Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kirjailija: Venäjä on vaarassa menettää muistinsa

Memorial-kansalaisjärjestö toi itänaapuriimme vapauden tuulahduksen. Nyt se uhataan lakkauttaa. Tämä veisi Venäjää takaisin vaikenemisen ja pysähdyksen aikaan, kirjoittaa Sirpa Kähkönen vuoden kirjailijapuheenvuorossa.

Sunnuntai
 
Sirpa Räihä HS
Kuva: Sirpa Räihä HS

Hänen nimensä oli Vladimir Iljitš.

Hän syntyi suomalaisisälle ja venäläisäidille Petroskoissa vuonna 1932, menetti isänsä vuonna 1937 ja joutui elämään eristetyllä leirialueella suomalaisten valloitettua Itä-Karjalan jatkosodassa. Hän selvisi hengissä niin 1930-luvusta kuin sota-ajastakin.

Hänet kutsuttiin Suomeen tapaamaan sukuaan suojasään viime hetkillä, 1960-luvun lopulla. Silloin tapasimme ensimmäisen kerran. Olin lapsi, puhuin hänelle omaa kieltäni ja hän vastasi omallaan. Minä käsitin ilman yhteisiä sanojakin, että hän oli surullinen.

Tapasimme uudestaan 40 vuotta myöhemmin. Silloin tiesin hänen surunsa syyt, vainojen helvetin ja sodan infernon. Tiesin myös, millaista murhetta omaiseni olivat kantaneet kykenemättä puhumaan rakkaidensa kohtaloista rajan takana.

Verisukulaiset surivat ja elivät erillään rajan molemmin puolin, vain muutaman sadan kilometrin päässä toisistaan. Niin kuin Veijo Meren romaanissa Irralliset, jossa suomalainen palvelijatar Anna ja venäläinen sotilaspalvelija Vasili asuvat vain ohuen seinän erottamina, niin lähekkäin, että saattavat kuulla melkein toistensa hengityksenkin, ja silti vieraina toisilleen.

Vasta Gorbatšovin ajan glasnost, avoimuus, päästi julkisuuteen sen, mistä oli kuiskailtu vuosikymmenien ajan. Ihmisoikeusaktivistien, muun muassa Andrei Saharovin, vuonna 1987 perustama Memorial-kansalaisjärjestö oli tässä keskeisessä roolissa.

Se ryhtyi selvittämään poliittisten vainojen uhrien kohtaloita, mikä merkitsi minun sukupolvelleni uuden suojasään alkua. Memorialin aktivistin Eila Lahti-Argutinan apu johti minut kohtaamiseen sukulaisteni kanssa Sortavalassa 2000-luvun alussa.

Vladimir Iljitš oli työskennellyt johtajana. Hänellä oli lääkärivaimo ja hyvä huoneisto. Mutta hän oli myös vielä kerran, vanhuudessaan, joutunut sopeutumaan suureen mullistukseen.

Koko se valtio, joka oli sotkenut rautaisiin rattaisiinsa hänen lapsuudenperheensä, oli hajonnut ja lakannut olemasta. Sosialistisen utopian sijasta oli vain tämä hetki, jota hallitsi vahvimman laki. Jokainen vastaa vain itsestään, kansalaisille sanottiin.

Vladimir Iljitš oli kokenut myös Venäjän ankaran talouskriisin vuonna 1998, pankkien romahduksen ja säästöjen sulamisen. Silti hän selvisi päivittäisestä elämästä, toisin kuin ne miljoonat vanhukset, jotka hiljaa kuihtuivat pois 1990-luvun mullistuksissa. Mutta raju muutos oli mennyt hänelle luihin ja ytimiin. "Aika kuluu ja tuskasta tulee tietoa", kuten eräs entisen Neuvostoliiton kansalainen sanoo Svetlana Aleksijevitšin haastatteluteoksessa Vremja second hand (julk. ruotsiksi nimellä Tiden second hand).

Vladimir Iljitšillä ja minulla oli tulkki käytössämme mutta ei sanoja sille, mitä olimme kokeneet. Me katselimme lehtileikkeitä ja valokuvia ja puhuimme hänen isästään ja minun isoisästäni. Hän oli etsinyt isänsä hautaa Krasnojarskista saakka. Ihanteiden ja uhrausten taakka oli suuri.

Joimme votkaa ja teetä Sortavalan valoisassa kesäkuun yössä ja vaikenimme. Se hiljaisuus oli painavaa mutta hedelmällistä.

Vaietun sanallistaminen ja merkityksien havainnoiminen on kirjailijan työtä. Kun Neuvostoliiton romahdus pyyhki pois vanhan maailman ja siihen liittyneet sanat, dialogi venäläisten kanssa muuttui.

Jos tahtoo hahmottaa käsitteiden ja maailmanymmärryksen muutosta, on palattava 1990-luvun alkuun. Kovin harvat sukupolvet elävät aikaa, jolloin kokonainen valtakunta sortuu, ja historiallisen tapahtuman seuraamukset valkenevat hitaasti, niin kuin kaikki inhimilliset totuudet.

Kansallisomaisuuden äkkijako ja liiketalouden periaatteiden väkivaltaisen nopea sisäänajo 1990-luvun alussa synnyttivät venäläiseen kielenkäyttöön mielenkiintoisen erityispiirteen. Liberaaleiksi kutsutaan Venäjällä niitä, jotka rosvomaisesti ja aikailematta kahmivat itselleen kaiken irti lähtevän, niin materiaalisen kuin immateriaalisenkin.

Tätä käsitystä liberalismista voi hedelmällisesti verrata 1800-luvun suuren venäläisen ajattelijan Aleksandr Herzenin näkemyksiin vapaudesta. Herzenin keskeisen poliittisen ja sosiaalisen teesin mukaan elämän päämäärä ja tarkoitus on elämä itse eikä mikään abstrakti tulevaisuuden visio.

"Jos katsomme vain prosessin lopputulosta, kaiken elämän tarkoitus on kuolema", Herzen toteaa.

Tästä kahtiajaosta kumpuaa totalitaaristen ideoiden kuolemanläheisyys. Ne väittävät, että ihmisen on uhrattava itsensä tulevalle hyvälle. Siinä mielessä Herzenin ajatus vapaudesta, joka toteutuu nyt-hetkessä, on paljon radikaalimpi kuin vallankumoukselliset aatteet, jotka liikuttelevat massoja kuoleman yöhön tulevan kirkkauden tähden.

Herzen ei tahtonut tuomita ihmistä pelkäksi tulevaisuutta harteillaan kantavaksi karyatidiksi, kivi-ihmiseksi, joka kannattelee rakennusten massoja. Hän uskoi sivistyneen yksilön itsemääräämisoikeuteen ja kiisti poliittisten liikkeiden ja kirkkojen vallan. Hän totesi, että ei pelkkä Bastiljin purkaminen kivi kiveltä tee vangeista vapaita ihmisiä.

Herzen ihaili venäläistä talonpoikaa ja pariisilaista työläistä ja totesi, että jokaisella ihmisellä tulisi olla ainakin minimialue, jolla hän saa toimia tahtonsa mukaan. Tämä henkilökohtaisen vapauden alue oli Herzenille pyhä, eikä hän hyväksynyt mitään teologista, metafyysistä tai tieteellistä pyrkimystä selittää ihmisen lopullista päämäärää ja merkitystä maailmankaikkeudessa. Tämä teki hänestä ahtaiden järjestelmien vastustajan.

Herzenin ajattelu vaikutti 1800-luvun radikaaleihin ajattelijoihin voimakkaasti. Kuitenkin Neuvostoliitossa toteutunut sosialismi julisti vapautta vain ideologian tasolla mutta painoi ihmiset tulevaisuudelle uhrautumisen ikeeseen.

Maailmanvallankumouksen tavoitteleminen merkitsi kansantuotteen valumista muiden maiden poliittisten liikkeiden tukemiseen ja myös sotavoimien mahdin ylläpitoon ja kasvattamiseen. Ihmisen tämänhetkisestä hyvästä uhrattiin suuria kappaleita doktriinille.

Toisaalta juuri herzeniläinen ajatus siitä, että aidosti vapaa ihminen luo oman moraalinsa, astui voimaan 1990-luvun alussa, kun neuvostovaltio tuli tiensä päähän. Vastuun ja sivistyksen kontekstista irrotettuna tällainen moraalioppi tekee yhteiskunnassa pahaa jälkeä. Siinäkin mielessä voi ymmärtää liberalismin saamat merkitykset venäläisessä todellisuudessa.

Muutoksen kourissa järkähtelevässä yhteiskunnassa vapaus merkitsi vahvaotteiselle vähemmistölle oikeutta rikastua. Pienille ihmisille makkarasta tuli yhteiskunnallisen muutoksen indikaattori. Lajirunsaus ja värivalikoima entisen harmaan sijasta teki vaikutuksen niin makkaran kuin muidenkin hyödykkeiden ostajiin ja loi tunteen valinnanvapaudesta.

Tässä kenties näkyy vulgaariherzeniläisyys, pienin mahdollinen alue, jolla vapaa ihminen toteuttaa itseään. Hyödykkeen luoma vapaus on kuitenkin riippuvaista ostovoimasta, jota kaikilla ei lopulta ole.

Yksinkertaistaen on ajateltu, että vapaus tuli venäläisten ulottuville Neuvostoliiton lakattua olemasta. Itse näen vapauden välähtäneen valtakunnassa esiin jo 1980-luvun lopussa. Ihmisoikeusjärjestö Memorialin perustajat pitivät muistamista ja tietämistä tärkeinä nykyhetkessä kokonaisena elämisen kannalta.

Toisin kuin nyky-Venäjällä usein väitetään, Memorialin työ ei ole menneisyyden mustamaalaamista, jonka tavoitteena olisi saattaa ihmiset häpeämään omaa historiaansa. Venäjän hallinto on uhannut lakkauttaa tämän arvostetun järjestön. Tämä veisi Venäjää takaisin vaikenemisen ja pysähdyksen aikaan.

Memorial on työskennellyt 1980-luvulta lähtien saadakseen piilotetut menetyksen kokemukset esiin, avatakseen historian hiljaisuuden. Tämä työ on antanut sadoilletuhansille ihmisille niin entisen Neuvostoliiton alueella kuin koko maailmassakin tietoa kadonneista omaisista, rakastetuista, ystävistä ja tovereista. Näin saatu tieto on vapauttanut suunnattoman määrän inhimillistä energiaa.

Memorialin työ perustuu vapaaehtoisuudelle, sivistyneiden ja vastuullisten kansalaisten itse määrittelemälle elämäntehtävälle, ja sikäli se näyttäytyy minulle aidoimpana herzeniläisyytenä.

Eräs Svetlana Aleksijevitšin haastattelemista entisistä neuvostokansalaisista toteaa, että uhrit haluavat todistaa kokemastaan ja pyövelit vaikenevat. Sekin on totta – ja kaikki eloon jääneet kantavat jonkin syyllisyyden taakkaa, kaikissa yhteiskunnissa. Siinä mielessä kukaan ei ole vapaa.

Mutta joka hetki olemme vapaita valitsemaan, yritämmekö ymmärtää sitä, jonka hengityksen kuulemme seinän takaa. Jolle sanamme ovat vieraita ja tapamme outoja.

Yritämmekö edes, vai tuomitsemmeko suoraan. Näemmekö ihmisten ja elämien moninaisuuden, tragedioiden pitkät vaikutukset, vai tiedämmekö kysymättäkin naapurin kelvottomaksi.

Ihminen, joka tietää vaikka ei ymmärrä, tuomitsee itsensä vihanpitoon ja epävapauteen – ja propagandan välikappaleeksi. Propagandasta on lyhyt matka väkivaltaan.

Memorialin retkikunta löysi heinäkuussa 1997 Sandarmohin metsästä Karhumäen kaupungin läheltä lähes 10 000 ihmisen teloituspaikan. Metsään perustettiin muistolehto, jossa kohoaa graniittipaasi. Paateen on kirjoitettu yksinkertaiset sanat.

"Ihmiset, älkää surmatko toisianne."

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat