Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Mielenterveysongelmista kärsivän muut vaivat pannaan herkästi hulluuden piikkiin – "Tämä johtaa turhiin kuolemiin"

Kovat syöpäkivutkin voidaan tulkita mielen ongelmiksi. Silloin hoito viivästyy tai jää kokonaan saamatta.

Sunnuntai
 
Rio Gandara hs
Pelkästään lääkärille pääsy on mielenterveysongelmista kärsiville vaikeaa.
Pelkästään lääkärille pääsy on mielenterveysongelmista kärsiville vaikeaa. Kuva: Rio Gandara hs

Viisi vuotta sitten helsinkiläinen Laura oli hyvin, hyvin väsynyt. Hänellä oli ollut pitkään psyykkisiä ongelmia ja masennusta.

Terveyskeskuksessa selvisi, että hänellä oli anemia. Lääkäri määräsi alhaiseen hemoglobiiniin rautatabletteja.

Olo kuitenkin paheni. Lisäksi Lauralla ilmeni omituista verenvuotoa, jonka lääkäri kuittasi kuukautishäiriöksi ja määräsi ehkäisypillereitä. Laurasta tuntui, ettei oireita otettu tosissaan.

"Tuntui, että se meni hulluuden piikkiin", hän kertoo.

Fyysiseen vointiin ei kiinnitetty huomiota myöskään Helsingin psykiatrian poliklinikalla. "Siellä kirjattiin, että potilaalla on taipumusta väsymykseen."

Laura oli niin huonossa kunnossa, ettei oikeastaan tiennyt itsekään, mitkä vaivat olivat päänsisäisiä ja mitkä eivät.

"Ei sellaisessa kunnossa pysty vaatimaan palvelua. Nyt kun voin paremmin, on vaikea ymmärtää, miksei syitä selvitetty. Siihen diagnosointiin pitäisi saada tukea, että onko tämä nyt psyykkistä vai ei."

Kun verenvuoto voimistui, Laura sai lopulta lähetteen tutkimuksiin, yhdeksän kuukautta ensimmäisestä terveyskeskuskäynnistä. Hänen hemoglobiininsa oli alle 80, hän oli kalpea ja kuolemanväsynyt. Hän tiesi itsekin, että jotain oli pahasti pielessä.

Selvisi, että suolistosyöpä oli levinnyt jo imusolmukkeisiin.

Laura sanoo, etteivät mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset usein jaksa tai osaa vaatia hyvää hoitoa. Siksi moni kohtalo jää pimentoon.

"Minulla on lapsi. Olen ajatellut, että jos kuolen nuorena, siitä tulee hirveät seuraamukset. Kun muutenkin mielenterveyspotilailla elinajan ennuste on aika huono, luulisi, että terveydenhuollossa heidän kohdallaan oltaisiin huolellisempia."

Voi olla, että juuri heidän kohdallaan ei olla.

Aloitimme tammikuussa 2015 toimittajina työn tutkimushankkeessa, jossa selvitetään mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tilaa. Mielenterveyskuntoutujiksi kutsutaan ihmisiä, joilla on toimintakykyyn vaikuttava vakava pitkäaikainen mielenterveyden häiriö.

Asumispalveluyksiköissä mielenterveyskuntoutujat saavat tukea arjessa selviämiseen, sillä paikalla on henkilökuntaa päiväsaikaan tai ympäri vuorokauden.

Moni mielenterveyskuntoutuja on siirtynyt asumispalveluyksikköön psykiatrisesta sairaalasta. Tarkoitus on, että he voisivat aikanaan siirtyä asumaan omaan kotiin.

Tutkimuksessa haastattelimme näiden paikkojen työntekijöitä.

Jo ensimmäisissä haastatteluissa he nostivat esiin huolen asukkaiden oikeudesta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Emme aluksi kysyneet asiasta, haastateltavat ottivat sen itse puheeksi. Useissa paikoissa kerrottiin jopa kuolemantapauksista, jotka henkilökunnan mielestä olisi voitu välttää.

"On selvää, ettei mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sairauksia oteta yhtä vakavasti kuin niin sanottujen tavallisten ihmisten", eräs yksikönvastaava sanoi.

Hänen työpaikallaan oli ollut vuoden sisällä kolme kuolemantapausta, joissa asukas ei hänestä ollut saanut ansaitsemaansa hoitoa ajoissa. Yhteistä näille, kuten monelle muullekin tapaukselle, oli ettei kuolleilla ollut lähiomaisia.

"Yksi asukas laihtui laihtumistaan, mutta sitä pidettiin vain flunssana, kunnes lopulta otettiin verikokeet ja todettiin suusyöpä. Toisella oli kipeä olkapää. Siihen määrättiin uudestaan ja uudestaan särkylääkettä, kunnes hänellä todettiin kasvain. Hän menehtyi heti ensimmäisen sytostaattihoidon jälkeen."

Tutkimusnauhoille kerrotut tarinat kuulostivat hurjilta. Mutta ovatko ne poikkeustapauksia?

Eivät ne ole, toteaa psykiatri Kristian Wahlbeck. Hän istuu työhuoneessaan Suomen mielenterveysseuran toimistossa tutkimusartikkeleita sylissään.

"Tämä on ongelma, joka johtaa turhiin kuolemiin, ja osa sitä terveyden eriarvoisuutta, mitä meillä Suomessa on", hän sanoo.

Tutkittua tietoa on vähän, mutta se tiedetään, että viime vuonna noin 110 000 suomalaista sai työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden häiriöiden perusteella.

Nämä ihmiset ovat monilla mittareilla yhteiskunnan huono-osaisimpia. He ovat muita useammin köyhiä ja syrjäytyneitä. Miehet, joilla on mielenterveysdiagnoosi, kuolevat Suomessa keskimäärin 20 vuotta nuorempina kuin muut. Naisten kohdalla ero on 15 vuotta. Kansainvälisissä tutkimuksissa luvut ovat samansuuntaisia.

Ennenaikaisia kuolemia on selitetty useilla tekijöillä. Ensinnäkin huonoilla elintavoilla. Toiseksi lääkkeillä, joilla on haitallisia terveysvaikutuksia ja jotka saattavat aiheuttaa sen, ettei ihminen huomaa fyysisiä oireita, kuten kipua. Ja kolmanneksi itse mielisairaudella, joka altistaa muille sairauksille ja itsemurhille.

Mutta nämä eivät yksin selitä asiaa, Wahlbeck sanoo. Hän on tutkinut vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivien ihmisten pääsyä hoitoon.

"Syytä löytyy myös hoitojärjestelmän kyvyttömyydestä tunnistaa ja auttaa heitä yhtä tehokkaasti kuin muita kansalaisia."

Wahlbeck oli mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusryhmässä, joka selvitti vakavista mielenterveysongelmista kärsivien pääsyä sepelvaltimotaudin hoitoon vuosina 1998–2009. Silloin tutkijat törmäsivät kummalliseen epäsuhtaan.

Mielenterveysongelmista kärsivillä oli muihin verrattuna kaksinkertainen riski kuolla sydänsairauksiin. Silti he pääsivät muita huonommin pallolaajennukseen tai ohitusleikkaukseen.

Kaikkein heikoin tilanne oli psykoosipotilailla, joiden riski kuolla sepelvaltimotautiin alle 70-vuotiaana oli jopa kolminkertainen muihin suomalaisiin verrattuna. Se on valtava epäsuhta.

"Ongelmia tuntui olevan sekä vaivojen tunnistamisessa että hoitoon pääsemisessä", Wahlbeck summaa.

Nekin, jotka olivat päässeet sairaalaan, saivat harvemmin invasiivista eli elimistön sisälle ulottuvaa hoitoa. "Siinä tapahtuu siis sairaalan sisälläkin jonkinlaista syrjintää."

Se tuskin on järjestelmällistä tai tietoista.

"Mutta joillakin kollegoillani voi olla sellaista, että laitetaan potilaita arvojärjestykseen. Sitä ei julkilausuta, mutta esimerkiksi erikoispäätöksissä voi tulla esiin se, että ketä leikataan ja ketä ei. Jotain järjestelmässä on, joka hylkii."

Jotain järjestelmässä on. Lähetimme kymmeniin suomalaisiin mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköihin kyselyn, jossa pyysimme työntekijöitä kertomaan Helsingin Sanomille, toteutuvatko asukkaiden oikeudet.

Kysyimme asiaa työntekijöiltä, koska he näkevät asukkaiden elämän läheltä. Usein he lähtevät mukaan lääkärikäynnille tai virastoon. He toimivat eräänlaisina tulkkeina ihmisen ja järjestelmän välillä.

Kyselyyn vastasi noin 40 ihmistä eri puolilta Suomea – hoitajia, ohjaajia ja johtajia. Lisäksi viestejä tuli jonkin verran omaisilta ja mielenterveysongelmaisilta, jotka halusivat kertoa oman tarinansa.

Valtaosa vastanneista on sitä mieltä, että mielenterveysongelmista kärsivien oikeus terveydenhuoltoon ei toteudu.

Pelkästään lääkärille pääsy on vaikeaa: aikoja ei tahdo saada. Osa kokee, että isoin ongelma on ennakkoluuloissa. Asukas esimerkiksi yrittää soittaa aikaa lääkärille eikä sitä saa, mutta kun vieressä oleva hoitaja soittaa, se onnistuukin. Ja kun hoitaja lähtee mukaan vastaanotolle, lääkäri puhuu potilaan ohi tämän saattajalle.

Tai sitten oireet arvioidaan psyykkisiksi: Kehotettiin kääntymään mielenterveyshoitajien puoleen. Myöhemmin selvisi, että [potilaalla] olikin munasarjasyöpä.
Kovatkin kivut tai pahoinvointi voidaan tulkita mielen ongelmiksi. Mutta kipu on muutenkin hankala mittari: monet psyykenlääkkeet korottavat kipukynnystä, ja siksi vakavat sairaudet saatetaan huomata vasta kun tilanne on jo huono.

Oletus huonoista elämäntavoista voi muuttua itseään toteuttavaksi ennusteeksi: On monen kohdalla kokemusta, että esimerkiksi diabeteshoito ei toteudu ( –– ) Hoitotaho ei edes yritä saada verensokereita hoitotasolle, koska "ei se ole koskaan ennenkään siinä onnistunut".
Isoin ongelma tuntuu kuitenkin olevan se, että järjestelmä on hankala ja hajanainen.

Potilaan terveyden kannalta olennaiset tiedot voivat olla ainakin neljässä paikassa: siellä, missä hän asuu (tuettu asumisyksikkö), siellä, mistä hänen asumispalvelunsa on tilattu (sosiaalitoimi), sairaalassa sekä perusterveydenhuollossa. Asumisyksiköstä ambulanssiin annetut tiedot lääkityksestä eivät aina kanna sairaalaan asti, tai sitten potilas kotiutetaan ilman, että tieto uudesta lääkityksestä kulkee sairaalasta asumisyksikköön.

Tiedonkulun ongelmat ovat arjessa pahimpia tarpeellisen hoidon järjestämistä estäviä tekijöitä – sitä tapahtuu jatkuvasti, kuukausittain. Tieto ei siirry hoitotaholta toiselle, jolloin lääkitys jää puutteelliseksi, eräs vastaaja kertoo.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on tapahtunut iso murros. Vielä vuonna 1980 Suomessa oli noin 20 000 psykiatrista sairaansijaa. Nykyään niitä on alle viidesosa siitä. Hoitopäivät vuodeosastolla vähentyivät vuosina 2006–2013 lähes 30 prosenttia.

Laitospaikkojen purkamisessa on hyvätkin puolensa: Moni mielenterveyskuntoutuja pystyy tuettuna pärjäämään sairaalan ulkopuolella. Myös potilaiden eliniänodote on hiukan parantunut sinä aikana, kun hoitoa on siirretty pois laitoksista.

Sairaalapaikkojen tilalle on tullut erilaisia avo- ja asumispalveluita, joita tuottavat kunnat, kolmas sektori ja yksityiset firmat. Vuonna 2013 jo noin 8 000 suomalaista asui tuetussa asumisyksikössä. Niissä ei varsinaisesti hoideta ihmisiä, vaan hoito on julkisen terveydenhuollon varassa.

"Kun sairaaloita alettiin purkaa, pyrittiin välttämään turhia stigmoja – kuntoutujat käyttäisivät normaalipalveluja, jolloin se ensisijainen olisi tietysti terveyskeskus", kertoo eläkkeelle jäänyt psykiatri Timo Tuori.

Hän työskenteli Hattelmalan psykiatrisessa sairaalassa Hämeenlinnassa 17 vuotta ja oli sen jälkeen kehittämässä Stakesilla mielenterveyspalveluja.

