Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Professorien mielestä euromaat kohtelevat Kreikkaa kuin siirtomaata

Suomalaisten oikeustieteilijöiden mukaan demokratia ja ihmisoikeudet ovat jääneet talouskurin jalkoihin.

Sunnuntai
 

Kaksi viikkoa sitten Brysselissä tapahtui jotakin täysin poikkeuksellista.

Eurovaltioiden johtajat sanelivat ylivelkaantuneelle Kreikalle vaatimukset, jotka sen on täytettävä ennen kuin neuvottelut uudesta 86 miljardin euron hätälainasta voidaan aloittaa. Kreikan parlamentille sanottiin, millaisia uusia lakeja sen pitää säätää. Sen käskettiin kiristää verotusta, muuttaa eläkejärjestelmää ja uudistaa työmarkkinalakeja.

Ei uskoisi, että kyse on samasta unionista, joka vuonna 2007 julisti Lissabonin sopimuksessa oikeuksien, arvojen, vapauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden Euroopasta.

Oikeustieteilijöiden mielestä eurovaltioiden Kreikalle asettamat vaatimukset ovat uskomattomia ja ristiriidassa Lissabonin sopimuksen kanssa.

Ne myös uhkaavat rahaliiton tulevaisuutta.

Demokratia tulee kreikan sanoista demos (kansa), kratein (hallita) ja kratos (valta). Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, jossa kansa hallitsee itseään. Kansan valitsema parlamentti päättää esimerkiksi siitä, miten valtion varoja käytetään.

Nyt Kreikassa siitä yrittävät päättää muiden valtioiden ministerit. Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi on asiasta suorastaan vihainen.

"Kysymys ei ole mistään valtiosopimuksesta, vaan yksipuolisesta uhkavaatimuksesta. Kaikki velvollisuudet on määrätty Kreikalle. Uhkavaatimuksen sävy ja sisältö ovat kansainvälisoikeudellisesti lähes ennenkuulumattomia", sanoo Koskenniemi.

Kreikka ei ole vuosiin saanut lainaa sijoittajilta, vaan ainoastaan eurovaltioilta. Ilman uutta lainaa valtio ei voi maksaa erääntyviä lainojaan, palkkoja, eläkkeitä eikä laskujaan.

Markkinataloudessa lainan ehdot määrittelee lainanantaja, mutta ehdot eivät voi olla mitä tahansa. Lainanantaja ei voi vaatia velallista vaikkapa syömään terveydelleen haitallisia elintarvikkeita.

"Kreikka pakotettiin veitsi kurkulla hyväksymään eurovaltioiden vaatimukset", yleisen oikeustieteen akatemiaprofessori Kaarlo Tuori sanoo.

"Jos kyse olisi yksityisoikeudellisesta sopimuksesta, jossa toinen osapuoli käyttää hyväkseen toisen hädänalaista tilaa asettamalla kohtuuttomia ehtoja, tuskin mikään tuomioistuin voisi pitää sopimusta pätevänä."

Tuorin mukaan eurovaltioiden Kreikalle sanelemia ehtoja ei silti voi verrata tavanomaisen lainanantajan ja lainanottajan väliseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen. Ehtoihin kytkeytyy runsaasti eurooppaoikeudellisia säännöksiä ja valtiosopimuksia. Kaikki eurovaltiot ovat valtiosopimuksilla sitoutuneet noudattamaan sosiaalisia ihmisoikeuksia, jotka on lueteltu Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa.

Peruskirja täydentää Euroopan ihmisoikeussopimusta. Siihen on kirjattu kansalaisten taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Ne ovat samoja oikeuksia kuin YK:n ihmisoikeusjulistuksessa, joka luotiin toisen maailmansodan jälkeen estämään totalitarististen valtioiden julmuudet.

Demokratian rajoittaminen taas on vastoin EU:n perustamissopimusta.

Ihmisoikeuksien valvontaelimet ovat jo todenneet, että Kreikassa on rikottu peruskirjan sääntöjä, kun julkisen talouden menoja on eurovaltioiden vaatimuksesta supistettu ja ihmisten elintaso on romahtanut.

Eurovaltiot moittivat jatkuvasti Kreikkaa siitä, ettei se noudata sääntöjä. Tuorin mukaan moittijat eivät kuitenkaan itse välitä niitä sitovista säännöistä eli Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta ja perustamissopimuksesta.

"Saksan valtiovarainministeri jopa ehdottaa Kreikan väliaikaista erottamista eurosta, vaikka säännöt eivät sellaista tunne. Tämä on todellista kaksinaamaisuutta ja tekopyhyyttä!"

Toisin sanoen sääntöjen noudattamisessa ratkaisevaa on se, sopivatko ne valittuun politiikkaan. Euroalueen velkakriisin aikana ihmisoikeudet ja kansallinen itsemääräämisoikeus on monta kertaa alistettu politiikalle, vaikka asetelman pitäisi olla Lissabonin sopimuksen perusteella päinvastoin.

Kansallista itsemääräämisoikeutta tarvitaan, koska demokratia ei aina toteudu EU:n tasolla. Itsemääräämisoikeus suojaa demokratiaa, jos siihen kohdistuu uhka ylikansalliselta tasolta.

Kreikassa uhka on toteutunut. Eurovaltioiden vaatimukset ovat riistäneet parlamentilta vallan päättää kansallisesta lainsäädännöstä, Tuori sanoo.

Koskenniemen mielestä Kreikan entinen valtiovarainministeri Gianis Varoufakis oli oikeassa verratessaan eurovaltioiden vaatimuksia Versaillesin rauhansopimukseen.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen liittoutuneet valtiot neuvottelivat rauhansopimuksen keskenään. Sen jälkeen Saksalla oli kaksi päivää aikaa suostua sopimukseen.

Saksalaiset olivat kauhuissaan siitä, miten heitä kohdeltiin, ja Versailles jätti syvän trauman.

Myös Brysseliin kokoontuneet eurovaltiot antoivat Kreikan parlamentille kaksi päivää hyväksyä ehdot.

"Vastaavaa paperia kuin eurovaltioiden uhkavaatimus Kreikalle pitää etsiä historiasta pitkän ajan takaa. Kreikalta vaadittavat lainmuutokset pitää jopa alistaa eurovaltioiden ja -instituutioiden hyväksyttäviksi. Kyse on kolonialistisesta järjestelmästä, jossa kenraalikuvernööri hyväksyy siirtomaavaltion lainsäädäntöön tehdyt muutokset", Koskenniemi vertaa.

Hänen mukaansa vastaava järjestelmä oli käytössä Egyptissä 1800- ja 1900-luvun vaihteessa, jolloin Egypti oli muodollisesti osa ottomaanista valtakuntaa mutta silti autonominen. Autonomiaa ohjasivat Kairossa suurvallat Ranska ja Britannia.

Aivan niin kuin Kreikalta vaadittujen lainmuutosten toimeenpanoa valvovat Ateenassa Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

Professori Tuori on samaa mieltä siitä, että eurovaltioiden toiminta muistuttaa siirtomaapolitiikkaa. Vaatimuksilla kajotaan erittäin syvälle Kreikan itsemääräämisoikeuteen, ja demokratia kyseenalaistetaan poliittisten tavoitteiden takia.

"Vaikka taloustiede ei ole erikoisalaani, on käsittääkseni riidatonta, että eurovaltioiden Kreikalta vaatima talouspolitiikka ilmentää hyvin kiistanalaista taloudellista näkemystä."

Tuorin mukaan eurovaltiot yrittävät antaa lain voiman kiistellylle talouspolitiikalleen ja rangaista Kreikkaa, joka on kyseenalaistanut politiikan.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen korostaa Suomen perustuslain ensimmäistä pykälää. Siinä säädetään: "Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi."

Myös Ojanen pitää eurovaltioiden vaatimuksia ongelmallisina, mutta löytää niistä myös yhden myönteisen asian.

"Vaikka Kreikalle asetetaan paljon velvoitteita, monessa kohtaa keinot jätetään avoimiksi. Suunnistajana sanoisin, että eurovaltiot asettavat rastit, joihin pitää pyrkiä. Reitinvalinnat on sentään jätetty jossain määrin Kreikan päätettäviksi."

Poliittisen liiton lisäksi Euroopan unioni on myös syvästi oikeudellinen yhteisö, joka on pyrkinyt olemaan esimerkkinä muille valtioille. Poliitikot korostavat usein juhlapuheissaan rauhaa, solidaarisuutta ja oikeusvaltioperiaatetta.

"Solidaarisuudesta ja rauhan projektista ei uhkavaatimuksen jälkeen ole juuri mitään jäljellä. Rahaliiton pelastamisessa kaikki ajattelevat vain omia etujaan tavalla, joka uhkaa monin verroin tärkeämpää EU-projektia", Koskenniemi sanoo.

Tuorin mielestä ongelmia rahaliitossa aiheuttavat myös eurovaltioiden perustamat rahoituslaitokset, eli Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi. Niissä ylintä päätösvaltaa käyttävät eurovaltioiden valtiovarainministerit.

Professorin mielestä niiden päätöksenteko- ja rahoitusjärjestelmä voi olla tuhoisa Euroopan yhdentymiselle. Hänen mukaansa se lietsoo kansallismielisyyttä ja vastakkainasettelua eurovaltioiden välille.

"Vanhat kansalliset ennakkoluulot lisääntyvät. Suomalaistenkin poliitikoiden suusta on kuultu lähes rasistisia kommentteja eteläeurooppalaisista ja etenkin kreikkalaisista."

Tuori arvioi kaiken taustalla olevan rahaliiton perustavanlaatuiset virheet, joista Kreikka joutuu nyt maksamaan. Rahaliitto luotiin ilman todellista taloudellista liittoa.

Hänestä suomalaiset poliitikot ja media eivät ymmärrä, että kyse on rahaliiton ja ehkä myös koko EU:n ratkaisevista hetkistä.

"Suomalainen media on toitottanut vain yhtä 'virallista totuutta' kiistanalaisesta vyönkiristyspolitiikasta, joka on ongelmallista demokratialle ja sosiaalisille ihmisoikeuksille."

Ja yksipuolisuus on aina vaaraksi demokratialle.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat