle, että perussuomalaiset tulisi vaatimaan kansanäänestystä Suomen EU-jäsenyydestä Britannian tapaan. Terhon mukaan ensin pitää kuitenkin käydä laaja keskustelu asiasta puolueen sisällä.

Jos jäsenistö niin haluaa, Terhon mukaan EU-kansanäänestys voi olla perussuomalaisten kynnyskysmys vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Terho ei suostunut kuitenkaan kertomaan omaa kantaansa kansanäänestyksen tarpeellisuudesta.

Vuonna 2014 HS:n vaalikoneessa Terho oli kannatti kansanäänestystä.

”EU tarvitsee kansalaisten tuen ja hyväksynnän toimiakseen”, Terho perusteli näkemystään.

Halla-aho oli tuolloin hieman eri mieltä.

Siinä missä Terho oli ”täysin samaa mieltä” EU-kansanäänestystä puoltaneen väitelauseen kanssa. Jussi Halla-aho oli siitä ”jokseenkin eri mieltä”.

”Pikemminkin koko EU:n kehityssuuntaa pitäisi muuttaa. Nykyisen EU:n puitteissa Suomi tuskin pystyy neuvottelemaan sellaisia jäsenyysehtoja, jotka vastaisivat kansallista etuamme”, Halla-aho sanoi.

Myös euron suhteen kaksikon näkemyksen erosivat toisistaan. Vaikka Terho haikaili kansanäänestystä EU-jäsenyydestä, hän ei kuitenkaan halunnut suoralta kädeltä irrottaa Suomea rahaliitosta.

HS:n vaalikoneen väitelause kuului: Suomen olisi parasta laatia pitkän ajan suunnitelma ja irrottautua eurosta.

Terho vastasi tähän, että ”ei osaa sanoa”.

”Suomen on kyllä hyvä laatia suunnitelma sen varalle, että euro hajoaa, mutta oma-aloitteisesti meidän ei ainakaan vielä kannata erota”, Terho kommentoi.

Halla-aho oli puolestaan euroero-väitteen kanssa ”täysin samaa mieltä”.

”Viennistä täysin riippuvainen Suomi tarvitsee mahdollisuuden joustavampaan valuuttapolitiikkaan. Lisäksi eurojäsenyys sitoo meidät Etelä-Euroopan maiden velkojen sosialisointiprojekteihin”, Halla-aho kirjoitti.

Ylen vaalikoneen euroa koskeva väitelause kuului: Eurosta on ollut suomalaisille enemmän hyötyä kuin haittaa. Terho vastasi ”jokseenkin eri mieltä”, Halla-aho ”jokseenkin samaa mieltä”.

Ylellä oli myös väite: Tavaroiden, palveluiden, pääomien ja työvoiman vapaa liikkuminen EU:n alueella on lisännyt suomalaisten hyvinvointia. Tästä Terho oli jokseenkin samaa mieltä, Halla-aho jokseenkin eri mieltä.

Talous

Vaalikonevastausten perusteella Terhon ja Halla-ahon ajatukset taloudesta ovat aika yhteneväisiä. Kaksikon erona on kuitenkin se, että Terho on puhunut taloudesta aika paljon, Halla-aho vähemmän.

Terho julkaisi muun muassa vuonna 2013 raportin, jossa esitetään arvonlisäveron korotuksia ja julkisen talouden leikkauksia.

Myös Jussi Halla-aho on tiukan talouspolitiikan kannattaja. Iltalehden haastattelussa helmikuussa Halla-ahon linjaukset olivat lähinnä aika uusliberalistisia.

Halla-aho sanoi Iltalehdessä, että hyvinvointiyhteiskunnan palveluja ei pidä rahoittaa velalla. Yhteiskunnan perustehtäviin kuuluvat hänen mukaansa kansalaisten ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden takaaminen. Työttömyys- ja sosiaaliturva kuuluvat Halla-ahon mukaan ”yhteiskunnan luksustehtäviin”.

”Sitten on sellaisia tehtäviä, jotka minun mielestäni eivät lainkaan kuulu valtion ja veronmaksajien toimialueeseen, kuten esimerkiksi rahan siirto Etelä-Eurooppaan tai vielä kauemmaksi maailmaan”, Halla-aho sanoi Iltalehdessä.

HS:n vuoden 2014 eurovaalikoneessa oli väitelause: Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Sekä Halla-aho että Terho olivat väitteestä vuonna 2014 ”jokseenkin samaa mieltä”. Sittemmin Terho on muuttanut näkemystään. Tämän kevään kuntavaalikoneessa hän on asiasta ”jokseenkin eri mieltä”. Halla-aho on edelleen samalla linjalla kuin 2014.

”Ne ovat liian raskaita, jos etuuksien saajien suhteellinen osuus väestöstä kasvaa kaiken aikaa”, Halla-aho totesi kuntavaalikoneessa.

Kysymyksessä, jossa piti valita julkisten menojen leikkaamisen ja verokorotusten välillä, molemmat kallistuivat vuonna 2014 leikkaamisen puoleen. Kuntavaalikoneessa näkemys on pysynyt samana. Tosin Halla-aho on jyrkentänyt linjaansa – ”jokseenkin” vaihtoehto on muuttunut ”täysin”-vaihtoehdoksi.

Maahanmuutto

Väistyvä puheenjohtaja Timo Soini totesi maanantaina, että Terho ja Halla-ahon maahanmuuttolinjauksissa ei ole isoja eroja.

Molemmat kannattavat tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, mutta Halla-aho vielä astetta tiukempaa.

HS:n vaalikoneessa vuonna 2014 oli lause: EU:n pitää rajoittaa muuttoa EU-alueelle. Terho oli tästä ”jokseenkin samaa mieltä”, Halla-aho puolestaan ”täysin samaa mieltä”.

Kuntavaalikoneessa kysytään näkemystä suurmoskeijasta. Väitelause menee näin: ”Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.”

Terho on ”jokseenkin eri mieltä”, Halla-aho puolestaan ”jokseenkin samaa mieltä”.

”Persianlahden öljymaiden rahoittamista moskeijoista on monissa Euroopan maissa varoittavia esimerkkejä. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat tietysti omalla kustannuksellaan rakentaa temppeleitä, mutta viranomaisten on syytä pitää silmällä, mitä niissä tapahtuu”, Halla-aho perustelee.

Kumpikaan ei kuntavaalikoneessa antaisi perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille. Samoin molemmat vastustavat vastaanottokeskusten perustamista Helsinkiin.

Terho nosti viikko sitten maahanmuuttokysymykset oman asialistansa kärkeen, mutta mainitsi monta muutakin politiikkalohkoa kuten EU:n ja talouden. Halla-aho mainitsi omassa ilmoittautumispuheessaan ainoastaan maahanmuuton.

Terhon ja Halla-ahon suurin ero onkin tässä.

Kaksikon näkemykset maahanmuuttopolitikan yksittäisistä toimista voivat olla aika yhteneväiset, mutta suhtautuminen koko teemaan on erilainen. Halla-ahon mukaan maahanmuutto ei ole vain yksi politiikan sektori, vaan se on kaikki.

Se on Halla-ahon poliittisen toiminnan ydin. Eikä hänen mielestään ole mitenkään ”omituista ja monomaanista” puhua siitä niin paljon.

”Tapansa mukaan suomalainen keskustelu tulee muutaman vuoden jäljessä eurooppalaista. Kaikissa Länsi-Euroopan maissa, samoin kuin Euroopan unionissa, se hallitsee julkista keskustelua ja on vaalien tärkein teema”, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten nykyjohto onkin pettänyt äänestäjänsä. Se ei ole Halla-ahon mukaan pitänyt riittävästi esillä ”niitä kysymyksiä, joiden vuoksi perussuomalaisia on äänestetty vaaleissa”. Tällä hän tarkoittaa maahanmuuttoa.

”Kaikki ymmärtävät, että perussuomalaiset eivät pysty yksin pysty hallituksessa sanelemaan linjaa, mutta vaikeaa on ymmärtää ja hyväksyä esimerkiksi sellaisia kommentteja, että maahanmuutto ei olisi tärkeä kysymys”, Halla-aho sanoi.