"Psykiatrisissa sairaaloissa oli omat ongelmansa, mutta niissä asuneilla oli kokonaisvaltaisempi hoito kuin nykyään asumispalveluissa asuvilla. Oli omat laboratoriot ja röntgenit, joissakin sairaaloissa jopa oma sisätautilääkäri", Tuori sanoo.

Hän tosin muistuttaa, että psykiatristen sairaaloiden osastohoitoa ollaan paraikaa keskittämässä keskussairaaloiden yhteyteen.

"Näin niillä on ainakin teoriassa paremmat mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hoitoon kuin erillisillä psykiatrisilla sairaaloilla."

Laitoshoidon vähentäminen oli kaunis ajatus, mutta avopalvelut eivät ole kehittyneet samassa suhteessa kuin laitoksia on purettu.

Helsingin Sanomien kyselyyn vastanneiden mukaan julkisessa terveydenhuollossa on myös vääriä käsityksiä siitä, mitä asumispalveluyksiköissä ylipäänsä tehdään.

Oletetaan, että asiakas "on jo hoidon piirissä", vaikka asumisyksiköissä ei juuri koskaan ole lääkäriä tai psykiatria. Työntekijöillä ei ole resursseja tai edes oikeutta antaa hoitoa.

Eräs asumispalveluyrittäjä kuvailee tilannetta näin: Sairaalaosastot eivät yleensä ymmärrä, että yksiköt ovat keskenään erilaisia. Tuupataan vain kuntoutuja takaisin ja oletetaan, että asumisyksikön tulee hoitaa kaikenlaisessa kunnossa olevia potilaita. Sairaalan ja kunnan välillä ei ole keskusteluväylää, josta sairaalat saisivat tietoa siitä, voiko potilaan kotiuttaa samaan paikkaan, mistä hän on lähtenyt.

Itäsuomalaisessa asumisyksikössä työskentelevän sairaanhoitajan mukaan heidän asukkaitaan on jopa käännytetty terveyskeskuksesta pois sanoen, etteivät he kuulu perusterveydenhuollon piiriin, koska asuvat yksityisessä hoitokodissa. Silloin on kyse jo isosta väärinkäsityksestä, joka sysää toiset ihmiset kaikille kuuluvan julkisen terveydenhuollon ulkopuolelle.

Mutta toisaalta: onhan lääkäriajan ja lähetteiden saaminen monille muillekin ihmisille vaikeaa.

"Ei yhtä vaikeaa", sanoo Sopimusvuori Oy:n toimitusjohtaja Inkeri Ruuskanen. Hän on yksi niistä, jotka tutkimushaastattelussa esittivät voimakkaan huolen asumisyksiköissä asuvien hoitoon pääsystä.

"Jos vertaan itseeni, niin ei minun ole niin vaikea päästä sinne, ja minä käytän niitä samoja palveluita", hän sanoo toimistossaan Tampereen Koulukadulla.

"Minulla ei ole sitä hetkeä, että ei puhuta suoraan. En tarvitse hoitajaa mukaan tueksi. Jos minua koskee johonkin, niin ensin ei kysytä, että onko sulla vaikeeta – sanomiseeni luotetaan. Heidän sen sijaan pitää olla tosi kipeitä, jotta uskotaan, että on kyse fyysisestäkin sairaudesta."

Ruuskanen on tehnyt pitkän työuran mielenterveyspalveluissa. Nykyisessä työssään hän kiertää viikoittain Sopimusvuoren yksiköissä, joissa asuu noin 200 ihmistä. Hän sanoo kuulevansa lähes joka kerta jostain tilanteesta, jossa asukkaan oikeudet eivät ole toteutuneet terveydenhuollossa.

Ruuskanen listaa tapauksia, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin kyselyyn vastanneiden kertomukset.

Esimerkiksi: asiakas kuolee syöpään nopeasti. Diagnoosi on viivästynyt, koska potilas ei ole yrityksistä huolimatta saanut aikaa vuotuiseen lääkärintarkastukseen.

Toisella asukkaalla on virtsatietulehdus, mutta lääkäri tulkitsee tulehduksen aiheuttaman sekavuuden mielen ongelmaksi.

Kolmas asukas juo vettä niin paljon, että menee huonoon kuntoon.

