Politiikka

Eduskunta hyväksyi hallinta­rekisterilain – Kolmea vastaan äänestänyttä perussuomalaisten edustajaa uhkaa rangaistus: ”Mietitään kuinka vakava teko oli”

”Säännöt sitovat, jos haluaa olla ryhmässä”, Toimi Kankaanniemi sanoo.

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona osakkeiden hallintarekisteröinnin äänin 94–62. Esitys hyväksyttiin hallituspuolueiden äänin.

Tämä tarkoittaa, että jatkossa osa pörssiyritysten suomalaisesta omistuksesta voidaan piilottaa, jos yhtiö käyttää ulkomaista arvopaperikeskusta. Suomalaiset voivat tällöin säilyttää osakkeita ulkomaisessa arvopaperirekisterissä, jolloin yrityksen osakasluetteloon ei merkitä niiden todellista omistajaa.

Hallituspuolueista hallintarekisteri on ollut vaikea pala perussuomalaisille. Perussuomalaisten kolme poliisikansanedustajaa, Tom Packalen, Mika Raatikainen ja Veera Ruoho äänestivät keskiviikkona hallituksen esitystä vastaan. He vastustavat rekisteriä, koska heidän mukaansa se helpottaisi muun muassa veronkiertoa.

Lakiesitystä täydennettiin kolmella ponsiesityksellä. Ponnet eivät sido hallitusta, mutta kehottavat hallitusta kuitenkin toimiin.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Ensimmäisen ponnen mukaan ennakkoperintälakiin lisätään säännös, jonka mukaan Suomessa asuvan tunnistamattoman verovelvollisen saamasta osingosta tulee toimittaa 50 prosentin ennakonpidätys.

Esitys tarkoittaisi, että omistusten piilottaminen hallintarekisteriin kävisi hyvin kalliiksi.

Ennakonpidätys ei päde myyntivoittoihin, ja osakkeet voi myös myydä tai lainata pois osingonmaksun ajaksi. Pankit ovat kansainvälisten sopimusten nojalla velvollisia ilmoittamaan tilitiedoissa tapahtuvat muutokset, jolloin myyntivoitot eivät jää piiloon.

Toisessa ponnessa edellytetään lakimuutoksia, joilla turvataan suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus.

Kolmannessa ponnessa edellytetään, että hallitus valmistelee kansallisen lakimuutoksen, jolla kielletään suomalaisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden liittäminen ulkomaiseen hallintarekisteriin.

Viidestä perussuomalaisesta hallituksen esitystä vastustaneesta poliisista Kari Kulmala puuttui, koska hän on Grönlannissa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi sanoi HS:lle, että ryhmässä toimitaan sääntöjen mukaan ja kaikki kansanedustajat ovat säännöt hyväksyneet.

”Ne sitovat, jos haluaa olla ryhmässä.”

Hän ei halunnut arvioida minkälaisen rangaistuksen ryhmän kannasta poikenneet kansanedustajat saavat. ”Mietitään kuinka vakava teko oli”, hän sanoi.

Toisaalta myös hallituspuolueilla on yhteiset pelisäännöt, joten painetta rangaistuksiin voi tulla ryhmän ulkopuolelta.

Veera Ruoho kertoi, että hän on ilmoittanut ryhmälle äänestävänsä vastaan, kuten säännöt edellyttävät. Mahdolliseen rangaistukseen hän suhtautuu välinpitämättömästi.

”En pelkää, koska en ole rikoksesta epäiltynä.” Hän viittaa myös siihen, että hänellä on oikeus äänestää riippumattomasti, kuten perustuslaki takaa.

Ruoho sanoo, että poliisien aiheuttaman julkisuuden kautta lakiesitykseen liitettiin parantavia ponsia. Ne eivät kuitenkaan kääntäneet hänen kantaansa.

”Oikeassa tässä ollaan”, hän sanoo ja viittaa poliisikollegoiden ja verotusasiantuntijoiden tukeen.


Hallintarekisteristä on väännetty eri muodoissa kohta kaksi vuotta. HS käy läpi, mistä asiassa on kyse.

Mikä on hallintarekisteri ja miksi siitä puhutaan?

Arvopaperikeskus, eli Suomessa Euroclear Finland, ylläpitää tietoja kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeista ja osakkeenomistajista.

Hallintarekisteri tarkoittaa järjestelyä, jossa arvopaperikeskuksen säilyttämään yrityksen osakasluetteloon ei merkitä osakkeen todellista omistajaa. Siihen merkitään sen sijaan osakkeita säilyttävä ja hallinnoiva pankki tai sijoitusyritys.

Hallintarekisteröinti on sallittua monessa Euroopan maassa, mutta suomalaisyritysten osakkeiden hallintarekisteröinti ei ole ollut sallittua suomalaisille. Suomalaiset saavat kyllä hallintarekisteröidä ulkomaisia yrityksiä, ainakin Suomen ulkopuolella.

Jo toista vuotta jatkuvaa keskustelua hallintarekisteristä on ylipäänsä käyty siksi, että Suomen täytyy panna täytäntöön EU:n arvopaperikeskusasetus.

Asetus velvoittaa Suomea avaamaan arvopaperikeskusten toiminnan kilpailulle. Hallintarekisterin puolustajien mielestä se tarkoittaa, että Suomi ei voi kieltää hallintarekisteröintiä suomalaisilta – ainakaan ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa.

Eikö hallintarekisteriä siis haudattukaan, kuten Stubb lupasi?

Haudattiin, tavallaan. On olemassa kaksi eri hallintarekisterikeskustelua.

Aiemmin kiisteltiin siitä, sallitaanko suomalaisten pörssiyritysten osakkeiden hallintarekisteröinti suomalaisille Suomessa. Hallitus hautasi sen esityksen lopullisesti vuoden 2015 joulukuussa.

Nyt kiistellään siitä, sallitaanko suomalaisten pörssiyritysten osakkeiden hallintarekisteröinti suomalaisille ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa.

Ketkä hallintarekisteröintiä vastustavat ja miksi?

Suomessa poliisi, syyttäjälaitos ja muut oikeusviranomaiset vastustavat hallintarekisteröintiä. Viranomaisten mukaan hallintarekisteröinnin salliminen lisää rahanpesun mahdollisuutta ja mahdollistaa rikollisen toiminnan nykyistä vapaammin.

Myös esimerkiksi Journalistiliitto vastustaa hallintarekisteröintiä, koska se helpottaa omistusten piilottamista. Hallintarekisteriä vastustavat tietysti myös oppositiopuolueet.

Hallituksessa hallintarekisteriä vastustaa osa perussuomalaisten kansanedustajista. Poliisitaustaiset kansanedustajat ilmoittivat torstaina, että he aikovat äänestää hallintarekisteriä vastaan, koska heidän mukaansa se edistää veronkiertoa. Kansanedustajia on uhattu jopa eduskuntaryhmästä erottamisella.

Perussuomalaiset vastustivat talousvaliokunnan puheenjohtajan Kaj Turusen johdolla hallintarekisteröintiä sekä Suomessa että ulkomailla pitkään, aina hallituksen puoliväliriiheen asti. Siellä sovittiin jotain, mitä ei ilmeisesti kyetä perustelemaan eduskuntaryhmälle.

Ketkä hallintarekisteröintiä kannattavat ja miksi?

Hallintarekisteriä ovat ajaneet Suomeen erityisesti Finanssialan keskusliitto FK , kokoomus ja valtiovarainministeriö.

Hallintarekisteröinnin sallimista ulkomailla perustellaan muun muassa pääoman vapaalla liikkuvuudella EU:ssa sekä sillä, että suomalaisyritykset voisivat saada helpommin pääomaa, jos niitä ei vaadita paljastamaan suomalaisia omistajiaan.

Hallintarekisteröinnin sallimisen kannattajien mukaan EU-asetus estää sen, että Suomi kieltäisi suomalaisilta suomalaisyritysten osakkeiden hallintarekisteröinnin ulkomailla.

Estääkö EU-asetus Suomea kieltämästä suomalaisten hallintarekisteröinnin ulkomailla?

Tästä on olemassa erilaisia näkemyksiä. EU-komissio antoi Kaj Turuselle viime joulukuussa vastauksen, joka Turusen mukaan tarkoitti, että Suomi voi kieltää suomalaisilta hallintarekisteröinnin kaikkialla. Turunen kertoi viime vuonna olevansa valmis viemään asian vaikka EU-tuomioistuimeen. Kehysriihen jälkeen Turunen ilmoitti muuttaneensa mielensä, koska oli omien sanojensa mukaan tutkinut asiaa lisää.

Myös esimerkiksi veroasioihin erikoistunut kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on sitä mieltä, että EU:n asetus ei velvoita Suomea sallimaan hallintarekisteröintiä ulkomailla. Pietikäisen mukaan EU:n komissiossa ja parlamentissa on päinvastoin toivottu, että Suomen kaltainen avoimempi malli tulisi käytännöksi koko Eurooppaan.

Muun muassa valtiovarainministeriö on eri mieltä EU-lainsäädännön vaatimuksista. VM:n mukaan Suomi ei voi omalla lainsäädännöllään velvoittaa ulkomaisia arvopaperikeskuksia, pankkeja tai sijoitusyhtiöitä tarjoamaan suomalaisyrityksille vain suoran omistuksen tilejä.

VM arvioi, että jos suomalaisia sijoittajia kiellettäisiin hallintarekisteröimästä suomalaisyhtiöiden ulkomailla listattuja osakkeita tai suomalaisyhtiöitä kiellettäisiin sallimasta suomalaisomistajien hallintarekisteröity omistaminen, se rajoittaisi pääomien vapaata liikkuvuutta, EU:n perusoikeutta.

Eikö suomalaisyritysten hallintarekisteröinti ole jo nyt mahdollista suomalaiselle?

Tästä on erilaisia tulkintoja.

Jos kyse olisi suomalaisyrityksestä, joka on listautunut ulkomaiseen arvopaperikeskukseen, on vaikea väittää, että toiminta olisi lain tarkoituksen vastaista. Suomen lainsäädäntö ei sido ulkomaisia arvopaperikeskuksia ja niiden osapuolina toimivia pankkeja. Kysymys on tosin teoreettinen, koska yksikään suomalaisyritys ei tiettävästi ole listautuneena ulkomaiseen arvopaperikeskukseen.

Jos kyse on Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa eli Euroclear Finlandissa listatuista osakkeista, hallintarekisteröinti on periaatteessa selvemmin lainvastaista, mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Jos suomalainen käyttää sellaisten yritysten palveluja, joita ei sido Suomen lainsäädäntö, ollaan lain harmaalla alueella.

Suomalainen voi jo nyt kävellä esimerkiksi belgialaiseen tai ruotsalaiseen pankkiin, pyytää pankkia ostamaan suomalaiseen arvopaperikeskukseen listatun suomalaisyrityksen osakkeita ja hallintarekisteröidä ne.

Esimerkiksi valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta ja oikeusministeriö tulkitsevat nykyistä lakia niin, että on lain tarkoituksen vastaista hallintarekisteröidä suomalaisyritysten osakkeita mitään kautta.

Suomalaisille hallintarekisteröinnin kieltävä laki ei kuitenkaan velvoita sijoittajia, vaan suomalaista arvopaperikeskusta ja kaikkia suomalaisia pankkeja. Lisäksi se velvoittaa suomalaisen arvopaperikeskuksen osapuolena toimivia ulkomaisia pankkeja. Lain velvoitteet eivät ulotu tämän piirin ulkopuolelle.

Esimerkki: Suomen arvopaperikeskuksen osapuolena toimivan ulkomaisen pankin yhteistyökumppani on toinen ulkomainen pankki, joka ei ole arvopaperikeskuksen osapuoli. Tämän pankin yhteistyökumppani taas on hallintarekisteröintipalveluja tarjoava sijoitusyhtiö.

Sijoitusyhtiöllä sekä ulkomaisella pankilla, joka ei ole Suomen arvopaperikeskuksen osapuoli, on EU:n turvaama oikeus tarjota suomalaisille sijoituspalveluja. Niitä eivät sido Suomen kansallisen lainsäädännön rajoitukset.

Tällainen sijoitusyhtiö on esimerkiksi hollantilainen de Giro, joka tarjoaa suomalaisille osakkeiden hallintarekisteröintiä. Jos suomalainen sijoittaja käyttää de Giron palveluja, ei Suomen arvopaperikeskuksella tai sen osapuolena toimivalla pankilla ole mahdollisuutta tietää, että osakkeiden todellinen omistaja on suomalainen.

Mitä hallitus on nyt siis tekemässä ja mitä ongelmia siihen liittyy?

Eduskunta on taipumassa sen kannalle, että suomalaisyritysten hallintarekisteröinti sallitaan suomalaisille ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa. Käytännössä se voi johtaa siihen, että suomalaisyrityksiä alkaa listautua ulkomaisiin arvopaperikeskuksiin.

Veronkierron mahdollisuuteen aiotaan puuttua 50 prosentin ennakonpidätyksellä sellaisista osinkotuloista, joiden todellista saajaa ei ole tiedossa.

Lisäksi talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen toivoo eduskunnan muuttavan julkisuuslakia niin, että verottajan saamat tiedot ulkomaisesta arvopaperikeskuksesta olisivat julkisia.

Jos nämä esitykset toteutuvat, nekään eivät takaa omistusten julkisuutta. Osakkeet voi esimerkiksi myydä tai lainata osingonmaksun ajaksi, jolloin todellinen omistaja jää piiloon.

Eduskunta on myös sallimassa listaamattomien suomalaisyritysten osakkeiden hallintarekisteröinnin suomalaisille ulkomailla. Tätä EU-asetus ei vaadi. Kyse on kohdasta, joka jäi lakiin, kun hallitus pohti vielä hallintarekisteröinnin sallimista Suomessa.

Pörssilistattuja yrityksiä valvovat viranomaiset ja niillä on omat, tiukat esteellisyyssäännöksensä. Listaamattomia yrityksiä, kuten vaikka monia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia, ei valvota yhtä tiukasti.

Niiden hallintarekisteröinti voikin mahdollistaa pörssiyrityksiä helpommin sen, että esimerkiksi yrityksen asioihin vaikuttava poliitikko piilottaa omistuksensa samassa yrityksessä hallintarekisterin taakse.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Hallintarekisteri
 • Perussuomalaiset
 • Eduskunta

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Nobinan lakko alkoi pääkaupunki­seudun bussiliikenteessä – näihin linjoihin lakko vaikuttaa

  2. 2

   Krista heräsi siihen, että häntä raiskattiin – Helsingin poliisin tilastoissa toistuu klassinen tarina

  3. 3

   Masennus vaani ja valitsi onnellisen hetken – Anni Saastamoisen elämässä oli kaikki hyvin, kun hän yhtäkkiä löysi itsensä vessasta itkemästä

  4. 4

   24-vuotias suomalaisnainen haki miehiä netti-ilmoituksella, johon vastasivat itsensäpaljastaja, sadisti, porno-ohjaaja ja ”elävä nukke” – Samira Elagoz teki dokumentin, jollaista ei ole ennen nähty

  5. 5

   Helsingin Tallinna-tunneli sai yllättävän kilpailijan Espoosta – Peter Vesterbacka kokoaa jo kansainvälistä rahoitusta ja on siksi opetellut puhumaan kiinaa

  6. 6

   Kyllä, nämä asiat aiheuttivat kauhua eilen eduskunnan viinakeskustelussa – alkoholijäätelöt, värikkäät etiketit, kadunkulmien pitseriat...

  7. 7

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  8. 8

   Merika Kallionpää oli uskonnollisen yhteisönsä tähti, kun häntä varoitettiin toisesta uskovasta naisesta – suhde ja kaapista tuleminen syöksivät Kallionpään sivuraiteelle

  9. 9

   Vapaa-ajan tissuttelu aiheuttaa töissä virheitä enemmän kuin moni ajattelee – Viinin lipittelijät pitäisi lähettää lenkille

  10. 10

   ”On perusteltua, että se, joka nousee aamukuudelta ja menee Alepan kassalle, tienaa enemmän kuin se, joka ei nouse eikä mene” – Eduskunta jatkaa väittelyä budjetista

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  2. 2

   Nobinan lakko alkoi pääkaupunki­seudun bussiliikenteessä – näihin linjoihin lakko vaikuttaa

  3. 3

   24-vuotias suomalaisnainen haki miehiä netti-ilmoituksella, johon vastasivat itsensäpaljastaja, sadisti, porno-ohjaaja ja ”elävä nukke” – Samira Elagoz teki dokumentin, jollaista ei ole ennen nähty

  4. 4

   Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja

  5. 5

   ”On perusteltua, että se, joka nousee aamukuudelta ja menee Alepan kassalle, tienaa enemmän kuin se, joka ei nouse eikä mene” – Eduskunta jatkaa väittelyä budjetista

  6. 6

   Merika Kallionpää oli uskonnollisen yhteisönsä tähti, kun häntä varoitettiin toisesta uskovasta naisesta – suhde ja kaapista tuleminen syöksivät Kallionpään sivuraiteelle

  7. 7

   ”Ehtivät he sen sanoa, että olen mätäpaise” – Tom-Kristian Heinäaho kasvoi Jehovan todistajaksi ja nousi liikkeen vanhimmistoon, mutta sitten runokilpailu paljasti hänen salaisuutensa

  8. 8

   ”Älä nyt pelästy, isäsi tulee kuolemaan”, outo ääni varoitti – Tutkija päätyi sattumalta tekemään väitöskirjan suomalaisten yliluonnollisista kokemuksista

  9. 9

   Kyllä, nämä asiat aiheuttivat kauhua eilen eduskunnan viinakeskustelussa – alkoholijäätelöt, värikkäät etiketit, kadunkulmien pitseriat...

  10. 10

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Tässäkö Helsingin seudun kammotuin työpaikka? Palkka 7 500 euroa kuussa, mutta hakijoita ei näy

  3. 3

   ”Meidän on nyt mentävä”, sanoi poika ja joi myrkyn siskojensa kanssa – Kiinan ”hylättyjen lasten kaupunki” on täynnä lohduttomia tarinoita

  4. 4

   Ani Kellomäki sai 17-vuotiaana syöpädiagnoosin – mutta hänen suurin tragediansa väijyi äidin huoneen oven takana

  5. 5

   Meitä on pissattu silmään – pelätty kemikaali on varsin harmiton

  6. 6

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  7. 7

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  8. 8

   ”Kyseessä on pahanlaatuinen kasvain” – Suomalaisnainen sai musertavan syöpäuutisen postitse kotiin ja luki sattumalta potilastiedoistaan, ettei voi parantua

  9. 9

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  10. 10

   Luteiden saastuttamat tavarat päätyivät epäonnisten dyykkarien matkaan Espoossa – ”Ettehän missään tapauksessa koske lavan sisältöön”, asukkaille ohjeistettiin

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Karibialla riehuva Maria tuhoaa sen mikä Irmalta jäi ehjäksi – Puerto Rico pimeni, ainakin kymmenen kuollut
  3. Helsingin Tallinna-tunneli sai yllättävän kilpailijan Espoosta – Peter Vesterbacka kokoaa jo kansainvälistä rahoitusta ja on siksi opetellut puhumaan kiinaa
  4. Krista heräsi siihen, että häntä raiskattiin – Helsingin poliisin tilastoissa toistuu klassinen tarina
  5. Venäjän tullin pääjohtaja Vladimir Bulavin: Puukaupan kulta-aika on ohi, mutta Silkkitie Kiinaan voi avata uusia mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle
  6. Merika Kallionpää oli uskonnollisen yhteisönsä tähti, kun häntä varoitettiin toisesta uskovasta naisesta – suhde ja kaapista tuleminen syöksivät Kallionpään sivuraiteelle
  7. Valhe pakolaisille maksettavista bordellikäynneistä levisi nopeasti – Tällaista on arki Saksan valeuutisia torjuvassa Correctiv-keskuksessa
  8. Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja
  9. Nobinan lakko alkoi pääkaupunki­seudun bussiliikenteessä – näihin linjoihin lakko vaikuttaa
  10. Syntyykö Berliinin maratonilla maailmanennätys? Kohutossut saattavat vielä nousta ratkaisevaan rooliin – juoksukone näyttää, miten pärjäisit Cooper-testissä ME-maratoonarin kanssa
  11. Rahahanojen ylivartijat vaihtuvat Atlantin molemmilla puolilla
  12. Näytä lisää