Terho itse määritteli viikko sitten olevansa maahanmuuttokysymyksissä ”maltillinen”. Hän sanoi, että Suomen pitää EU-sääntöjen puitteissa poistaa kaikki houkuttelevuustekijät, jotka vetävät Suomeen perusteettomia turvapaikkahakemuksia. Lisäksi pitäisi muuttaa perheenyhdistämisäännöksiä ”hallitusohjelman kirjausten mukaisesti”.

Halla-ahon maanantainen linjaus oli suoraviivaisempi. Siinä ei mainittu hallitusohjelmaa eikä hallituspolitiikan realiteetteja.

”Suomi ei voi olla globaali sosiaalitoimisto, johon kenellä tahansa on oikeus lampsia elätettäväksi ja esittää röyhkeitä vaatimuksia”, hän sanoi.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Perussuomalaiset

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  2. 2

   Rinta-Nikkolat ostivat kodin pelkkään kuntokartoitukseen luottaen, sitten todellisuus alkoi paljastua – kirpparilla myyty patja paljasti talon karmean kunnon

  3. 3

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  4. 4

   Stockmann joutuu myymään omaisuuttaan hinnalla millä hyvänsä selvitäkseen veloistaan – HS selvitti, miten tavaratalojätti romahti

  5. 5

   Vihreiden nousukiito hiipui: puolue putosi HS-gallupissa kolmanneksi – perussuomalaisten kannatus jatkaa kasvuaan

  6. 6

   Huippulääkäri Sakari Orava kertoo meheviä tarinoita urheilutähtien maailmasta: Beckhamit popsivat pizzaa, toiset huusivat mamma miaa ja suihkuhuone vilisi torakoita

  7. 7

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  8. 8

   Meidän kaikkien kannattaisi seurata reissuillamme tarkemmin, mitä riksakuskit älypuhelimillaan tekevät

  9. 9

   Helsinki aikoo vaikeuttaa Tuusulanväylän ruuhkasumpussa autoilua entisestään – ”Kauhealta se kuulostaa”

  10. 10

   John McCain on jälleen kaatamassa republikaanien esityksen terveyden­huolto­uudistuksesta: ”En voi hyvällä omallatunnolla äänestää tätä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  2. 2

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  3. 3

   Kaksi nuorta miestä asteli portaille, keskusteli hetken ja löi sitten itseään puukolla vatsaan, kertoo Eduskunnan turvallisuusjohtaja

  4. 4

   Kymmenet papit julistavat kasvoillaan vihkivänsä homoja, lesboja ja muunsukupuolisia, Helsingistä mukana kokonainen seurakunta – ”Tämä on eräänlainen kaapistatulo”

  5. 5

   Stockmann joutuu myymään omaisuuttaan hinnalla millä hyvänsä selvitäkseen veloistaan – HS selvitti, miten tavaratalojätti romahti

  6. 6

   Pohjoiskorealaisella riisipellolla seisoo suomalaisten veronmaksajien kustantama paperitehdas – Näin Kimien diktatuuri vedätti Suomelta kymmeniä miljoonia euroja

  7. 7

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  8. 8

   ”Enkelihoito voi johtaa ojasta allikkoon” – Yhä useampi haluaa hoitaa mieltään, mutta epämääräiset pikaterapiat harmittavat psykologeja

  9. 9

   Vihreiden nousukiito hiipui: puolue putosi HS-gallupissa kolmanneksi – perussuomalaisten kannatus jatkaa kasvuaan

  10. 10

   Facebookin isoin suomenkielinen feminismiryhmä kielsi islam- ja muslimiaiheiset keskustelut – Nyt ryhmän perustajat kertovat, miksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  3. 3

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  4. 4

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  5. 5

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  6. 6

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  7. 7

   Tässäkö Helsingin seudun kammotuin työpaikka? Palkka 7 500 euroa kuussa, mutta hakijoita ei näy

  8. 8

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  9. 9

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  10. 10

   Olen ollut alle kaksi viikkoa työttömänä, mutta työnhakuni lakkasi jo – te-palvelun kikkailu tekee työttömäksi ilmoittautumisesta sietämättömän vaikeaa

  11. Näytä lisää