"Hän olisi tarvinnut verenpaineeseen apua, nesteenpoistolääkkeitä, verikokeita, seurantaa", Ruuskanen muistelee. "Lääkäri sanoi, että lopetat sen veden juomisen – ja hirveä huuto asiakkaalle."

Se oli inhottava yksittäistapaus, mutta Ruuskasen mielestä esimerkki siitä, miten terveydenhuollossa helposti nähdään pelkkä psykiatrinen diagnoosi.

Hänestä järjestelmää vaivaa vääränlainen tasa-arvon ideaali: ei voida antaa kaikille saman verran, jos jotkut tarvitsevat paljon muita enemmän.

Ruuskasesta olisi oikeudenmukaista tarjota selkeästi pidempi vastaanottoaika sellaiselle, joka sitä tarvitsee.

Mutta varmasti lääkäri on myös hankalassa asemassa, jos hän epäilee, että potilaan ongelmat ovat psykologisia. Entä jos oireet joskus ovatkin vain korvien välissä?

Ei siitä voida lähteä, Ruuskanen napauttaa.

"Kun ihminen menee terveyskeskukseen, oireen syiden löytämiseksi tehdään poissulkemisprosessi. Se pitäisi tehdä kaikille. Ei vain niille, joilla ei ole mielenterveysongelmia."

Helsinkiläinen Tiina kutsuu itseään nimityksellä "vittumainen omainen".

Niin siksi, että hän on vuosien varrella opiskellut pykäliä ja omaksunut kikat, joiden avulla voi yrittää saada parasta mahdollista hoitoa skitsofreniaa sairastavalle pojalleen. Hän työskentelee myös vapaaehtoisena omaisten tukiyhdistyksessä.

Oma poika sairastui kymmenen vuotta sitten, 21-vuotiaana.

"Ensimmäiset seitsemän vuotta hän oli tällaisessa pyöröovi-ilmiössä, eli kaveri kotiutettiin aina liian aikaisin, huonokuntoisena, ja sitten meni omaan kotiinsa, josta hetken kuluttua bumerangina meni takaisin sairaalaan."

Noin viisi vuotta sitten Tiinan poika otti kotoaan spraymaalipurkin ja lähti kävelemään metroasemalle. Matkalla hän suihkutti violettia väriä talojen seiniin. Sitten hän jäi metroaseman oville odottamaan vartijoita. Hänet oli kotiutettu sairaalasta edellisenä päivänä.

"Jälleen aivan liian huonokuntoisena ja vastoin omaisten tahtoa", Tiina sanoo.

Äidin mukaan seinien sotkeminen oli pojan tapa purkaa pahaa oloa ja saada apua.

Kun vartijat tulivat paikalle, nuorukainen ei reagoinut puhutteluun vaan vain toljotti. Ehkä se antoi uhkaavan vaikutelman. Tiinan mukaan vartijat kaatoivat pojan tässä vaiheessa maahan.

Poika vietiin ensin putkaan ja sitten sairaalaan, jossa hän valitti kipeää polveaan ja linkkasi. Tiina pyysi, että polvi tutkittaisiin, mutta se tapahtui vasta muutaman viikon päästä, kun äiti uhkasi tilata paikalle lääkärin yksityisestä firmasta. Selvisi, että polvikierukka oli revennyt ilmeisesti kaatuessa ja että repeämä vaati välittömän leikkauksen.

"Siinä oli kyse siitä, että kun hänellä on tämä mielenterveysongelma ja skitsofreniadiagnoosi, niin ei sitä polvea sitten noteerattu."

Kun puhutaan mielenterveyskuntoutujien hoidosta, ei fyysistä ja psyykkistä oikeastaan voida erottaa. Tutkitusti tiedetään, että ruumiin sairaudet altistavat mielen sairauksille ja toisin päin.

Eräs yksikönjohtaja tiivistää Helsingin Sanomien kyselyssä näin: Hämmästyttävän harvoin mielenterveysvaivasta kärsivällä asukkaalla on toimivaa hoitosuhdetta somaattisen vaivansa – esimerkiksi diabeteksen – hoitajiin, jos mielenterveysongelma ei ole aivan hoitotasolla.

Ja kyselyyn vastanneiden mukaan psykiatrisen hoidon saannissa onkin vielä enemmän vaikeuksia kuin perusterveydenhuollossa.

Tässä jutussa on kuultu asumisyksiköiden työntekijöitä. He osoittavat terveydenhuoltoon päin. Toisaalta terveyskeskuksissa ei ole lisäresursseja eikä välttämättä aina edes osaamista psykiatrisen potilaan kohtaamiseen. Palveluiden tilaaja eli kunta taas odottaa, että kun asumispalvelu on maksettu, ihmiset tulevat hoidetuiksi. Ongelmia on asumisyksiköissäkin: aluehallintovirastoon tulee niistä silloin tällöin kanteluita, ja raportoidut tapaukset ovat aivan samanlaisia kuin ne, joita asumispalveluiden työntekijät kertovat julkisesta terveydenhuollosta.

Kaikki siis osoittavat toisiaan. Yhden ihmisen kehoa ja mieltä voivat olla järjestämässä kunta, yksityinen yritys, kolmas sektori, terveyskeskus, pelastuslaitos ja psykiatrian poli – ja hoito voi jäädä silti saamatta.

Suomessa terveyserot ovat kasvaneet eri tuloluokkien välillä, eivätkä heikoimmassa asemassa olevat ihmiset aina saa edes välttämättömiä palveluja. Mielenterveyspotilailla on harvoin asiaa työterveydenhuollon tai yksityisen lääkärin pakeille. He ovat julkisen puolen varassa mutta sielläkin huonommassa asemassa kuin muut.

Tilanne on siis huono, ja sille pitää tehdä jotain. Mitä? Tutkijoiden ja hoivatyöntekijöiden mukaan ainakin seuraavat asiat:

Terveydenhuollossa pitäisi taata säännölliset terveystarkastukset mielenterveyskuntoutujille, koska heidän riskinsä sairastua useimpiin kansansairauksiin on muita suurempi.

Hoitajien ja lääkäreiden pitäisi osata kohdata psykiatrinen potilas ja ymmärtää, millaisia yhteyksiä mielen ja ruumiin sairauksien välillä on. Psykiatrian puolella taas pitäisi osata tunnistaa myös ruumiin vaivoja – ja ohjata potilas heti tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.

Tieto olisi saatava kulkemaan hoivatahojen välillä. Yhteiset tietojärjestelmät ovat yksi välttämätön askel, mutta palvelut tulisi myös järjestää niin, että psykiatrit ja yleislääkärit voisivat työskennellä samoissa työtiimeissä.

Mielenterveyspotilaalla pitäisi olla terveyskeskuksessa oma lääkäri ja enemmän aikaa. Suuri hyöty on siitäkin, jos yhden asumisyksikön asioita hoitaa aina sama lääkäri, jolla on yhteys henkilökuntaan.

Terveitä elämäntapoja ja liikuntaa tukevia palveluita pitäisi suunnata mielenterveysongelmista kärsiville, sillä nyt ne tavoittavat parhaiten ihmisryhmät, jotka hyötyvät niistä suhteessa vähiten.

Mies on jo vanha, 70-vuotias. Hänen tilanteestaan kertoo kyselyssä eteläsuomalaisen asumisyksikön ohjaaja, jolla on huoli asukkaasta. Miehellä on kyllä skitsofrenia, mutta sairauden oireet ovat olleet hallinnassa jo kymmeniä vuosia. Hän asuu mielenterveysyksikössä, koska ei psykiatrisen diagnoosin vuoksi saa paikkaa vanhuspalveluista.

Jo nuorilla mielenterveyspotilailla on vaikeuksia saada hoitoa, mutta tilanne hankaloituu ennestään, kun kunto heikkenee iän vuoksi. Kyselyyn vastanneiden mukaan mielenterveysyksiköissä asuu ihmisiä, joiden hoitoon niissä ei ole henkilömitoituksia. Kun yksi tarvitsee enemmän apua kuin mitä mitoituksissa lukee, silloin hoitajien aika on pois muilta, parempikuntoisilta.

Kunta vaatii, että huonokuntoisten asukkaidenkin kanssa on pärjättävä, vaikka olosuhteita, resursseja ja hintaa ei ole laskettu oikein, eräs vastaava hoitaja sanoo.

Osa vastanneista kokee, että vanhuspuolella on pelkoja – aiheettomia ja aiheellisiakin. Psykiatrinen leima seuraa mukana elämän loppuun asti. On ihmisiä, joiden oikea paikka ei ole missään.

 

Lauran nimi on muutettu.

rio gandara hs
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat